Ruch

 • Użyj klawiszy W, A, S, D, by przemieszczać swój pojazd.
 • Użyj R/F, by włączyć tempomat.
 • Dwukrotnie naciśnij R, by włączyć całą naprzód.
 • Dwukrotnie naciśnij F, by włączyć całą wstecz.
 • Naciśnij Spację, aby użyć hamulca ręcznego.

Strzał

 • Naciśnij LPM aby strzelić.

Automatyczne celowanie

 • Kliknij PPM na celu, by włączyć automatyczne celowanie.
 • Kliknij PPM poza celem lub naciśnij E , by wyłączyć automatyczne celowanie.

Kamera

 • By kontrolować kamerę, rusz myszą lub użyj klawiszy kursora.
 • By zbliżyć/oddalić kamerę, użyj kółka myszy lub klawiszy PgUp/PgDn.
 • Przytrzymaj PPM, by powstrzymać wieżyczkę przed obracaniem się w ślad za celownikiem.

Pociski/Sprzęt eksploatacyjny

 • By zmieniać rodzaje pocisków, używaj klawiszy 1-3.
 • By wybierać sprzęt eksploatacyjny, korzystaj z klawiszy 4-6. Wskaż uszkodzony moduł lub rannego członka załogi, by dokonać naprawy uszkodzenia lub uleczenia rannego.

Czat bitewny

 • Naciśnij ENTER, by uruchomić czat.
 • Naciśnij ENTER, by wysłać wiadomość.
 • Naciśnij TAB, by wysyłać wiadomość do innego kanału chatu (chat zespołu/plutonu).
 • Naciśnij Z, aby wydać proste komendy poprzez menu komend.

 

Zamknij