Zmierzch bogów: Zasady

Dowódcy!

Nowy scenariusz „Zmierz bogów” będzie rozgrywał się się na Mapie wydarzeń, która tak jak mapa Mapa globalna podlega standardowym zasadom. Wydarzenie rozpocznie się 2 września i będzie dostępne dla wszystkich klanów, niezależnie od tego, czy zostały utworzone wcześniej, czy po jego rozpoczęciu.

 

1. Główne zasady

„Zmierz bogów” rozpoczyna się 2 września i trwa do 13 września. Wszystkie klany mogą wziąć udział w rozgrywce, niezależnie czy rejestracja nastąpiła w przed rozpoczęciem wydarzenia, czy w jego trakcie.

Pojazdy do VIII poziomu włącznie mogą brać udział we wszystkich bitwach.

Przed rozpoczęciem scenariusza (2 września) mapa zostanie zresetowana i nastąpi nowy podział świata.

 • Wszystkie akcje wykonane przez graczy zostaną wymazane.
 • Przychód za grabione prowincje będzie oddany.
 • Wszystkie żetony i bazy główne na mapie „Zmierzch bogów” będą dostępne od pierwszej tury.

 

Uwaga! Pojazdy, które zostaną zniszczone w bitwach podczas wydarzenia nie będą zamrażane.

Faza nowego podziału świata będzie trwać od 2 września do 3 września:

 • Lądowanie będzie możliwe w każdej prowincji.
 • Opcje: szpiegowanie i kontrwywiad będą aktywne.
 • Opcje: bunty i plądrowanie będą wyłączone.
 • Podczas fazy Nowego podziału świata tylko 32 klany mogą przystąpić do próby lądowania.

 

Jeśli podczas turnieju lądowania, bitwa przeciwko właścicielowi prowincji zakończy się remisem, prowincja zostanie przyznana atakującemu klanowi.

Nowy podział świata trwa do 11:00 3 września. Po zakończeniu tej fazy zaczynają obowiązywać zasady specjalne Zmierzchu bogów.

 • Opcje: bunty i plądrowanie będą aktywne.
 • Maksymalna liczba klanów biorąca udział w próbie lądowania: 64.

 

2. Specjalne zasady wydarzenia i zasady dotarcia do prowincji Asgard

Zasady dla domyślnych regionów na mapie wydarzenia:

 • Po „Nowym początku świata”  W losowej lokacji pojawi się zamknięte bramy do Asgardu na mapie wydarzenia.
 • Prowincje lezące na granicach z prowincją, gdzie pojawi się znacznik zamkniętych bram do Asgardu będą mogły się buntować, wszystkie inne prowincje nie będą miały takiej możliwości.
 • Klany zajmujące prowincje otaczające prowincję z zamkniętymi bramami do Asgardu będą mogły ją zaatakować i podbić.
 • Klany, ze zbuntowanymi prowincjami przylegającymi do do prowincji z zamkniętymi bramami, mogą zarówno bronić zbuntowanych prowincji jak i atakować prowincję z zamkniętymi bramami do Asgardu. Następnego dnia, klany które władają prowincją z zamkniętymi bramami do Asgardu, oraz klany do których przynależą prowincję otaczające bramy do Asgardu mogą walczyć o prowincję z bramami.
 • Po ustalonym czasie (set time) po czasie Prime Bramy zostaną otwarte a Bunty w okolicznych prowincjach wygasną.
 • Bramy pozostaną otwarte przez następne 24 godziny w grze; podczas tego czasu Klany powinny walczyć o prowincję z otwartymi bramami.
 • Żetony klanu, który zdobędzie prowincje z otwartymi bramami będą przeniesione na jedną z prowincji startowych w Asgardzie.
 • Algorytm, która zarządza występowaniem bram i buntów jest powtarzalny; za każdym razem nowe bramy pojawią się wybranej losowo prowincji i proces zaczyna się od nowa.
Zamknięte bramyOtwarte bramy

Ze względu na specyfikę wydarzenia może dojść do sytuacji, w której zbuntowana prowincja sąsiadująca z prowincją z zamkniętą bramą zostanie zaatakowana, zanim stanie się zbuntowana. W tym przypadku:

