Operacja Gambit: Zasady

Operacja Gambit jest jednym z najcięższych wyzwań, z jakim przyjdzie się zmierzyć dowódcom i koordynatorom klanów w całej historii mapy globalnej.

Przegląd Operacji Gambit

Wydarzenie będzie podzielone na trzy etapy o coraz dłuższym czasie trwania, ale o wspólnej podstawowej mechanice. Zamiast zwyczajnie podzielić wydarzenie na trzy fazy, etapy powinny pomóc klanom na lepsze zorientowanie się w zasadach i umożliwić poprawienie błędów w planowaniu.

Podobnie jak poprzednio, zarówno klany jak i gracze będą musieli zdobywać punkty sławy, aby osiągnąć dobre wyniki w czasie Operacji Gambit. Gracze będą zdobywać punkty sławy uczestnicząc w bitwach, ale o nagrodach, które otrzymają, zdecyduje ogólny sukces klanu w wydarzeniu. Klany będą zdobywać punkty sławy zarówno za uczestnictwo w bitwach, jak i za spełnianie specjalnych warunków w operacji.

Pole bitwy jest podzielone na trzy kolejne Fronty, różne pod względem liczby punktów sławy i możliwości ich zdobywania. W dowolnym momencie klan może zastosować specjalną mechanikę opuszczenia mapy i wymienić wszystkie swoje punkty sławy na punkty badań.

Punkty badań można zainwestować w różne technologie, które zwiększą tempo zdobywania punktów sławy przez klan i jego członków oraz ułatwią działania klanu na mapie. W związku z tym klany muszą rozsądnie inwestować zdobyte punkty sławy w celu zwiększenia otrzymywanych punktów sławy.

Najlepsze wyniki zostaną osiągnięte przez te klany i tych graczy, którzy dadzą radę znaleźć równowagę pomiędzy zdobywaniem punktów sławy i ich wymianą na technologie przy jednoczesnym wykazywaniu się dobrymi wynikami w bitwach.

1. Zasady ogólne

1.1. Wydarzenie „Operacja Gambit” odbędzie się w dniach od 24 listopada do 21 grudnia.

1.2. Wydarzenie będzie podzielone na 3 etapy, pomiędzy którymi mapa globalna będzie zamrażana na jeden dzień. Mapa globalna może zostać zamrożona na dwa dni w celu wprowadzenia aktualizacji – to zamrożenie zostało już zaplanowane na czas Operacji Gambit. Dokładna data dwudniowego zamrożenia zostanie ogłoszona później.

1.3. W wydarzeniu mogą uczestniczyć wszystkie klany, zarówno już istniejące, jak i nowe.

1.4. Mapa jest podzielona na trzy Fronty: podstawowy, zaawansowany i elitarny. Szanse na dostęp do terytoriów Frontu zaawansowanego i elitarnego są ograniczone.

1.5. Bunty są wyłączone.

1.6. Wszystkie bitwy wydarzenia odbywają się w formacie absolutnym (15 na 15 pojazdów X poziomu).

1.7. Czas trwania bitwy: 15 minut.

1.8. „Mgła wojny” jest włączona.

1.9 Kary za niestawienie się są włączone.

1.10 Dochody prowincji w złocie są wyłączone. W czasie Operacji Gambit prowincje zapewniają swoim właścicielom od 1 do 3 specjalnych bonusów.

1.11 Właściciele prowincji nie uczestniczą w turniejach w prowincjach startowych, aukcjach inwazyjnych, bitwach w turniejach, ani w atakach na ich prowincje z lądu.

1.12 Klany utrzymujące przejęte terytoria mogą zgłaszać się do turniejów na Froncie podstawowym.

1.13 Klany nie mogą atakować prowincji na Froncie podstawowym z lądu.

1.14 Klany mogą atakować aukcyjne inwazyjne z lądu na Froncie zaawansowanym i elitarnym.

1.15 Sztab jest wyłączony. Dywizje można utworzyć w dowolnej prowincji.

1.16 Tworzenie i utrzymanie dywizji jest darmowe.

1.17 Moduły dywizji są włączone w ograniczonym stopniu. Wszystkie utworzone dywizje są automatycznie wyposażone w jeden moduł – Batalion inżynierów, który zmniejsza czas oczekiwania po przemieszczeniu dywizji w granicach posiadanych prowincji o 50%.

1.18 Prowincje inwazyjne na Froncie podstawowym są dynamiczne i zmieniają swoje położenie po rozstrzygnięciu bitew inwazyjnych.

1.19 Maksymalna liczba uczestników turnieju inwazyjnego: 32.

1.20 Maksymalna liczba uczestników turnieju inwazyjnego w pierwszym dniu etapu w czasie „Podziału świata”: 16.

1.21 Aukcje inwazyjne na Froncie zaawansowanym i elitarnym są dynamiczne i zmieniają swoje położenie po zakończeniu bitew między pretendentami do prowincji.

1.22 Maksymalna liczba uczestników aukcji inwazyjnej na Froncie zaawansowanym: 16, na Froncie elitarnym: 8.

1.23 Maksymalna liczba równoczesnych zgłoszeń do inwazji dostępnych dla klanu na Froncie podstawowym: 6. Liczba równoczesnych zgłoszeń zależy od liczby członków klanu posiadających pojazdy X poziomu w swoim garażu.

