Uwaga!
Wiadomość, którą oglądasz ma format starej strony. W niektórych przeglądarkach mogą wystąpić problemy z wyświetlaniem.

Zamknij

Trzecia kampania: Drugi etap

Dowódcy!

Wyścig do morza wkrótce minie linię mety, czas zatem na przygotowanie się do tego, co nastąpi po nim. Szykujcie się na drugi etap trzeciej kampanii!

Zasady drugiego etapu: Piekło Verdun

1. Ogólne zasady drugiego etapu

1.1. Drugi etap trzeciej kampanii na Mapie Globalnej będzie nosić nazwę Piekło Verdun i potrwa 10 dni – od 11:00 28 listopada do 11:00 8 grudnia.

1.2. Uczestniczyć mogą pojazdy do poziomu VIII włącznie.

1.3. Bunty i plądrowanie będą włączone.

1.4. Mapa nie zostanie wyczyszczona po pierwszym etapie, więc klany zachowają swoje prowincje.

1.5. Od 11:00 28 listopada do 11:00 29 listopada aktywny będzie tryb ponownego podziału świata:

 • Wszystkie prowincje będą prowincjami startowymi.
 • Wszystkie zaplanowane bitwy zostaną anulowane, a żetony przywrócone do rezerwy klanów bez zamrażania.
 • Wywiad i kontrwywiad zostaną włączone.
 • Bunty i plądrowanie będą wyłączone.
 • Maksymalna liczba zgłoszeń do turnieju desantowego będzie wynosić 32.
 • Jeśli podczas turnieju desantowego bitwa z posiadaczem prowincji zakończy się remisem, prowincję zdobędzie atakujący klan.

1.6. Ponowny podział świata zakończy się 29 listopada i zostaną wtedy wprowadzone zasady Piekła Verdun:

 • Bunty i plądrowanie zostaną włączone.
 • Wywiad i kontrwywiad zostaną włączone.
 • Maksymalna liczba zgłoszeń do turnieju desantowego będzie wynosić 64.

1.7. Przesuwanie żetonów i atakowanie Fortec będzie możliwe jedynie na końcu ponownego podziału świata.

1.8. Podczas trzeciej kampanii klan może zmienić mapę albo w ogóle opuścić mapę kampanii. W tym przypadku klan utraci wszystkie swoje prowincje na opuszczanej mapie, ale zachowa Punkty Sławy.

1.9. Po opuszczeniu mapy wszystkie żetony oraz kwatera główna klanu zostaną usunięte z mapy i umieszczone w rezerwie. Żetony i kwatera główna, które zostały usunięte z mapy, będą ponownie dostępne po 24 godzinach. Żetony z rezerwy mogą zostać wystawione na Mapę Globalną podczas kolejnej tury następującej po opuszczeniu mapy.

 

2. Główne cele drugiego etapu trzeciej kampanii

2.1. Podczas drugiego etapu na mapie pojawią się specjalne obszary nazywane Fortecami. Forteca składać się będzie z Cytadeli w środku oraz przylegających do niej Podejść. Za zdobywanie prowincji będących Podejściami klany będą zdobywać bonusowe Punkty Sławy. Jeśli klanowi uda się zdobyć Cytadelę, a następnie otaczające ją Podejścia, każde z nich będzie zapewniać czterokrotnie więcej PS w porównaniu do podstawowej wartości.

 

2.2. Odbijanie Podejść nie zapewnia żadnych bonusów. Na mapie znajdziecie informacje z przypomnieniem, czy zdobyliście już wcześniej dane Podejście, czy nie.

2.3. Prowincje przylegające bezpośrednio do Podejść nazywane są Przyczółkami i są stale prowincjami startowymi.

2.4. Nie ma możliwości desantu w Cytadeli oraz należących do niej prowincjach; nie zdarzają się tam bunty. Fortecę można zdobyć jedynie poprzez Przyczółki.

2.5.Pierwsze Fortece mogą być atakowane po ponownym podziale świata.

2.6. Fortece istnieją tylko przez pięć dni (120 tur), a później pojawiają się w innym miejscu.

2.7. Po pojawieniu się Fortecy jej Cytadela, Podejścia i Przyczółki są czyszczone, aby stworzyć równe warunki dla wszystkich klanów:

 • Wszystkie żetony i kwatery główne są przenoszone do rezerwy bez zamrażania.
 • Jeśli kwatera główna klanu zostanie przeniesiona do rezerwy w trakcie wykonywania misji desantowej, postępy w misji zostaną wyzerowane.
 • Oficerowie kontrwywiadu zostaną usunięci z prowincji.
 • Jeśli kwatera główna zostanie przeniesiona do rezerwy, znikną wszyscy szpiedzy i oficerowie kontrwywiadu, którzy którzy byli w trakcie zbierania informacji.

