Uwaga!
Wiadomość, którą oglądasz ma format starej strony. W niektórych przeglądarkach mogą wystąpić problemy z wyświetlaniem.

Zamknij

Trzecia kampania: Trzeci etap

Wojownicy klanów!

Ogień w Piekle Verdun powoli wygasa. Nadszedł czas, by przygotować się na ostatni etap trzeciej kampanii – Upadek imperiów!

Zasady trzeciego etapu: Upadek imperiów

1. Zasady ogólne trzeciego etapu trzeciej kampanii

1.1. Trzeci etap kampanii na mapie globalnej nosi nazwę Upadek imperiów i będzie trwał od 11:00 we wtorek, 9 grudnia do 10:00 w środę, 17 grudnia.

1.2. W etapie mogą brać udział pojazdy wszystkich poziomów łącznie z pojazdami X poziomu.

1.3. Bunty i plądrowanie zostaną włączone.

1.4. Od 11:00 we wtorek, 9 grudnia aktywny będzie tryb ponownego podziału świata:

 • Klany będą mogły przeprowadzić desant w każdej prowincji.
 • Wywiad i kontrwywiad zostaną włączone.
 • Bunty zostaną wyłączone.
 • Maksymalna liczba zgłoszeń do turnieju desantowego będzie wynosić 32.
 • Jeśli podczas turnieju desantowego bitwa z posiadaczem prowincji zakończy się remisem, prowincję zdobędzie atakujący klan.

1.5. Mapa nie zostanie wyczyszczona po drugim etapie, więc klany zachowają swoje prowincje.

1.6. Ponowny podział świata zakończy się o 11:00 w środę, 10 grudnia. Zostaną wtedy wprowadzone zasady Upadku imperiów:

 • Bunty zostaną włączone.
 • Prawdopodobieństwo wystąpienia buntów zostanie znacznie zwiększone.
 • Maksymalna liczba zgłoszeń do turnieju desantowego będzie wynosić 64.

1.7. Ostatnia tura kampanii będzie miała miejsce o 10:00 w środę, 17 grudnia.

1.8. Podczas trzeciej kampanii klan może zmienić mapę albo opuścić mapę kampanii. W tym przypadku klan utraci wszystkie swoje prowincje na opuszczonej mapie, ale zachowa punkty sławy.

1.9. Po opuszczeniu mapy wszystkie żetony oraz kwatera główna klanu zostaną usunięte z mapy i umieszczone w rezerwie. Żetony i kwatera główna, które wycofano z mapy, będą ponownie dostępne po 24 godzinach. Żetony z rezerwy można wystawić na mapę globalną w następnej kolejce po opuszczeniu mapy przez klan.

2. Główne cele trzeciego etapu

2.1. Podczas trzeciego etapu klany mogą otrzymywać bonusowe punkty sławy na dwa sposoby: poprzez zwiększanie liczby posiadanych prowincji lub walkę z klanami, które mają więcej prowincji od nich.

2.2. Podczas trzeciego etapu rozgrywki mnożnik G (opisany w części wzór obliczania) zależy od liczby prowincji zajmowanych przez klan oraz różnicy w liczbie prowincji posiadanych przez rywalizujące klany.

G = 1 + (N1 + N2 / N1) × 0,25

N1 – liczba prowincji posiadanych przez klan (jeżeli klan nie posiada żadnych prowincji, N1 = 1);

N2 – liczba prowincji posiadanych przez klan przeciwnika (jeżeli klan nie posiada żadnych prowincji, N2 = 1).

2.3. Obliczony współczynnik G zostanie zaokrąglony do jednego miejsca po przecinku.

2.4. Współczynnik G jest obliczany na podstawie sytuacji w danej turze, zanim prowincja wejdzie w posiadanie innego klanu.

