Bitwy rankingowe: zasady drugiego sezonu beta

Definicje

Sezon – określony czas, w którym dostępne są bitwy rankingowe. Każdy sezon może mieć różne nagrody i zasady.

Etap – każdy sezon jest podzielony na etapy, które trwają przez określony czas. Na końcu każdego etapu wyniki klasyfikacji liderów sezonu są zapisywane, a stopnie osobiste i stopnie pojazdów są zerowane.

Stopień osobisty – sposób na śledzenie postępów w etapie. Stopnie są powiązane z kontami, a nie z pojazdami użytymi do ich zdobycia.

Stopień pojazdu – sposób na śledzenie postępów w etapie. Stopnie pojazdów stają się dostępne po osiągnięciu najwyższego stopnia osobistego, a ich liczba jest nieograniczona. Każdy stopień pojazdu jest związany z konkretnym pojazdem, który zachowuje swoją własną ścieżkę postępu.

Szewron – jednostka do śledzenia postępu (wskazuje, kiedy zostanie osiągnięty następny stopień) definiująca bliskość do następnego stopnia osobistego lub stopnia pojazdu. Szewrony mogą być zdobywane, zachowywane lub tracone, w zależności od wyników bitwy. Liczba wymaganych szewronów pomiędzy stopniami osobistymi i stopniami pojazdów może się różnić.

Stopnie, które można stracić – gracz może stracić stopień (być zdegradowanym do niższego stopnia) po stracie szewronu.

Stopnie, których nie można stracić – stopnie przypisane do gracza, które nie mogą być odebrane (w obecnym etapie), nawet po stracie szewronu.

Punkty rankingowe – zbiór punktów otrzymanych za każdy zdobyty stopień osobisty lub stopień pojazdu, których suma określa pozycję gracza w klasyfikacji liderów sezonu (klasyfikacji rankingowej). Liczba zdobytych punktów może się różnić w zależności od stopnia osobistego lub stopnia pojazdu.

Obligacje – nowa waluta gry, której nie można zdobyć za kredyty ani złoto. Za obligacje można zakupić ulepszone wyposażenie i dyrektywy. Im lepsze wyniki etapu i sezonu, tym większa liczba zdobytych obligacji.

Ulepszone wyposażenie – daje ten sam efekt, co wyposażenie standardowe, ale o większych wartościach. Ulepszone wyposażenie nie posiada klas, czyli pasuje do wszystkich typów pojazdów, jeśli odpowiadające mu wyposażenie standardowe może być zamontowane w wybranym pojeździe. Ulepszone wyposażenie jest dostępne we wszystkich trybach bitew.

Dyrektywy – materiały eksploatacyjne rozszerzające działanie zamontowanego wyposażenia (zarówno standardowego jak i ulepszonego) lub zapewniające dodatkowy bonus dla wyszkolonych atutów i umiejętności załogi (lub zapewniające w pełni wyszkoloną umiejętność lub atut na czas jednej bitwy). Dyrektywy są montowane w specjalnie przeznaczonym do tego miejscu i działają przez okres jednej bitwy. Są dwa rodzaje Dyrektyw: Dyrektywy wyposażenia i Dyrektywy załogi.

 • Dyrektywy wyposażenia – dają dodatkową premię do zamontowanego wyposażenia.
 • Dyrektywy załogi – dają dodatkową premię do wyszkolonych (do dowolnego poziomu) umiejętności/atutów, lub przydzielają w pełni wyszkoloną umiejętność lub atut w przypadku, jeśli załoga jeszcze go nie posiada.

Odznaka – nowy element dekoracyjny, który otrzymuje się za wejście do jednej z lig liderów sezonu. Odznaka może być wyświetlona przy nazwie gracza we wszystkich trybach gry. Jest również widoczna na ekranie ładowania bitwy, ekranie z listą drużyny (widocznej po wciśnięciu klawisza Tab), w wynikach bitwy i przy nazwie gracza w garażu.

Liderzy sezonu – klasyfikacja liderów, w której uczestnicy bitew rankingowych są uporządkowani według zdobytych punktów rankingu i innych parametrów. By zapewnić sobie miejsce wśród liderów sezonu, gracz musi uzyskać w trakcie sezonu określoną dla każdego etapu liczbę punktów. Pozycja gracza w klasyfikacji liderów jest uzależniona od sumy punktów zdobytych w sezonie.

