Nowa Sala Chwały i klasyfikacja World of Tanks

1. Klasyfikacja World of Tanks

Uaktualniono

Czytaliśmy wiele wątków na forach, ankietowaliśmy Wasze preferencje i odkryliśmy, że klasyfikacja osobista, wprowadzona w wersji 8.8 wydaje się by przestarzała i poniekąd niewystarczająca w porównaniu z tym, co oferują inne mechanizmy klasyfikujące.

Aktualnie klasyfikacja osobista wylicza całkowity postęp na koncie zamiast oceniać efektywność gracza, co daje w rezultacie sztywne statystyki niewiele mówiące o Waszej efektywności wobec przeciwników. Im więcej odbyliście bitew, tym wyższa klasyfikacja. Włożenie zdecydowanie odmiennych pod względem rozgrywki trybów gry do jednego worka dało w wyniku klasyfikację pomieszania z poplątaniem. Trudno wskazać jakiekolwiek kryterium określające, czy gracz ma wysokie umiejętności, czy też po prostu gra w różnych trybach. W dodatku klasyfikacja jest wyliczana jako niepodzielna wartość nieuwzględniająca niuansów w pojazdach.

Tworząc nowe narzędzie skupiliśmy się na tych problemach i zaprojektowaliśmy zupełnie nowy sposób oceniania wartości gracza. Przy poprawianiu istniejących problemów staraliśmy się stworzyć elastyczny i dynamiczny system.

Nowa klasyfikacja World of Tanks – WTR – analizuje efektywność gracza w bitwach losowych. Ocenia jego efektywność bojową dla każdego czołgu biorąc pod uwagę zestaw kryteriów specyficznych dla danego pojazdu i dając w rezultacie ogólną ocenę umiejętności gracza. System płynnie odzwierciedla zmiany zachodzące w grze i porównuje statystyki ze średnimi wskaźnikami dla całego serwera aby zapewnić, żeby klasyfikacja była oparta na wystarczająco dużej bazie danych, co pozwoli ocenić graczy od najlepszych do najgorszych z maksymalną precyzją. Nie zatrzymaliśmy się na tym – zajrzeliśmy znowu do Sali Chwały i usprawniliśmy ją tak, by korzystała z nowej klasyfikacji i rozbudowaliśmy interfejs, by ułatwić nawigację.

Nowy system klasyfikacji pojawia się w testach wersji 9.20. Możecie go wypróbować w Sali Chwały. Zapraszamy do testów, podzielenia się wrażeniami i pomocy nam w dopracowywaniu szczegółów tych elementów gry w drodze do ich oficjalnej publikacji! Ale zanim się za to zabierzecie, przeczytajcie pełne zestawienie nowych zasad wyliczania klasyfikacji i zmian w Sali Chwały.

Stara klasyfikacja osobista również będzie dostępna w czasie testów. Gdy dopracujemy nowe narzędzie, aktualna klasyfikacja odejdzie w zapomnienie i zostanie zastąpiona nowym systemem.

1. Zasady wyliczania

 • Tylko bitwy losowe: Wyliczanie ogranicza się do najbardziej popularnego trybu, bitew losowych, co daje rzetelną ocenę, która nie miesza się ze statystykami ze scenariuszy różniących się od siebie pod względem stylu gry.
 • Reakcja na zmiany w grze: Klasyfikacja elastycznie dopasowuje się do zmian w balansie i strategii bojowej, ponieważ ocenia Wasze statystyki na tle średnich wartości na serwerze.
  • Przykład: Jeśli średni wskaźnik uszkodzeń dla danego pojazdu spadnie na całym serwerze, nie wpłynie to w ogóle na Waszą klasyfikację. jeśli uszkodzenia zablokowane przez pancerz stają się ważniejszym parametrem po aktualizacji, ich wpływ na klasyfikację danego pojazdu zwiększy się. W ten sposób ocena gracza jest zawsze dostosowywana do obecnego stanu gry.
 • Klasyfikacje dla konkretnych pojazdów: Klasyfikacja jest obliczana osobno dla każdego pojazdu. Indywidualna specyfika każdego z pojazdów służy do ocenienia ogólnej efektywności gracza. Wybór czołgu określa wskaźniki efektywności zgodnie z ich znaczeniem dla konkretnego pojazdu.

