Szkolenie załogi i kwalifikacje

Szkolenie załogi i kwalifikacje

Ogólne

Każdy z członków załogi czołgu w World of Tanks pełni określoną rolę. Te wyspecjalizowane role to: dowódca, kierowca, ładowniczy, celowniczy i radiooperator.

Czołgi różnią się ilością członków załogi i pełnionymi przez nich rolami. Pojazdy w World of Tanks posiadają od 2 do 6 członków załogi, przy czym żaden z nich nie może dołączyć do bitwy bez posiadania pełnego składu załogi. Podczas bitew załoga będzie zdobywać doświadczenie w wyniku czego będzie stawać się coraz lepsza w kierowaniu swoim pojazdem. Po zakończeniu szkolenia podstawowej kwalifikacji załogi, możliwe jest trenowanie umiejętności i atutów. Początkowo każdy członek załogi posiada swoją podstawową kwalifikację na poziomie 50%. Im lepszy rezultat bitwy, tym więcej doświadczenia zyskuje każdy z nich. Dojście do 100% poziomu głównej kwalifikacji członka załogi to najważniejszy krok na drodze do lepszych osiągów czołgu.

Uwaga! Każde 10% umiejętności dowódcy daje 1% bonusu dla każdego z pozostałych członków załogi! Dlatego dowódca wyszkolony na 50% zapewnia załodze (wyszkolonej na 50%) efektywną wartość kwalifikacji na poziomie 55%. Jeżeli załoga jest wyszkolona i posiada dowódcę na 100% poziomu kwalifikacji, to efektywny poziomu kwalifikacji załogi wynosi 110%. 

Niektóre szczegóły na temat szkolenia załogi

Każdy członek załogi posiada swoją narodowość (na przykład amerykański celowniczy nie może służyć na niemieckim czołgu). Członkowie załogi są szkoleni tylko do pełnienia konkretnej funkcji na konkretnym czołgu (nie dotyczy to czołgów premium, na których mogą służyć członkowie załogi obsługujący pojazdy tej samej nacji i tego samego typu). W momencie przeszkolenia członka załogi do obsługi innego czołgu, traci on wszystkie wcześniej zdobyte kwalifikacje. Załoga zawsze dostaje doświadczenie za wzięcie udziału w bitwie. Na przykład, załóżmy że MS-1 dostaje 1000 punktów doświadczenia za bitwę. Każdy członek załogi w tym momencie również dostaje po 1000 punktów doświadczenia (w tym wypadku zarówno kierowca jak i dowódca).

Podstawowy system obliczania ilości otrzymanego przez załogę doświadczenia wygląda następująco:

  • Jeżeli członek załogi znajdował się w czołgu premium, ale jest wytrenowany do służenia na innym typie czołgu (na przykład operator czołgu Panther na Lowe), to dostaje tylko 50% doświadczenia.
  • Jeżeli członek załogi jest na czołgu, który nie jest czołgiem premium, ale jest wyszkolony w obsłudze czołgu innego typu (na przykład załogant czołgu Panther na Mausie), to dostaje 25% doświadczenia.
  • Jeżeli członek załogi znajdował się w czołgu, który nie jest czołgiem premium, ale umie operować czołgiem tego samego rodzaju (na przykład operator czołgu Panther na czołgu Panther II), to dostaje 50% doświadczenia.
  • Jeżeli czołgista zostaje przeniesiony ze zwykłego czołgu do czołgu premium tego samego typu (na przykład operator czołgu Tiger zostanie przeniesiony na czołg Lowe), to dostaje 100% doświadczenia.
  • Jeżeli członek załogi zostaje ranny w trakcie bitwy, to dostaje 10% mniej doświadczenia. Jeżeli członek załogi nie zostanie uleczony albo czołg ulegnie zniszczeniu, to dostaje tylko 90% doświadczenia.

Na pierwszy rzut oka można stwierdzić, czy członek załogi jest poprawnie wyszkolony i zobaczyć procent jego kwalifikacji. Na przykład dla czołgu premium M3 Stuart: 1 oznacza, że członek załogi jest wyszkolony do obsługi tego czołgu; 2 oznacza, że członek załogi jest wyszkolony do obsługi innego czołgu tego samego rodzaju; 3 oznacza, że członek załogi nie jest wytrenowany do obsługi właściwego typu czołgu.