Liga – klasyfikacja liderów sezonu składa się z 3 lig odzwierciedlających skuteczność bojową graczy.

Zawieszenie broni – przedział czasu w ciągu dnia, w trakcie którego tryb bitew rankingowych jest niedostępny na bieżącym serwerze.

Skrzynia z nagrodami – zbiór nagród możliwych do zdobycia po otwarciu skrzyni.

Prime Time – przedział czasu w ciągu dnia, w trakcie którego tryb bitew rankingowych jest dostępny na konkretnych serwerach.

Skuteczność – stosunek bitew, w których trakcie zdobyto szewrony, do liczby bitew rankingowych stoczonych w całym sezonie.

Kalendarz bitew rankingowych – wyświetla czas trwania etapów i Prime Time na serwerach.

Doświadczenie podstawowe – doświadczenie zdobyte w bitwie, z wyłączeniem bonusów za konto premium oraz rezerw klanowych i osobistych. Jest wyświetlane w zakładce z wynikami drużyny na ekranie rezultatów bitwy.

Jak wziąć udział

 • Drugi sezon beta bitew rankingowych będzie dostępny od 18 września 2017.
 • Aby wziąć udział w tym trybie gry, wymagany jest pojazd poziomu X.
 • Aby wejść w bitwy rankingowe, wybierzcie je w menu trybów gry w garażu.
 • Bitwy rankingowe są toczone wyłącznie w czasie Prime Time:
  • EU1: od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00–00:00
  • EU2: w soboty i niedziele w godzinach 16:00–00:00

Format i czas trwania

Format

 • Bitwy rankingowe mają miejsce w czasie oddzielnych sezonów.
 • Bitwy są rozgrywane w formacie 15x15 (bitwy standardowe).
 • Czas trwania bitwy: 15 minut.
 • Warunki zwycięstwa: zniszczyć wszystkie pojazdy przeciwnika lub zdobyć jego bazę.
 • Mechanizm doboru drużyn jest identyczny jak w bitwach losowych, jednak posiada dodatkową parametr oparty na stopniach (próbuje grupować w drużyny graczy o podobnych stopniach).
 • Dostępne mapy: Karelia, Malinowka, Himmelsdorf, Prochorowka, Ensk, Lakeville, Kopalnie, Murowanka, Erlenberg, Linia Zygfryda, Klasztor, Bagno, Westfield, Piaszczysta rzeka, El Halluf, Lotnisko, Fiordy, Zatoka rybacka, Koło podbiegunowe, Autostrada, Cichy Brzeg, Tundra, Paryż, Nawałnica.
 • Plutony nie są dostępne.
 • Ekonomia jest taka sama jak w bitwach losowych.

Sezon

 • Sezon beta potrwa 21 dni i będzie podzielony na 3 etapy.
 • Każdy etap potrwa 7 dni, od poniedziałku do niedzieli.
  • Etap 1 Od 4:00 w poniedziałek, 18 września do 4:00 w poniedziałek, 25 września.
  • Etap 2 Od 4:00 w poniedziałek, 25 września do 4:00 w poniedziałek, 2 października.
  • Etap 3 Od 4:00 w poniedziałek, 2 października do 4:00 w poniedziałek, 9 października.
 • Dokładny grafik bitew będzie dostępny w kliencie gry World of Tanks.

Szewrony

 • Dziesięć najlepszych graczy pod względem zdobytego doświadczenia podstawowego w zwycięskiej drużynie otrzyma szewron, pozostałych pięciu zachowa ich dotychczasową liczbę.
 • Pięć najlepszych graczy pod względem zdobytego doświadczenia podstawowego w przegranej drużynie otrzyma szewron, pozostałych dziesięciu go straci.
 • W przypadku remisu obie drużyny uznaje się za pokonane.
 • Jeśli w drużynie wygranej kilku graczy zdobędzie taką samą ilość doświadczenia, wszyscy otrzymają szewron, pod warunkiem, że przynajmniej jeden z nich trafił do najlepszej dziesiątki.
 • Jeśli w drużynie przegranej kilku graczy zdobędzie taką samą ilość doświadczenia, wszyscy otrzymają szewron, pod warunkiem, że przynajmniej jeden z nich trafił do najlepszej piątki.
 • W przypadku braku skuteczności (zero zdobytego doświadczenia) gracz traci szewron bez względu na wynik bitwy.

