Zasady 1. sezonu bitew rankingowych 2019

Definicje

Sezon: okres, w którym dostępne są bitwy rankingowe. Zasady i nagrody mogą się zmieniać pomiędzy sezonami.

Liga: podział liderów sezonu biorący pod uwagę ich efektywność w bitwach. Są trzy ligi: złota, srebrna i brązowa. W tych ligach są dostępne bitwy bonusowe.

Dywizja: trzy kolejne etapy awansów w stopniach od 0 do 15; po osiągnięciu ostatniego stopnia gracz jest przenoszony do kolejnej dywizji, w której postępy zaczynają się od nowa. W dywizjach są dostępne bitwy bonusowe.

Kwalifikacja: pierwszy etap postępów obejmujący 15 stopni; w kwalifikacji nie są dostępne bitwy bonusowe.

Stopień: element postępów w ramach sezonu. Stopnie są wspólne dla całego konta i nie zależą od pojazdów, w których zostały zdobyte.

Szewron: element postępów określający „dystans” do kolejnego stopnia. W zależności od wyników bitwy gracz może zdobyć, utracić lub zyskać szewron. Liczba szewronów pomiędzy stopniami może być różna.

Bitwa bonusowa: mechanika automatycznie podwajająca liczbę szewronów zdobytych w bitwie, w której gracz zdobył szewrony (kiedy zdobyto 1 lub 2 szewrony). Jest dostępna raz dziennie dla każdego pojazdu dopuszczonego do bitew rankingowych. Są dodawane po ukończeniu każdej dywizji i po ukończeniu kwalifikacji. Liczba bitew bonusowych zależy od efektywności gracza w dywizji.

Stopień, którego nie można utracić: stopień, którego gracz nie może utracić po straceniu szewronu.

Ochrona stopnia: funkcjonalność pozwalająca zachować określony stopień nawet w przypadku utraty szewronu (ochrona ma przypisaną wytrzymałość).

Liderzy sezonu: klasyfikacja graczy uczestniczących w bitwach rankingowych; miejsce zależy od efektywności w bitwach i innych parametrów statystycznych. Aby znaleźć się wśród liderów sezonu, gracz musi ukończyć kwalifikację i dywizje aktualnego sezonu.

Sprinter: gracz, który dostał się do ligi jako jeden z pierwszych 100 graczy.

Zawieszenie broni: określony czas każdego dnia, kiedy tryb bitew rankingowych nie jest dostępny na aktualnym serwerze.

Prime Time: określony czas każdego dnia, kiedy tryb bitew rankingowych jest dostępny do rozgrywek na danym serwerze.

Ogólna efektywność:stosunek liczby zdobytych szewronów do łącznej liczby bitew rankingowych rozegranych w sezonie. Ten parametr określa miejsce gracza wśród liderów sezonu.

Efektywność w dywizji to stosunek liczby szewronów zdobytych w dywizji do liczby rozegranych w niej bitew. Decyduje o liczbie bitew bonusowych w następnej dywizji lub w ligach.

Kalendarz bitew rankingowych: wyświetla czas Prime Time i okresy etapów na serwerach.

Doświadczenie bazowe: doświadczenie zdobywane w bitwie bez uwzględnienia konta premium ani rezerw klanowych i osobistych. Jest wyświetlane w zakładce Wyników drużyny w wynikach bitwy.

Doświadczenie roli: dodatkowe doświadczenie dodawane za wykonanie w bitwach rankingowych pewnych działań związanych z rolą (wykrywanie, asysta w uszkodzeniach, blokowanie i zadawanie uszkodzeń itp.). Doświadczenie roli jest częścią doświadczenia bazowego.

Jak wziąć udział

Nowy sezon bitew rankingowych będzie dostępny od 20 maja o 10:00 (CEST).

Aby wziąć udział w trybie, trzeba posiadać dowolny pojazd X poziomu.

Aby móc przełączyć się w tryb bitew rankingowych, musi on być zaznaczony w menu wyboru trybu bitwy w garażu.

Bitwy rankingowe są dostępne tylko podczas Prime Time na określonych serwerach. Prime Time może się zmieniać w trakcie sezonu.

 • Dni tygodnia: 14:00-02:00 CEST
 • Weekendy: 10:00-02:00 CEST

Format i czas trwania

Format

 • Bitwy rankingowe są rozgrywane w sezonach.
 • Bitwy rankingowe są rozgrywane w formacie 15x15 (bitwa standardowa).
 • Czas trwania bitwy wynosi 15 minut.
 • Warunki zwycięstwa: zniszczyć wszystkie pojazdy przeciwnika lub zdobyć jego bazę.
 • Mapy: Klasztor, Lotnisko, Urwisko, El Haluf, Zatoka rybacka, Autostrada, Himmelsdorf, Karelia, Lakeville, Dębina, Malinowka, Linia Mannherheima, Przełęcz, Murowanka, Prochoorowka, Redshire, Ruinberg, Piaszczysta rzeka, Cichy Brzeg, Linia Zygfryda, Step, Westfield.
 • Plutony nie są dostępne w tym trybie.