Uwaga (ponownie bierzemy pod uwagę 1000 punktów doświadczenia jako podstawę obliczeń):

  1. Jeżeli to pierwsze zwycięstwo dnia, to każdy członek załogi otrzymuje 2000 punktów doświadczenia.
  2. Jeżeli to pierwsze zwycięstwo dnia i ma miejsce, przykładowo, dodatkowy mnożnik 2x (ze względu na specjal), to każdy członek załogi otrzymuje 4000 punktów doświadczenia.
  3. Pierwsze zwycięstwo każdego dnia odnosi się do pojazdu. W związku z ty, możliwe jest przeniesienie załogi po pierwszym zwycięstwie np. z MS-1 do T-127 (czołgu premium), po czym załoga może ponownie otrzymać mnożnik ze względu na zwycięstwo czołgu w bitwie.

Mechanizm szkolenia załogi

Proces szkolenia załogi może być przyspieszony w dowolnym momencie. Gdy kupujesz nowy czołg, możesz go kupić razem z załogą wyszkoloną na 100% podstawowej kwalifikacji. Dobrze wyszkolona załoga może korzystać z pełnych możliwości czołgu. Aby wybrać tę możliwość, wybierz Akademię Pancerną w oknie kupowania pojazdu.

UWAGA: Pełne wyszkolenie w Akademii Pancernej wymaga posiadania i wydania złota w grze.

Jeżeli chcesz przeszkolić już istniejących członków załogi, to wystarczy abyś wybrał odpowiedni czołg, kliknął PPM na określonym członku załogi i otworzył jego kartę ewidencyjną.

Na karcie ewidencyjnej w zakładce szkolenie wybierz odpowiednik czołg (klikając „obecny czołg” lub wybierając czołg z listy) i wybierz Akademię Pancerną (za złoto), co sprawi, że dany członek załogi zostanie wyszkolony na 100% poziomu głównej kwalifikacji dla wybranego czołgu.

Jeżeli członkowie Twojej załogi zebrali już pewną ilość doświadczenia, to ich ponowne przeszkolenie może przynieść różny skutek w zależności od zastosowanej opcji. Szkoła Pułkowa może dać nie 75% a 90% jeżeli załoga posiadała już główną kwalifikację wyszkoloną na 100%.

Przyspieszone szkolenie załogi

Całe doświadczenie uzyskane w czasie bitwy może zostać przekazane na szkolenie załogi. Czołg musi osiągnąć status elitarny, aby możliwe było włączenie przyspieszonego szkolenia załogi. Włączenie przyspieszonego szkolenia załogi ma miejsce w głównym oknie garażu.

W okienku, które pojawi się po zaznaczeniu opcji przyspieszonego szkolenia konieczne jest potwierdzenie włączenia tej opcji.

Od tego momentu najmniej doświadczony członek załogi będzie otrzymywał dwa razy więcej doświadczenia, a wszyscy inni będą otrzymywać tę samą ilość, co wcześniej. W tym przypadku doświadczenie nie zostaje przekazane na czołg, ale doświadczenie znajdujące się już na czołgu nie zostanie utracone.

Jeżeli masz zamiar sprzedać czołg i kupić nowy ale nie chcesz utracić wyszkolonej załogi, to najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z możliwości ponownego przeszkolenia załogi. Trzeba brać pod uwagę narodowość czołgistów, ponieważ nie mogą oni służyć na czołgach innej nacji. Czołgista z sowieckiego czołgu nie będzie mógł służyć na czołgu amerykańskim i na odwót.

W celu ponownego przeszkolenia czołgistów, wyślij ich do koszar przed zakupem czołgu. Możesz to zrobić przez kliknięcie na członku załogi PPM i wybranie opcji „wyślij do koszar”. W przypadku skorzystania z tej opcji, musisz to zrobić dla każdego czołgisty oddzielnie.