Stopnie osobiste

 • Dostępnych jest pięć stopni osobistych.
 • Stopni I i V nie można utracić.
 • Liczba szewronów wymaganych do zdobycia kolejnego stopnia w drugim sezonie beta:
  • Stopień I — 1 szewron
  • Stopień II — 3 szewrony
  • Stopień III — 5 szewrony
  • Stopień IV — 7 szewronów
  • Stopień V — 9 szewronów

Stopnie pojazdu

 • Stopnie pojazdu stają się dostępne po uzyskaniu przez gracza stopnia V.
 • Liczba stopni pojazdu nie jest ograniczona dla żadnego pojazdu podczas etapu.
 • Każdy stopień pojazdu jest związany z konkretnym pojazdem, który zachowuje swoją własną ścieżkę postępu.
 • W trakcie sezonu stopni pojazdów nie można stracić.
 • Liczba szewronów wymaganych do zdobycia kolejnego stopnia pojazdu w drugim sezonie beta: 5.

System losujący

 • Mechanizm doboru stara się dobrać skład drużyn spośród graczy o tym samym stopniu osobistym. Jeżeli nie jest to możliwe, powiększa się zakres stopni do wyboru.
 • Drużyny zawsze będą składać się z tej samej liczby graczy o różnych stopniach.
 • Matchmaker przy dobieraniu składów drużyn nie bierze pod uwagę stopni pojazdów.
 • Jeśli drużyny nie zostaną dobrane w ciągu 5 minut, bitwa rankingowa nie jest tworzona: gracze są przenoszeni z powrotem do garażu.

Punkty rankingowe

 • 1 punkt rankingowy jest przyznawany za każdą promocję na kolejny stopień osobisty.
 • 1 punkt rankingowy jest przyznawany za każdą promocję na kolejny stopień pojazdu.
 • Punkty przysługują wyłącznie za pierwszą promocję na dany stopień osobisty czy stopień pojazdu; punkty nie są przyznawane za kolejne promocje na ten sam stopień.

Liderzy sezonu

 • Pozycja gracza w klasyfikacji liderów jest uzależniona od sumy punktów zdobytych w sezonie.
 • W przypadku, gdy dwóch lub więcej graczy ma tą samą liczbę punktów, porównuje się kolejno następujące parametry sezonu beta:
  • skuteczność;
  • średnie uszkodzenia zadane w tym trybie bitwy;
  • średnie doświadczenie zdobyte w tym trybie bitwy (wliczając czas konta premium);
  • średnie uszkodzenia zadane przy asyście gracza.
 • Jeśli wszystkie pięć parametrów jest takich samych, gracze dołączają do tej ligi, w której znajduje się gracz o najwyższej pozycji.
 • Klasyfikacja liderów sezonu jest dostępna od 18 września.
 • Jeśli do klasyfikacji liderów sezonu wejdzie mniej niż 10 graczy, ranking nie zostanie utworzony.
 • Klasyfikacja jest aktualizowana kilkakrotnie w ciągu dnia.
 • Aby wejść do klasyfikacji liderów sezonu, gracze muszą zebrać w całym sezonie beta wymaganą liczbę punktów.
 • Wymagana liczba punktów jest określona dla każdego etapu:
  • Etap 1: 4 punktów
  • Etap 2 8 punktów
  • Etap 3 12 punktów
 • Liderzy sezonu dzielą się na 4 ligi:
  • Liga I: pierwsze 10% graczy
  • Liga II: kolejne 15% graczy
  • Liga III: kolejne 25% graczy
  • Gracze, którzy nie dostali się do żadnej z lig sezonu.