1.24 Przesunięcie bitew o 15 minut jest włączone w 50% prowincji.

1.25 Zamrożenie pojazdów jest włączone w bitwach o prowincje Frontu elitarnego. Czas zamrożenia pojazdów wynosi 144 godziny.

1.26 Mapy Operacji Gambit:

 • Klasztor
 • Lotnisko
 • Koło podbiegunowe
 • Urwisko
 • El Haluf
 • Ensk
 • Zatoka rybacka
 • Fiordy
 • Himmelsdorf
 • Karelia
 • Lakeville
 • Malinowka
 • Kopalnie
 • Przełęcz
 • Murowanka
 • Prochorowka
 • Redshire
 • Ruinberg
 • Piaszczysta rzeka
 • Step

2. Zasady specjalne

Podczas Operacji Gambit zostanie wprowadzone mnóstwo nowych koncepcji i mechanik, które nie były jeszcze nigdy używane. Poniżej wymieniamy krótką listę z definicjami, które pozwolą lepiej zrozumieć mechanikę opisaną w dalszej części:

 • Etapy – wydarzenie jest podzielone na trzy etapy, aby można było stopniowo zapoznawać się z mechaniką i poprawić ewentualne błędy z początkowego planowania.
 • Fronty – pole bitwy każdego regionu jest podzielone na trzy Fronty o różnych warunkach dostępu i mechanikach. Każdy kolejny Front charakteryzuje się mniejszą liczbą prowincji, zwiększoną rywalizacją i cenniejszymi nagrodami.
 • Bonusy – przyporządkowane do prowincji usprawnienia klanu, do których klany zyskują dostęp po zajęciu prowincji.
 • Technologie – specjalne atuty otrzymywane przez klany, które inwestują poprzednio zdobyte punkty sławy.
 • Laboratorium – miejsce, w którym można kupić technologie za punkty badań, które z kolei można zdobyć tylko za punkty sławy klanu.
 • Inwestowanie – specjalna mechanika, która zamienia wszystkie zgromadzone punkty sławy klanu na punkty badań służące do zakupu technologii. W czasie inwestowania klan zostanie automatycznie usunięty z mapy globalnej, jeśli posiada jakieś prowincje na Frontach w czasie wydarzenia.
 • Aukcja inwazyjna – połączenie inwazji i aukcji, w którym część klanów zgłasza oferty do inwazji w punktach sławy, a część dostaje się do inwazji z pomocą bonusów i technologii.

3. Pole bitwy

3.1. Czasy Prime Time dla wydarzenia: od 19:00 do 22:00

3.2. Mapa jest podzielona na trzy Fronty: podstawowy, zaawansowany i elitarny.

4. Fronty

Mapa jest podzielona na 3 Fronty o różnych warunkach dostępu, różnych zdobywanych liczbach osobistych i klanowych punktów sławy i mechanikach strategicznych. Każda prowincja na mapie globalnej posiada od jednego do trzech bonusów dających przewagę strategiczną posiadaczowi prowincji. Przydział bonusów do prowincji pozostaje stały przez cały okres trwania wydarzenia.

4.1. Front podstawowy

4.1.1. W bitwach na Froncie podstawowym można zdobyć tylko Punkty sławy klanu.

4.1.2. Zgłoszenia do inwazji na Froncie podstawowym są dostępne dla każdego klanu, który ma przynajmniej 15 graczy posiadających pojazdy X poziomu.

4.1.3. Dynamiczne inwazje są dostępne na Froncie podstawowym. Jednakże klany posiadające prowincje na dowolnych innych Frontach mogą wysyłać zgłoszenia do inwazji na Froncie podstawowym.

4.2. Front zaawansowany

4.2.1. Na Froncie zaawansowanym punkty sławy klanu można zdobyć zarówno w bitwach, jak i kontrolując prowincje.

4.2.2. Trzy sposoby uzyskania dostępu do prowincji na Froncie zaawansowanym:

 • Zdobycie prowincji z bonusem, który zapewnia zgłoszenie do aukcji inwazyjnej na Froncie zaawansowanym.
 • Kupienie w laboratorium technologii „Zgłoszenie do aukcji inwazyjnej na Froncie zaawansowanym”.
 • Zgłoszenie oferty w punktach sławy w aukcji inwazyjnej (zob. punkt 5 Zasad).

4.2.3. W porównaniu do Frontu podstawowego, w prowincjach Frontu zaawansowanego do punktów sławy uzyskanych w bitwach zostanie zastosowany współczynnik mnożenia x1,1.

4.2.4. Za utrzymanie prowincji na Froncie zaawansowanym klany są nagradzane punktami sławy klanu, których liczba zmniejsza się z każdym kolejnym dniem posiadania. Te punkty sławy klanu są przyznawane raz dziennie po zakończeniu wszystkich bitew o prowincję.

