Wojny Klanów: Świat w ogniu – regulamin i zasady

Wydarzenie „Świat w ogniu” rozpocznie się w dniu 13 maja na mapie wydarzeń i będzie trwać do 24 maja.

 

1. Ogólne zasady rozgrywki wydarzenia „Świat w ogniu”

1.1. Wydarzenie „Świat w ogniu” rozpocznie się w dniu 13 maja na mapie wydarzeń i będzie trwać do 24 maja. W wydarzeniu mogą brać udział wszystkie klany – zarówno już istniejące, jak i te, które powstały po rozpoczęciu wydarzenia.

1.2. W wydarzeniu mogą brać udział wszystkie pojazdy z poziomu VIII i niższych.

WAŻNE! Podczas zdarzenia „Świat w ogniu” funkcja blokowania czołgów będzie wyłączona.

1.3. W dniu 5 maja zostanie udostępniona druga mapa, na której będzie toczyć się rozgrywka. Pierwszego dnia po udostępnieniu wspomnianej mapy nastąpi nowy podział świata: „Nowy porządek”. Do momentu rozpoczęcia zdarzenia mapa będzie funkcjonować w trybie testowym, w którym będą obowiązywać domyślne reguły Wojen Klanów.

1.4. „Nowy porządek” będzie również aktywny w dniach 13 i 14 maja. W tym czasie:

 • Klany mogą przeprowadzić desant w każdej prowincji.
 • Terytorium Anglii Środkowej zostanie przyznane klanowi Wargaming.net.
 • Włączone zostaną mechanizmy wywiadu i kontrwywiadu.
 • Zostaną wyłączone mechanizmy zamieszek i plądrowania.
 • W trybie „Nowego Porządku” klany mogą złożyć maksymalnie 32 zgłoszenia desantu.

Jeśli bitwa desantowa zakończy się remisem, prowincja przechodzi na własność atakującego klanu.

1.5. „Nowy porządek” zostanie zakończony w dniu 14 maja. Po tym dniu zaczną obowiązywać zasady rozgrywki zdarzenia „Świat w ogniu”.

 • Włączone zostaną mechanizmy zamieszek i plądrowania
 • Znacznie wzrośnie prawdopodobieństwo zamieszek.
 • Zostaną włączone mechanizmy wywiadu i kontrwywiadu.
 • W tym trybie klany mogą złożyć maksymalnie 64 zgłoszenia desantu.

1.6. Podczas zdarzenia „Świat w ogniu” klan może dowolnie przełączać się między dwoma mapami, bądź całkowicie opuścić daną mapę, co spowoduje utratę wszystkich kontrolowanych na niej prowincji.

1.7. Jeśli klan przemieści się między dwoma mapami podczas zdarzenia „Świat w ogniu” lub całkowicie opuści daną mapę, wszelkie punkty zwycięstwa przyznane za prowincje posiadane na tej mapie zostaną utracone.

1.8 Jeżeli klan opuści mapę (wycofując się z gry lub przemieszczając się na inną mapę), wszystkie żetony klanu oraz jego kwatera główna zostaną wycofane z mapy. Wycofane zasoby trafią do rezerwy i zostaną ponownie udostępnione po 24 godzinach. Aktywne żetony rezerwowe można umieścić na jednej z map w następnej kolejce po ich wycofaniu.

 

2.  Punkty zwycięstwa w zdarzeniu „Świat w ogniu”

2.1. Głównym celem tego wydarzenia jest walka o prowincje w świecie, w którym prawdopodobieństwo zamieszek jest wyższe.

2.2. W ramach zdarzenia „Świat w ogniu” klany otrzymują 100 punktów zwycięstwa za każdą prowincję znajdującą się pod ich kontrolą na koniec tury (tj. 2400 PZ w ciągu 24 godzin).

2.3. Jeśli klan odniesie zwycięstwo w bitwie związanej z zamieszkami lub turniej desantowy, otrzyma 75% punktów zwycięstwa należnych byłemu właścicielowi prowincji (tj. jeśli klan odniesie zwycięstwo w bitwie związanej z zamieszkami lub turniej desantowy przeciwko klanowi, który posiadał prowincję przez 10 tur, otrzyma 750 punktów zwycięstwa).