2.8. Jeśli Cytadela lub Podejście pojawią się na zwykłej prowincji startowej, zostanie ona zamknięta do rozpoczęcia trzeciego etapu kampanii.

2.9. Jeśli bitwa o Przyczółek zakończy się remisem, zwycięża klan broniący się.

2.10. Fortece różnią się liczbą zdobywanych Punktów Sławy. Różnice są oznaczone na mapie za pomocą kolorów – złotego, srebrnego i brązowego. Liczba PS zdobywanych przez klan za przejęcie Podejść:

Ikona Fortecy

Typ Fortecy

Zdobyta Cytadela

Niezdobyta Cytadela

Złota

300 000

1 200 000

Srebrna

200 000

800 000

Brązowa

100 000

400 000

2.11. Wszystkie Podejścia należące do jednej Fortecy zapewniają ten sam bonus.

2.12. Po zniknięciu Fortecy:

 • szansa na wybuch buntu w prowincji powraca do normalnego poziomu;
 • bitwy zaplanowane w prowincji zachowują ważność;
 • jeśli Podejście było wcześniej prowincją startową, zaplanowane turnieje desantowe zachowują ważność;
 • jeśli Podejście było wcześniej standardową prowincją, zaplanowane bitwy o nią zostaną anulowane, a żetony przywrócone do rezerwy bez zamrażania.

2.13. Na zakończenie drugiego etapu Punkty Sławy uczestników, których klany uplasowały się w pierwszej trójce podczas tego etapu, zostaną pomnożone przez następujące współczynniki:

Miejsce

Współczynnik

1

3

2

2

3

1.5

 

3. Dodatkowe misje w drugim etapie

3.1. Misja Sala Sławy: Punkty Sławy zdobyte we wszystkich bitwach o prowincje istniejącej Fortecy (Cytadelę i Podejścia) są mnożone przez 1,1 (współczynnik Z we wzorze obliczania PS)

3.2. Misja oporu: Punkty Sławy zdobyte w bitwach przeciwko właścicielowi Cytadeli zostaną pomnożone przez 1,2 (współczynnik Z we wzorze obliczania PS). Jeśli klan wykonuje obie misje dodatkowe, współczynnik Z wynosi 1,3.

3.3. Począwszy od pierwszego etapu aż do zakończenia trzeciej kampanii uczestnicy mogą wykonywać misje desantowe. Pełna lista zasad tych misji dostępna jest w Ogólnych zasadach trzeciej kampanii.

3.4. Dodatkowo podczas kampanii dostępne będą misje specjalne i poboczne. Pełna lista misji jest dostępna w Ogólnych zasadach trzeciej kampanii.

 

Piekło Verdun: Powtórka z historii

Bitwa pod Verdun była jedną z największych i najbardziej krwawych podczas I wojnyświatowej. Trwała od 21 lutego do 12 grudnia 1916 r. i przeszła do historii jako „piekło Verdun”. Podczas bitwy francuskim jednostkom udało się odeprzeć wielką ofensywę przygotowaną przez Niemców i uniemożliwić im dotarcie do Paryża.

Bitwa pod Verdun oraz bitwa nad Sommą wyznaczyły początek końca niemieckich sukcesów militarnych i wzmocnienie pozycji Ententy.

Podczas bitwy pod Verdun po raz pierwszy użyto na dużą skalę lekkich karabinów maszynowych, granatników, moździerzy, miotaczy ognia oraz broni chemicznej. Wzrosła także rola oraz częstotliwość ostrzału artyleryjskiego; aktywnie używano też samolotów. Nacierająca piechota tworzyła głębokie formacje bojowe i grupy szturmowe. Po raz pierwszy, dzięki użyciu transportu drogowego, wojsko mogło się szybko przegrupowywać. Doświadczenie z wykorzystaniem umocnień obronnych było jedną z przyczyn powstania systemów fortyfikacji granicznych w wielu europejskich państwach po zakończeniu I wojny światowej.

 
 

Dowódcy, do fortecy!

Zamknij