Czas posiadania prowincji na Froncie zaawansowanym (dni) Punkty Sławy klanu
1 4500
2 3000
3 2000
4 1000
5+ 0

W ten sposób, jeśli klan zdobędzie prowincję na Froncie zaawansowanym po raz pierwszy, otrzymuje 4500 punktów sławy klanu. Jeśli utrzyma ją przez kolejny dzień, otrzymuje 3000 punktów sławy klanu, jeśli utrzyma ją przez trzeci dzień – 2000 punktów sławy klanu i tak dalej.

4.2.5. Po ponownym zajęciu prowincji (z wyjątkiem zajęcia po inwestowaniu) dodatek pozostaje taki sam, jakby klan cały czas był w posiadaniu prowincji. Na przykład, jeśli klan był w posiadaniu prowincji przez 3 dni, utracił ją i odzyskał kolejnego dnia, to otrzyma 1000 punktów sławy klanu za pierwszy dzień po odzyskaniu i 0 punktów sławy klanu za kolejny dzień.

4.2.6. Inwestowanie zeruje liczbę dni posiadania prowincji i jeśli prowincja zostania zajęta ponownie, jej dochód jest obliczany tak, jakby klan nigdy nie posiadał danej prowincji.

4.3. Front elitarny

4.3.1. Na terytoriach Frontu elitarnego punkty sławy klanu można uzyskać za bitwy, za utrzymanie prowincji i za liczbę zajętych prowincji.

4.3.2. Są dwa sposoby uzyskania dostępu do prowincji na Froncie elitarnym:

 • Kupienie w laboratorium technologii „Zgłoszenie do aukcji inwazyjnej na Froncie elitarnym”.
 • Zgłoszenie oferty w punktach sławy w aukcji inwazyjnej (zob. punkt 5 Zasad).

4.3.3. W porównaniu do Frontu podstawowego, w prowincjach Frontu elitarnego do punktów sławy uzyskanych w bitwach zostanie zastosowany współczynnik mnożenia x1,2.

4.3.4. Klany otrzymują nagrodę 6000 punktów sławy klanu za posiadanie prowincji, podobnie jak w przypadku prowincji na Froncie zaawansowanym (zob. punkt 4.2.4 Zasad). Liczba punktów sławy także będzie się zmniejszać z każdym mijającym dniem posiadania. Punkty sławy klanu są przyznawane raz dziennie po zakończeniu wszystkich bitew o prowincję.

Czas posiadania prowincji na Froncie elitarnym (dni) Punkty Sławy klanu
1 6000
2 4500
3 3000
4 1500
5+ 0

4.3.5. Klany posiadające grupy prowincji na terytoriach Frontu elitarnego otrzymują punkty sławy klanu. Na koniec dnia klany posiadające prowincje na terytoriach Frontu elitarnego są nagradzane punktami sławy klanu w liczbie zależnej od liczby prowincji posiadanych po zakończeniu wszystkich bitew o te prowincje.

Liczba prowincji posiadanych na Froncie elitarnym Nagroda w punktach sławy klanu
1 0
2 0
3 0
4 9000
5 9000
6 18 000
7 18 000
8+ 45 000

Jednakże, jeśli klan utrzyma prowincje po zakończeniu bitew, a następnie opuści mapę globalną, to i tak otrzyma należne punkty sławy klanu.

4.3.6. Zamrożenie pojazdów w bitwach na Froncie elitarnym

 • Zniszczone pojazdy są zamrażane na 144 godziny po każdej bitwie na Froncie elitarnym z wyjątkiem bitew z właścicielami prowincji. Po zwycięstwie w bitwie z właścicielami prowincji pojazdy są zamrażane na 72 godziny.
 • Czas zamrożenia pojazdów można obniżyć za pomocą specjalnej technologii.
 • Zamrożone pojazdy mogą uczestniczyć w bitwach na Frontach podstawowym i zaawansowanym.

5. Usprawnienia klanów

Klany mogą zwiększyć tempo zdobywania punktów sławy za pomocą różnych bonusów i technologii. Usprawnienia dzielą się na dwie grupy: technologie, które można kupić w laboratorium za punkty badań i bonusy, które można otrzymać za zajęcie i utrzymanie prowincji, które je zapewniają. Skutki bonusów i technologii łączą się, zob. punkty 5.3 i 5.4 Zasad.

5.1. Punkty badań i inwestowanie

5.1.1. Inwestowanie to specjalna mechanika, która zamienia punkty sławy zgromadzone przez klan na punkty badań po pewnym kursie. Ten kurs można poprawić z pomocą odpowiednich technologii.

5.1.2. Gdy klan aktywuje tę mechanikę, jest usuwany z mapy globalnej, a wszystkie zgromadzone puntky sławy klanu są zamieniane na punkty badań.

5.1.3. Tylko dowódcy i oficerowie wykonawczy klanu mogą zgłosić chęć inwestowania.

5.1.4. Właściwa zamiana punktów sławy na punkty badań ma miejsce po przetworzeniu tury następującej po wysłaniu zgłoszenia.

5.1.5. Zgłoszenia inwestowania nie można wysłać po rozpoczęciu czasu Prime Time w prowincjach, w których klan uczestniczy w bitwach.

