Domyślne zasady turniejowe

Ważne informacje dla nowych graczy

Ograniczenia wyboru pojazdów

 • Jako ogólną zasadę przyjmuje się brak dodatkowych ograniczeń związanych z wyborem pojazdów.
 • Zezwala się na używanie czołgów, pocisków i sprzętu eksploatacyjnego premium.
 • Jeśli wybór pojazdów jest ograniczony, jest to wyraźnie zaznaczone w regulaminie.

Zasady dla graczy i drużyn

 • Kapitanowie drużyn powinni być na bieżąco z zasadami turnieju oraz z informacjami zawartymi w odpowiednich wątkach na forum. Zachęcamy wszystkich kapitanów i graczy do zadawania wszelkich pytań w sekcji turniejowej na naszym forum.
 • Kapitan odpowiada za swoją drużynę: tylko on może zgłaszać wnioski na forum w imieniu jego drużyny. Te wnioski mogą dotyczyć zmiany statusu drużyny, zmiany gracza itp.
 • Nazwy drużyn i graczy muszą być zgodne z zasadami dotyczącymi nazewnictwa Wargaming.net. Drużyna, która naruszy te zasady, zostanie zdyskwalifikowana. Obraźliwe nazwy mogą zostać ukarane także zawieszeniem konta gry.
 • Wszystkie nazwy muszą składać się ze znaków alfanumerycznych. Nie można stosować znaków specjalnych, niecenzuralnych słów itd. Wszystkie nazwy muszą być czytelne. Drużyny łamiące tę zasadę mogą zostać zdyskwalifikowane bez ostrzeżenia.
 • Każdy gracz może grać wyłącznie w jednym zespole biorącym udział w danym turnieju, pucharze lub mistrzostwach.
 • Niedozwolone jest występowanie innej osoby w imieniu gracza. Drużyny, które złamią tę zasadę, utracą swoje nagrody.

Administracja

 • Administratorzy rozstrzygają spory.
 • Decyzje administratorów są ostateczne.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikowania zasad przed turniejem lub w jego trakcie. Informacje o zmianach zostaną opublikowane na forum lub portalu.
 • Skargi na naruszenie zasad gry są przyjmowane tylko przez system skarg w grze.
 • W przypadku sporu administrator skontaktuje się z kapitanami zespołów za pośrednictwem wiadomości prywatnej na forum.

Nagrody

 • Złoto w grze i inne nagrody są zazwyczaj wysyłane w ciągu tygodnia (maksymalnie dwóch) od zakończenia turnieju.
 • Jeśli po upływie dwóch tygodni Wasza drużyna nie otrzyma złota lub innych nagród, możecie zgłosić to na forum, publikując post w sekcji poświęconej danemu turniejowi, lub skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.
 • O ile nie określono inaczej, nagrody są przyznawane każdemu graczowi z osobna.
 • Jeśli dwa zespoły zdobędą tę samą liczbę punktów, ich miejsce zostanie ustalone na podstawie ich pozostałych wyników.
 • W niektórych turniejach po rundzie każdy z każdym nie ma fazy playoffów. W takich przypadkach nagrody zostają przyznane na podstawie zdobytych punktów.

Rekompensata

 • Zawodnicy otrzymają rekompensatę w przypadku problemów technicznych z TMS (systemem zarządzania turniejem) lub serwerem gry, jeśli nie jest możliwe kontynuowanie turnieju.
 • Rekompensata nie zostanie przyznana automatycznie, lecz każdy przypadek będzie rozpatrywany osobno. W razie potrzeby obserwujcie forum, by dowiedzieć się więcej.
 • W ramach rekompensaty przyznawana będzie rezerwa osobista: +50% PD przez 2 godziny.

Skargi i powtórki

 • Powtórki z wszystkich gier muszą być nagrywane, a drużyny muszą być w stanie przedstawić powtórkę, jeśli zostaną o to poproszone. Jeśli wystąpi potrzeba wyświetlenia powtórki (np. w celu rozstrzygnięcia sporu między drużynami), administratorzy poinformują graczy, jak przesłać do nich pliki z powtórkami.
 • Powtórki można przesłać do serwisu World of Tanks Replays, gdzie będą łatwo dostępne.
 • W przypadku sporu skontaktujemy się z kapitanami drużyn przez forum i będą oni musieli odpowiedzieć w ciągu 72 godzin. Jeśli gracze nie dostarczą powtórki, może to skutkować cofnięciem wygranej i usunięciem nagród.
 • Wszystkie działania, które nie są zgodne z duchem gry, takie jak ustawianie bitew i inne wykorzystywanie mechaniki gry, mogą skutkować dyskwalifikacją i/lub dalszymi sankcjami w grze.

Inne

 • Informacje o formacie turnieju, rozmiarach drużyn i długości bitew będą umieszczane na stronach poszczególnych turniejów.
 • Przed każdym turniejem zapoznajcie się z nowymi informacjami i zasadami, by uniknąć ewentualnych niejasności.
 • W przypadku wątpliwości możecie zadawać pytania na dowolny temat na forum World of Tanks.
Zamknij