Wersja 9.16

1. Funkcje

Uaktualniono

Zmiany interfejsu

Modyfikacje klienta gry to rozpowszechnione narzędzie pozwalające graczom na dostosowanie standardowego interfejsu gry do swoich wymagań. Zespół deweloperów przygląda się modyfikacjom popularnym wśród graczy i dodaje najlepsze z nich do gry. Podczas wybierania modyfikacji, które zamierzamy wprowadzić do klienta, uwzględniamy kilka kryteriów, między innymi ich popularność oraz użyteczność. Dzięki temu możemy ulepszyć interfejs gry i uczynić ją wygodniejszą dla graczy.

W wersji 9.16 wprowadzimy kilka popularnych modyfikacji do standardowego interfejsu: wskaźniki bitewne, podwójną karuzelę pojazdów oraz rozwinięte wskaźniki kierunku ognia.

Wskaźniki bitewne

Informacje mają kluczowy wpływ na wynik bitwy. Im więcej informacji trafi do gracza w trakcie walki, tym większa jest jego szansa na zwycięstwo. Dzięki nim gracze mogą podejmować właściwe decyzje i wyprzedzać działania przeciwników. Większość informacji pochodzi z obrazu na ekranie – rozmieszczenie pojazdów na mapie, pobliskie starcia, minimapa itd. W wersji 9.16 dodamy więcej źródeł użytecznych informacji – ulepszymy pod tym względem interfejs bitewny.

Zmiany wprowadzane w wersji 9.16

W najbliższej aktualizacji ulepszymy interfejs bitewny, do którego dodamy informacje o wydarzeniach w bitwie, a także poprawimy wskaźniki kierunku ognia. Do gry zostaną wprowadzone następujące zmiany:

 • Przerobiony wskaźnik ognia, zawierający informacje o ilości otrzymanych uszkodzeń, trafieniach krytycznych oraz pojeździe, który oddał strzał.
 • Dodany panel uszkodzeń zawierający następujące informacje:
  • Całkowitą liczbę uszkodzeń zadanych przez gracza wykrytym pojazdom, w tym uszkodzenia na skutek strzałów, taranowania i podpalenia.
  • Uszkodzenia zablokowane przez pancerz – obliczenia będą uwzględniać średnią uszkodzeń pocisku, który trafił pojazd. Uszkodzenia zablokowane modułami zewnętrznymi (gąsienicami, urządzeniami obserwacyjnymi itd.) nie będą wliczane.
  • Uszkodzenia asysty – po wykryciu lub zniszczeniu gąsienicy.
 • Dodana lista wydarzeń w bitwie: zajęcie bazy, obrona bazy, wykrycie przeciwnika itd.

Ustawienia interfejsu

Wyświetlanie dodatkowych informacji będzie można skonfigurować w ustawieniach gry. Wystarczy otworzyć zakładkę Informacje i ustawić swoje preferencje. Będziecie mogli wybrać standardowe lub poszerzone wskaźniki kierunku ognia, ustawić informacje wyświetlane w panelu uszkodzeń oraz włączyć wyświetlanie informacji o wydarzeniach w bitwie.

Zakładka Informacje będzie dostępna od momentu wprowadzenia tych funkcji jako część aktualizacji 9.16.

 

Poszerzona karuzela pojazdów

Kolejną popularną modyfikacją jest poszerzona karuzela pojazdów, która zostanie wprowadzona w wersji 9.16. Ułatwi ona nawigację w garażu i pozwoli szybciej wybierać pojazdy. Będziecie mogli wyświetlić swoje pojazdy w najdogodniejszy dla Was sposób i wybierać je z łatwością, nawet jeśli macie ich bardzo wiele.

Ustawienia karuzeli pojazdów

Będziecie mogli wybrać preferowany sposób wyświetlania w garażu (standardowy lub dwurzędowy), przy czym tryb dwurzędowy będzie ustawiony domyślnie. Aby ustawić tryb wyświetlania, skorzystajcie z zakładki Ogólny w ustawieniach gry.