5.1.6. Po zakończeniu inwestowania jest przywracana możliwość zdobycia pełnej premii z prowincji na Frontach zaawansowanym i elitarnym (zob. p. 4.2 i 4.3 Zasad).

5.1.7. Zamiana punktów sławy na punkty badań jest nieodwracalna, a zamiana punktów badań na punkty sławy nie jest możliwa. Miejcie to na uwadze, szczególnie pod koniec Operacji Gambit.

5.2. Laboratorium

5.2.1. Laboratorium jest specjalnym sklepem, w którym za punkty badań można kupić różne technologie.

5.2.2. W laboratorium można obejrzeć wszystkie aktywne usprawnienia klanu.

5.2.3. Liczba dostępnych technologii zależy od etapu. Więcej szczegółów na temat technologii można znaleźć w p. 5.4 Zasad.

5.3. Bonusy

5.3.1. Każda prowincja na mapie wydarzenia zawiera od jednego do trzech różnych bonusów.

5.3.2. Bonusy są aktywowane, kiedy klan przejmie prowincję i wyłączane, kiedy ją utraci.

5.3.3. Bonusy tego samego typu nie sumują się – jeśli klan posiada kilka prowincji z tym samym typem bonusu, to uzyskuje on wpływ tylko z najwyższego bonusu. Na przykład, jeśli klan posiada dwie prowincje, z których jedna daje „+3% do osobistych punktów sławy”, a druga „+10% do osobistych punktów sławy”, to członkowie klanu otrzymają tylko bonus „+10% do osobistych punktów sławy” za bitwę.

5.4. Technologie

5.4.1. Technologię można kupić raz na etap i jest ona aktywna przez cały czas trwania etapu.

5.4.2. Technologie stają się aktywne zaraz po ich zakupie w laboratorium.

5.4.3. Efekty technologii tego samego typu sumują się. Dlatego jeśli klan kupi technologię „Zwiększenie liczby osobistych punktów sławy +5%”, a potem technologię „Zwiększenie liczby osobistych punktów sławy +10%”, to członkowie klanu otrzymają +15% do osobistych punktów sławy za bitwy.

5.4.4. Koszt technologii może się zmieniać dynamicznie w zależności od liczby klanów, które kupią daną technologię. Im więcej klanów kupi daną technologię, tym tańsza będzie ona dla klanów, które jej jeszcze nie zakupiły.

5.5. Tabela z podsumowaniem bonusów i technologii dostępnych w etapach

Ulepszenia Technologia Bonusy Etap, w którym dostępne jest usprawnienie
Zwiększona liczba osobistych punktów sławy na bitwę + + Front podstawowy, zaawansowany i elitarny 1
Zwiększona liczba punktów sławy klanu na bitwę + + Front podstawowy, zaawansowany i elitarny 1
Zwiększona liczba punktów sławy klanu za posiadanie prowincji na Froncie zaawansowanym i elitarnym + + Front podstawowy, zaawansowany i elitarny 1
Zgłoszenie do aukcji na Froncie zaawansowanym + + Front podstawowy 2
Zgłoszenie do aukcji na Froncie elitarnym + - 2
Zwiększone wynagrodzenie za liczbę prowincji na terytoriach Frontu elitarnego + + Front elitarny 2
Zwiększone działanie bonusów z prowincji + - 2
Zmniejszenie czasu zamrożenia pojazdów + - 3
Zwiększony kurs wymiany punktów sławy klanu na punkty badań + - 3

6. Aukcje inwazyjne w prowincjach Frontu zaawansowanego i elitarnego

6.1. Na terytoria Frontu zaawansowanego i elitarnego można się dostać tylko poprzez aukcje inwazyjne.

6.2. Są dwa sposoby na wzięcie udziału w aukcji inwazyjnej: uzyskanie dostępu do niej z pomocą technologii lub bonusu, albo zgłoszenie oferty wyrażonej w punktach sławy.

6.3. Główną cechą aukcji inwazyjnych w Operacji Gambit jest to, że może być więcej niż jeden zwycięzca aukcji. Zwycięzcy aukcji stają naprzeciw siebie w turnieju, a zwycięzca turnieju walczy z właścicielem prowincji. Maksymalna liczba uczestników turnieju zależy od Frontu: 16 uczestników na Froncie zaawansowanym i 8 na elitarnym; maksymalna liczba uczestników może zostać zwiększona, jeśli okaże się to konieczne.

6.4. 8 zgłoszeń do aukcji inwazyjnej na Froncie zaawansowanym i 4 zgłoszenia do aukcji inwazyjnej na Froncie elitarnym są zarezerwowane dla klanów, które uzyskały dostęp, zajmując prowincję z odpowiednim bonusem lub kupując dany bonus w laboratorium.

6.5. W okresie zgłaszania podań do aukcji (1 tura przed rozpoczęciem bitew) wszystkie klany mogą zgłaszać oferty w punktach sławy do aukcji inwazyjnej lub zgłaszać podania z pomocą dostępnych bonusów i technologii.

