Ognisty szlak: podstawowe informacje

Wydarzenie rozpoczyna się 4 lipca i kończy się 15 lipca.

W czasie tego dużego wydarzenia w grze klany i gracze będą zdobywać punkty sławy.

Gracze mogą zdobywać punkty sławy, biorąc udział w bitwach, a potem wymieniać je w dowolnym momencie podczas trwania wydarzenia na osobiste premie zwiększające prędkość zdobywania punktów sławy. Po zakończeniu wydarzenia gracze mogą wymienić zebrane przez siebie punkty sławy na różne nagrody.

Klany będą zdobywać punkty sławy zarówno w bitwach, jak i spełniając specjalne warunki.

W dowolnym momencie w czasie wydarzenia klan może użyć specjalnej mechaniki, która zamienia punkty sławy klanu na punkty badań.

Punkty badań można inwestować w różne technologie, które zwiększają prędkość zdobywania punktów sławy klanu i upraszczają działania klanu na mapie.

Działając skutecznie, klany mądrze inwestujące swoje punkty sławy, będą zdobywać ich jeszcze więcej w rozgrywanych przez siebie bitwach.

Klany, którym uda się osiągnąć optymalną równowagę pomiędzy gromadzeniem punktów sławy i inwestowaniem ich w technologie, i które osiągną dobre wyniki w bitwach, będą miały szansę na sukces w wydarzeniu.

1. Fair Play

1.1 Dzielenie konta ze stronami trzecimi podczas wydarzenia jest surowo zakazane.

1.2 Jakakolwiek wymiana i sprzedaż przedmiotów w grze jest zakazana i będzie karana. Obejmuje to między innymi sprzedaż miejsc w klasyfikacjach pancernych lub punktów sławy.

1.3 Ustawiane bitwy są zabronione przez Regulamin. Klany i gracze, którzy naruszą te zasady, mogą utracić wszystkie swoje punkty sławy (zarówno klanowe, jak i osobiste), a my zastrzegamy sobie prawo czasowego lub całkowitego zablokowania ich kont w grze.

1.4. W przypadkach spornych związanych z dodawaniem punktów sławy (podejrzenie ustawionych bitew itp.) administracja rezerwuje sobie prawo do zażądania dostarczenia powtórek z bitwy, zrzutów ekranu i innych informacji związanych z bitwą. Jeśli żądane informacje nie zostaną dostarczone, administracja podejmie decyzję według swojej najlepszej wiedzy. Zalecamy użycie opcji Włącz nagrywanie bitew w ustawieniach gry.

2. Zasady ogólne

2.1. Wydarzenie Ognisty szlak odbędzie się między 4 lipca o 10:00 a 15 lipca o 10:00.

2.2. Wydarzenie będzie się składać z jednego etapu bez żadnych przerw ani dni wolnych.

2.3. Udział w wydarzeniu będą mogły wziąć wszystkie klany (istniejące i nowo utworzone).

2.4. Mapa będzie podzielona na trzy Fronty: podstawowy, zaawansowany i elitarny. Dostęp do terytoriów frontów zaawansowanego i elitarnego jest ograniczony.

2.5. Bunty są wyłączone.

2.6. Wszystkie bitwy są rozgrywane w formacie absolutnym, 15 na 15 pojazdami X poziomu.

2.7. Czas trwania bitwy wynosi 15 minut.

2.8. „Mgła wojny” jest włączona

2.9. Kary za niestawienie się są włączone.

2.10. Dochody prowincji w złocie są wyłączone. Prowincja będzie dostarczać swojemu właścicielowi od 1 do 2 specjalnych bonusów.

2.11. Właściciel prowincji nie może wziąć udziału w turniejach w prowincjach startowych, w aukcjach inwazyjnych, ani w turniejach pretendentów w atakach lądowych na swoje własne prowincje.

2.12. Klany mogą wysyłać zgłoszenia do turniejów inwazyjnych na terytorium Frontu podstawowego i do aukcji inwazyjnych na Frontach zaawansowanym i elitarnym, jeśli posiadają dowolne prowincje na dowolnych Frontach.

2.13. Klany nie mogą atakować lądem prowincji startowych na terytorium Frontu podstawowego.

2.14. Klany mogą atakować lądem aukcje startowe na terytoriach Frontów zaawansowanego i elitarnego.

2.15. Sztaby są wyłączone. Dywizje można tworzyć we wszystkich prowincjach.

2.16. Tworzenie dywizji i ich utrzymanie jest darmowe.

2.17. Moduły dywizjonów są włączone, lecz ograniczone. Wszystkie utworzone dywizje są automatycznie wyposażane w moduł – Batalion inżynieryjny – zmniejszający o 50% ograniczenia w poruszaniu się pomiędzy własnymi prowincjami.

2.18. Prowincje startowe na terytorium Frontu podstawowego są dynamiczne i zmieniają swoje położenie po zakończeniu bitew inwazyjnych.

2.19. Maksymalna liczba uczestników turnieju inwazyjnego wynosi 32.

2.20. W pierwszym dniu „ponownego podziału świata” maksymalna liczba uczestników turniejów inwazyjnych wyniesie 16.

2.21. Prowincje startowe na terytorium Frontów zaawansowanego i elitarnego są dynamiczne i zmieniają swoje położenie po zakończeniu bitew.

2.22. Maksymalna liczba uczestników aukcji inwazyjnej na terytorium Frontu zaawansowanego wynosi 16, a na terytorium Frontu elitarnego 8.