Przykład:

Klan K1 posiada prowincję P1. Klan K2 posiada trzy prowincje: P2, P3 i P4. Klan K1 atakuje prowincję P2 należącą do klanu K2 i wygrywa bitwę, więc w kolejnej turze stanie się nowym właścicielem prowincji. W aktualnej turze K2 jest nadal właścicielem prowincji, więc mnożnik punktów sławy będzie obliczany następująco:

 • Podczas obliczania punktów sławy graczy z klanu K1 mnożnik sławy zostanie obliczony na podstawie wzoru:
  N1 = 1, N2 = 3
  G = 1 + (1 + 3/1) × 0,25 = 1 + 4 × 0,25 = 2
 • Podczas obliczania punktów sławy dla graczy z klanu K2 mnożnik sławy zostanie obliczony na podstawie wzoru:|
  N1 = 3, N2 = 1
  G = 1 + (3 + 1/3) × 0,25 = 1 + 3,3 × 0,25 = 1,8

Wynika z tego, że podczas obliczania punktów sławy dla graczy z klanu K1 będzie uwzględniany mnożnik G=2, a w przypadku punktów sławy dla graczy z klanu K2 – mnożnik 1,8.

3. Dodatkowe misje w trzecim etapie

3.1. Inwazja: 10% więcej punktów sławy za bitwę dla klanu, który pokona wrogi klan posiadający przynajmniej 3 prowincje (współczynnik Z we wzorze wynosi 1,1).

3.2. Począwszy od pierwszego etapu aż do zakończenia trzeciej kampanii uczestnicy mogą wykonywać misje desantowe. Pełna lista zasad powyższych misji dostępna jest w Ogólnych zasadach trzeciej kampanii.

3.3. Dodatkowo podczas kampanii dostępne będą misje specjalne i poboczne. Pełna lista misji jest dostępna w Ogólnych zasadach trzeciej kampanii.

Upadek imperiów: tło historyczne

Pod koniec I wojny światowej przestały istnieć cztery imperia: rosyjskie, niemieckie, osmańskie i austro-węgierskie.

Podczas rewolucji lutowej w 1917 roku obalono monarchię w Rosji. W trakcie rewolucji październikowej 1917 roku i wojny domowej w latach 1918-1921 nastąpił całkowity rozpad imperium. Terytorium byłego Cesarstwa Rosyjskiego zostało na krótko podzielone na 80 państw, ale do 1924 roku większość z nich została zjednoczona w ZSRR.

Pokonane w I wojnie światowej Niemcy utraciły kolonie, które zostały rozdzielone między zwycięskie kraje. 9 listopada 1918 roku w Niemczech rozpoczęła się rewolucja, w wyniku której obalono monarchię i ustanowiono Republikę Weimarską.

Przegrana Imperium Osmańskiego w I wojnie światowej oraz zajęcie Konstantynopola (dzisiejszy Stambuł) i Izmiru przyczyniły się do powstania Tureckiego Ruchu Narodowego. Turecka Wojna o Niepodległość w latach 1919-1923 zakończyła się zwycięstwem Turków. W ramach traktatu pokojowego Imperium Osmańskie straciło kontrolę nad Arabią, Egiptem, Sudanem, Trypolitanią, Cyrenajką, Mezopotamią, Palestyną, Transjordanią, Libanem i Syrią, wyspami na Morzu Egejskim i innymi obszarami. 1 listopada 1922 roku zniesiono sułtanat, a 29 października 1923 roku Tureckie Zgromadzenie Narodowe ogłosiło powstanie Republiki Tureckiej. 3 marca 1924 roku zniesiono także kalifat.

W 1918 roku kryzys ekonomiczny, trudna sytuacja na froncie i rozpad sąsiedniego Cesarstwa Rosyjskiego przyczyniły się do upadku Cesarstwa Austro-Węgier. 6 listopada Austro-Węgry przestały istnieć, a w ich miejsce ustanowiono republikę. Na terenie byłego imperium powstało kilka nowych państw: Czechosłowacja, Polska oraz Republika Austro-Węgier. Inne regiony zostały włączone do Rumunii, Jugosławii i Włoch.

 

Dowódcy, zbliża się koniec – jeszcze tylko jeden ostatni wysiłek!

Zamknij