6.6. W przeciwieństwie do zasad standardowych dotyczących wpływów, nie są obliczane wstępne wyniki.

6.7. Na jedną turę przed rozpoczęciem bitew tworzona jest tabela turnieju złożona z 16 drużyn na Froncie zaawansowanym i z 8 na Froncie elitarnym. Są w niej umieszczone klany, które wysłały zgłoszenie do aukcji inwazyjnej, używając bonusów i technologii, jak również klany, które złożyły najwyższe oferty w punktach sławy klanu. Przykład: 20 klanów wysłało zgłoszenie udziału w aukcji inwazyjnej na Froncie zaawansowanym. 2 klany posiadają prowincje z odpowiednimi bonusami, a 4 kupiły to zgłoszenie w laboratorium. Pozostałe 14 klanów złożyło oferty w punktach sławy klanów. Na jedną turę przed rozpoczęciem bitew tworzona jest tabela, w której znajduje się 6 klanów z odpowiednimi usprawnieniami (są 2 klany które posiadają prowincje z odpowiednim bonusem i 4 klany, które kupiły tę technologię) i 10 klanów, które złożyły najwyższe oferty w punktach sławy klanów. 4 klany, które złożyły najniższe oferty w punktach sławy klanów, nie będą uczestniczyć w turnieju.

6.8. Oferty klanów, które nie dostały się do turnieju, zostaną im zwrócone.

6.9. Bitwy finalistów aukcji są rozgrywane zgodnie ze standardowymi zasadami „turnieju pretendentów do prowincji” ze współczynnikiem x5 do punktów sławy klanu i osobistych.

7. Punkty Sławy

7.1. W Operacji Gambit klany walczą o punkty sławy, które pozwalają ubiegać się o najlepsze nagrody w wydarzeniu.

7.2. Zarówno klany jak i gracze otrzymują punkty sławy za udział w bitwach. Wszyscy gracze jednej drużyny otrzymują taką samą liczbę punktów sławy za jedną bitwę.

7.3. Obliczenie punktów sławy w bitwie

 • Fame_Points — liczba punktów sławy uzyskanych w bitwie.
 • Fame_points_base — bazowa liczba punktów sławy; w Operacji Gambit wynosi ona 1500 punktów.
 • Battle_type_c — współczynnik typu bitwy.
 • Event_value_c — współczynnik wydarzenia w grze.
 • Еlo_c — współczynnik klasyfikacji Elo równy klasyfikacji Elo na Froncie dla pojazdów X poziomu.
 • Team_XP — ilość doświadczenia zdobytego przez drużynę w bitwie.
 • Battle_XP — całkowita ilość doświadczenia zdobytego przez obie drużyny w bitwie.
 • Team_size — ustalony rozmiar drużyny — 15.
 • Bonus_р — współczynnik z aktywnych bonusów dla punktów sławy na bitwę (różny dla klanów i dla graczy).
 • Technology_р — współczynnik z aktywowanych technologii dla punktów sławy na bitwę (różny dla klanów i dla graczy).

Współczynnik typu bitwy (Battle_type_c)

Typ bitwy Współczynnik
Turniej pretendentów do prowincji startowej na Froncie podstawowym 1
Turniej pretendentów do zwykłej prowincji na dowolnym Froncie i turniej pretendentów w aukcji inwazyjnej na Froncie zaawansowanym i elitarnym. 5
Bitwa z właścicielem dowolnej prowincji 5

Współczynnik wydarzenia w grze (Event_value_c)

Typ prowincji Współczynnik
Prowincja startowa Frontu podstawowego 1
Prowincja Frontu podstawowego 1
Prowincja Frontu zaawansowanego (wliczając aukcje inwazyjne) 1,1
Prowincja Frontu elitarnego (wliczając aukcje inwazyjne) 1,2

Współczynniki klasyfikacji Elo (Elo_c)

Ranking Elo przeciwnego klanu Elo_c
<=1000 1,0
1001–1050 1,1
1051–1100 1,2
1101–1150 1,3
1151–1200 1,4
1201–1250 1,5
1251–1300 1,6
1301–1350 1,7
1351–1400 1,8
1401–1450 1,9
>=1451 2,0

7.4. Osobiste Punkty Sławy

7.4.1. Osobiste punkty sławy można zdobyć w wydarzeniu tylko za udział w bitwach.

7.4.2. Osobiste punkty sławy są zachowywane przez cały okres trwania wydarzenia, niezależnie od etapu i daty dołączenia lub opuszczenia klanu.

7.4.3. Historia otrzymanych punktów sławy będzie dostępna w profilu gracza na portalu gry.

7.5. Punkty Sławy klanu

7.5.1. Punkty sławy klanu można zdobyć zarówno za udział w bitwach jak i za spełnienie specjalnych warunków na terytoriach Frontów zaawansowanego i elitarnego.