Nagrody

Nagrody za stopień osobisty

 • Stopień I — 50 000 kredytów, 3x Gaśnica ręczna, 3x Mała apteczka i 3x Mały zestaw naprawczy.
 • Stopień II — 100 000 kredytów, 5x rezerwa osobista +100% PD załogi przez 2 godziny, 5x rezerwa osobista +200% wolnego PD przez 2 godziny, 3x Automatyczny system gaśniczy, 3x Duża apteczka i 3x Duży zestaw naprawczy.
 • Stopień III — 200 000 kredytów, 5x rezerwa osobista +50% doświadczenia przez 2 godziny, 3x Automatyczny system gaśniczy, 3x Duża apteczka i 3x Duży zestaw naprawczy.
 • Stopień IV — 300 000 kredytów, 5x rezerwa osobista +50% doświadczenia przez 2 godziny, 5x Automatyczny system gaśniczy, 5x Duża apteczka i 5x Duży zestaw naprawczy.
 • Stopień V — 1 dzień konta premium, 1 miejsce w garażu, 400 000 kredytów, 5x Automatyczny system gaśniczy, 5x Duża apteczka i 5x Duży zestaw naprawczy.

Nagrody otrzymuje się za zdobycie każdego stopnia po raz pierwszy w czasie etapu.

Nagrody za misje – „Nagroda za ofiarność”

 • 50 000 kredytów, Automatyczny system gaśniczy, Duża apteczka i Duży zestaw naprawczy

Misję można ukończyć raz dziennie wyłącznie w bitwach rankingowych. Aby ukończyć misję, trzeba być w najlepszej 10 w swojej drużynie pod względem zdobytego doświadczenia w 10 bitwach.

Nagrody za stopień pojazdu w trakcie etapu

 • Etap 1 — 5x Gaśnica ręczna, 5x Mała apteczka i 5x Mały zestaw naprawczy.
 • Etap 2 — 75 000 kredytów, 3x Gaśnica ręczna, 3x Mała apteczka i 3x Mały zestaw naprawczy.
 • Etap 3 — 100 000 kredytów, 3x Gaśnica ręczna, 3x Mała apteczka i 3x Mały zestaw naprawczy.

Nagrody za najwyższy stopień osobisty w trakcie etapu

Aby otrzymać te nagrody, należy zalogować się w kliencie gry nie później niż 30 dni po zakończeniu etapu.

 • Stopień I — 100 obligacji i skrzynia z losową nagrodą.
 • Stopień II — 300 obligacji i skrzynia z losową nagrodą.
 • Stopień III — 500 obligacji i skrzynia z losową nagrodą.
 • Stopień IV — 700 obligacji i skrzynia z losową nagrodą.
 • Stopień V — 1000 obligacji i skrzynia z losową nagrodą.

Nagrody są przyznawane na końcu etapu. Skrzynie z losową nagrodą mogą zawierać:

 • Sprzęt eksploatacyjny
 • Kredyty
 • Rezerwy osobiste.
 • Konto premium
 • Miejsce w garażu

Nagrody sezonu

Nagrody sezonu zostaną przyznane w ciągu 10 dni po zakończeniu sezonu, po wykluczeniu z listy nagrodzonych graczy, którzy naruszyli zasady gry.

Aby otrzymać nagrodę, należy zalogować się do klienta gry nie później niż 180 dni po zakończeniu drugiego beta sezonu.

Nagrody różnią się w zależności od ligi, do której gracze weszli w klasyfikacji liderów sezonu:

 • Liga I — 4750 obligacji, odznaka „Złoto, sezon beta” oraz skrzynia z nagrodami: 7 dni konta premium, 2000 złota, 10x rezerwa osobista +50% kredytów przez 2 godziny.
 • Liga II — 2250 obligacji, odznaka „Srebro, sezon beta” oraz skrzynia z nagrodami: 7 dni konta premium, 1000 złota, 5x rezerwa osobista +50% kredytów przez 2 godziny.
 • Liga III — 750 obligacji, odznaka “Brąz, drugi sezon beta” oraz skrzynia z nagrodami: 1 dzień konta premium, 1 miejsce w garażu, 500 złota, 5x rezerwa osobista +50% kredytów przez 2 godziny.

Naruszenia zasad i kary

Bitwy rankingowe podlegają tym samym regułom co bitwy losowe; wszystkie kary są nakładane zgodnie z zasadami gry oraz licencją użytkownika końcowego.

W przypadku naruszenia punktów 4.07 lub 4.08 Zasad Gry, wykorzystania zabronionych modyfikacji lub przy innych znaczących naruszeniach gracze będą wykluczani z list nagrodzonych w trakcie i pod koniec drugiego sezonu beta bitew rankingowych.

Zamknij