2.23. Maksymalna liczba zgłoszeń do lądowania dostępnych dla klanu na terytorium Frontu podstawowego wynosi 6. 

2.24. Przesunięcie bitew w czasie o 15 minut jest włączone dla 50% prowincji.

2.25. Blokada pojazdów jest włączona w bitwach o prowincje Frontu elitarnego. Podstawowy czas blokady wynosi 72 godziny.

2.26. Mapy:

 • Klasztor
 • Urwisko
 • El Haluf
 • Ensk
 • Zatoka rybacka
 • Autostrada
 • Himmelsdorf
 • Karelia
 • Lakeville
 • Dębina
 • Malinowka
 • Kopalnie
 • Murowanka
 • Prochorowka
 • Redshire
 • Ruinberg
 • Piaszczysta rzeka
 • Cichy brzeg
 • Stepy
 • Westfield

3. Zasady specjalne

W wydarzeniu Ognisty szlak będą stosowane różne złożone mechaniki i terminy (podobne do tych z Najemników). Poniżej przedstawiamy krótki słownik pojęć wyjaśniających mechaniki opisywane w tym dokumencie:

 • Fronty: pole rozgrywki jest podzielone na trzy Fronty, z których każdy odznacza się innymi warunkami dostępu i mechaniką. Każdy kolejny Front odznacza się mniejszą liczbą prowincji, cięższą rywalizacją i lepszymi nagrodami.
 • Bonusy: doładowania klanu dostępne w prowincjach i przyznawane posiadającym je klanom.
 • Technologie: specjalne atuty otrzymywane przez klany, które inwestują poprzednio zdobyte punkty sławy.
 • Laboratorium: sprzedawca technologii. Można je kupić za punkty badań (które można otrzymać, tylko wymieniając punkty sławy klanu).
 • Inwestowanie: specjalna mechanika pozwalająca wymieniać punkty sławy klanu na punkty badań (potrzebne do zakupu technologii). W czasie używania funkcjonalności inwestowania, jeśli klan posiada prowincje na Frontach wydarzenia, to zostanie automatycznie usunięty z mapy.
 • Aukcja inwazyjna: połączenie inwazji i aukcji, w którym część klanów zgłasza oferty do inwazji w punktach sławy klanu, a część uczestniczy w aukcji dzięki bonusom i technologiom.
 • Zadania klanowe: zadania, które pozwalają zdobyć punkty sławy klanu, punkty badań i różne technologie.
 • Bonusy osobiste: specjalne bonusy otrzymywane przez graczy w zamian za osobiste punkty sławy.
 • Bonusy-nagrody: różne nagrody, które gracze mogą otrzymać w zamian za zebrane osobiste punkty sławy po zakończeniu wydarzenia.

4. Pole gry

4.1. Wszystkie strefy czasowe będą grać na jednym polu rozgrywki bez podziału na regiony.

4.2. Pole rozgrywki jest podzielone na trzy Fronty: Podstawowy, zaawansowany i elitarny.

4.3. Czasy Prime Time wydarzenia: od 19:00 do 22:00.

5. Fronty

Istnieją trzy Fronty z różnymi warunkami dostępu, zyskami w osobistych i klanowych punktach sławy oraz mechanikami strategicznymi.

Każda prowincja na mapie globalnej daje od 1 do 2 bonusów, które zapewniają strategiczną przewagę klanowi kontrolującemu tę prowincję.

Rozkład bonusów w prowincjach nie zmienia się przez całe wydarzenie.

5.1. Front podstawowy

5.1.1. Na Froncie podstawowym punkty sławy można zdobyć tylko w bitwach.

5.1.2. Zgłoszenia do inwazji na terytorium Frontu podstawowego są dostępne dla każdego klanu, który posiada przynajmniej 15 członków z pojazdami X poziomu.

5.1.3. Na terytorium Frontu podstawowego dostępne są dynamiczne inwazje.Jednocześnie zgłoszenia do inwazji na tym Froncie mogą być wysyłane przez klany, które już posiadają prowincje na dowolnym Froncie.

5.1.4.Front podstawowy składa się z 636 prowincji. Prime Time trwa od 19:00 do 22:00

5.2. Front zaawansowany

5.2.1. Na Froncie zaawansowanym punkty sławy można zdobyć zarówno za bitwy jak i za posiadanie prowincji.

5.2.2. Istnieją cztery sposoby uzyskania dostępu do prowincji Frontu zaawansowanego:

 • Zajęcie prowincji zapewniającej „zgłoszenia do aukcji inwazyjnej na Froncie zaawansowanym”.
 • Kupno technologii „zgłoszenie do aukcji inwazyjnej na Froncie zaawansowanym” w laboratorium.
 • Złożenie oferty (w punktach sławy) na aukcji inwazyjnej. Minimalna oferta na Froncie zaawansowanym wynosi 100 punktów sławy klanu (zob. punkt 8 zasad).
 • Ukończenie zadania klanowego „Doświadczony najeźdźca” (zob. punkt 8 zasad).

5.2.3. Prowincje Frontu zaawansowanego zapewniają 10% bonusu do punktów sławy zdobywanych w bitwach (w stosunku do Frontu podstawowego – zob. punkt 9 zasad).

