1 sezon bitew rankingowych: Regulamin i zasady

Definicje

 • Sezon to okres, w którym można rozgrywać bitwy rankingowe. Każdy sezon może być inny pod względem zasad i nagród.
 • Etap: sezon może być podzielony na etapy, z których każdy trwa określony czas. Po zakończeniu etapu punktacje w klasyfikacji liderów sezonu są zachowywane, natomiast stopnie są zerowane.
 • Stopień odzwierciedla postępy w sezonie. Stopnie są zdobywane dla całego konta i nie zależą od pojazdów użytych do ich zdobycia.
 • Szewron odzwierciedla postępy, definiując „odległość” do kolejnego stopnia konta lub pojazdów. W zależności od wyników bitwy gracz może zyskać, utracić lub zachować szewron. Liczba szewronów pomiędzy stopniami lub punktami rankingowymi pojazdów może być różna.
 • Stopień, który można utracić: obniżenie stopnia po utracie szewronu.
 • Trwały stopień: stopień, który jest zabezpieczony i gracz nie może go utracić (w ramach trwającego etapu), nawet w przypadku utraty szewronu.
 • Punkty: każdy nowy stopień lub punkt rankingowy pojazdu zapewnia określoną liczbę punktów; całkowita liczba punktów decyduje o miejscu zajmowanym przez gracza w klasyfikacji liderów sezonu.
 • Liderzy sezonu to klasyfikacja, która dzieli uczestników bitew rankingowych według liczby zdobytych punktów i innych wskaźników ich dokonań. Aby zostać sklasyfikowanym wśród liderów sezonu, gracz powinien zdobyć określoną liczbę punktów w czasie obecnego sezonu.
 • Liga: klasyfikacja liderów sezonu jest podzielona na trzy ligi odpowiadające sprawności bojowej graczy.
 • Zawieszenie broni: określone godziny każdego dnia, w których tryb bitew rankingowych jest niedostępny na obecnym serwerze.
 • Skrzynie z nagrodami można otworzyć, by otrzymać zawarte w nich nagrody.
 • Czas Prime Time to określone godziny każdego dnia, kiedy na danych serwerach będzie dostępny tryb bitew rankingowych.
 • Efektywność w bitwach rankingowych to stosunek liczby bitew, w których otrzymano szewron, do całkowitej liczby bitew rankingowych rozegranych w sezonie.
 • Kalendarz bitew rankingowych wyświetla czasy Prime Time i okresy etapów na serwerach.
 • Doświadczenie bazowe to doświadczenie zdobywane w bitwie, nie licząc konta premium ani rezerw klanowych i osobistych. Jest wyświetlane w zakładce wyników drużyny w wynikach bitwy.
 • Osłona stopnia to funkcja pozwalająca na zachowanie poszczególnych stopni nawet w przypadku utraty szewronu (osłony mają swoją wytrzymałość).

Jak wziąć udział

 • Sezon 1 Bitew rankingowych zaczyna się 19 lutego.
 • Aby wziąć udział w tym trybie, trzeba posiadać dowolny pojazd X poziomu.
 • Aby grać w trybie bitew rankingowych, gracze muszą wybrać go podczas wyboru trybu bitwy w garażu.
 • Bitwy rankingowe są dostępne na poszczególnych serwerach tylko w czasie Prime Time, który może się zmienić w trakcie sezonu:
  • Poniedziałek — Piątek
   • EU1: 16:00 – 23:00 CET (UTC+1)
  • W każdą sobotę i niedzielę
   • EU1: 15:00 – 23:00 CET (UTC+1)