Specjalna uproszczona dwupoziomowa karuzela zostanie wprowadzona dla użytkowników monitorów o mniejszych proporcjach ekranu. Jeśli rozdzielczość pionowa ekranu będzie mniejsza niż 900 pikseli, karuzela przełączy się w tryb uproszczony.

Zmiany w czacie bitewnym

 

Zmiany wprowadzane w wersji 9.16

Główną funkcją czatu bitewnego jest koordynowanie działań Waszej drużyny. Interakcja między graczami jest kluczowa dla wyniku bitwy. Jeśli koordynujecie swoje działania, zwiększacie wyraźnie swoją szansę na zwycięstwo. Jednak w tym samym czasie możliwość komunikacji między zespołami może być wykorzystywana, aby atakować i obrażać innych graczy.

Z tego względu w wersji 9.16 wprowadzamy zmiany w czacie bitewnym, które mają na celu rozwiązanie problemu niewłaściwego zachowania. Po pierwsze, czat między drużynami zostanie wyłączony we wszystkich typach bitew oprócz pokojów treningowych. Po drugie, będziecie mogli blokować wiadomości od poszczególnych sojuszników. Wyłączanie wiadomości od osób zachowujących się niewłaściwie będzie działało do końca bitwy. Aby to zrobić, przesuńcie kursor myszy na pseudonim danego gracza w czacie bitewnym i zablokujcie komunikaty. Dodatkowo będziecie mogli dodać gracza do swojej czarnej listy lub zgłosić skargę.

Po trzecie, ulepszyliśmy system skarg. Od wersji 9.16 skargi tego samego typu będą zbierane w jedną skargę, co ułatwi ich przetwarzanie. Następujące skargi pozostaną w grze:

 • Niewłaściwe zachowanie na czacie bitewnym: zawierają się w nim obelgi i prowokacje, spam, groźby poza grą oraz skargi związane ze sprzedażą złota / oszustwami
 • Niesportowe zachowanie
 • Obraźliwy pseudonim lub nazwa klanu
 • Nieaktywność / bot

Oprócz tego zmniejszymy liczbę dostępnych skarg. W najnowszej wersji będziecie mogli zgłosić skargę na danego gracza tylko raz w bitwie. Dzięki temu zmniejszy się liczba skarg wymagających przetworzenie, co skróci czas reakcji i rozwiązywania problemów.

2. Odzyskiwanie pojazdów i załogi

Uaktualniono

Począwszy od aktualizacji 9.16 nie będziecie musieli kontaktować się z działem obsługi klienta, aby odzyskać przypadkowo sprzedane czołgi i odprawionych członków załogi. Nie będziecie musieli nawet zamykać klienta gry: przywrócenie cennego pojazdu lub członka załogi z jego statystykami, medalami, umiejętnościami i atutami to kwestia kilku kliknięć na ekranie garażu.

Ponieważ kończymy już prace nad testowaniem aktualizacji i usuwaniem błędów, chcielibyśmy dokładniej opisać Wam tę funkcję. Zaczynajmy!

Lista zmian

Na początek porozmawiajmy chwilę o tym, co będziecie mogli odzyskiwać.

Po opublikowaniu nowej aktualizacji otrzymacie możliwość odzyskania członków załogi oraz pojazdów premium i pojazdów przyznawanych graczom w ramach wydarzeń specjalnych, pod warunkiem, że sprzedaż pojazdów lub odprawienie załogi nastąpiło po opublikowaniu aktualizacji 9.16.