5.2.4. Posiadanie prowincji na Froncie zaawansowanym jest nagradzane punktami sławy, których liczba maleje z każdym dniem jej posiadania. Punkty sławy są dodawane podczas obliczania następnej tury po zakończeniu bitew w prowincji. Jeśli klan opuści mapę przed obliczeniem tury, nie otrzyma tych punktów sławy klanu.

Czas posiadania przez klan prowincji na Froncie zaawansowanym (dni rozgrywki) Punkty Sławy klanu
1 4000
2 3000
3 2000
4 1000
5+ 0

Zatem, jeśli klan zajmie prowincję na Froncie zaawansowanym po raz pierwszy, otrzymuje 4000 punktów sławy klanu. Jeśli klan posiada prowincję w drugim dniu, otrzymuje 3000 punktów sławy klanu, 2000 punktów sławy klanu za trzeci dzień itd.

5.2.5. Kiedy prowincja jest zajmowana wiele razy (z wyłączeniem zajęcia po inwestowaniu), bonus nie zmienia się – tak, jakby klan posiadał prowincję. Na przykład, jeśli klan posiada prowincję przez trzy dni, następnie ją straci i odzyska kolejnego dnia, to otrzyma 1000 punktów sławy klanu za pierwszy dzień ponownego posiadania prowincji i 0 punktów sławy klanu za następny dzień.

5.2.6. Inwestowanie zeruje licznik posiadania prowincji. Jeśli zostanie ona ponownie zajęta, związane z nią przychody są naliczane od nowa. 5.2.7. Front zaawansowany składa się ze 160 prowincji. Prime Time trwa od 19:00 do 22:00

5.3. Front elitarny

5.3.1. Na Froncie elitarnym punkty sławy klanu można zdobyć za bitwy, za posiadanie prowincji i za liczbę posiadanych prowincji.

5.3.2. Istnieją dwa sposoby uzyskania dostępu do prowincji Frontu elitarnego:

 • Kupno technologii „zgłoszenie do aukcji inwazyjnej na Froncie elitarnym” w laboratorium.
 • Złożenie oferty (w punktach sławy) na aukcji inwazyjnej. Minimalna oferta na Froncie elitarnym wynosi 10 000 punktów sławy klanu (zob. punkt 8 zasad).

5.3.3. Prowincje Frontu elitarnego zapewniają 20% bonusu do punktów sławy zdobywanych w bitwach (w stosunku do Frontu podstawowego – zob. punkt 8 zasad).

5.3.4. Posiadanie prowincji zapewnia klanowi punkty sławy podobnie jak w przypadku prowincji Frontu zaawansowanego, punkt 4.2.4 zasad. Te punkty także maleją każdego dnia posiadania. Punkty sławy są dodawane podczas obliczania następnej tury po zakończeniu bitew w prowincji.

Czas posiadania przez klan prowincji na Froncie elitarnym (dni rozgrywki) Punkty Sławy klanu
1 12 000
2 9000
3 6000
4 3000
5+ 0

5.3.5. Klany posiadające grupy prowincji na terytorium Frontu elitarnego zdobywają punkty sławy klanu. Na koniec dnia rozgrywki klany posiadające 4 lub więcej prowincji na terytorium Frontu elitarnego są nagradzane punktami sławy klanu w zależności od liczby prowincji posiadanych po zakończeniu wszystkich bitew w prowincjach.

Liczba prowincji posiadanych przez klan

Nagroda w punktach sławy klanu

1 0
2 0
3 0
4 18 000
5 18 000
6 36 000
7 36 000
8 90 000

Punkty sławy klanu otrzymywane za posiadanie grup prowincji są dodawane na koniec dnia rozgrywek (o 04:00). Jednakże, jeśli klan rozpocznie inwestowanie, posiadając grupę prowincji na Froncie elitarnym, otrzyma pełną kwotę w punktach badań za wszystkie punkty sławy klanu, wliczając nagrodę za posiadanie grupy prowincji.

Jeśli klan utrzyma prowincje w posiadaniu do zakończenia bitew w tych prowincjach, a następnie opuści mapę globalną (rozpoczynając inwestowanie), otrzyma punkty sławy klanu.

5.3.6. Blokada pojazdów jest włączona w bitwach o prowincje Frontu elitarnego.

 • Pojazdy zniszczone w dowolnej bitwie na terytorium Frontu elitarnego zostają zablokowane na 72 godziny, z wyłączeniem bitwy przeciwko właścicielowi prowincji. Po wygranej bitwie z właścicielem prowincji pojazdy zostają zablokowane na 36 godzin.
 • Czas blokady pojazdów można skrócić przy użyciu specjalnej technologii.
 • Zablokowanych pojazdów można używać w bitwach na terytoriach Frontów podstawowego i zaawansowanego.

5.3.7. Front Elitarny składa się z 15 prowincji. Prime Time trwa od 19:00 do 22:00

6. Usprawnienia dla klanów

Klan może użyć różnych bonusów i technologii, aby przyśpieszyć tempo zdobywania punktów sławy.

Są one podzielone na dwie grupy: Są one podzielone na dwie grupy: technologie, które można kupić w laboratorium za punkty badań lub otrzymać jako nagrodę za wykonanie zadań klanowych oraz bonusy, które można otrzymać, zajmując i utrzymując prowincje zapewniające takie bonusy. Skutki działania bonusów i technologii sumują się. Więcej szczegółów znajduje się w punktach 6.3 i 6.4 zasad.