Format i czas trwania

Format

 • Bitwy rankingowe są rozgrywane w sezonach.
 • Bitwy rankingowe są rozgrywane w formacie 15x15 (bitwa standardowa).
 • Czas trwania bitwy wynosi 15 minut.
 • Warunki zwycięstwa: zniszczyć wszystkie pojazdy przeciwnika lub zdobyć jego bazę.
 • System losujący działa podobnie jak w przypadku bitew losowych. Ponadto w trakcie dopasowywania drużyn bierze on pod uwagę stopnie.
 • Dostępne mapy: Karelia, Malinowka, Himmelsdorf, Prochorowka, Ensk, Lakeville, Kopalnie, Murowanka, Linia Zygfryda, Klasztor, Westfield, Piaszczysta rzeka, El Haluf, Lotnisko, Fiordy, Zatoka rybacka, Koło podbiegunowe, Autostrada, Cichy Brzeg, Tundra, Wichura, Paryż, Pilzno.
 • Plutony nie są dostępne w tym trybie.
 • Ekonomia w tym trybie zbliżona jest do tej w trybie bitew losowych.

Sezon

 • Pierwszy sezon będzie trwać 21 dni i nie będzie podzielony na etapy
 • Oferta jest dostępna od 9:00 w poniedziałek, 19 lutego 9:00 w poniedziałek, 12 marca.
 • Dokładny terminarz dostępności trybu można znaleźć w kliencie WoT.

Szewrony

 • Miejsca 1–3 w drużynie wygranej zapewnią 2 szewrony.
 • Miejsca 4–10 w drużynie wygranej i 1 miejsce w drużynie przegranej zapewnią 1 szewron.
 • Miejsca 11–15 w drużynie wygranej i miejsca 2–5 w drużynie przegranej zachowują szewron.
 • Miejsca 6–15 w drużynie przegranej tracą szewron.
 • Remis jest uznawany za porażkę obu drużyn.
 • Jeśli kilku graczy otrzyma taką samą ilość doświadczenia, każdy z nich otrzyma/zachowa szewron (dotyczy graczy z taką samą ilością doświadczenia).
 • W przypadku wyjątkowo słabego wyniku gracza w bitwie (ilość zdobytego doświadczenia wynosi 0), szewron zostanie odjęty niezależnie od wyniku bitwy.

Ranking

 • Dostępnych jest 15 zwykłych stopni.
 • Stopnie 1 i 15 są trwałe.
 • Liczba szewronów wymagana na stopień:
Ranking 1 2–4 5–6 7–9 10–11 12–14 15
Szewrony 1 2 3 4 5 6 7

Osłony

 • Jeśli aktualny stopień ma osłonę, a ona ma wystarczającą wytrzymałość, gracz może zachować stopień nawet w przypadku utraty szewronu.
 • Wytrzymałość osłony jest zmniejszana po utraceniu szewronu w bitwie.
 • Zdobyty szewron całkowicie przywróci wytrzymałość osłony.
 • Na piątym stopniu osłona całkowicie utraci wytrzymałość po trzech bitwach, w których gracz powinien stracić stopień.
 • Na dziesiątym stopniu osłona całkowicie utraci wytrzymałość po dwóch bitwach, w których gracz powinien stracić stopień.
 • Na trzynastym stopniu, osłona całkowicie utraci wytrzymałość po jednej bitwie, w których gracz powinien stracić stopień.

System losujący

 • System losujący stara się zebrać drużyny o maksymalnej różnicy najwyżej dwóch stopni. Jeśli tego warunku nie można spełnić, próg różnicy stopni zostaje zwiększony.
 • Drużyny będą zawsze składać się z tej samej liczby graczy o określonym stopniu.
 • Podczas formowania drużyn system losujący nie bierze pod uwagę punktów.
 • Jeśli system losujący nie może zebrać drużyn przez 5 minut, bitwa nie zostanie stworzona, a gracze zostaną odesłani do garażu.

Punkty

 • Każdy nowy stopień zapewnia 1 punkt.
 • Każdy nowy stopień pojazdu zapewnia 1 punkt.
 • Punkt jest otrzymywany tylko za nowy stopień. Jeśli ten sam stopień jest osiągany po raz drugi, nie zostanie przyznany punkt.

