Umiejętności i atuty


Przewodnik ten nie jest żelaznym zestawem zasad, których trzeba się kluczowo trzymać. Każdy gracz może szkolić swoje załogi wedle własnych upodobań, wybierając umiejętności i atuty odpowiadające  stosowanej przez gracza taktyce. Przewodnik ten ma służyć jedynie jako przykład tego, jak można wykorzystywać umiejętności i atuty na różnych typach czołgów.

Umiejętności kontra atuty

Atuty: Atuty działają dopiero w momencie wytrenowania do 100%. Przed osiągnięciem progu 100%, atut nie daje żadnych korzyści.

Umiejętności: Umiejętności stają się coraz bardziej efektywne wraz ze wzrostem poziomu wyszkolenia. Umiejętności załogi na poziomie 50% będą dawać 50% całkowitego bonusu.

Umiejętności i atuty dostępne dla wszystkich członków załogi

Pierwsza grupa umiejętności i atutów jest dostępna dla wszystkich członków załogi. Wszystkie podstawowe umiejętności załogi posiadają wartość równą średniej wartości wśród wszystkich członków załogi.

Przykład: Jeżeli 2 członków załogi w czołgu, który posiada 4 członków załogi posiada umiejętność maskowania na 100%, to efektywna wartość umiejętności wynosi 50%.

Podstawowe umiejętności

repair 
Naprawa

Umiejętność ta przyspiesza proces naprawy uszkodzonych modułów.

Zalecana dla: czołgów ciężkich, czołgów średnich, niszczycieli czołgów, a także dla czołgów lekkich, które chcą pozostawać w ciągłym ruchu.

camo
Maskowanie

Umiejętność ta zmniejsza szansę na wykrycie pojazdu.

Zalecany dla: wszystkich czołgów

fire
Gaszenie pożaru

Umiejętność ta sprawia, że załoga bardziej efektywnie gasi pożary.

Zalecane dla: niemieckich czołgów ciężkich, radzieckich czołgów ciężkich i średnich

Brothers-in-arms
Braterstwo broni

Atut ten zwiększa efektywność wszystkich kwalifikacji, umiejętności i atutów dla całej załogi. Atut ten zaczyna działać w momencie osiągnięcia 100% dla wszystkich członków załogi. Atut ten jest bardziej efektywny w połączeniu z ulepszoną wentylacją, racjami żywnościowymi, skrzynką coli i mocną kawą.

Zalecany dla: pojazdów posiadających 3 lub mniej członków załogi i dla członków załogi posiadających 3 lub więcej umiejętności.

Umiejętności i atuty dostępne dla poszczególnych członków załogi:

Umiejętności i atuty, które dostępne są wyłącznie dla określonych członków załogi.

Dowódca

Jack-of-all-trades
Wszechstronność

Ta umiejętność pozwala dowódcy na opanowanie ról wszystkich pozostałych członków załogi i zastąpienie ich w momencie, gdy zostają ranni.

Zalecana dla: czołgów średnich, czołgów ciężkich i niszczycieli czołgów posiadających gruby pancerz przedni.

Tutor
Mentor

Ta umiejętność daje dodatkowe doświadczenie wszystkim członkom załogi poza samym dowódcą. Ilość uzyskiwanego doświadczenia zwiększa się wraz ze wzrostem poziomu umiejętności.

Zalecany dla: wszystkich pojazdów.

Eagle Eye
Zwiad

Ta umiejętność zwiększa maksymalny zasięg widzenia. Zwiad jest bardziej efektywny w momencie, gdy wizjer jest uszkodzony, a także w połączeniu z rozeznaniem w sytuacji, osłoniętą optyką i lornetą polową.

Zalecany dla: lekkich czołgów, niszczycieli czołgów i jakichkolwiek innych pojazdów uczestniczących w starciach na duża odległość.

Premonition
Szósty zmysł

Atut ten pozwala dowódcy stwierdzić, że jego pojazd został wykryty przez wroga. Szósty zmysł działa dopiero w momencie osiągnięcia 100% wyszkolenia tego atutu.

Zalecany dla: niszczycieli czołgów, czołgów lekkich i artylerii.

