Aktualizacja 9.19.1

1. Test publiczny

Uaktualniono

Mechanizm doboru drużyn

Plutony: W wersji 9.18 działa samobieżne nie mogły tworzyć plutonów ani do nich dołączać. To ograniczenie było tymczasowym sposobem na zbadanie wpływu gruntownych zmian w działach samobieżnych. Kilka tygodni po publikacji 9.18 otrzymaliśmy od Was ogromną ilość opinii na temat tej zmiany. Po zbadaniu tych danych zdecydowaliśmy się przywrócić działa samobieżne do plutonów (maksymalnie jedno na pluton).

Typy pojazdów: Drużyny znacznie różniące się pod względem składu były jednym z największych problemów mechanizmu doboru drużyn, czego nie dało się w całości naprawić za jednym zamachem. Próbujemy temu zaradzić krok po kroku. Aktualizacja 9.18 znacząco obniżyła liczbę źle zrównoważonych drużyn przez dodanie niszczycieli czołgów do listy parametrów, które są brane pod uwagę przy zestawianiu drużyn. Według większości z Was to rozwiązanie działa dobrze – liczba dział samobieżnych, czołgów lekkich i niszczycieli czołgów różni się co najwyżej o jeden.

To jednak nie wystarczyło, by sprawa została całkowicie rozwiązana. Przykładowo: drużyna ze zwiadowcą X poziomu mogła być zestawiona z drużyną ze zwiadowcą VIII poziomu, co trudno uznać za sprawiedliwe. W aktualizacji 9.19.1 kładziemy temu kres. Do mechanizmu doboru drużyn zostaną wprowadzone nowe uwarunkowania, które w ramach poziomu biorą pod uwagę również typy pojazdów i plutony. Za każdym razem, gdy mechanizm doboru drużyn tworzy bitwę, będzie starał się zapewnić, aby obie strony miały podobną liczbę niszczycieli czołgów, czołgów lekkich i dział samobieżnych na każdym poziomie bitewnym. Powiedzmy, że w drużynie jest niszczyciel czołgów na górze listy, dwóch zwiadowców pośrodku i artyleria na dole. System stara się odzwierciedlić ten układ w drużynie przeciwnej. Jeśli szukanie idealnego dopasowania wymagałoby zbyt dużo czasu, to – jak zwykle – reguły są nieco rozluźniane, aby szybciej dopasować drużyny.

Listy zespołów zostały przebudowane tak, by ułatwić orientację w bitwie, analizę przeciwnika i planowanie swojej taktyki.Listę zaczynają czołgi ciężkie. Zaraz poniżej znajdziecie czołgi średnie, potem niszczyciele czołgów, czołgi lekkie, a na samym dole artylerię. Pojazdy tego samego typu sortowane są według nazw. Najpierw w kolejności są cyfry, potem litery łacińskie, a na koniec cyrylica.

Unitarka

W nadchodzących aktualizacjach, począwszy od 9.19.1, będzie stopniowo implementowany nowy tryb wprowadzający. Mowa tutaj o unitarce. Z biegiem czasu mamy zamiar poszerzać tę funkcjonalność o nowe elementy szkoleniowe.

W pierwszym etapie wdrożenia nowo przybyli gracze będą mogli się zapoznać z główną mechaniką gry poprzez stoczenie serii czterech bitew, które uzupełnione są podpowiedziami wyjaśniającymi podstawy gry i taktyki dla różnych map i scenariuszy. Aby tempo szkolenia nie była zbyt szybkie, unitarka wprowadza złożony interfejs garażu w kilku krokach.

Funkcje garażu są wyjaśniane pojedynczo w szkoleniu, dzięki czemu nowi czołgiści mają jasno wyznaczone cele w drodze do osiągnięcia pełnej gotowości bojowej. Najpierw zapoznacie się z podstawami: zakupem i ulepszaniem pojazdów, prowadzeniem, strzelaniem, rodzajami pancerza, radzeniem sobie z krytycznymi trafieniami, szkoleniem załogi, ulepszaniem pojazdów i materiałami eksploatacyjnymi. Na każdym kroku pokazywane są szczegółowe informacje o elementach gry, które są najważniejsze na obecnym etapie szkolenia.

Szkolenie kończy się ostatecznym wyzwaniem: pełnowymiarową bitwą 15 na 15, w której jednostki sojusznicze i wrogie kontrolowane są przez komputer. Ale nie są to zwykłe boty World of Tanks. Opracowaliśmy znacznie bardziej zaawansowaną sztuczną inteligencję dla unitarki.