Parametry efektywności

 • Zadane uszkodzenia:Większość bitew jest wygrywana przez zniszczenie wszystkich pojazdów przeciwnika, co oznacza, że zadane uszkodzenia to główny sposób na zwycięstwo.
 • Uszkodzenia przy asyście (przy wykryciu, ogłuszeniu lub zniszczeniu gąsienicy): Każdy gracz wie, że nie sposób zadać uszkodzeń bez wcześniejszego wykrycia przeciwnika. Efektywne wykrywanie, unieruchamianie i ogłuszanie znacząco przyczyniają się do zwycięstwa.
 • Uszkodzenia zablokowane przez pancerz:Zdolność do blokowania pocisków przeciwnika, wykorzystywania pancerza pojazdu i ściąganie ognia przeciwnika to kluczowe cechy wielu pojazdów opancerzonych
 • Liczba zniszczonych pojazdów przeciwnika:Każdy gracz znalazł się w sytuacji, gdzie zniszczenie pojazdu przeciwnika jest ważniejsze niż zadanie uszkodzeń.
 • Przetrwane bitwy:Im dłużej się gra, tym więcej zadaje się uszkodzeń i tym więcej wykrywa pojazdów przeciwnika. A skoro przetrwaliście bitwę, to prawdopodobnie ją wygraliście.

Każdy z tych parametrów ma inny wpływ na klasyfikację w zależności od konkretnego pojazdu.

Parametr „Uszkodzenia zablokowane przez pancerz” nie mówi dużo o Bat.-Chat 25 T i innych słabo opancerzonych pojazdach, ale mówi sporo o dobrze chronionym Maus lub IS-7. Z tego powodu ten parametr będzie znaczący dla Maus, ale mniej ważny dla efektywności bojowej Bat.-Chat. Ten pojazd z kolei zadaje sporo uszkodzeń, więc to ten parametr będzie dla niego ważny. A im więcej uszkodzeń zada, tym większa jego efektywność bojowa.

Podobnie rzecz ma się w przypadku liczby zniszczonych pojazdów przeciwnika, która jest parametrem dobrze określającym pojazdy o dużej szybkostrzelności i niskich uszkodzeniach na strzał (np. T-62A), natomiast nie jest tak ważna jak zadane uszkodzenia w przypadku JagdPZ E-100 i innych pojazdów o powalających uszkodzeniach podstawowych.

Ta sama logika używana jest wobec innych parametrów: ich ważność zmienia się z pojazdu na pojazd, a wpływ, jaki mają na efektywność bojową pojazdu, zależy od ich średnich wartości na serwerze.

2. Klasyfikacja pojazdu

Klasyfikacja pojazdu zależy od dwóch parametrów: elastyczności gracza oraz jego statystyk dla danego pojazdu.

PARAMETR 1 – ELASTYCZNOŚĆ

System ocenia elastyczność gracza porównując jednorodnie wysokość średnich wartości najważniejszych parametrów dla danego pojazdu. Waga parametru (tj. współczynnik ważności) dla ostatecznego wyniku wynosi ~25%.

Statystyki wszystkich graczy są podzielone na kilka grup (percentyli) względem każdego z ważniejszych parametrów. Grupy te składają się z tej samej liczby graczy, a liczba grup dla danego kluczowego parametru zależy od statystyk pojazdu. Na przykład różne pojazdy mogą mieć różne liczby grup dla parametru „uszkodzenia zablokowane przez pancerz”.

Otrzymujecie określoną liczbę punktów za przebywanie w danej grupie. Im wyższe macie statystyki, tym wyższa grupa i tym więcej punktów otrzymujecie. Przebywanie w górnych grupach dla najważniejszego parametru pojazdu przynosi więcej punktów.

A co to znaczy dla codziennej rozgrywki? Krótko mówiąc, Wasza elastyczność jest teraz nagradzana. Wyciśnijcie co się da z pojazdu, a przełoży się to na Waszą klasyfikację WTR.

PARAMETR 2 – STATYSTYKI

Statystyki graczy są oceniane na tle średnich parametrów danego pojazdu na serwerze. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest liczba przetrwanych bitew. Wpływ statystyk gracza na ostateczny wynik klasyfikacji to ~75% (tj. współczynnik ważności wynosi 0,75).

Porównane wyników gracza z tymi z serwera są przemnażane przez współczynniki elastyczności i statystyk (odpowiednio ~0,25 oraz ~0,75), a następnie sumowane. W związku z tym, im lepsze wyniki gracza na danym pojeździe w stosunku do wyników wszystkich innych graczy na tym samym pojeździe, tym wyższa jest wartość drugiego składnika klasyfikacji tego gracza.

WAŻNE:

 • Ocenianie nowych pojazdów:Jeśli nie możecie się doczekać statystyk dla nowo wprowadzonego czołgu, pamiętajcie, że nie będą dostępne od razu. Potrzebujemy trochę czasu, by zebrać odpowiednią ilość danych, by móc przeprowadzić obliczenia.
 • Wyliczanie klasyfikacji dla pojazdów używanych przez niewielu graczy: Jeśli pojazd, który sprawdzacie jest wykorzystywany przez małą liczbę graczy, system wykorzysta wartości pochodzące od podobnych pojazdów (tj. replik lub czołgów o identycznych parametrach technicznych).
 • Uśrednianie wartości w celu otrzymania sprawiedliwej oceny: Wartości średnie i powyżej średnich różnią się znacznie pomiędzy pojazdami, co mogłoby potencjalnie służyć złemu wykorzystaniu systemu. Opracowaliśmy specjalny model matematyczny, aby temu zapobiec. Równoważy on klasyfikacje pojazdów, co sprawia że praktycznie niemożliwe jest uzyskanie wysokiej klasyfikacji w pojazdach o przeciętnych wartościach średnich i vice versa.