7.5.2. Historia otrzymanych punktów sławy klanu będzie dostępna w profilu klanu na portalu klanów.

7.5.3. Po zakończeniu bitwy i otrzymaniu różnych liczb punktów sławy klanu, jeśli zwycięski klan posiada mniej punktów sławy (wliczając oferty w aukcji inwazyjnej, które nie wygrały), to 5% różnicy w punktach sławy klanów (wliczając oferty w aukcji inwazyjnej, które nie wygrały) zostanie przeniesione z pokonanego klanu do zwycięskiego klanu. Przykład: W bitwie uczestniczą dwa klany. Zwycięski klan ma 1000 punktów sławy, a przegrany klan ma 101 000 punktów sławy po zakończeniu tej bitwy. Różnica w punktach sławy klanów wynosi 100 000. 5000 stanowi 5% tej różnicy. W ten sposób, przegrany klan utraci 5000 punktów sławy na rzecz zwycięskiego klanu.

7.5.4. Punkty sławy klanu można wydać w aukcjach inwazyjnych na terytoriach Frontu zaawansowanego i elitarnego. Mechanika aukcji jest opisana w rozdziale 5 Zasad.

7.5.5. Punkty sławy klanu można zamienić na punkty badań poprzez mechanikę inwestycji.

7.5.6. Punkty sławy klanu (oraz liczba punktów zainwestowanych) są wyświetlane na mapie globalnej, co pozwala graczom zorientować się, ile punktów klany zainwestowały w technologie i jakie jest ich tempo zdobywania punktów sławy klanu.

7.6. Ustawiane bitwy będą traktowane jako naruszenie Zasad i będą karane całkowitym skasowaniem punktów sławy zarówno w klanie jak i u uczestników bitwy, a także zawieszeniem kont graczy naruszających Zasady.

7.7. W sytuacjach spornych dotyczących przyznawania punktów sławy (podejrzenie ustawienia meczu itp.) administratorzy zachowują prawo do zażądania zapisu meczu, zrzutów ekranu i innych informacji związanych z zaistniałą sytuacją. Jeśli żądane informacje nie zostaną dostarczone, administracja podejmie decyzję według swojej najlepszej wiedzy. Zalecamy użycie opcji Włącz nagrywanie bitew w ustawieniach gry.

8. Etapy

Wydarzenie zostanie podzielone na 3 etapy tak, aby klany mogły się przyzwyczaić do skomplikowanych zasad Operacji Gambit.

8.1. Etap 1

8.1.1. Ten etap rozpocznie się 24 listopada i zakończy się 26 listopada.

8.1.2. Główny cel tego etapu: zapoznanie z podstawową mechaniką Operacji Gambit.

8.1.3. W laboratorium będzie dostępna ograniczona liczba technologii dla członków klanów (zob. rozdział 3 Zasad).

8.1.4. Wszystkie klany otrzymają 15 punktów badań na zakup technologii w laboratorium.

8.1.5. W pierwszym dniu etapu wszystkie prowincje na Froncie podstawowym będą prowincjami startowymi. Maksymalna liczba zgłoszeń do inwazji: 16.

8.1.6. Po zakończeniu bitew inwazyjnych, w prowincjach Frontu podstawowego zostaną włączone dynamiczne inwazje. Maksymalna liczba zgłoszeń do takich inwazji: 32.

8.1.7. W drugim dniu etapu zostaną włączone aukcje inwazyjne w prowincjach Frontu zaawansowanego i elitarnego.

8.1.8. Po zakończeniu tego etapu nastąpi wymuszona mechanika inwestowania dla wszystkich klanów, które biorą udział w wydarzeniu. Wszystkie technologie kupione przez klany w laboratorium zostaną usunięte, a wszystkie wydane punkty badań zostaną zwrócone na konta klanów.

8.1.9. Wszystkie kary nałożone na klan zostaną wyzerowane, a mapa globalna zostanie w całości wyczyszczona.

8.2. Etap 2

8.2.1. Ten etap rozpocznie się 28 listopada i zakończy się 2 listopada.

8.2.2. Główny cel tego etapu: poszerzyć wiedzę o mechanice wydarzenia i gromadzeniu punktów sławy, aby przyspieszyć start w trzecim etapie wydarzenia.

8.2.3. W laboratorium zostanie odblokowany dostęp do nowych technologii.

8.2.4. W pierwszym dniu etapu wszystkie prowincje na Froncie podstawowym będą prowincjami startowymi. Maksymalna liczba zgłoszeń do inwazji: 16.

8.2.5. Po zakończeniu bitew inwazyjnych, w prowincjach Frontu podstawowego zostaną włączone dynamiczne inwazje.

8.2.6. W drugim dniu etapu zostaną włączone aukcje inwazyjne w prowincjach Frontu zaawansowanego i elitarnego.

8.2.7. Po zakończeniu tego etapu nastąpi wymuszona mechanika inwestowania dla wszystkich klanów, które biorą udział w wydarzeniu. Wszystkie technologie kupione przez klany w laboratorium zostaną usunięte, a wszystkie wydane punkty badań zostaną zwrócone na konta klanów.

8.2.8. Wszystkie kary nałożone na klan zostaną wyzerowane, a mapa globalna zostanie w całości wyczyszczona.

8.3. Etap 3

8.3.1. Ten etap rozpocznie się 4 grudnia i zakończy się 21 grudnia.

8.3.2. Stanowi on główny etap wydarzenia „Operacja Gambit”. Wynikiem tego etapu będzie wyłonienie zwycięzcy na podstawie zgromadzonych punktów sławy.