Sezon

 • Czas trwania sezonu to 21 dni.
 • Tryb jest dostępny od 20 maja o 10:00 (CEST) do 10 czerwca o 10:00 (CEST).
 • Dokładny terminarz dostępności trybu można znaleźć w kliencie WoT.

Szewrony

 • Miejsca I–III w drużynie wygranej zapewnią 2 szewrony.
 • Miejsca IV–X w drużynie wygranej i I miejsce w drużynie przegranej zapewnią 1 szewron.
 • Miejsca XI–XV w drużynie wygranej i miejsca II–V w drużynie przegranej zachowują szewron.
 • Miejsca VI–XV w drużynie przegranej tracą szewron.
 • Remis jest uznawany za porażkę obu drużyn.
 • Jeśli kilku graczy zdobyło taką samą ilość doświadczenia, wszyscy zdobędą/zachowają szewron. Ta sama sytuacja ma miejsce, jeśli kilku graczy zdobędzie taką samą ilość doświadczenia i dzieli pierwsze miejsce.

Dywizje i stopnie

W każdej dywizji jest 15 stopni.

Liczba szewronów potrzebnych do osiągnięcia kolejnego stopnia przedstawia się następująco:

Ochrona stopnia

 • Jeśli gracz ma ochronę dla aktualnego stopnia, zachowuje stopień nawet po utracie szewronu.
 • Wytrzymałość ochrony jest zmniejszana, jeśli gracz utraci szewron.
 • Jeśli gracz zdobędzie szewron, ochrona jest w pełni przywracana.
 • Na 10. stopniu ochrona zostanie zupełnie zniszczona po 2 bitwach, w których gracz powinien utracić stopień.
 • Na 13. stopniu ochrona zostanie zupełnie zniszczona po 1 bitwie, w której gracz powinien utracić stopień.

Ligi

Gracze będą przydzielani do lig w zależności od ich efektywności w momencie ukończenia kwalifikacji i wszystkich dywizji:

 • Złota liga: najlepszych 20% graczy.
 • Srebrna liga: kolejnych 30% graczy.
 • Brązowa liga: kolejnych 50% graczy.

Będąc w lidze, gracze będą nadal zdobywali szewrony, co będzie miało wpływ na ich ogólną efektywność i miejsce w klasyfikacji liderów sezonu.

System losujący

System losujący stara się zebrać drużyny złożone z graczy mających ten sam stopień w każdej konkretnej dywizjij. Jeśli tych warunków nie da się spełnić, próg stopnia zostanie rozszerzony.

Drużyny mają lustrzany skład pod względem stopni.

Podczas doboru drużyn system losujący nie bierze pod uwagę przynależności gracza do określonej ligi.

Jeśli system losujący nie jest w stanie zebrać drużyn w ciągu5minut, bitwa nie zostanie utworzona, a gracze zostaną odesłani do garażu.

Liderzy sezonu

Pozycja gracza w klasyfikacji liderów sezonu zależy od jego ogólnej efektywności.

Jeśli kilku graczy ma taką samą efektywność, porównywane są kolejno inne parametry:

 • średnie doświadczenie,
 • średnie uszkodzenia.

Jeśli wszystkie te parametry są równe, wszyscy gracze dostaną się do ligi odpowiadającej najwyższemu wspólnemu miejscu.

Klasyfikacja liderów sezonu zaczyna być dostępna w kliencie gry i na portalu po rozpoczęciu sezonu.

Klasyfikacja liderów sezonu jest aktualizowana co 15 minut.

Nagrody

Nagrody sezonu

Nagrody roczne

Poziom dostępu do nagród rocznych jest określany na podstawie liczby żetonów stopni zdobytych w sezonach w danym roku.

Żetony stopni otrzymuje się za ukończenie każdej dywizji i za dostanie się do Złota liga. Żeton stopnia jest dodawany na koniec sezonu.

W ten sposób gracz może zdobyć w sezonie do pięciu żetonów stopni.

Naruszenie zasad gry i kary

W bitwach rankingowych są stosowane zasady dotyczące bitew losowych. Wszystkie kary są nakładane zgodnie z Zasadami gry i Umową licencyjną. Jeśli gracz naruszy Zasady Gry lub Umowę licencyjną użytkownika końcowego, zostanie wykluczony z klasyfikacji podczas sezonu, po zakończeniu sezonu lub przed otrzymaniem nagród sezonu.

Ponieważ przerobiliśmy system sojuszniczego ostrzału w bitwach rankingowych, ogłuszenie sojusznika w tym trybie jest równoważne z zadaniem uszkodzeń sojuszniczym pojazdom. W takim wypadku graczowi, który ogłuszył swojego sojusznika, grozi kara lub zawieszenie (zgodnie z zasadami gry za powodowanie uszkodzeń w swojej drużynie).

Wszystkie kary i restrykcje za uszkodzenia i zniszczenia zadane własnej drużynie są nakładane przez system automatycznie, bez potrzeby interwencji ze strony pracowników Wsparcia Gracza. Uwaga: system bierze pod uwagę wszystkie możliwe okoliczności towarzyszące naruszeniu zasad, zarówno te łagodzące, jak i obciążające. Restrykcje nałożone przez system nie mogą być przedmiotem reklamacji.

Zamknij