6.1. Punkty badań i inwestowanie

6.1.1. Inwestowanie to specjalna mechanika służąca do zamiany punktów sławy klanu na punkty badań (po pewnym kursie wymiany). Kurs wymiany można poprawić, używając odpowiednich technologii.

6.1.2. Zebrane punkty sławy klanu można wymienić w całości lub w części. Im więcej punktów sławy klanu jest wymienianych, tym wyższy jest kurs wymiany. Liczbę wymienianych punktów sławy można ustalić, rozpoczynając inwestowanie.

6.1.3. Podczas użycia tej mechaniki wszystkie zgłoszone (nierozstrzygnięte) oferty na aukcjach są wycofywane, a klan opuszcza mapę globalną. Wszystkie zebrane punkty sławy klanu są zamieniane na punkty badań. Tylko dowódca klanu lub oficerowie wykonawczy mogą używać funkcjonalności inwestowania.

6.1.4. W zasadzie, zamiana punktów sławy na punkty badań jest dokonywana po przeliczeniu dla najbliższej tury.

6.1.5. Inwestowania nie można rozpocząć, jeśli w prowincjach, w których klan ma wyznaczone bitwy, zaczął się już Prime Time.

6.1.6. Po zakończeniu inwestowania przywracana jest możliwość zdobycia pełnego bonusu z prowincji Frontów zaawansowanego i elitarnego (punkty 4.2 i 4.3 zasad).

6.1.7. Zamiana punktów sławy na punkty badań jest nieodwracalna, co oznacza, że punktów badań nie można zamienić na punkty sławy. Zalecamy mieć to na uwadze, szczególnie pod koniec wydarzenia.

6.2. Laboratorium

6.2.1. Laboratorium jest specjalnym sklepem, w którym punkty badań można wydać na różne technologie.

6.2.2. Wszystkie aktualnie aktywne bonusy klanu można zobaczyć w laboratorium.

6.3. Bonusy klanu

6.3.1. Każda prowincja na mapie wydarzenia zapewnia do dwóch różnych bonusów.

6.3.2. Bonusy są aktywowane po zajęciu przez klan prowincji i kończą się, kiedy klan przestaje być posiadaczem prowincji.

6.3.3. Jeśli klan posiada kilka prowincji dających ten sam bonus, skutki bonusów nie mnożą się. Klan otrzymuje efekt tylko z najbardziej skutecznego bonusu. Na przykład, jeśli klan posiada dwie prowincje, z których jedna zapewnia bonus +3% do zdobywanych punktów sławy klanu, a druga zapewnia bonus +10% do zdobywanych punktów sławy klanu, to nawet z aktywnymi obydwoma bonusami klan otrzyma tylko +10% do zdobywanych punktów sławy. Ważne: Jeśli klan posiada kilka prowincji zapewniających żeton do inwazji na Froncie, zostanie przyznane tylko jedno darmowe zgłoszenie.

6.4. Technologie

6.4.1. Daną technologię można otrzymać jeden raz w ciągu wydarzenia i pozostaje ona aktywna do zakończenia wydarzenia.

6.4.2. Technologia zaczyna działać zaraz po jej kupieniu w laboratorium lub po otrzymaniu jej przez klan za wypełnienie zadania klanowego.

6.4.3. Działanie kilku technologii tego samego typu sumuje się. Dlatego, jeśli klan zdobędzie technologię zapewniającą +5% do zdobywanych punktów sławy klanu, a później zdobędzie technologię zapewniającą +10% do zdobywanych punktów sławy klanu, to ten klan otrzyma całkowity bonus +15% do zdobywanych punktów sławy klanu.

6.4.4. Koszt technologii może się dynamicznie zmieniać w zależności od liczby klanów, które kupiły daną technologię. Im więcej klanów zdobędzie konkretną technologię, tym tańsza się ona stanie dla klanów, które jej jeszcze nie posiadają.

6.5. Tabela podsumowująca bonusy i technologie dostępne w czasie wydarzenia.

Działanie

Technologie

Bonusy
Zwiększona liczba osobistych punktów sławy zdobywanych w bitwach + + Fronty: Podstawowy, zaawansowany i elitarny
Zwiększona liczba klanowych punktów sławy za posiadanie prowincji na frontach zaawansowanym i elitarnym + + Fronty: Podstawowy, zaawansowany i elitarny
Zgłoszenie na aukcji frontu zaawansowanego + + Front podstawowy
Zgłoszenie na aukcji frontu elitarnego + + Front elitarny
Zwiększona nagroda za posiadanie prowincji na terytorium Frontu elitarnego + -
Zwiększone działanie bonusów zapewnianych przez prowincje + -
Skrócony czas blokady pojazdu + -
Zwiększony kurs wymiany punktów sławy klanu na punkty badań + -

7. Bonusy osobiste

7.1. Gracze mogą wymieniać osobiste punkty sławy na osobiste bonusy, które przyspieszają proces zbierania osobistych punktów sławy.

7.2. Bonus osobisty na osobiste punkty sławy jest aktywny w momencie otrzymania go przez gracza.

Zwracamy uwagę, że powyższa wymiana jest nieodwracalna, zatem należy ostrożnie planować swój czas i wysiłki.

Dobry wybór pozwoli na szybsze zdobywanie punktów sławy i zajęcie wysokich miejsc w wydarzeniu, natomiast błędy w obliczeniach mogą prowadzić do tego, że ostateczna pozycja będzie niższa, niż można się tego spodziewać.