Proces wdrażania to nie tylko nauka. Do zdobycia są kredyty, PD, wyposażenie, materiały eksploatacyjne i dostęp do konta premium. Pomoże to Wam w ruszeniu z miejsca i w osiągnięciu swojego pierwszego pojazdu X poziomu, w pełni wyposażonego w sprzęt i umiejętności niezbędne do odniesienia sukcesu.

Unitarka jest dostępna zarówno dla nowo przybyłych, jak i doświadczonych czołgistów. Ale tylko ci pierwsi mogą zatrzymać zasoby, które zdobyli w trakcie nauki.

Zmiany w misjach osobistych

Aktualizacja 9.19.1 wprowadza zestaw odświeżonych misji osobistych. Ich poziom trudności zwiększył się po wprowadzeniu ulepszonego mechanizmu doboru drużyn. Nasz zespół przeanalizował Wasze opinie i dopasował warunki misji, by lepiej odzwierciedlały aktualny stan gry. Dziękujemy za zasygnalizowanie tego problemu i pomoc w jego naprawie!

Nowe modele w jakości HD

W wersji 9.19.1 znajduje się 13 modeli czołgów w lśniących nowością detalach HD.

2. Drugi test publiczny

Uaktualniono

Lista zmian dla drugiego testu publicznego

Rozwiń
 • Naprawiono błędy w interfejsie unitarki.
 • Naprawiono błąd przy przełączaniu z ekranu Wyniki bitwy do ekranu Misji
 • Naprawiono inne błędy techniczne.
Zwiń

3. Podsumowanie

Uaktualniono

System losujący

W dwa miesiące po wprowadzeniu wersji 9.18 gra otrzymuje pierwszy pakiet poprawek do systemu doboru drużyn będący skutkiem Waszych uwag i analizy danych z gry. Zauważyliśmy sporo zamieszania po tym, jak uniemożliwiliśmy działom samobieżnym tworzyć plutony i dołączać do nich. Teraz wydaje się nam, że mogliśmy lepiej wyjaśnić przyczyny tego ruchu. To obostrzenie zostało wprowadzone jako tymczasowy mechanizm, który miał na celu ułatwić nam ocenę wpływu znaczących zmian w działach samobieżnych na ogólne doświadczenia w grze. Po zbadaniu tych danych zdecydowaliśmy się przywrócić działa samobieżne do plutonów (maksymalnie jedno na pluton).

Aktualizacja 9.19.1 upraszcza wyświetlanie list drużyny i poprawia równoważenie pod względem typów pojazdów. Matchmaker dobiera teraz drużyny, biorąc pod uwagę niszczyciele czołgów, czołgi lekkie, artylerię i plutony na danym poziomie, starając się odzwierciedlić taki sam skład w przeciwnej drużynie.

Kolejne poprawki czekają na wprowadzenie w ramach ciągłej poprawy systemu doboru składów.

Unitarka

Dobre wieści dla czołgistów właśnie zaczynających swoją przygodę z grą, tych, którzy chcieliby przypomnieć sobie kilka rzeczy, a także tych, którzy chcą przyciągnąć kilku znajomych! 9.19.1 nadaje nową formę procesowi zapoznawania się z grą dla przez nowy, interaktywny system – unitarkę. Prowadzi ona gracza krok po kroku przez zawiłości interfejsu garażu, a przy wykorzystaniu różnych map i scenariuszy odsłania arkana taktyki bitewnej i manewrów. Przez cały ten okres gracze otrzymują szczegółowe informacje na temat elementów gry, które są na danym etapie najważniejsze.

Mamy nadzieję, że unitarka pomoże w pierwszych krokach nowym graczom, i czekamy na Wasze sugestie na temat kursu dla początkujących, bo mamy zamiar dalej go rozwijać.

Misje osobiste

Poziom trudności kilku misji osobistych niemalże sięgnął nieba po wprowadzeniu ulepszonego systemu doboru drużyn i przeróbek w działach samobieżnych. Nasz zespół przeanalizował Wasze opinie i dopasował warunki misji, by lepiej odzwierciedlały aktualny stan gry. Dziękujemy za zasygnalizowanie tego problemu i pomoc w jego naprawie!