Możesz również skorzystać z opcji wysłania wszystkich członków załogi do koszar w momencie sprzedaży czołgu. Jest to możliwe przez wybranie opcji „sprzedaj” na czołgu, po czym zaznaczeniu opcji „wyślij czołgistów i zdemontuj wyposażenie”. Opcja ta jest wybierana automatycznie w momencie próby sprzedaży czołgu.

W momencie sprzedaży starego czołgu i kupna nowego, jeżeli chcesz wybrać członków załogi z koszar, kup pojazd bez załogi. Po dokonaniu zakupu wybierz nowo kupiony czołg i wstaw odpowiednich członków załogi na ich miejsca w czołgu. Kliknij PPM na wybranym czołgiście (w koszarach lub już na czołgu) i przejdź do karty ewidencyjnej. Po przejściu do karty ewidencyjnej przejdź do zakładki szkolenie i wybierz odpowiedni czołg.

Po zakupie nowego czołgu wybierz dla niego załogę.

Przeszkól załogę dla nowego czołgu: otwórz kartę ewidencyjną dla każdego czołgisty. Wybierz pożądany poziom  treningu (Akademię Pancerną, Szkołę Pułkową lub Kursy Przyspieszone) i kliknij „trenuj”.

UWAGA: Rola czołgisty nie może zostać zmieniona: radiooperator nie zostanie celowniczym, ani ładowniczy nie stanie się dowódcą.

Umiejętności i atuty załogi:

W momencie, gdy czołgista osiągnie 100% głównej kwalifikacji, otrzyma on możliwość wyboru atutu lub umiejętności którą będzie trenować.

Ogólne umiejętności dostępne dla wszystkich czołgistów:

Podstawowe umiejętności

repair 
Naprawa - umiejętność

Im wyższy poziom naprawy, tym szybciej będą naprawiane moduły (będą szybciej powracać z „czerwonego” do „żółtego”). Efektywność tej umiejętności jest równa średniej wartości tej umiejętności wśród wszystkich członków załogi danego pojazdu.

camo
Kamuflaż - umiejętność

Im wyższy posiadasz poziom kamuflażu, tym mniejsza jest szansa na wykrycie Twojego pojazdu. Efektywność tej umiejętności jest równa średniej wartości tej umiejętności wśród wszystkich członków załogi danego pojazdu. Efektywność tej umiejętności jest równa średniej wartości tej umiejętności dla wszystkich członków załogi danego pojazdu.

fire
Gaszenie pożaru - umiejętność

Im wyższy poziom gaszenia pożaru, tym szybciej gaszone są pożary silnika. Efektywność tej umiejętności jest równa średniej wartości tej umiejętności dla wszystkich członków załogi danego pojazdu.

Brothers-in-arms
Towarzysze broni - atut

Poprawia efektywność wszystkich członków załogi czołgu. Atut „towarzysze broni” działa dopiero w momencie osiągnięcia 100% wyszkolenia tego atutu dla wszystkich załogantów. Atut ten działa dalej nawet w momencie zranienia któregokolwiek członka załogi.

Ogólne umiejętności dostępne dla poszczególnych czołgistów:

Dowódca

Jack-of-all-trades
 Wszechstronność - umiejętność

Ta umiejętność pozwala dowódcy na opanowanie ról wszystkich pozostałych członków załogi i zastąpienie ich w momencie, gdy zostają ranni.

Tutor
Mentor - umiejętność

Ta umiejętność daje dodatkowe doświadczenie wszystkim członkom załogi poza samym dowódcą. Ilość uzyskiwanego doświadczenia zwiększa się wraz ze wzrostem poziomu umiejętności.

Eagle Eye
Zwiad – umiejętność

Ta umiejętność zwiększa maksymalny zasięg widzenia. Zwiad jest bardziej efektywny w momencie, gdy wizjer jest uszkodzony, a także w połączeniu z rozeznaniem w sytuacji, osłoniętą optyką i lornetą polową.

Premonition
Szósty zmysł - atut

Atut ten pozwala dowódcy stwierdzić, że jego pojazd został wykryty przez wroga. Szósty zmysł działa dopiero w momencie gdy jest wyszkolony na 100%.