 1. Wszystkie ataki na zbuntowaną prowincję zostaną anulowane. Wszystkie żetony przeciwników umieszczone na zbuntowanej prowincji zostaną przywrócone do rezerw i pozostaną zielone (dostępne).
 2. Wszystkie bitwy spotkaniowe powiązane ze zbuntowaną prowincją zostaną anulowane i żetony wszystkich klanów, które zaatakowały tę prowincję (aby walczyć w bitwie spotkaniowej o prowincję), również trafią do rezerwy.
 3. W przypadku bitwy spotkaniowej żetony właściciela zbuntowanej prowincji pozostaną jednak na mapie i bitwa pozostanie na zaatakowanym terytorium. Jeśli w prowincji nie będzie żetonów, to klan stanie się właścicielem prowincji bez bitwy (niezależnie, czy była to bitwa spotkaniowa, czy standardowa).

Ważne: Zalecamy oficerom klanów zwracanie uwagi na ten aspekt rozgrywki i przemieszczanie żetonów tylko po tym, jak pojawią się zamknięte bramy i pobliskie bunty.

 

3. Zasady obowiązujące w Asgardzie:

 • Asgard jest specjalnym regionem na mapie wydarzenia, na którym każdy z klanów będzie walczył o możliwość wzięcia udziału w finalnej bitwie Światła i Ciemności podczas Ragnaroku.
 • Liczba bram wiodących do Asgardu: 36
 • Startowych prowincji Asgardu będzie mniej niż bram prowadzących do tych prowincji.
 • W prowincjach startowych Asgardu, odbędą się turnieje lądowania dla klanów, które przeszły przez bramy.
 • Klany nie będą miały możliwości ustanowienia kwatery głównej w prowincjach Asgardu. Wszelkie akcje mogą być podejmowane za pomocą takiej ilości żetonów, jaka została przeniesiona do prowincji startowych.
 • Celem głównym jest podbicie trzech centralnych prowincji Asgardu, zwanymi Prowincjami Walhalli. Tylko klany, które zdobyły startową prowincję Asgardu, mają szansę na przejęcie prowincji Walhalli.            

Zasady ostatniej bitwy podczas Ragnarok:

 • Ostatniego dnia trwania wydarzenia, 12 września granice pomiędzy prowincjami Walhalli a pozostałymi prowincjami Asgardu zostaną zamknięte. Atakowanie prowincji Walhalli ostatego dnia jest bezcelowe. Wszystkie ataki zostaną anulowane, a żetony wysłane do rezerwy.
 • Mroczni Bogowie zaatakują 3 prowincje w Walhalli.
 • Mroczni Bogowie będą walczyć w pojazdach X poziomu w drużynach złożonych z ośmiu członków.

 

Punkty Zwycięstwa (PZ):

Warunki

Liczba Punktów Zwycięstwa

Transfer żetonów klanowych

1000

Zdobycie prowincji w Asgardzie (oprócz prowincji Walhalli)

2000

Podbicie jednej z prowincji Walhalli

10000

Informacja o PZ zostanie podana po rozegraniu pierwszych bitew. Informacje o PZ będą aktualizowane co godzinę.

 

Zasady przydzielania Punktów Sławy (PS)

Bazowa liczba Punktów Sławy, którą gracze otrzymają podczas trwania wydarzenia, jest równa sumie doświadczenia wszystkich uczestników bitwy podzieloną przez 15, bez brania pod uwagę dodatkowych punktów za konto premium lub modyfikatorów akcji.

Klany uczestniczące w Buncie lub w bitwie o lądowanie otrzymują podstawową liczbę PS za każdą bitwę, z wyłączeniem bitew przeciwko właścicielowi prowincji.

Wszystkie dodatkowe czynniki, które będą brane pod uwagę podczas wydarzenia, są wymienione w tabeli poniżej. Finalna ilość PS będzie obliczona po wzięciu pod uwagę wszystkich tych współczynników. Jeżeli kilka warunków zostanie spełnionych, współczynniki zostaną dodane.

Spełnione warunki

Mnożniki PS

Udział w bitwach o lądowanie lub Buntów podczas „Zmierzchu bogów”.