3. Klasyfikacja konta

Tworząc model klasyfikacji konta musieliśmy rozwiązać trzy podstawowe problemy:

 • Określenie współczynnika ważności każdego pojazdu dla klasyfikacji konta tak, by brać pod uwagę poziom pojazdu oraz liczbę stoczonych w nim bitew.
 • Określenie wpływu pojazdów różnych poziomów na ostateczną klasyfikację.
 • Znalezienie sposobu na porównanie graczy osiągających świetne wyniki na różnych pojazdach.

Po kilku próbach wypracowaliśmy wzór biorący pod uwagę te wszystkie zmienne:

Jak widzicie, na klasyfikację konta mają wpływ najwyżej klasyfikowane pojazdy oraz odpowiednia liczba bitew.

 • Współczynnik poziomu przemnaża klasyfikację pojazdów na danym poziomie. Mnożenie zapewnia sprawiedliwą ocenę dla graczy na różnych stopniach rozwoju oraz dla tych, którzy lubią grać pojazdami różnych poziomów.
 • Współczynniki poziomu minimalizują również negatywny wpływ na klasyfikację, jaki mają badanie nowych pojazdów i gra pojazdami premium.
 • Współczynnik efektywności wprowadzono, by wyłowić graczy wykazujących świetną efektywność na niewielu pojazdach poprzez podniesienie ich klasyfikacji.

Wyliczając ten współczynnik system bierze pod uwagę ogólną efektywność gracza, a nie liczbę stoczonych bitew. W ten sposób najwyższe pozycje w ogólnej klasyfikacji zajmą gracze wykazujący świetną efektywność na dużej liczbie pojazdów wysokiego poziomu.

Biorąc pod uwagę złożoność obliczeń i logikę rozwoju gry, klasyfikacja konta jest wyliczana począwszy od grudnia 2014 (od początku 9.5).

4. Sala Chwały

Sala Chwały również otrzymała szereg poprawek i jest teraz dostępna zarówno na portalu, jak i w kliencie gry. Opiera się na nowej klasyfikacji, która rozbita jest na dwie tablice wyników: „Klasyfikacja ogólna”, gdy chcecie porównać się do znajomych i członków klanu, oraz „Klasyfikacja pojazdów”, jeśli chcecie sprawdzić efektywność swoich czołgów.

Znacząco przerobiliśmy interfejs tak, by ułatwić korzystanie z systemu:

 • Bardzo potrzebna opcja wyszukiwania pomaga zbudować listę porównania zarówno, gdy chcecie się porównać z konkretnym czołgistą, czy też ze wszystkimi członkami danego klanu

 • Filtr pojazdów, działający dokładnie tak jak w Tankopedii, pomaga znaleźć klasyfikację dla dowolnego pojazdu

 • Życie się toczy, umiejętności się szlifują, a wyniki gracza mogą zmienić się z dobrych na świetne w przeciągu kilku miesięcy. Nie musicie się jednak o to już martwić, bo dostępny jest filtr czasu, pozwalający na określenie przedziału czasu, który Was interesuje i prześledzenie zmian w osiągnięciach własnych lub swoich znajomych.

 • Dostępne jest teraz kompletne wyszczególnienie statystyk z bitwy poprzez kliknięcie nazwy czołgisty w klasyfikacji. Nie trzeba już wędrować na stronę jego profilu.

 • Jeśli chcielibyście otrzymywać najnowsze raporty na temat swoich osiągnięć osobistych, są gotowe na stronie głównej Sali Chwały.

 • Poziomy bitew mają znaczenie, szczególnie jeśli spojrzy się na stosunek wygranych oraz liczbę zniszczonych pojazdów. Aby przedstawić sensowne dane, system tworzy teraz klasyfikację względem tych dwóch parametrów tylko dla graczy o średnim poziomie bitew równym 6,5 lub wyższym.
Nowa klasyfikacja jest zintegrowana z modyfikacją XVM i jej usługami. Jeśli się Wam podoba, z pewnością będzie Wam dostarczać najnowszych danych korzystając z nowych, rozbudowanych algorytmów.

Nowa Sala Chwały i klasyfikacja World of Tanks

Sprawdźcie przerobiony system i porównajcie swoje wyniki bojowe i osiągnięcia z innymi czołgistami z Waszego regionu.

Zamknij