8.3.3. W tym etapie w laboratorium są dostępne wszystkie technologie.

8.3.4. W pierwszym dniu etapu wszystkie prowincje na Froncie podstawowym będą prowincjami startowymi. Maksymalna liczba zgłoszeń do inwazji: 16.

8.3.5. Po zakończeniu bitew inwazyjnych, w prowincjach Frontu podstawowego zostaną włączone dynamiczne inwazje.

8.3.6. W drugim dniu etapu zostaną włączone aukcje inwazyjne w prowincjach Frontu zaawansowanego i elitarnego.

8.3.7. Po zakończeniu 3 etapu zostaną podliczone ogólne wyniki wydarzenia, a najlepsi gracze i najlepsze klany otrzymają swoje nagrody.

9. Specjalne zasady dotyczące kar za niestawienie się na bitwę

9.1. Wysokość kary będzie obliczana na podstawie całkowitej liczby punktów sławy, wliczając oferty na aukcjach, które nie wygrały.

9.2. Punkty sławy klanu będą odejmowane z konta klanu. W ten sposób po uwzględnieniu kar i wygranych aukcji, konto klanu może wskazywać ujemną wartość punktów sławy.

Liczba niestawień się na bitwy w okresie rozliczeniowym Maksymalna liczba zgłoszeń do inwazji Punkty Sławy klanu Okres rozliczeniowy
1 6 Kary nie będą stosowane 3 dni
2 5 -10%
3 3 -10%
4 1 -10%

10. Nagrody

Obliczenie wygrywających zakresów miejsc dla klanów i członków klanów odbędzie się tylko z uwzględnieniem graczy i klanów, które znalazły się w Alei Sław. Aby się do niej dostać, zarówno gracze jak i klany powinni rozegrać przynajmniej 5 bitew w regionie i zdobyć przynajmniej 100 punktów sławy.

10.1. Klasyfikacja osobista

10.1.1. Wydarzenie „Operacja Gambit” zapewnia następujące nagrody: obligacje, wyjątkowe odznaki, kamuflaże cyfrowe i unikalne medale. Oprócz tego 11 000 najlepszych graczy wydarzenia „Operacja Gambit” będzie mogło wymienić obligacje na pojazd X poziomu, który był wcześniej przyznawany za zwycięstwa na mapie globalnej.

10.1.2. Specjalny kurs wymiany obligacji na pojazdy (М60, VK72.01 K, Object 907, Т95Е6 i 121B) dla Operacji Gambit wynosi tylko 4000 obligacji.

10.1.3. Jeden gracz może wymienić obligacje na tylko jeden pojazd.

10.1.4. Przy wymianie obligacji na pojazdy możliwe jest użycie zarówno obligacji zdobytych w Operacji Gambit, jak również obligacji zdobytych za poprzednie osiągnięcia.

10.1.5. Możliwość wymiany obligacji na pojazd będzie dostępna dla zwycięzców Operacji Gambit od 23.12.2017 do 15.01.2018.

10.1.6. Jeśli gracz, który nie zajął miejsca w nagradzanym zakresie, zdobył taką samą liczbę punktów sławy, co gracz, na ostatnim miejscu nagradzanego zakresu, obaj gracze dostaną taką samą nagrodę w klasyfikacji osobistej.

10.1.7. Przydział obligacji według klasyfikacji osobistej w każdym regionie

Należy zwrócić uwagę, że liczba obligacji poniżej jest podana ze współczynnikiem zależnym od miejsca zajmowanego przez klan, co oznacza, że nagroda może zostać pomnożona do siedmiu razy!
PROCENT NAJLEPSZYCH GRACZY BIORĄCYCH UDZIAŁ Obligacje
<=1% 1 000
1–2% 950
2–3% 900
3–5% 850
5–10% 800
10–15% 750
15–20% 700
20–25% 600
25–50% 500
50–75% 250

10.1.11. Medale Operacji Gambit i warunki ich otrzymania

Medal Nazwa Warunki

Medal Gambit Czempiona

 • Przyznawany członkom klanu, który zajął pierwsze miejsce w wydarzeniu na mapie globalnej—Operacja Gambit.
 • Należy być członkiem zwycięskiego klanu w dowolnym regionie w momencie zakończenia wydarzenia.
 • Trzeba mieć rozegranych przynajmniej 5 bitew w Operacji Gambit jako członek tego klanu.

Medal Gambit Arcymistrza

 • Przyznawany członkom klanów, które znalazły się w pierwszej dziesiątce najlepszych klanów w wydarzeniu na mapie globalnej—Operacja Gambit.
 • Należy być członkiem jednego z 10 najlepszych klanów w dowolnym regionie w momencie zakończenia wydarzenia.
 • Trzeba mieć rozegranych przynajmniej 5 bitew w Operacji Gambit jako członek tego klanu.
 • Nie jest przyznawany, jeśli gracz ma już Medal Gambit Czempiona.