8. Aukcje inwazyjne w prowincjach Frontu zaawansowanego i elitarnego.

8.1. Jedyną możliwością dostania się na Front zaawansowany i elitarny jest udział w aukcjach inwazyjnych.

8.2. Są dwa sposoby na wzięcie udziału w aukcji: uzyskanie dostępu do niej za pomocą technologii lub bonusu albo złożenie oferty w punktach sławy klanu.

8.3. Główną cechą aukcji inwazyjnych jest to, że w pojedynczej aukcji może zostać wyłoniony więcej niż jeden zwycięzca. Po aukcji jej zwycięzcy spotykają się w turnieju. Zwycięzca turnieju walczy z właścicielem prowincji. Maksymalna liczba zwycięzców aukcji zależy od Frontu – 16 zwycięzców dla Frontu zaawansowanego i 8 zwycięzców dla Frontu elitarnego.

8.4.8 zgłoszeń do aukcji inwazyjnej na Froncie zaawansowanym i 4 zgłoszenia do aukcji inwazyjnej na Froncie elitarnym są zarezerwowane dla klanów, które uzyskały dostęp, zajmując prowincję z odpowiednim bonusem lub kupując dany bonus w laboratorium.

8.5. Do upłynięcia czasu na wysyłanie zgłoszeń (na jedną turę przed rozpoczęciem bitew) wszystkie klany zgłaszają oferty na aukcji inwazyjnej wyrażone w punktach sławy klanu lub wysyłają zgłoszenia inwazji, używając posiadanych bonusów klanu i uzyskanych technologii.

8.6. Na jedną turę przed rozpoczęciem bitew tworzona jest drabinka turnieju. W jej skład wchodzą klany, które zgłosiły się do aukcji inwazyjnej za pomocą bonusów i technologii, klany, które złożyły najwyższe oferty w punktach sławy klanu i klany, które zaatakowały daną prowincję „drogą lądową”.

Przykład: 23 klany zgłosiły się do aukcji inwazyjnej frontu zaawansowanego. 2 klany posiadają prowincje zapewniające odpowiedni bonus, a 4 wykupiły zgłoszenia w laboratorium. 14 klanów złożyło oferty w punktach sławy klanu, a 3 zaatakowały tę prowincję „drogą lądową”. Na jedną turę przed rozpoczęciem bitew tworzona jest drabinka turnieju. Obejmie ona 6 klanów, które posiadają odpowiednie bonusy (2 klany posiadające prowincje i 4 klany, które wykupiły technologię), 10 klanów, które złożyło najwyższe oferty w punktach sławy klanu i 3 klany atakujące prowincję „drogą lądową”. 4 klany, które złożyły najniższe oferty na aukcji, nie biorą udziału w turnieju.

8.7. Jeśli kilka klanów złoży identyczne oferty, priorytet otrzymuje klan, który złożył ofertę najwcześniej.

Przykład: 10 klanów złożyło identyczne oferty na aukcji inwazyjnej na Froncie elitarnym. Oprócz tego do aukcji zgłosiły się dwa klany posiadające odpowiednią technologię. W tym przypadku aukcję wygra 8 klanów – 2 klany posiadające technologię i 6 klanów, które złożyły oferty wcześniej od innych klanów.

8.8. Wszystkie nieudane oferty zostają zwrócone klanom.

8.9. Bitwy pomiędzy zwycięzcami aukcji i klanami, które atakują prowincję „drogą lądową”, są rozgrywane według standardowych zasad stosowanych w turniejach pretendentów. Oprócz tego do osobistych i klanowych punktów sławy zdobytych w tych bitwach stosowany jest mnożnik x5.

9. Punkty Sławy

9.1. W wydarzeniu Ognisty szlak klany współzawodniczą o punkty sławy, by zdobyć najbardziej wartościowe nagrody wydarzenia.

9.2. Zarówno klany, jak i gracze zdobywają punkty sławy w bitwach.

9.3. W jednej bitwie wszyscy gracze jednej drużyny zdobywają taką samą liczbę punktów sławy, na którą potem wpływ ma współczynnik bonusu osobistego, właściwy każdemu graczowi.

9.4. Wzór na obliczenie liczby punktów sławy zdobywanych w bitwach:

gdzie:

 • Fame_Points: punkty sławy zdobyte w bitwach.
 • Fame_points_base: podstawowa liczba punktów sławy na Froncie podstawowym wynosi 1500, na Froncie zaawansowanym 1650, a na Froncie elitarnym 1800.
 • Battle_type_c: współczynnik typu bitwy.
 • Event_value_c: współczynnik wydarzenia w grze.
 • Еlo_c: współczynnik klasyfikacji Elo równy klasyfikacji Elo na Froncie dla pojazdów X poziomu.
 • Team_XP: ilość doświadczenia zdobytego w bitwie przez drużynę.
 • Battle_XP: całkowita ilość doświadczenia zdobytego w bitwie przez obie drużyny.
 • Team_size: ustalony rozmiar drużyny — 15 graczy .
 • Bonus_р:  współczynnik z aktywowanych bonusów dla punktów sławy na bitwę (różny dla klanów i graczy).
 • Technology_р: współczynnik z aktywowanych technologii dla punktów sławy zdobywanych w bitwie (tylko dla klanów).
 • Współczynnik typu bitwy (Battle_type_c)
Typ bitwy Współczynnik
Turnieje pretendentów do prowincji startowej na Froncie podstawowym 1
Turniej pretendentów do zwykłej prowincji na dowolnym Froncie i turniej pretendentów w aukcji inwazyjnej na Froncie zaawansowanym i elitarnym 5
Bitwa z właścicielem na wszystkich Frontach 5