Expert
Orle oko

Atut ten pozwala dowódcy dostrzec krytycznie uszkodzone moduły w pojazdach, na które patrzy. Orle oko działa dopiero w momencie osiągnięcia 100% wyszkolenia.

Zalecane dla: niszczycieli czołgów i czołgów ciężkich.

Kierowca
Ace
Hamowanie sprzęgłem

Umiejętnosć ta zwiększa prędkość obrotu pojazdu. Hamowanie sprzęgłem jest bardziej efektywne w momencie połączenia z dodatkowymi ostrogami, 100-oktanową benzyną, 105-oktanową benzyną, olejem z Lend-Lease’u i podkręconym regulatorem silnika.

Zalecane dla: lekkich czołgów, średnich czołgów, niszczycieli czołgów i powolnych czołgów ciężkich.

Off Road Master
Jazda terenowa

Umiejętność ta zmniejsza opór gruntu w czasie jazdy na miękkim lub lekko rozmokłym gruncie. Efektywność tej umiejętności zwiększa się wraz ze wzrostem poziomu wyszkolenia. Mniejszy opór gruntu zwiększa manewrowość czołgu i jego przyspieszenie. Umiejętnosć ta jest bardziej efektywna w połączeniu z dodatkowymi ostrogami.

Zalecana dla: czołgów lekkich i czołgów średnich.

Cruise Master
Gładka jazda

Umiejętność ta zwiększa celność w momencie strzelania w ruchu. Gładka jazda nie ma wpływu na celność jeśli czołg się nie rusza lub obraca. Umiejętność ta staje się bardziej efektywna w połączeniu ze stabilizatorem pionowym.

Zalecana dla: czołgów lekkich, czołgów średnich, szybkich czołgów ciężkich i niszczycieli czołgów z wieżami.

Ramming Master
Kontrolowane uderzenie

Umiejętność ta zmniejsza obrażenia wynikające ze zderzenia dla Twojego pojazdu i równocześnie zwiększa obrażenia zadawane czołgowi przeciwnika. Skuteczność tej umiejętności zwiększa się wraz z wzrostem poziomu wyszkolenia umiejętności. Kontrolowanie uderzenie działa tylko gdy oba pojazdy znajdują się w ruchu, ale nie działa w przypadku uderzenia w pojazd sprzymierzony.

Zalecane dla: czołgów ciężkich i czołgów średnich posiadających dobry pancerz z przodu pojazdu.

Neatnik
Czystość i porządek

Atut ten zmniejsza szansę zapłonu silnika przez obniżenie ilości wycieków oleju z silnika. Czystość i porządek działa dopiero w momencie osiągnięcia 100% wyszkolenia.

Zalecana dla: niemieckich czołgów ciężkich, radzieckich czołgów ciężkich i średnich.

Celowniczy
Master Gunsmith
Zbrojmistrz

Umiejętność ta poprawia celność uszkodzonego działa. Efektywność tej umiejętności zwiększa się wraz ze wzrostem poziomu wyszkolenia. Jeżeli dwóch celowniczych posiada tę umiejętność, to tylko wyższy poziom ma wpływ na efektywność umiejętności. Skuteczność tej umiejętności wzrasta w połączeniu ze stabilizatorem pionowym.

Zalecany dla: czołgów ciężkich i niszczycieli czołgów z grubym pancerzem przednim.

Sharp-shooter
Snajper

Ten atut zwiększa szansę na trafienie załogi wrogiego pojazdu lub uszkodzenie jego modułów. Snajper działa dopiero w momencie osiągnięcia 100% wyszkolenia i tylko w połączeniu z pociskami PP i PK.

Zalecany dla: niszczycieli czołgów, czołgów ciężkich i czołgów średnich.

Steady Hands
Strzał z biodra

Ta umiejętność zwiększa celność w czasie obrotu wieży. Skuteczność tej umiejętności zwiększa się wraz ze wzrostem poziomu wyszkolenia. Jeżeli dwóch celowniczych posida tę umiejętność, to tylko poziom umiejętności lepiej wyszkolonego celowniczego jest brany pod uwagę. Strzał z biodra jest bardziej efektywny w połączeniu ze stabilizatorem pionowym.

Zalecany dla: wszystkich czołgów. 