WAŻNE! Powyższa zasada dotyczy wyłącznie zamieszek i desantów. Jeśli klan wygra standardową bitwę o kontrolę nad prowincją, nie otrzyma punktów zwycięstwa od byłego właściciela, ale od następnej tury będzie otrzymywać standardowe 100 punktów za posiadanie prowincji.

2.4. Klan, który utraci prowincję wskutek jakiejkolwiek bitwy, traci 75% punktów zwycięstwa, które otrzymał do tej pory za jej posiadanie (na przykład, jeśli klan straci kontrolę nad prowincją, którą posiadał przez 24 godziny, wraz z nią utraci 1800 punktów zwycięstwa) Klan zachowuje 25% punktów zwycięstwa, które pozostaną w jego puli aż końca zdarzenia.

2.5. Uczestnicy gry kontrolowani przez komputer nie są uwzględniani w statystykach, ale otrzymują i tracą punkty zwycięstwa na takich samych zasadach, jak pozostali uczestnicy zdarzenia. Jeśli klan podbije prowincję należącą do uczestnika sterowanego przez komputer, otrzyma 75% PZ uzyskanych za nią przez poprzedniego właściciela.

 

3. Punkty sławy w zdarzeniu „Świat w ogniu”

3.1. „Podstawowa liczba” punktów sławy otrzymywanych w ramach zdarzenia jest równa sumie PD zebranych przez uczestników bitwy podzielonej przez 15. Brane pod uwagę są jedynie bazowe PD; premie za posiadanie konta premium oraz wykonywanie dodatkowych czynności nie będą uwzględniane.

3.2. Gracz biorący udział w zamieszkach lub desancie otrzyma jedynie „wartość bazową” punktów sławy za stoczoną bitwę, chyba że walczy przeciwko właścicielowi prowincji.

3.3. Podczas zdarzenia będą obowiązywać modyfikatory współczynników, które wyszczególniono w poniższej tabeli. Punkty sławy są naliczane z uwzględnieniem wszystkich modyfikatorów. Jeśli gracz spełni kilka warunków, modyfikatory są sumowane.

Warunki

Modyfikator punktów 

Uczestnictwo w bitwach turniejowych oraz zamieszkach podczas zdarzenia „Świat w ogniu”

Podstawowa liczba

Uczestnictwo w bitwie o prowincję (atakowanie prowincji przeciwnika, obrona własnej prowincji, bitwa spotkaniowa)

x5

Uczestnictwo w bitwie przeciwko właścicielowi prowincji podczas zamieszek lub turnieju desantowego

x5

 

WAŻNE! W przypadku skarg dotyczących sposobu naliczania punktów sławy lub punktów zwycięstwa (np. gdy występuje podejrzenie, że gracze oszukiwali podczas bitwy), administratorzy mogą zażądać udostępnienia powtórki z bitwy, zrzutów ekranu oraz innych informacji dotyczących tej kwestii. Jeśli nie zostaną one przekazane, administratorzy zastrzegają sobie prawo do podjęcia decyzji bez powyższych informacji. Zdecydowanie zalecamy włączenie funkcji nagrywania powtórek w opcjach gry.

3.4. Informacje o graczach zawarte w Sali sławy będą aktualizowane co godzinę.

 

4. Nagrody i medale pamiątkowe w zdarzeniu „Świat w ogniu”

4.1. Medale w zdarzeniu „Świat w ogniu”.

 •         • Klan, który zdobędzie najwięcej punktów zwycięstwa podczas zdarzenia „Świat w ogniu”, otrzyma medal Wieczny Płomień 1. stopnia. Aby otrzymać nagrodę, gracz musi znajdować się w klanie w momencie zakończenia zdarzenia.
 •         • Klan, który zdobędzie drugą największą liczbę punktów zwycięstwa podczas zdarzenia „Świat w ogniu”, otrzyma medal Wieczny Płomień 2. stopnia. Aby otrzymać nagrodę, gracz musi znajdować się w klanie w momencie zakończenia zdarzenia.
 •         • Klan, który zdobędzie trzecią największą liczbę punktów zwycięstwa podczas zdarzenia „Świat w ogniu” otrzyma medal Wieczny Płomień 3. stopnia. Aby otrzymać nagrodę, gracz musi znajdować się w klanie w momencie zakończenia zdarzenia.