Współczynniki klasyfikacji Elo (Elo_c)

Klasyfikacja Elo klanu przeciwnika

Elo_c

<=1000

1,0

1001–1050

1.1

1051–1100

1.2

1101–1150

1,3

1151–1200

1,4

1201–1250

1,5

1251–1300

1,6

1301–1350

1,7

1351–1400

1,8

1401–1450

1,9

>=1451

2,0

9.5. Osobiste Punkty Sławy

9.5.1. W ramach tego wydarzenia osobiste punkty sławy można zdobywać tylko w bitwach.

9.5.2. W trakcie wydarzenia osobiste punkty sławy można wymieniać na bonusy osobiste.

9.5.3. Po zakończeniu wydarzenia osobiste punkty sławy można wymieniać na bonusy w postaci nagród.

9.6. Punkty sławy klanu

9.6.1. Punkty sławy klanu można zdobywać, walcząc w bitwach i spełniając specjalne warunki na Frontach zaawansowanym i elitarnym.

9.6.2. Dziennik zdobywanych punktów sławy klanu jest dostępny w profilu klanu na portalu klanów.

9.6.4. Punkty sławy klanu można wydawać na aukcjach inwazyjnych na Frontach zaawansowanym i elitarnym. System aukcji jest wyjaśniony w punkcie 5 zasad.

9.6.5. Punkty sławy klanu można wymienić na punkty badań w całości lub częściowo za pomocą mechaniki inwestowania.

9.6.6. Punkty sławy klanu z uwzględnieniem zainwestowanych punktów są wyświetlane na mapie globalnej, co pozwala na ocenę przeciwników pod względem liczby punktów sławy wydanych na technologie i pod względem tempa zdobywania punktów sławy.

10. Zadania klanowe

10.1. W trakcie wydarzenia klany mogą wypełniać zadania klanowe.

10.2. Te zadania będą nagradzane technologiami, punktami badań i punktami sławy klanu.

10.3. Wszystkie zadania klanowe, ich warunki i nagrody są dostępne w interfejsie mapy globalnej.

Nazwa zadania

Nagroda

Warunki zadania

Liczba wypełnień

Uderzenie testowe

100 punktów badań

Zdobyć prowincję na froncie podstawowym

3

Uderzenie omijające

5000 klanowych punktów sławy

Zdobyć prowincję na froncie zaawansowanym

3

Uderzenie kończące

Technologia: +20% do punktów sławy klanu zdobywanych w bitwach

Zdobyć prowincję na froncie elitarnym

1

Doświadczony najeźdźca

Technologia: darmowe zgłoszenie na Front zaawansowany

Zajmijcie 10 prowincji na Froncie zaawansowanym

1

Przycelowanie

50 punktów badań

Zniszczcie 50 pojazdów przeciwników na dowolnym Froncie

2

11. Oferta specjalna

Klany będą miały możliwość inwestowania punktów sławy klanu w punkty badań przy specjalnym, zwiększonym kursie wymiany, przy spełnionych pewnych warunkach: jeśli klan rozegra w wydarzeniu bitwy przez przynajmniej 4 dni, nie wykonując inwestowania, otrzyma specjalną ofertę zainwestowania dającą o 50% więcej punktów badań. Ta oferta pozostanie dostępna przez 24 godziny i może zostać złożona klanowi tylko raz w ciągu wydarzenia.

12. Postępy wydarzenia

12.1. Przed rozpoczęciem wydarzenia wszystkie klany otrzymują 15 punktów badań, które mogą wydać na technologie w laboratorium.

12.2. Pierwszego dnia wydarzenia wszystkie prowincje na Froncie podstawowym mają status startowych. Maksymalna liczba zgłoszeń do inwazji – 16.

12.3. Po zakończeniu bitew inwazyjnych w prowincjach startowych zostaną włączone dynamiczne prowincje startowe Frontu podstawowego. Maksymalna liczba zgłoszeń do tego typu inwazji wynosi 32.

12.4. Drugiego dnia wydarzenia zostaną otwarte dynamiczne aukcje inwazyjne na terytoriach Frontów zaawansowanego i elitarnego.

12.5. Ostatniego dnia wydarzenia, po zakończeniu bitew w turniejach inwazyjnych nowe dynamiczne prowincje startowe i aukcje inwazje nie będą tworzone.

12.6. 15 lipca o 10:00 mapa zostanie zamrożona, a wydarzenie zakończy się i rozpocznie się końcowe podliczanie wyników wydarzenia Ognisty szlak.

12.7. Proces wręczania nagród i otwarcie dostępu do wymiany obligacji na pojazdy rozpocznie się 18 lipca. Uwaga: data otrzymania nagród może ulec zmianie.

13. Specjalne kary za niestawienie się na bitwę

13.1. Suma kar jest obliczana na podstawie całkowitej liczby punktów sławy klanu, wliczając w to złożone, ale niewygrane oferty.

13.2. Punkty sławy klanu są odejmowane z konta klanu. Dlatego po nałożeniu kar i rozstrzygnięciu aukcji konto klanu może wskazywać ujemną liczbę punktów sławy klanu.