Pełna lista zmian

Rozwiń

Nowe państwo

Dodano atrybuty dla polskiej narodowości:

 • Polska została dodana do filtrów w karuzeli pojazdów;
 • załogi narodowe (dostępny tylko męski głos) ze stopniami i danymi osobistymi;
 • polskie wzory kamuflażu, emblematy i inskrypcje;
 • polski materiał eksploatacyjny premium: Chleb ze smalcem.
Uwaga: Na razie Polska nie zostanie dodana do drzewa technologicznego.

Zmiany w działach samobieżnych

 • Dodano możliwość zaproszenia działa samobieżnego do plutonu (ograniczenie to jedno działo na pluton).
 • Dodano wygodny sposób wyświetlania obszarów celowania sojuszniczych dział samobieżnych nad obiektami i mostami.
 • Uszkodzenia zadane przez sprzymierzone działa samobieżne ogłuszonemu przeciwnikowi są teraz wliczane do wyliczenia Odznaki biegłości dla danego działa. Teraz te uszkodzenia są sumowane z uszkodzeniami pojazdów przeciwnika po zniszczeniu gąsienicy i wykryciu oraz z uszkodzeniami zadanymi pojazdom przeciwnika.
 • Zmieniono wymagania dotyczące medalu Gore'a:
  • dodano niższy próg 2000 uszkodzeń;
  • zmniejszono górny próg uszkodzeń: teraz wystarczy zadać ośmiokrotną (zamiast dziesięciokrotnej) równowartość punktów wytrzymałości pojazdu.
 • Do zakładki Powiadomienia w bitwie dodano oddzielne opcje dla odznak za postawę w bitwie i historii łącznych uszkodzeń zadanych ogłuszonym celom.
 • Zmieniono ustawienia kamery dla alternatywnego trybu celowania. Zmniejszono czułość kamery na pomniejsze nierówności.
 • Zwiększono o 20% ilość zdobywanego doświadczenia i kredytów za uszkodzenia zadane ogłuszonym pojazdom przeciwnika.

Zmiany w warunkach misji osobistych

LT-7: Łowca dział samobieżnych dla rozdziału 4:

 • Wykryć 3 działa samobieżne przeciwnika i zadać uszkodzenia. Zniszczyć co najmniej jedno działo samobieżne.

MT-7: Cios z zaskoczenia, dla wszystkich rozdziałów:

 • Zadać uszkodzenia co najmniej jednemu działu samobieżnemu.
 • Zniszczyć co najmniej jedno działo samobieżne.
 • Zadać uszkodzenia co najmniej dwóm działom samobieżnym przeciwnika. Zniszczyć co najmniej jedno działo samobieżne.
 • Zadać uszkodzenia co najmniej trzem działom samobieżnym przeciwnika. Zniszczyć co najmniej jedno działo samobieżne.

MT-8: Konfrontacja, dla wszystkich rozdziałów:

 • Zniszczyć co najmniej trzy czołgi średnie przeciwnika.

MT-9: Godny przeciwnik, dla wszystkich rozdziałów:

 • Zadać co najmniej 500 uszkodzeń czołgom ciężkim przeciwnika. Zniszczyć co najmniej jeden czołg ciężki przeciwnika.
 • Zadać co najmniej 1000 uszkodzeń czołgom ciężkim przeciwnika. Zniszczyć co najmniej jeden czołg ciężki przeciwnika.
 • Zadać co najmniej 1500 uszkodzeń czołgom ciężkim przeciwnika. Zniszczyć co najmniej dwa czołgi ciężkie przeciwnika.
 • Zadać co najmniej 2000 uszkodzeń czołgom ciężkim przeciwnika. Zniszczyć co najmniej dwa czołgi ciężkie przeciwnika.

HT-6 (zmiana nazwy i kompletnie przerobiona): Posiłek dwudaniowy, dla wszystkich rozdziałów:

 • Zniszczyć łącznie co najmniej 2 czołgi ciężkie lub średnie.
 • Zniszczyć łącznie co najmniej 2 czołgi ciężkie lub średnie tego samego lub wyższego poziomu.
 • Zniszczyć łącznie co najmniej 3 czołgi ciężkie lub średnie.
 • Zniszczyć łącznie co najmniej 4 czołgi ciężkie lub średnie.

Zmiany w charakterystykach technicznych pojazdów

Chiny:

 • 121: zmieniono kąt opuszczenia działa 122 mm 60-122T z -3,5 na -5 stopni.
 • 113: zmieniono kąt opuszczenia działa 122 mm 60-122TG z -5 na -7 stopni (na bokach).
 • Do drzewa technologicznego dodano nowy czołg ciężki poziomu X WZ-111-5A do zbadania. Pojazd będzie dostępny poprzez WZ-111-4.

