Co nowego w Twierdzach

Dowódcy!

Witajcie w całkowicie odnowionych Twierdzach!

Teraz Wasz klan może rozbudowywać swoją twierdzę bez ryzyka utraty cennych surowców przemysłowych. Zdobywajcie większe premie za swoje rezerwy i wykazujcie się w Natarciach — nowym trybie bitew dla klanów.

Bitwy

 • Bitwy o Twierdzę zostały zastąpione nowym trybem nazwanym Natarcia. Wasz klan może wziąć udział w Natarciach już od poziomu I twierdzy. Bitwy toczą się na terytorium neutralnym, a przeciwnik jest wybierany losowo. Klany nie mogą wybierać przeciwników i czasu ataku. Natarcia rozpoczynają się w ustalonym terminie i nie są obowiązkowe.
 • Teraz oddziały w Potyczkach i Natarciach są dostępne dla innych graczy, którzy mogą dołączyć bez względu na to, czy są w klanie, czy nie.
 • Zmieniły się formaty bitew w dywizjach Potyczek.

Struktury

 • Od samego początku każdy klan posiada w swojej twierdzy osiem otwartych placów budowy.
 • Departament wojny i Jednostka kwatermistrzów zostały usunięte z gry.
 • Garnizony również zostały usunięte. Teraz nie musicie dołączać do struktur, by pozyskiwać z nich surowce przemysłowe.
 • Struktury nie mogą zostać ani zniszczone, ani splądrowane, ponieważ wszystkie bitwy toczą się poza twierdzą.

Rezerwy

 • Specjalne polecenia oraz Ewakuacja zostały usunięte z gry.
 • Po ulepszeniu struktury poziom rezerw już przygotowanych w tej strukturze pozostaje bez zmian.
 • Teraz jest możliwe aktywowanie jednocześnie dwóch rezerw o ciągłym działaniu. Przykładowo: Zapłaty za bitwę + Manewry wojskowe lub Szkolenie taktyczne + Dodatkowa odprawa.

Surowce przemysłowe

 • Surowce przemysłowe są teraz przechowywane w magazynie twierdzy, wspólnym dla wszystkich struktur. Pojemność magazynu nie jest ograniczona.
 • Wasze klany nigdy nie tracą surowców przemysłowych, z jednym wyjątkiem: surowce przemysłowe mogą zostać zabrane z twierdzy za nadmierną liczbę opuszczonych bitew. 
Zamknij