Punkty rankingowe pojazdów

 • Po osiągnięciu 15. stopnia gracze mogą zdobywać punkty rankingowe pojazdów.
 • Punkty rankingowe pojazdów są nieograniczone.
 • Po zdobyciu punktu rankingowego pojazdów, postępy szewronu zaczynają się od nowa na tym samym stopniu.
 • Punkty rankingowe pojazdów nie są ograniczone do konkretnego pojazdu; są one współdzielone przez wszystkie pojazdy.
 • Liczba szewronów pomiędzy punktami rankingowymi pojazdów wynosi pięć.

Liderzy sezonu

 • Miejsce gracza wśród liderów sezonu zależy od całkowitej liczby punktów zebranych w sezonie.
 • Jeśli wielu graczy ma tę samą liczbę punktów, porównywane są kolejno inne parametry:
  • Efektywność bitew rankingowych
  • Średnie uszkodzenia w tym trybie
  • Średnie doświadczenie (wliczając konto premium)
  • Uszkodzenia zadane przy asyście gracza
 • Jeśli wszystkie pięć parametrów jest równych, wszyscy gracze będą należeć do ligi wyznaczonej przez najwyższe współdzielone miejsce.
 • Klasyfikacje liderów sezonu będą dostępne w kliencie gry i na portalu 19 lutego o godzinie 18:00.
 • Klasyfikacja zostanie stworzona po dołączeniu do niej 10 graczy.
 • Klasyfikacja będzie uaktualniana codziennie.
 • Aby zostać uwzględnionym w klasyfikacji, trzeba zdobyć 6 punktów w danym sezonie.
 • Liderzy sezonu będą podzieleni na 4 grupy:
  • Liga I: najlepszych 10% graczy.
  • Liga II: kolejne 15% graczy
  • Liga III: kolejne 25% graczy
  • Gracze, którzy nie znaleźli się wśród liderów sezonu.

Nagrody

Nagrody za stopnie

1
 • 50 000
 • Gaśnica ręczna
 • Mała apteczka
 • Mały zestaw naprawczy
 • Rezerwa osobista: +200% wolnych PD przez 2 godziny
2
 • 50
 • 100 000
 • 2x Gaśnica ręczna
 • 2x Mała apteczka
 • 2x Mały zestaw naprawczy
 • Rezerwa osobista: +100% PD załogi przez 2 godziny
3
 • 100
 • 100 000
 • 3x Gaśnica ręczna
 • 3x Mała apteczka
 • 3x Mały zestaw naprawczy
 • 2x Rezerwa osobista: +200% wolnych PD przez 2 godziny
4
 • 100
 • 100 000
 • 3x Gaśnica ręczna
 • 3x Mała apteczka
 • 3x Mały zestaw naprawczy
 • 2x Rezerwa osobista: +100% PD załogi przez 2 godziny
5
 • 150
 • 200 000
 • Konto premium: 1 dzień
 • Miejsce w garażu
6
 • 250 000
 • Automatyczny system gaśniczy
 • Duża apteczka
 • Duży zestaw naprawczy
 • Rezerwa osobista: +50% kredytów przez 2 godziny
7
 • 300
 • Automatyczny system gaśniczy
 • Duża apteczka
 • Duży zestaw naprawczy
 • Rezerwa osobista: +50% PD przez 2 godziny
8
 • 350
 • 300 000
 • Automatyczny system gaśniczy
 • Duża apteczka
 • Duży zestaw naprawczy
 • 2x Rezerwa osobista: +50% kredytów przez 2 godziny
9
 • 450
 • Automatyczny system gaśniczy
 • Duża apteczka
 • Duży zestaw naprawczy
 • 2x Rezerwa osobista: +50% PD przez 2 godziny
10
 • 600
 • Konto premium: 1 dzień
 • Miejsce w garażu
11
 • 400 000
 • 3x Automatyczny system gaśniczy
 • 3x Duża apteczka
 • 3x Duży zestaw naprawczy
 • 5x Rezerwa osobista: +50% PD przez 2 godziny
12
 • 650
 • 3x Automatyczny system gaśniczy
 • 3x Duża apteczka
 • 3x Duży zestaw naprawczy
 • 5x Rezerwa osobista: +50% kredytów przez 2 godziny
13
 • 750
 • 450 000
 • 5x Rezerwa osobista: +50% kredytów przez 2 godziny
 • 5x Rezerwa osobista: +50% PD przez 2 godziny
 • 5x Rezerwa osobista: +200% PD załogi przez 2 godziny
14
 • 500 000
 • 5x Rezerwa osobista: +50% kredytów przez 2 godziny
 • 5x Rezerwa osobista: +50% PD przez 2 godziny
 • 5x Rezerwa osobista: +200% PD załogi przez 2 godziny
 • 5x Rezerwa osobista: +300% wolnych PD przez 2 godziny
15
 • 1 000
 • 1 000 000
 • Konto premium: 3 dni
 • Miejsce w garażu
 • 5x Rezerwa osobista: +50% kredytów przez 2 godziny
 • 5x Rezerwa osobista: +50% PD przez 2 godziny