Expert
Orle oko - atut

Atut ten pozwala dowódcy dostrzec krytycznie uszkodzone moduły w pojazdach, na które patrzy. Orle oko działa dopiero w momencie osiągnięcia 100% wyszkolenia.

Kierowca
Ace
Hamowanie sprzęgłem - umiejętność

Umiejętnosć ta zwiększa prędkość obrotu pojazdu. Hamowanie sprzęgłem jest bardziej efektywne w momencie połączenia z dodatkowymi ostrogami, 100-oktanową benzyną, 105-oktanową benzyną, olejem z Lend-Lease’u i podkręconym regulatorem silnika.

Off Road Master
Jazda terenowa - umiejętność

Umiejętność ta zmniejsza opór gruntu w czasie jazdy na miękkim lub lekko rozmokłym gruncie. Efektywność tej umiejętności zwiększa się wraz ze wzrostem poziomu wyszkolenia. Mniejszy opór gruntu zwiększa manewrowość czołgu i jego przyspieszenie. Umiejętnosć ta jest bardziej efektywna w połączeniu z dodatkowymi ostrogami.

Cruise Master
Gładka jazda - umiejętność

Umiejętność ta zwiększa celność w momencie strzelania w ruchu. Gładka jazda nie ma wpływu na celność jeśli czołg się nie rusza lub obraca. Umiejętność ta staje się bardziej efektywna w połączeniu ze stabilizatorem pionowym.

Ramming Master
Kontrolowane uderzenie - umiejętność

Umiejętność ta zmniejsza obrażenia w momencie taranowania dla Twojego pojazdu i równocześnie zwiększa obrażenia zadawane czołgowi przeciwnika. Skuteczność tej umiejętności zwiększa się wraz z wzrostem poziomu wyszkolenia. Kontrolowanie uderzenie działa tylko gdy oba pojazdy znajdują się w ruchu, ale nie działa w przypadku uderzenia w pojazd sprzymierzony.

Neatnik
Czystość i porządek - umiejętność

Atut ten zmniejsza szansę zapłonu silnika przez obniżenie ilości wycieków oleju z silnika. Czystość i porządek działa dopiero w momencie osiągnięcia 100% wyszkolenia.

Celowniczy
Master Gunsmith
Zbrojmistrz - umiejętność

Umiejętność ta poprawia celność uszkodzonego działa. Efektywność tej umiejętności zwiększa się wraz ze wzrostem poziomu wyszkolenia. Jeżeli dwóch celowniczych posiada tę umiejętność, to tylko wyższy poziom ma wpływ na efektywność umiejętności. Skuteczność tej umiejętności wzrasta w połączeniu ze stabilizatorem pionowym.

Sharp-shooter
Snajper - atut

Ten atut zwiększa szansę na trafienie załogi wrogiego pojazdu lub uszkodzenie jego modułów. Snajper działa dopiero w momencie osiągnięcia 100% wyszkolenia i tylko w połączeniu z pociskami PP i PK.

Steady Hands
Strzał z biodra - umiejętność

Ta umiejętność zwiększa celność w czasie obrotu wieży. Skuteczność tej umiejętności zwiększa się wraz ze wzrostem poziomu wyszkolenia. Jeżeli dwóch celowniczych posida tę umiejętność, to tylko poziom umiejętności lepiej wyszkolonego celowniczego jest brany pod uwagę. Strzał z biodra jest bardziej efektywny w połączeniu ze stabilizatorem pionowym.

Nemesis
Wyznaczony cel - atut

Atut ten sprawia, że wrogowie w których stronę celujesz są widoczni dwie sekundy dłużej. Ten atut działa dopiero w momencie osiągnięcia 100% wyszkolenia. Jeżeli dwóch celowniczych posiada ten atut, to ich efekt się nie kumuluje.

Ładowniczy
Stickler
Bezpieczne magazynowanie - atut

Atut ten zwiększa odporność magazynu amunicji (pociski nie są układane bezpośrednio obok siebie). Bezpieczne magazynowanie działa dopiero w momencie osiągnięcia 100% wyszkolenia. Jeżeli dwóch ładowniczych posiada ten atut, ich efekt się nie kumuluje. Atut ten jest bardziej efektywny w połączeniu z mokrym magazynem amunicji.