 • Członkowie załogi z przynajmniej jednym atutem lub jedną umiejętnością, bądź z liczbą punktów doświadczenia wystarczającą do wyszkolenia atutu lub umiejętności:
  • można odzyskać za darmo w ciągu 48 godzin po odprawieniu, bądź za 60 000 kredytów w ciągu pierwszych 30 dni.
  • Warunek: należy mieć wystarczająco dużo wolnych łóżek w koszarach.
 • Czołgi premium – wszystkie pojazdy, które są dostępne w grze za złoto:
  • można odzyskać w ciągu 72 godzin od sprzedaży.
  • Warunek: należy posiadać wolne miejsce w garażu
  • Koszt odkupu w kredytach: cena sprzedaży +10%*
 • Rzadkie czołgi – pojazdy przyznawane w ramach wydarzeń specjalnych: czołgi premium przyznawane za wypełnianie misji oraz jako nagrody w konkursach, w tym także w kampaniach na Mapie Globalnej, które były sprzedawane w przeszłości, ale już nie są dostępne:
  • Można odzyskać w dowolnym momencie, pod warunkiem, że dysponujecie wystarczają liczbą kredytów. Rzadkie czołgi można odzyskiwać co trzy dni.
  • Warunek: należy posiadać wolne miejsce w garażu
  • Koszt odkupu w kredytach: cena sprzedaży +10%*

Przykład: Jeśli kupiliście czołg premium za 10 000, a następnie sprzedaliście go za 10 000/2×400 = 2 000 000 (ponieważ przy sprzedaży pojazdów otrzymuje się połowę ich wartości w kredytach), koszty odzyskania będą wynosić 2 000 000 + (2 000 000×0,1) = 2 200 000. Ten wzór jest stały i nie łączy się z ofertami specjalnymi oraz zniżkami.

Jeśli nie macie niezbędnej sumy kredytów, ale dysponujecie złotem w ilości pozwalającej na zakup potrzebnej kwoty, będziecie mogli je wymienić.

Musicie jednak zachować ostrożność, ponieważ wielu pojazdów nie będzie można odzyskać w ogóle, np.:

 • Czołgów innych niż premium
 • Pojazdów odebranych przez dział obsługi klienta
 • Czołgów premium po zakończeniu okresu odzyskiwania
 • Wypożyczonych czołgów, które są przyznawane za wypełnienie misji bojowych, jeśli okres wypożyczenia już minął

Pojazdy

Jeśli odzyskiwany pojazd spełnia powyższe kryteria, możecie przywrócić go do garażu wybierając tę opcję w jednym z następujących okien:

 • Drzewo technologiczne

 • Sklep w grze

Aby odzyskać pojazd z drzewa technologicznego, kliknijcie go prawym przyciskiem i wybierzcie opcję „Odzyskaj pojazd”. Na ekranie pojawią się informacje o kosztach odkupu oraz pozostałym czasie.

Jeśli nie macie wystarczającej liczby kredytów, na dole ekranu pojawi się odpowiednie powiadomienie, a obok pozycji „Odzyskaj pojazd” zostanie wyświetlona brakująca liczba kredytów niezbędnych do odkupienia pojazdu.

Jeśli macie niezbędne zasoby, wystarczy kliknąć lewym przyciskiem pozycję „Odzyskaj” i potwierdzić przeniesienie pojazdu z powrotem do garażu.

Jeśli wolicie przeprowadzić ten proces ze sklepu, w menu rozwijanym karty „Pojazdy” wybierzcie pozycję „Odzyskaj za kredyty” i wybierzcie typy pojazdów.

Zostanie wyświetlona lista dostępnych pojazdów wraz z kosztami odkupu i czasem, przez który można je jeszcze odzyskać. Kliknięcie jednego z tych pojazdów lewym przyciskiem spowoduje wyświetlenie okna pojazdu, w którym będzie można go odzyskać.

Załoga

Począwszy od wersji 9.16 przy każdej próbie odprawienia członka załogi zostanie wyświetlona informacja, czy może być on później odzyskany, czy też zostanie on utracony bezpowrotnie.

Aby przywrócić odprawionego członka załogi, należy zaznaczyć pole wyboru „Odprawieni” w koszarach. Umieszczenie kursora na jednym z członków spowoduje wyświetlenie jego karty ewidencyjnej z informacjami na temat pozostałego czasu i kosztów odzyskania.

Aby przywrócić daną osobę do służby, kliknij pozycję „Odzyskaj” i potwierdź czynność w oknie wyskakującym.

