Wojny Klanów: Świat w ogniu – przewodnik dotyczący punktów zwycięstwa i punktów sławy

Punkty zwycięstwa i punkty sławy – zasady przyznawania i wynagrodzenia

 

1. Punkty zwycięstwa

Punkty zwycięstwa są przyznawane jako nagroda za wypełnianie misji podczas zdarzenia „Świat w ogniu”.

W ramach zdarzenia „Świat w ogniu” klany otrzymują 100 punktów zwycięstwa za każdą prowincję, która znajduje się pod ich kontrolą na koniec tury (tj. 2400 PZ w ciągu 24 godzin).

Nie przewiduje się możliwości wymiany zdobytych w ramach tego wydarzenia punktów zwycięstwa na złoto.

Jeśli klan odniesie zwycięstwo w bitwie związanej z zamieszkami lub turniej desantowy, otrzyma 75% punktów zwycięstwa należnych byłemu właścicielowi prowincji (tj. jeśli klan odniesie zwycięstwo w bitwie związanej z zamieszkami lub turniej desantowy przeciwko klanowi, który posiadał prowincję przez 10 tur, otrzyma 750 punktów zwycięstwa).

Klan, który utraci prowincję wskutek jakiejkolwiek bitwy, traci 75% punktów zwycięstwa, które otrzymał do tej pory za jej posiadanie (na przykład, jeśli klan straci kontrolę nad prowincją, która posiadał przez 24 godziny, wraz z nią utraci 1800 punktów zwycięstwa) Klan zachowuje 25% punktów zwycięstwa, które pozostaną w jego puli aż końca zdarzenia.

Jeśli klan przemieści się między dwoma mapami podczas zdarzenia „Świat w ogniu” lub całkowicie opuści daną mapę, wszelkie punkty zwycięstwa przyznane za prowincje posiadane na tej mapie zostaną utracone.

 

2. Punkty sławy

Punkty sławy są przyznawane niezależnie od zasad przydzielania punktów zwycięstwa. Jeśli gracz opuści klan i przejdzie do innego, wszystkie punkty sławy pozostają na koncie gracza.

Punkty sławy będą przyznawane na następujących zasadach:

 • Punkty sławy są przyznawane członkom klanów uczestniczących w bitwach turniejowych oraz zamieszkach podczas zdarzenia „Świat w ogniu”.
 • „Podstawowa liczba” punktów sławy otrzymywanych w ramach zdarzenia jest równa sumie PD zebranych przez uczestników bitwy podzielonej przez 15. Brane pod uwagę są jedynie bazowe PD; premie za posiadanie konta premium oraz wykonywanie dodatkowych czynności nie będą uwzględniane.
 • Gracz walczący w bitwie o prowincję (z wyłączeniem zamieszek lub turniejów desantowych) otrzyma pięciokrotność podstawowej liczby punktów sławy.
 • Gracz biorący udział w zamieszkach lub desancie otrzyma jedynie „wartość bazową” punktów sławy za stoczoną walkę, chyba że walczy przeciwko właścicielowi prowincji. Za finałowe bitwy przeciwko właścicielowi prowincji lub bitwy między pretendentami o kontrolę nad prowincją przyznawana jest pięciokrotność liczby uzyskanych punktów sławy.
 • Punkty sławy są naliczane z uwzględnieniem wszystkich modyfikatorów. Dodatkowy opis modyfikatorów można znaleźć w regulaminie zdarzenia „Świat w ogniu”.

 

 3. Punkty zwycięstwa i punkty sławy – rekompensata

3.1 Punkty zwycięstwa – zasady rekompensaty

 3.1.1 Jeśli stoczono bitwę o prowincję między klanami, ale nie otrzymaliśmy wyników ze względów technicznych, gracze otrzymają wynagrodzenie zgodnie z następującymi zasadami:

3.1.2 Jeśli mapa zdarzenia jest niedostępna dla wszystkich klanów, nikt nie otrzyma wynagrodzenia w postaci punktów zwycięstwa.

3.1.3 Jeśli problemy techniczne dotkną jedynie poszczególne klany, wynagrodzenie w postaci punktów zwycięstwa zostanie przyznane na podstawie zgłoszeń przesłanych przez klany do centrum obsługi klienta Wargaming. Złożone zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

 •  data i godzina wydarzenia;
 • szczegółowe informacje na temat problemu oraz
 • dowód dokumentujący problem (zrzut ekranu, powtórka z bitwy itp.)

 Zgłoszenia pozbawione powyższych informacji nie zostaną przetworzone, a gracze nie otrzymają wynagrodzenia.

3.1.4 Decyzja dotycząca przyznania wynagrodzenia w punktach zwycięstwa należy wyłącznie do administratorów i jest podejmowania na zasadach indywidualnych po przesłaniu zgłoszeń.

3.2 Punkty sławy – rekompensata

3.2.1 Jeśli gracz jest w stanie wykazać w formie zgłoszenia, że liczba uzyskanych punktów słaby nie odpowiada liczbie wyświetlonej w Sali sławy, otrzyma stosowne wynagrodzenie.

WAŻNE! Statystyki graczy są odświeżane co 24 godziny.

3.2.2 Jeśli gracz napotka problemy techniczne skutkujące przyznaniem nieprawidłowej liczby punktów sławy, administratorzy mogą przyznać mu utracone punkty wynagrodzenia.

3.2.3 W przypadku poważnych problemów technicznych wynagrodzenie w punktach sławy zostanie przyznane na podstawie średniej liczby doświadczenia w wysokości 500 PD za bitwę. Do tej wartości zostaną zastosowane modyfikatory obowiązujące w ramach zdarzenia.

Szczegółowy opis zasad przyznawania punktów zwycięstwa i punktów sławy można znaleźć w regulaminie zdarzenia „Świat w ogniu”.

3.2.4 Jeśli problemy techniczne dotknęły konkretnego gracza, proces wynagradzania punktów sławy musi być realizowany przez usługę wsparcia firmy Wargaming. Złożone zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

 • data i godzina wydarzenia;
 • szczegółowy opis problemu oraz
 • dowód dokumentujący problem (zrzut ekranu, powtórka z bitwy itp.)

W przypadku sporów dotyczących przyznawania punktów sławy, punktów zwycięstwa lub wynagrodzenia administratorzy zastrzegają sobie prawo do podejmowania ostatecznych decyzji.

4.  Siła wyższa

W przypadku działania siły wyższej administratorzy zastrzegają sobie prawo do podejmowania ostatecznych decyzji w sprawach dotyczących przyznawania punktów sławy, punktów zwycięstwa lub wynagrodzenia, bądź przedłużenia czasu trwania zdarzenia w celu rozwiązania problemu.

 

Zamknij