Liczba bitew w okresie rozliczeniowym, w których klan się nie pojawił

Maksymalna liczba zgłoszeń do inwazji

Punkty sławy klanu

Okres rozliczeniowy

1

 

6

Kary nie zostaną nałożone

3 dni

2

5

-10%

3

3

-10%

4

1

-10%

 

14. Nagrody

Nagrody przyznawane w wydarzeniu dzielą się na nagrody osobiste i klanowe, a przyznawane są na podstawie zajętego miejsca w odpowiednich Alejach Sław. Dodatkowo wszyscy uczestnicy wydarzenia, którzy zdobyli osobiste punkty sławy, będą mogli je wymienić na bonusy-nagrody.

Tylko klany i gracze, którzy weszli do Alei Sław, zostaną uwzględnieni podczas obliczania nagradzanego odsetka klanów i graczy, którzy otrzymają końcowe nagrody.

Aby trafić do Alei Sław, gracz lub klan musi rozegrać w wydarzeniu co najmniej 5 bitew.

14.1. Klasyfikacja osobista

14.1.1. Gracze mogą wymieniać obligacje na pojazd-nagrodę, odznaki, medale, obligacje i styl Stal damasceńska w nagrodę za miejsce zajęte w klasyfikacji osobistej.

14.1.2. Przydział obligacji według klasyfikacji osobistej:

Należy zwrócić uwagę, że sumy obligacji podane poniżej są podane ze współczynnikiem zależnym od miejsca zajmowanego przez klan. W wyniku tego nagroda może zostać pomnożona nawet do siedmiu razy! 

Od

Do

Obligacje

0%

1%

1000

1%

2%

950

2%

3%

900

3%

5%

850

5%

10%

800

10%

15%

750

15%

20%

700

20%

25%

600

25%

50%

500

50%

75%

250

14.1.3. Nagrody i warunki ich otrzymania 

Zwycięzca Ognistego szlaku

Nagroda dla członków klanu, który zajął pierwsze miejsce w wydarzeniu Ognisty szlak

Należy być członkiem zwycięskiego klanu na koniec wydarzenia.

Należy rozegrać przynajmniej 5 bitew w Ognistym szlaku dla tego klanu od ostatniego podania o przyjęcie do tego klanu.

Najlepsza 10 Ognistego szlaku

Nagroda dla członków klanów, które znalazły się w pierwszej dziesiątce w wydarzeniu Ognisty szlak

Należy być członkiem klanu, który znalazł się w pierwszej dziesiątce na końcu wydarzenia.

Należy rozegrać przynajmniej 5 bitew w Ognistym szlaku dla tego klanu od ostatniego podania o przyjęcie do tego klanu.

Nie przyznaje się zdobywcom medalu „Zwycięzca Ognistego szlaku”

Najlepsza 100 Ognistego szlaku

Nagroda dla członków klanów, które znalazły się w pierwszej setce w wydarzeniu Ognisty szlak

Należy być członkiem klanu, który znalazł się w pierwszej setce na końcu wydarzenia.

Należy rozegrać przynajmniej 5 bitew w Ognistym szlaku dla tego klanu od ostatniego podania o przyjęcie do tego klanu.

Nie przyznaje się zdobywcom medalu „Zwycięzca Ognistego szlaku” i „Najlepsza 10 Ognistego szlaku”.

Uczestnik Ognistego szlaku

Nagroda pamiątkowa za aktywny udział w wydarzeniu Ognisty szlak

Należy rozegrać przynajmniej 5 bitew w wydarzeniu Ognisty szlak

Epickie zwycięstwo

Nagroda dla członków klanu, który odniósł najwyższą liczbę zwycięstw z rzędu

Należy być członkiem klanu, który odniósł najwyższą liczbę zwycięstw z rzędu (na koniec wydarzenia).

Należy rozegrać przynajmniej 5 bitew w Ognistym szlaku dla tego klanu od ostatniego podania o przyjęcie do tego klanu.

14.1.4. Nagrody i warunki ich otrzymania

Legenda mapy globalnej

Przyznawana za wyjątkowe osiągnięcia na mapie globalnej

 1. Należy znaleźć się wśród 1% najlepszych graczy w klasyfikacji osobistej i być członkiem klanu należącego do 1% najlepszych klanów w momencie zakończenia wydarzenia.
 2. Należy rozegrać przynajmniej 50% bitew w wydarzeniu „Ognisty szlak” dla klanu będącego wśród 1% najlepszych klanów.

Bohater Ognistego szlaku

Przyznawana za znalezienie się wśród najlepszych 10% klanów wydarzenia Ognisty szlak

 1. Należy być członkiem klanu, który znalazł się wśród 10% najlepszych klanów w momencie zakończenia wydarzenia
 2. Należy rozegrać przynajmniej 5 bitew w Ognistym szlaku dla tego klanu od ostatniego podania o przyjęcie do tego klanu.

14.1.5. Styl Stal damasceńska i warunki jego otrzymania

Wszyscy gracze, którzy zajmą pierwsze 10% miejsc w klasyfikacji osobistej na koniec wydarzenia, otrzymają styl Stal damasceńska.