Hunch
Intuicja - atut

Atut ten daje szansę na załadowanie prawidłowego pocisku w momencie zmiany typu ładowanego pocisku. Intuicja działa dopiero w momencie osiągnięcia 100% wyszkolenia. Działo musi zostać ponownie załadowane, aby wystąpiła szansa ponownego zadziałania atutu. Jeżeli dwóch ładowniczych posiada ten atut, ich efekt się kumuluje.

Do-or-Die
Zastrzyk adrenaliny - atut

Atut ten zwiększa szybkość przeładowywania w momencie, gdy poziom punktów wytrzymałości czołgu spadnie poniżej 10%. Zastrzyk adrenaliny działa dopiero w momencie osiągnięcia 100% wyszkolenia. Jeżeli dwóch ładowniczych posiada ten atut, ich efekt nie kumuluje się. Zastrzyk adrenaliny jest bardziej efektywny w połączeniu z mechanizmem dosyłającym.

Radiooperator
Boffin
Wzmacnianie sygnału - umiejętność

Umiejętność ta zwiększa zasięg sygnału. Efektywność tej umiejętności zwiększa się wraz z wzrostem poziomu umiejętności. Jeżeli dwóch radiooperatorów posiada tę umiejętność, to tylko wyższy poziom umiejętności jest brany pod uwagę.

Sonar
Rozeznanie w sytuacji - umiejętność

Umiejętność ta zwiększa zasięg widzenia. Efektywność tej umiejętności zwiększa się wraz ze wzrostem jej poziomu. Jeżeli dwóch radiooperatorów posiada tę umiejętność, to tylko wyższy poziom umiejętności jest brany pod uwagę. Umiejętność ta jest bardziej efektywna w połączeniu z umiejętnością zwiadu.

Retransmitter
Stacja przekaźnikowa - umiejętność

Umiejętność ta zwiększa zasięg sygnału sprzymierzonych pojazdów. Efektywność tej umiejętności zwiększa się wraz ze wzrostem jej poziomu. Jeżeli dwóch radiooperatorów posiada tę umiejętność, to tylko wyższy poziom umiejętności jest brany pod uwagę.

Last Ditch Attempt
Żądza zemsty - atut

Atut ten pozawala radiooperatorowi przeżyć zniszczenie czołgu i przez kolejne dwie sekundy informować sojuszników o pozycji wroga. Żądza zemsty działa dopiero w momencie osiągnięcia 100% wyszkolenia. Jeżeli dwóch radiooperatorów posiada ten atut, ich efekt nie kumuluje się.

Prosimy pamiętać, że jeżeli dwóch członków załogi posiada tą samą umiejętność lub atut, to tylko wartość lepiej wyszkolonego członka załogi jest brana pod uwagę. Dlatego jeżeli posiadasz dwóch ładowniczych lub radiooperatorów, to lepiej trenuj ich w różnych umiejętnościach i atutach (nie wliczając w to naprawy, kamuflażu, gaszenia pożaru i towarzyszy broni).

Ciężko jest dawać porady na temat wyboru umiejętności i atutów, ponieważ ich wybór jest sprawą bardzo indywidualną dla każdego gracza jako że każdy gracz stosuje swoją własną, indywidualną taktykę. Nawet zmiana działa bywa kwestią dyskusyjną, a wybór umiejętności jest jeszcze trudniejszy. Jedna zasada, jakiej na pewno trzeba się trzymać, to zastanowienie się za każdym razem przed wyborem umiejętności lub atutu. Wskazane jest myślenie perspektywiczne i zastanowienie się jaka taktyka jest najodpowiedniejsza dla danego pojazdu. Nie ma sensu się spieszyć: przeczytaj komentarze odnośnie umiejętności na forach i obejrzyj kilka filmów, szukaj także innych źródeł informacji na ich temat.

Nie zapomnij także o możliwości powiększenia swoich baraków w dowolnym momencie!

Wyszkól swoją załogę na 100% i zniszcz wroga na polach bitwy World of Tanks!

Zamknij