Ulepszenia balansu map w aktualizacji 1.16

Dowódcy!

Wraz z aktualizacją 1.16 zobaczymy rozmaite ulepszenia na mapach: Linia Zygfryda, Miasto duchów i Erlenberg, a także dodanie trybu szturmu do niektórych lokacji w bitwach losowych. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Linia Zygfryda

 • Dodano pozycje z bunkrem dla dolnej drużyny, co pozwoli kontrolować pole i przejazd w mieście podobnie, jak byłoby to możliwe dla górnej drużyny.
 • W trybie szturmu ulepszyliśmy także teren w okolicach wjazdu do miasta dla dolnej drużyny oraz dla atakujących.
 • Jazda wśród ruin będzie teraz płynniejsza i wygodniejsza.
 • Ulepszono pozycję defensywną w miasteczku dla dolnej drużyny.
 • Usunięto kilka drzew, które umożliwiały przeciwnikom strzelać do dolnej drużyny bez zostania wykrytymi.
 • Zmieniliśmy też lokację punktów pojawiania się na mapie w trybie szturmu, aby drużyna atakująca mogła łatwiej kontrolować mapę.

Erlenberg

Bitwy spotkaniowe będą niedostępne dla tej mapy. Wprowadziliśmy też na niej pomniejsze zmiany dla bitew standardowych i szturmu, aby zbalansować możliwości skutecznej rozgrywki dla obu drużyn:

 • Część poniższego budynku została usunięta w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy stronami.
 • Poniższy model domu został wymieniony w celu zminimalizowania dalekosiężnego ognia skierowanego na pojazdy przekraczające rzekę.
 • Wprowadzono zmiany w balansie w celu zwiększenia komfortu gry na kilku poniższych pozycjach:

Miasto duchów

 • W trybie szturmu zmieniono lokację zdobywanej bazy.
 • Co więcej, wyrównano grunt pod niedokończonym budynkiem poniżej. Ta zmiana dotyczy też bitew szturmowych.

Tryb szturmu w bitwach losowych

Teraz tryb szturmu jest wspierany przez następujące mapy:

 • Redshire
 • Step
Redshire Step

Na mapie Step jedna ze stref pojawiania się drużyny broniącej nie jest zaznaczona na minimapie, ponieważ pokrywa się z lokalizacją bazy. To samo tyczy się atakujących: jeśli na minimapie pokazany jest tylko jeden punkt, to cała drużyna tam się pojawi.

Zapoznajcie się z przeglądem aktualizacji 1.16, by uzyskać więcej informacji.

AKTUALIZACJA 1.16  

Dowódcy, do boju!

Zamknij