Nemesis
Wyznaczony cel

Atut ten sprawia, że wrogowie w których stronę celujesz są widoczni dwie sekundy dłużej. Ten atut działa dopiero w momencie osiągnięcia 100% wyszkolenia. Jeżeli dwóch celowniczych posiada ten atut, to ich efekt się nie kumuluje.

Zalecany dla: niszczycieli czołgów i czołgów lekkich.

Ładowniczy
Stickler
Bezpieczne magazynowanie

Atut ten zwiększa odporność magazynu amunicji (pociski nie są układane bezpośrednio obok siebie). Bezpieczne magazynowanie działa dopiero w momencie osiągnięcia 100% wyszkolenia. Jeżeli dwóch ładowniczych posiada ten atut, ich efekt się nie kumuluje. Atut ten jest bardziej efektywny w połączeniu z mokrym magazynem amunicji.

Zaleacane dla: radzieckich czołgów średnich i ciężkich, a także dla Typa 59.

Hunch
Intuicja

Atut ten daje szansę na załadowanie prawidłowego pocisku w momencie zmiany typu ładowanego pocisku. Intuicja działa dopiero w momencie osiągnięcia 100% wyszkolenia. Działo musi zostać ponownie załadowane, aby wystąpiła szansa ponownego zadziałania atutu. Jeżeli dwóch ładowniczych posiada ten atut, ich efekt się kumuluje.

Zalecana dla: graczy, którzy często zmieniają rodzaj amunicji, z której korzystają.

Do-or-Die
Zastrzyk adrenaliny

Atut ten zwiększa szybkość przeładowywania w momencie, gdy poziom punktów wytrzymałości czołgu spadnie poniżej 10%. Zastrzyk adrenaliny działa dopiero w momencie osiągnięcia 100% wyszkolenia. Jeżeli dwóch ładowniczych posiada ten atut, ich efekt nie kumuluje się. Zastrzyk adrenaliny jest bardziej efektywny w połączeniu z mechanizmem dosyłającym.

Zalecany dla: czołgów ciężkich, niszczycieli czołgów i artylerii.

Radiooperator
Boffin
Wzmacnianie sygnału

Umiejętność ta zwiększa zasięg sygnału. Efektywność tej umiejętności zwiększa się wraz z wzrostem poziomu umiejętności. Jeżeli dwóch radiooperatorów posiada tę umiejętność, to tylko wyższy poziom umiejętności jest brany pod uwagę.

Zalecane dla: artylerii i czołgów lekkich.

Sonar
Rozeznanie w sytuacji

Umiejętność ta zwiększa zasięg widzenia. Efektywność tej umiejętności zwiększa się wraz ze wzrostem jej poziomu. Jeżeli dwóch radiooperatorów posiada tę umiejętność, to tylko wyższy poziom umiejętności jest brany pod uwagę. Umiejętność ta jest bardziej efektywna w połączeniu z umiejętnością zwiadu.

Zalecane dla: wszystkich poza artylerią.

Retransmitter
Stacja przekaźnikowa

Umiejętność ta zwiększa zasięg sygnału sprzymierzonych pojazdów. Efektywność tej umiejętności zwiększa się wraz ze wzrostem jej poziomu. Jeżeli dwóch radiooperatorów posiada tę umiejętność, to tylko wyższy poziom umiejętności jest brany pod uwagę.

Zalecana dla: czołgów lekkich i artylerii.

Last Ditch Attempt
Żądza zemsty

Atut ten pozawala radiooperatorowi przeżyć zniszczenie czołgu i przez kolejne dwie sekundy informować sojuszników o pozycji wroga. Żądza zemsty działa dopiero w momencie osiągnięcia 100% wyszkolenia. Jeżeli dwóch radiooperatorów posiada ten atut, ich efekt nie kumuluje się.

Zalecana dla: czołgów lekkich.

Prosimy pamiętać, że jeżeli dwóch członków załogi posiada tą samą umiejętność lub atut, to tylko wartość lepiej wyszkolonego członka załogi jest brana pod uwagę. Dlatego jeżeli posiadasz dwóch ładowniczych lub radiooperatorów, to lepiej trenuj ich w różnych umiejętnościach i atutach (nie wliczając w to Naprawy, Maskowania, Gaszenia pożaru i Braterstwo broni).

 

Zamknij