WAŻNE! W przypadku, gdy kilka klanów uzyska taką samą liczbę punktów zwycięstwa, medale zostaną przyznane wszystkim członkom tych klanów.

 • Medal Pirotechnik zostanie przyznany graczom, którzy zwyciężą 5 lub więcej bitew podczas zdarzenia „Świat w ogniu”.
 • Medal Burza Ogniowa zostanie przyznany graczom, należącym do klanu, który wygra najwięcej bitew podczas zdarzenia „Świat w ogniu”. Jeśli wiele klanów uzyska taką samą, najwyższą liczbę zwycięstw, medale zostaną przyznane wszystkim członkom tych klanów. Zwycięski klan (lub każdy zwycięski klan) otrzyma także 100 000 sztuk złota do podziału.
 • Członkowie klanu, któremu uda się podbić przynajmniej 2 prowincje, otrzymają medal Ogień Rewolucji.
 • Medal Szalejący Pożar zostanie przyznany wszystkim graczom klanu, któremu uda się podbić największą liczbę prowincji objętych zamieszkami podczas zdarzenia „Świat w ogniu”. Zwycięski klan otrzyma także 100 000 sztuk złota do podziału.
 • Wszyscy gracze należący do klanu, który obroni przynajmniej dwie prowincje objęte zamieszkami, otrzymają medal Zaklinacz Ognia.
 •  Medal Walczący z Ogniem zostanie przyznany wszystkim graczom klanu, który obroni największą liczbę prowincji objętych zamieszkami podczas zdarzenia „Świat w ogniu”. Zwycięski klan otrzyma także 100 000 sztuk złota do podziału.
 • Medal Ogniem Naznaczony zostanie przyznany graczom, którzy wezmą udział w przynajmniej trzech bitwach podczas zdarzenia „Świat w ogniu”.   

4.2. Pula nagród zdarzenia „Świat w ogniu”

20 klanów z największą liczbą punktów zwycięstwa otrzyma złoto w grze. Zostanie ono rozdzielone w następujący sposób:

 • 1. miejsce – 300 000  złota
 • 2. miejsce – 200 000  złota
 • 3. miejsce – 100 000 złota
 • 4.- 6. miejsce – 80 000  złota
 • 7.-10. miejsce – 60 000  złota
 • 11.-15. miejsce – 40 000 złota
 • 16.– -20. miejsce – 20 000 złota

W przypadku, gdy kilka klanów uzyska taką samą liczbę punktów zwycięstwa, każdy z nich otrzyma odpowiednią nagrodę w złocie.

 

5. Czołgi-nagrody dla graczy biorących udział w zdarzeniu „Świat w ogniu”

5.1. Gracze biorący aktywny udział w bitwie otrzymają nagrodę w postaci nadzwyczajnego czołgu. Podczas zdarzenia rozdajemy amerykańskie czołgi średnie VII poziomu T23E3.

5.2. Przyznamy je 6000 graczy, którzy uzyskają największą liczbę punktów zwycięstwa podczas zdarzenia „Świat w ogniu”. Jeśli na 6000. miejscu znajdzie kilku graczy z taką samą liczbą punktów zwycięstwa, wszyscy oni otrzymują czołg T23E3.

 

Więcej informacji na temat punktów zwycięstwa klanów można znaleźć w odpowiedniej sekcji.

Informacje na temat liczby punktów sławy zdobytych przez graczy znajdują się w Sali sławy.

Nie należycie jeszcze do klanu? Odwiedźcie Punkt werbunkowy  jeszcze dziś i zacznijcie grać w klanie!

Zamknij