Przewodnik: punkt werbunkowy

Dołączanie do klanu

Jeżeli jeszcze nie należysz do klanu, musisz dołączyć do jednego z nich przed przystąpieniem do Wojen Klanów.

Wybór klanu

Pełna lista klanów znajduje się w dziale Społeczność > Klany.

Najwygodniejszym sposobem na znalezienie odpowiedniego klanu jest stworzenie karty ewidencyjnej. Dane na karcie ewidencyjnej będą wykorzystywane podczas automatycznego wyszukiwania klanów.

Aby utworzyć kartę ewidencyjną:

 1. Zaloguj się pod adresem http://worldoftanks.eu.
 2. Wybierz menu Mój profil > Karta ewidencyjna.
 3. Wprowadź wymagane dane personalne. Twoje statystki bitewne są importowane i aktualizowane automatycznie.
 4. Aby udostępnić swoją kartę ewidencyjną wszystkim rekrutującym klanom, zaznacz odpowiednie pole. Jeśli należysz już do klanu, Twój profil nie będzie pojawiać się w wynikach wyszukiwania.
 5. Kliknij opcję Zapisz i znajdź klan. Wygenerowana zostanie lista klanów. Symbol  oznacza rekomendowane klany.

Pierwsza piątka rekomendowanych klanów będzie również wyświetlana na specjalnym elemencie profilu.

Kliknij , aby wyświetlić zasady rekrutacji wybranego klanu. Symbol nie pojawia się, jeśli klan wyłączył funkcję składania zgłoszeń.

Kartę ewidencyjną można edytować w dowolnym momencie. Wyniki automatycznego wyszukiwania klanów zostaną dopasowane do wprowadzonych informacji. Aby edytować kartę ewidencyjną, wybierz menu Mój profil > Karta ewidencyjna.

Wysyłanie zgłoszenia do rekrutującego klanu

Jeżeli chcesz dołączyć do klanu, zacznij od oficjalnego zgłoszenia.

Aby wysłać zgłoszenie do klanu:

 1. Wybierz menu Mój profil > Znajdź klan.
 2. Znajdź klan, do którego chcesz wysłać zgłoszenie, a następnie kliknij .
 3. Napisz wiadomość do oficerów z klanu. Zostanie ona dołączona do zgłoszenia.
 4. Kliknij opcję Wyślij zgłoszenie.

Poczekaj, aż oficerowie klanu rozważą Twoje zgłoszenie. Jeżeli zostanie zatwierdzone, otrzymasz oficjalne zaproszenie do klanu.

Można wysłać maksymalnie 100 zgłoszeń dziennie.

Jeżeli klan wyłączył oficjalne zgłoszenia, ikona  będzie nieaktywna.

Wysyłanie zgłoszenia do zamkniętego klanu

Jeżeli chcesz dołączyć do klanu, który nie przyjmuje oficjalnych zgłoszeń, możesz skontaktować się z dowódcą klanu.

Aby skontaktować się z dowódcą:

 1. Znajdź klan, do którego chcesz wysłać zgłoszenie i kliknij pseudonim dowódcy, aby wyświetlić jego profil.
 2. Kliknij opcję „Wyślij wiadomość” w menu.
 3. Wpisz temat i treść wiadomości.
 4. Kliknij opcję Wyślij.

Poczekaj, aż dowódca klanu rozważy zgłoszenie. Jeżeli zostanie zatwierdzone, otrzymasz oficjalne zaproszenie do klanu.

Przyjmowanie zaproszeń

Możesz przejrzeć otrzymane zaproszenia w menu Mój profil > Zaproszenia. Zaproszenie jest ważne przez 7 dni od daty otrzymania.

Aby przyjąć zaproszenie, kliknij Przyjmij > Tak. Dołączysz do klanu w randze rekruta.

Aby obejrzeć stronę swojego nowego klanu, kliknij Mój profil > Mój klan.

Jeżeli chcesz dołączyć do innego klanu, musisz opuścić aktualny.

Opuszczanie klanu

Aby opuścić klan:

 1. Przejdź do działu Mój profil > Mój klan.
 2. W menu kliknij opcję Opuść klan > Tak.

Jeśli opuścisz klan, wysyłanie zgłoszeń do nowych klanów zostanie wyłączone na następne 48 godzin.