14.2. Bonusy osobiste

14.2.1. W ramach wydarzenia osobiste punkty sławy można wymieniać na różne bonusy.

14.2.2. Gdy wydarzenie dobiegnie końca, zostanie podany koszt pojazdów-nagród w osobistych punktach sławy. Będzie on równy liczbie osobistych punktów sławy, którą zdobył gracz na miejscu 8000 w Alei Sław. Oprócz osobistych punktów sławy, aby otrzymać pojazd-nagrodę, gracz będzie potrzebować 4000 obligacji.

14.2.3. Wybrany może być jedynie taki pojazd, którego gracz nie posiada w swoim garażu.

14.2.4. Wszystkie pojazdy-nagrody posiadają zestaw personalizujący „Weteran”.

14.2.5. Możliwość wymiany punktów sławy na bonusy-nagrody będzie obowiązywać do 1 sierpnia o 10:00.

14.2.6 Wszystkie bonusy-nagrody i ich koszty w osobistych punktach sławy będą dostępne w kliencie gry.

14.3. Klasyfikacja klanów

WAŻNE: Prosimy pamiętać, że niektóre mechaniki wydarzenia są nieodwracalne i mogą mieć wpływ na postępy klanu w wydarzeniu w przypadku, kiedy oficerowie klanu podejmą niedozwolone działania lub ich konta zostaną skradzione.

Prosimy o poważne potraktowanie kwestii bezpieczeństwa i rozważenie następujących trzech wskazówek przed rozpoczęciem wydarzenia:

 • Dla dowódców klanów: bądźcie ostrożni przy wyborze graczy mających dostęp do uprawnień oficerów i działań na mapie. Dobrym pomysłem jest ograniczenie liczby takich graczy na czas trwania wydarzenia.
 • Nigdy nie przekazujcie swojego konta osobom trzecim – jest to niebezpieczne i narusza zasady gry.
 • Mocno zalecamy zmianę hasła do konta przed rozpoczęciem wydarzenia.

14.3.1. W zależności od miejsca klanu w klasyfikacji klanów, suma obligacji graczy w danym klanie jest mnożona przez następujący współczynnik:

Od

Do

Współczynnik klanu

0%

1%

7

1%

2%

6,5

2%

3%

6

3%

5%

5,5

5%

10%

5

10%

15%

4

15%

20%

3

20%

25%

2,5

25%

50%

2

50%

100%

1

W ten sposób, jeśli gracz znajdzie się wśród 7% najlepszych graczy pod względem osobistych punktów sławy, a jego klan jest wśród 7% najlepszych klanów, to gracz otrzyma 800 obligacji (według klasyfikacji osobistej) *5 (współczynnik klanu) = 4000 obligacji.

14.3.2. Gracz otrzymuje mnożnik klanu wyłącznie od klanu, do którego należy w chwili zakończenia wydarzenia, jeśli spełniono następujące warunki: gracz stoczył co najmniej 5 bitew w wydarzeniu jako członek tego klanu, licząc od ostatniego podania o przyjęcie do tego klanu.

14.3.3. W przeciwieństwie do innych nagród, złoto w grze będzie rozdzielone w oparciu o konkretne miejsce, a nie o odsetek graczy. Całkowita pula nagród wyniesie 8 415 000 złota i zostanie rozdzielona pomiędzy klany według następującego schematu:

miejsce

Nagroda

1

200 000

2

150 000

3

100 000

4

95,000

5

90 000

6

85,000

7

80,000

8

75 000

9

70,000

10

65,000

11

64,000

12

63,000

13

62,000

14

61,000

15

60,000

16

59,000

17

58,000

18

57,000

19

56,000

20

55,000

21

54,000

22

53,000

23

52,000

24

51,000

26–29

50 000

46 – 75

40 000

76 – 135

30 000

136 – 195

20 000

196 – 330

10.000

 

14.4. 10 najlepszych klanów wydarzenia otrzyma zaproszenia do udziału w nowym turnieju „Clan Rumble”, który odbędzie się wkrótce po wydarzeniu.

15. Aukcja obligacji

Gracze, którzy dostali się do Alei Sław, ale nie zdobyli wystarczająco dużo punktów sławy, aby je wymienić na pojazd, mogą mogą wziąć udział w aukcji obligacji i spróbować wygrać jeden z czterech pojazdów klanowych (T95/FV4201 Chieftain, Object 907, 121В, M60).

15.1. Aukcja rozpoczyna się wraz z otwarciem okna wymiany osobistych punktów sławy na pojazdy w dniu 18 lipca (Uwaga: czas rozpoczęcia aukcji może ulec zmianie). Kończy się 1 sierpnia o 10:00

15.2. Gracze, którzy dostali się do Alei Sław, ale nie zdobyli liczby punktów sławy wystarczającej na wymianę na pojazd, mogą wziąć udział w aukcji obligacji i złożyć ofertę w wysokości przynajmniej 5000 obligacji. Prosimy zauważyć, że osobiste punkty sławy można wymienić na obligacje i użyć w aukcji.

15.3. Gracz może wycofać swoją ofertę w dowolnym momencie i złożyć inną ofertę.

15.4. Na końcu aukcji gracze, którzy złożyli 1000 najwyższych ofert, otrzymają pojazdy wybrane przez siebie w oknie licytacji.

15.5. Jeśli jest kilku graczy, którzy złożyli najniższą wygrywającą ofertę, to pojazdy otrzymają gracze, którzy złożyli te oferty najwcześniej.

15.6. Złożone oferty, które nie wygrały, zostaną zwrócone graczom, którzy je złożyli.

Zamknij