Bufor załogi do odzyskania mieści nie więcej niż 100 postaci. Jeśli spróbujecie wysłać członka załogi do pełnego bufora, zostanie wyświetlone powiadomienie, że zastąpi on postać, która przebywała w buforze najdłużej.Odzyskani członkowie załogi nie będą przypisani do konkretnego czołgu, ale bez obaw. Wystarczy rozegrać jedną bitwę z docelową załogą, a ustawienia powrócą do poprzedniego stanu.

3. Porównywanie pojazdów w garażu

Uaktualniono

Co mogę porównać?

Możecie wybrać do 20 pojazdów za jednym razem i uważnie prześledzić je w grze, w wybranej przez siebie konfiguracji – standardowej, aktualnej lub wybranej przez Was na ekranie porównania – oraz z wybranym poziomem wyszkolenia załóg. Możecie wybrać pojazdy, które posiadacie lub których opracowanie planujecie, posiadane przez Waszych znajomych; dowolnego państwa, klasy, typu i poziomu. Możecie też wybrać jeden pojazd i porównać jego warianty z różnymi modułami i załogami, aby znaleźć najlepsze dla Was kombinacje.

UWAGA: Obecna wersja narzędzia nie uwzględnia wyposażenia ani umiejętności i atutów załóg. Nie można w niej sprawdzić także pojazdów ze specjalnych wydarzeń, jak na przykład T-62A Sport czy M24 Chaffee. Rozważymy dodanie w przyszłości większej liczby porównywanych parametrów na podstawie uzyskanych od Was uwag i opinii, których analiza pozwoli nam ustalić najważniejsze dla Was elementy narzędzia.

Jak to się robi?

Możecie dodać pojazd do listy porównywarki w kilku miejscach.

 • Karuzela czołgów w garażu

 • Drzewo technologiczne

 • Okno badań technologicznych pojazdu

 • Sklep w grze

 • Ekran podglądu pojazdu (może zostać otwarty z ekranu badań lub zbrojowni).

 • Ekran wyników bitwy

 • Ekran wyników bitwy innych graczy

Wybrane przez Was pojazdy dodawane są do listy porównawczej, którą możecie otworzyć, klikając lewym przyciskiem myszy ikonę wagi w prawym dolnym rogu garażu.

Gdy dodacie wszystko, co chcecie porównać, kliknijcie „do porównania” lewym przyciskiem myszy, aby otworzyć odpowiedni ekran.

Możecie zaznaczyć tutaj cechy pojazdów, które chcecie ze sobą zestawić, ustawić poziom wyszkolenia załogi (bieżący/50%/75%/100%) oraz konfigurację każdego z pojazdów (standardową/bieżącą/wybraną).

Najlepsza wartość danego parametru będzie zaznaczona na zielono. Gdy najedziecie kursorem myszy na wartość danego parametru, pojawi się okienko z różnicą pomiędzy jego wartościami (zobaczycie, o ile dany parametr różni się od najlepszego).

Porównywanie pojazdów przyda się Wam nie tylko w celu odnalezienia najlepszej konfiguracji pojazdu, lecz także odegra ważną rolę przy podejmowaniu decyzji, czy chcecie opracować i kupić dany czołg. Nie zajmie to też wiele czasu – po prostu kliknijcie „Podgląd” na dole kolumny parametrów pojazdu, aby przejść do jego ekranu podglądu.

4. Szwedzkie pojazdy: Nowa mechanika

Uaktualniono

Napisy w obsługiwanych językach są dostępne po kliknięciu ikony w prawym dolnym rogu.

5. Nowa mapa – Paryż

Uaktualniono

Szybka przejażdżka po Paryżu

Mapę Paryż można podzielić na trzy strefy: otwartą przestrzeń wzdłuż brzegu Sekwany, uliczki usytuowane na południu oraz plac Trocadéro pośrodku. Taki podział tworzy dynamiczną i nastrojową mapę, która jest doskonała do manewrów, spektakularnych bitew i zasadzek.