Przerobienie do jakości HD

Pojazdy przerobione do jakości HD:

 1. SU-8
 2. SU-26
 3. M3 Light
 4. M4A3E8 Sherman
 5. M36 Jackson
 6. AMX 13 F3 AM
 7. AMX 105 AM mle. 47
 8. AMX 105 AM mle. 50
 9. Lorraine 39L AM
 10. Pz.Kpfw. IV Hydrostat.
 11. D1
 12. Universal Carrier 2-pdr
 13. Churchill Gun Carrier

Inne zmiany

 • Zastąpiono Szkolenie bojowe Unitarką.
 • Zmieniono mechanikę wskaźnika penetracji pancerza.
 • W trybie Twierdze dowódca pokoju bitewnego w natarciach przed rozpoczęciem bitwy może wskazać strategię na minimapie. Wszyscy gracze w pokoju bitewnym będą mogli zobaczyć te wskazówki.
 • Matchmaking w obrębie poszczególnych poziomów: stopień niedopasowania liczby czołgów lekkich, niszczycieli czołgów, dział samobieżnych i plutonów na każdym poziomie zostanie zmniejszony.
 • Dodano możliwość zaproszenia działa samobieżnego do plutonu (ograniczenie to jedno działo na pluton).
 • Zmieniono porządek wyświetlania pojazdów (na danym poziomie) względem typów w panelach drużyn. Nowy porządek to: czołgi ciężkie, czołgi średnie, niszczyciele czołgów, czołgi lekkie, działa samobieżne. W ramach typu pojazdy są wyświetlane alfabetycznie.
 • Nagrano ponownie chińską ścieżkę dźwiękową z nowym głosem i w wymaganym dialekcie.
 • Zaktualizowano radzieckie żeńskie komentarze. Ponownie nagrano niektóre zwroty.
 • Zmieniono efekt zakłóceń radiowych dla żeńskich komentarzy, zgodnie z sugestiami graczy. Teraz żeńskie komentarze będą czytelniejsze i lepiej zaakcentowane.
 • Przerobiono wygląd menu ESC.

Naprawione usterki

 • Naprawiono usterkę powodującą, że pochwała (za ukończenie piętnastej misji osobistej) nie wyświetlała ikony żeńskiego członka załogi.
 • Naprawiono niewłaściwe działanie przycisku „Wyczyść listę” w porównywarce pojazdów.
 • Naprawiono usterkę powodującą, że niewłaściwe pojazdy były wyświetlane jako dostępne do wypełnienia misji.
 • Naprawiono usterkę powodującą, że klient nie przełączał się do trybu pełnoekranowego w systemach używających dwóch lub więcej ekranów.
 • Naprawiono usterkę uniemożliwiającą zmianę rozmiaru okna czatu w garażu.
 • Naprawiono usterkę powodującą, że atut Braterstwo broni, Ulepszona wentylacja oraz narodowe materiały eksploatacyjne wpływały na modyfikatory ukrywania pojazdu, gdy załoga nie posiadała umiejętności Kamuflaż.
 • Naprawiono usterkę związaną z opisem odznaczenia Lew Synaju.
 • Naprawiono usterkę powodującą, że Punkt werbunkowy nie mógł zostać zamknięty po otrzymaniu nagrody.
 • Naprawiono usterkę powodującą, że w niektórych przypadkach cała załoga nie mogła zostać wyszkolona do 100%.

Ulepszenia

 • Dodano ostrzeżenie, że część nieprzydzielonego doświadczenia bojowego zostanie wykorzystana na szkolenie w głównej kwalifikacji podczas przeszkalania członka załogi w szkole pułkowej lub na kursach przyspieszonych.
 • Dodano ikonę ostrzegającą, że sprzedaż zawartości w grze zostanie przeprowadzona ze zniżką.
 • Ulepszono okno odzyskiwania członka załogi. Dodano ostrzeżenie o zakończeniu okresu darmowego odzyskiwania w oknie odzyskiwania członka załogi.
 • Sposób wyświetlania liczby odznak mistrzowskich As pancerny w zakładkach Przebiegu służby wygląda teraz podobnie.
 • Podczas przechodzenia z ekranu porównywania pojazdów do okna podglądu pojazdu zostaje zachowana wybrana konfiguracja.
Zwiń
Zamknij