Nagroda jest przyznawana po osiągnięciu stopnia po raz pierwszy w ciągu etapu.

Misja: Nagroda za zaangażowanie

 • 50 000 kredytów

Misję można ukończyć trzy razy dziennie wyłącznie w bitwach rankingowych. Aby ją wypełnić, znajdźcie się wśród 10 najlepszych graczy w swojej drużynie pod względem zdobytego doświadczenia w 7 bitwach.

Nagrody i warunki ich otrzymania

Medal Warunki

Uczestnik 1 sezonu bitew rankingowych

 • Wygraj 10 bitew w ciągu 1 sezonu bitew rankingowych.
 • Ten medal będzie przyznawany po zakończeniu 1 sezonu wraz z nagrodami za nagradzane ligi.

Bohater bitew rankingowych

 • Osiągnij najwyższy stopień w 1 sezonie bitew rankingowych.
 • Ten medal będzie przyznawany po zakończeniu 1 sezonu wraz z nagrodami za nagradzane ligi.

Nagrody za punkty rankingowe pojazdów

Na 15 stopniu gracz otrzyma dodatkowo 25 obligacji za każdy zdobyty punkt rankingowy pojazdu.

Nagrody sezonu

Nagrody za sezon zostaną przyznane w ciągu 14 dni od jego zakończenia po wykluczeniu graczy łamiących zasady gry. Aby otrzymać nagrodę, zalogujcie się do gry nie później niż 180 dni po zakończeniu sezonu.

Liga I
 • 4 000
 • Styl „Bitwy rankingowe: Liga I”
 • Odznaka 1 sezonu (Złota)
 • Konto premium: 7 dni
 • 2 000
 • 10x Rezerwa osobista: +50% PD przez 2 godziny
Liga II
 • 2 000
 • Styl „Bitwy rankingowe: Liga II”
 • Odznaka 1 sezonu (Srebrna)
 • Konto premium: 7 dni
 • 1 000
 • 5x Rezerwa osobista: +50% kredytów przez 2 godziny
Liga III
 • 1 250
 • Styl „Bitwy rankingowe: Liga III”
 • Odznaka 1 sezonu (Brązowa)
 • 1 dzień konta premium
 • 500
 • 5x Rezerwa osobista: +50% kredytów przez 2 godziny

Naruszenie zasad gry i kary

Bitwy rankingowe podlegają zasadom gry identycznym jak bitwy losowe i mają zastosowanie wszelkie kary wynikające z Zasad gry i Umowy licencyjnej użytkownika końcowego.

Jeśli gracz naruszy zasady gry lub umowę licencyjną użytkownika końcowego, zostanie całkowicie wykluczony z klasyfikacji przez cały 1 sezon, po jego zakończeniu lub przed otrzymaniem nagród za sezon.

Zamknij