Podstawowa ilość

Wzięcie udziału w bitwie o prowincje (atakując wściela prowincji, broniąc prowincji lub w bitwie spotkaniowej).

x5

Atakując właściciela prowincji, podczas buntu prowincji lub turnieju lądowania.

x5

 

Współczynniki zależne od typu prowincji.

Prowincja

Współczynnik

Podstawowa prowincja na zwykłej mapie

1.0

Zbuntowana prowincja na zwykłej mapie

1.0

Bramy do Asgardu

2.0

Prowincja w Asgardzie (oprócz prowincji Walhalli)

4.0

Walhalla

10.0

Zarówno typ bitw jak i typ Prowincji będą wzięte pod uwagę podczas obliczeń.

Uwaga: Ustawianie bitew będzie uznane za naruszenie reguł. Karą będzie wycofanie PS lub zablokowanie konta.

Jeżeli powstanie sytuacja dyskusyjna w jakimkolwiek aspekcie dotyczącym wydarzenia, jak przyznawanie PS, oskarżenia o ustawianie bitew, oszukiwanie itp. administratorzy World of Tank mogą poprosić o udostępnienie nagrań z bitwy, zrzutów ekranu lub innych informacji związanych z sytuacją. Jeżeli wymagane materiały nie zostaną dostarczone, decyzja zostanie podjęta pomimo ich braku. Wszystkie decyzje są podejmowane według uznania administracji World of Tanks. Ściśle zalecamy włączenie opcji nagrywania bitew.

Informacje o pozycji w Sali Chwały będą aktualizowane co godzinę.

 

(4)    Nagrody i osiągnięcia „Zmierzchu Bogów”.

Póła nagród „Zmierzchu Bogów” :

20 najlepszych klanów zostanie wynagrodzonych złotem:

 • 1 – 500 000 do skarbca klanowego
 • 2 – 300 000 do skarbca klanowego
 • 3 – 100 000 do skarbca klanowego
 • 4-8 – 50 000 do skarbca klanowego
 • 9-12– 30 000 do skarbca klanowego
 • 13-20 – 10 000 do skarbca klanowego

Jeżeli dwa lub więcej klanów otrzyma tę samą ilość PZ i zajmują to samo miejsce, nagroda będzie przyznana każdemu z nich.

Czołgi-nagrody za „Zmierzch Bogów”

Gracze, którzy zajmą pierwsze 300 miejsc w Alei chwały otrzymają chiński czołg ciężki premium VIII poziomu: 112.  jeśli gracz już posiada ten czołg w swojej kolekcji, otrzyma kompensatę w wysokości 12 250i miejsce w garażu.

 

Gracze, którzy zajmą miejsca od 301 do 4,000 w Alei Sławy otrzymają amerykański czołg średni premium T23E3. Jeżeli gracze będą posiadać ten czołg w garażu otrzymają kompensatę w wysokości 7000i miejsce w garażu.

 

Ani chiński 112, ani amerykański T23E3 nie są specjalnymi czołgami dla klanów.

Medale Zmierzchu Bogów:

„Zew Walkirii”

 

Przyznawany za wygranie turnieju lądowania na prowincji przyległej do Bram.


„Bramy Asgardu”

 

Udział w turnieju lądowania w prowincjach Asgardu.


„Młot Thora”

 

Zajęcie prowincji startowej Asgardu.


„Włócznia Odyna”

 

Zajęcie prowincji Walhalli w Asgardzie.

 

Przyznawane wszystkim członkom klanu.


„Łeb Fenrira”

 

Pokonanie klanu „Mrocznych bogów” podczas obrony prowincji Walhalli.

 

Przyznawane wszystkim członkom klanu.

Podczas trwania „Zmierzchu Bogów” gracze będą mieli dostęp do dwóch map: Każdy klan będzie miał możliwość opuszczenia lub zmiany mapy. Jeśli wybierze opuszczenie mapy, klan utraci wszystkie prowincje na tej mapie.

 

 Przypominamy, że wszystkie wydarzenia mające miejsce w World of Tanks możecie śledzić w Kalendarzu wydarzeń.

 

 Idź do mapy Zmierzchu Bogów! 

  Idź do punktu werbunkowego!  

Obejrzyj film „Braterstwo broni”!

 

Zamknij