Stan osobowy

W Wojnach Klanów mogą uczestniczyć tylko gracze, którzy brali udział w przynajmniej jednej bitwie w pojeździe poziomu V lub wyższego. Klan otrzymuje jeden żeton za każdego członka, który spełnia to wymaganie. Wszystkie żetony są przechowywane w rezerwie klanu na mapie globalnej.

Liczba członków klanu nie może przekroczyć 100. Aktualny stan osobowy klanu znajduje się na ekranie strony klanu.

Rekrutacja i zarządzanie stanem osobowym klanu są dostępne jedynie dla oficerów klanu (dowódcy, zastępcy dowódcy oraz rekruterów – więcej informacji na ten temat znajduje się w dziale Funkcje i uprawnienia).

Zapraszanie graczy

Aby zaprosić gracza do klanu:

 1. Przejdź do działu Mój profil > Mój klan.
 2. Kliknij opcję Znajdź gracza w menu.
 3. Wpisz pseudonim gracza, którego chcesz zaprosić.
 4. Kliknij opcję Wyślij zaproszenie. Wybrany gracz otrzyma zaproszenie do klanu.

Po przyjęciu zaproszenia gracz dołączy do klanu w randze rekruta, a po rozpoczęciu kolejnej rundy w rezerwie mapy globalnej pojawi się nowy żeton. Zmiana jego położenia będzie możliwa po 24 godzinach.

Jeżeli gracz dołączy do klanu, kiedy mapa globalna jest zamrożona, żeton pojawi się dopiero po wznowieniu gry i rozpoczęciu nowej tury.

Możesz wysłać maksymalnie 100 zaproszeń dziennie.

Szukanie rekrutów

Jeżeli brakuje Ci odpowiednich kandydatów, możesz ich znaleźć za pomocą funkcji automatycznego wyszukiwania. Aby ją włączyć, wypełnij warunki rekrutacji.

Aby wypełnić warunki rekrutacji:

 1. Przejdź do działu Mój Profil > Mój klan.
 2. Kliknij opcję Warunki rekrutacji w menu.
 3. Wypełnij wymagane pola.
 4. Kliknij opcję Zapisz i znajdź graczy. Zostanie wygenerowana lista dostępnych graczy. Symbol  oznacza najlepiej pasujących graczy.

Wymieniony w tabeli czas online każdego gracza jest wyświetlany w lokalnym formacie.

Aby zaprosić gracza do klanu, kliknij . Aby zaprosić wielu graczy, zaznacz ich pseudonimy i kliknij Zaproś do klanu.

Aby wysłać wiadomość graczowi, kliknij .

Włączanie zgłoszeń

Dowódca klanu może decydować, czy klan będzie otrzymywał oficjalne zgłoszenia od graczy.

Aby włączyć zgłoszenia do klanu:

 1. Określ warunki rekrutacji klanu.
 2. Wybierz menu Mój klan > Zmień.
 3. Sprawdź, czy zgłoszenia zostały włączone w sekcji Inne. Jeżeli chcesz zmienić ustawienie, kliknij Zmień.
 4. Wybierz odpowiednią opcję.
 5. Kliknij Zapisz. Zgłoszenia do klanu zostaną włączone. Warunki rekrutacji do klanu będą dostępne dla każdego, kto będzie szukać klanu.

Kiedy klan będzie liczył 100 członków, warunki rekrutacji zostaną automatycznie ukryte, a zgłoszenia wyłączone.

Przyjmowanie zgłoszeń

Możesz przejrzeć zgłoszenia do klanu w menu Mój profil > Zgłoszenia. Zgłoszenie jest ważne przez 7 dni od daty otrzymania.

Aby przyjąć zgłoszenie, kliknij Przyjmij > Tak. Gracz dołączy do klanu w randze rekruta.

Usuwanie graczy

Tylko dowódca i jego zastępcy mogą usuwać graczy z klanu.

Aby usunąć gracza z klanu:

 1. Przejdź do działu Mój profil > Mój klan.
 2. Na ekranie stanu osobowego wybierz jednego lub kilku graczy, których chcesz usunąć. Przyciski pod tabelą staną się aktywne.
 3. Kliknij Usuń z klanu > Usuń.

Usunięty gracz nie będzie mógł wysyłać zgłoszeń do nowych klanów przez następne 48 godzin. Jego żeton zostanie usunięty z rezerwy na mapie globalnej na początku kolejnej rundy.

Jeżeli gracz opuści klan, kiedy mapa globalna jest zamrożona, żeton zostanie usunięty dopiero po wznowieniu gry i rozpoczęciu nowej tury.

Zamknij