Brzeg Sekwany

Rozgrywka

 Znajduje się w północnej części mapy i stanowi strefę aktywnych konfrontacji. Większość starć będzie miała miejsce w parku lub wzdłuż brzegu rzeki. W okolicy parku znajdują się cztery usypane ze żwiru wzniesienia i kolejne z rozkopem na samej krawędzi mapy. Wszystkie zapewniają dobrą osłonę. Możecie więc być pewni, że każda ze stron będzie chciała za wszelką cenę zająć i utrzymać tę strefę.

Przejdźmy się zatem brzegiem Sekwany. Jest to doskonałe miejsce, aby wspierać ogniem drużynę. Możecie z tego miejsca przejąć środek mapy, wspierać sojuszników, ostrzeliwując uliczki, lub pomóc towarzyszom broni dotrzeć do bazy wroga. Pamiętajcie jednakże, że brzeg rzeki oferuje słabą osłonę i wiele ryzykujecie, zajmując pozycję właśnie tam. Nie bądźcie zatem zaskoczeni, jeśli z niemalże drugiego końca mapy ustrzeli Was cierpliwy wrogi snajper. Warto też wspomnieć, że będziecie tam również łatwym łupem dla artylerii.

Zalecane pojazdy

Brzeg Sekwany jest idealny dla czołgów średnich i lekkich – ich manewrowość i prędkość zapewnią dobrą walkę w parku po drugiej stronie wzgórza. Działa samobieżne i niszczyciele czołgów powinny osłaniać tyły i trzymać się bliżej krawędzi mapy, aby wspierać sojuszników o lepszej manewrowości.

Miejskie ulice

Rozgrywka

Jeśli gracie czołgami ciężkimi, jest to miejsce dla Was – spodziewajcie się bliskich i osobistych starć. Most na obrzeżach miasta jest kluczowym punktem i będzie naprawdę gorącą strefą. Jego kontrola pozwoli na wejście do bazy wroga i atak centralnej części mapy. Pojazdy, które znajdą się na pierwszej linii ostrzału, będą poza zasięgiem wrogiej artylerii. W gorszej sytuacji znajdą się pojazdy na drugiej linii.

Zalecane pojazdy

Jest to kolejna „ciężka” strefa. Niszczyciele czołgów również będą czuły się tutaj jak ryba w wodzie. Jeśli wolicie czołgi średnie, powinniście być nadzwyczaj ostrożni i pozostać w drugiej linii lub skorzystać z osłony czołgów ciężkich.

Środkowy plac

Ten rejon zapewnia idealne pole do popisu dla czołgów lekkich – mogą one stąd wykrywać wroga. Zaprawieni w boju gracze będą mogli nawet dostrzec nieprzyjacielską artylerię. Pomimo iż takie manewry są dość ryzykowne, Wasza drużyna będzie wdzięczna, że jesteście po jej stronie.

Zwiadowcy mogą wykryć wrogów już na początku bitwy. Aby było to możliwe, muszą szybko przejechać do środkowego placu, przemieszczać się wzdłuż pasażu i próbować oflankować nieprzyjaciela.

Środek mapy jest również idealnym miejscem na prowadzenie ostrzału. Jednak jeśli znajdziecie się na otwartej przestrzeni, spodziewajcie się dziur w pancerzu. Problematyczne może okazać się również utrzymanie tej strefy na początku bitwy, ponieważ ulokowane tam pojazdy zazwyczaj znajdują się pod ciężkim ostrzałem. Dobrym pomysłem może być zajęcie jej nieco później. Plac staje się kluczowym strategicznym punktem, gdy większość czołgów wroga krąży już w innych zakątkach mapy. W takim właśnie momencie warto spróbować oflankować nieprzyjaciela. Jak już zapewne wiecie, zawsze lepiej polować w grupie. Wasza drużyna powinna w pełni wykorzystać czołgi lekkie i średnie oraz szybkie czołgi ciężkie, takie jak T-10.

Najważniejsze miejsca

Możecie skorzystać z interaktywnej minimapy Paryża, która zawiera również pozycje ogniowe różnych typów pojazdów.

Zamknij