Medal Gambit Mistrza

 • Przyznawany członkom klanów, które znalazły się w pierwszej setce najlepszych klanów w wydarzeniu na mapie globalnej—Operacja Gambit.
 • Należy być członkiem jednego ze 100 najlepszych klanów w dowolnym regionie w momencie zakończenia wydarzenia.
 • Trzeba mieć rozegranych przynajmniej 5 bitew w Operacji Gambit jako członek tego klanu.
 • Nie jest przyznawany, jeśli gracz ma już Medal Gambit Czempiona lub Medal Gambit Arcymistrza.

Uczestnik operacji Gambit

 • Pamiątkowa nagroda za aktywny udział w wydarzeniu na mapie globalnej—Operacja Gambit.
 • Trzeba mieć rozegranych przynajmniej 5 bitew w Operacji Gambit.

Epickie zwycięstwo

 • Przyznawany członkom klanu, który odniósł najwyższą liczbę zwycięstw pod rząd.
 • Należy być członkiem klanu, który odniósł najwyższą liczbę zwycięstw pod rząd w momencie zakończenia wydarzenia.
 • Trzeba mieć rozegranych przynajmniej 5 bitew w Operacji Gambit jako członek tego klanu.

10.1.12. Szewrony Operacji Gambit i warunki ich uzyskania

Odznaki Nazwa Warunki

Legenda mapy globalnej

 • Przyznawany graczom za wyróżniające osiągnięcia na mapie globalnej.
 • Należy znaleźć się wśród 1% najlepszych graczy w klasyfikacji osobistej i być członkiem klanu, który zajął miejsce wśród 1% najlepszych klanów w klasyfikacji klanów w dowolnym regionie w momencie zakończenia wydarzenia.
 • Trzeba mieć rozegranych przynajmniej 50% bitew w Operacji Gambit jako członek klanu, który znajduje się wśród 1% najlepszych klanów wydarzenia.

Bohater operacji Gambit

 • Przyznawany graczom, którzy znaleźli się wśród 10% najlepszych klanów w wydarzeniu na mapie globalnej—Operacja Gambit.
 • Należy byc członkiem klanu, który znalazł się wśród 10% najlepszych klanów w dowolnym regionie w momencie zakończenia wydarzenia.
 • Trzeba mieć rozegranych przynajmniej 5 bitew w Operacji Gambit jako członek tego klanu.

10.1.13. Kamuflaże Operacji Gambit i warunki ich uzyskania

Kamuflaż Nazwa Warunki

Letni „cyfrowy”

 • Należy rozegrać przynajmniej 5 bitew w Operacji Gambit i zdobyć przynajmniej 100 osobistych punktów sławy w dowolnym regionie do momentu zakończenia wydarzenia.

Pustynny „cyfrowy”

 • Należy znaleźć się wśród 50% najlepszych graczy według klasyfikacji osobistej w dowolnym regionie w momencie zakończenia wydarzenia.
 • Przyznawany wraz z kamuflażem letnim.

Zimowy „cyfrowy”

 • Należy znaleźć się wśród 25% najlepszych graczy według klasyfikacji osobistej w dowolnym regionie w momencie zakończenia wydarzenia.
 • Przyznawany wraz z kamuflażami letnim i pustynnym.

10.2. Klasyfikacja klanów

WAŻNE! Prosimy pamiętać, że niektóre mechaniki Operacji Gambit są nieodwracalne i mogą skutkować pozbawieniem klanu jego postępów w wydarzeniu w przypadku wykonania niedozwolonych działań przez oficerów klanu lub przejęcia kont.

Rozważcie kwestie bezpieczeństwa i zapoznajcie się z trzema poniższymi poradami przed rozpoczęciem wydarzenia:

 • Dla dowódców klanów: uważnie wybierajcie graczy, którzy mają dostęp do funkcji oficerskich i operacji na mapie. Rozważcie ograniczenie liczby graczy z takim dostępem na czas trwania wydarzenia.
 • Przekazywanie konta jest niebezpieczne i zabronione w Zasadach Gry.
 • Zalecamy zmianę swojego hasła do konta przed rozpoczęciem wydarzenia.

10.2.1. W zależności od miejsca klanu w klasyfikacji klanów, całkowita liczba obligacji zdobytych przez ten klan jest poddawana mnożeniu przez następujący współczynnik:

PROCENT NAJLEPSZYCH KLANÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ Współczynnik klanu
<=1% 7
1–2% 6,5
2–3% 6
3–5% 5,5
5–10% 5
10–15% 4
15–20% 3
20–25% 2,5
25–50% 2
>=50% i gracze, którzy nie należą do żadnego klanu w momencie zakończenia wydarzenia. 1

10.2.2. W ten sposób, jeśli gracz znajdzie się wśród pierwszych 7% graczy według osobistych punktów sławy w regionie, a do tego klan tego gracza znajdzie się wśród 7% najlepszych klanów w tym regionie, to ten gracz otrzyma 800 obligacji (wg klasyfikacji osobistej), które zostaną pomnożone przez 5 (współczynnik klanu). Ogólnie rzecz biorąc, ten gracz otrzyma łącznie 4000 obligacji.

10.2.3. Gracz otrzyma współczynnik klanu tylko z klanu, którego członkiem pozostaje w momencie zakończenia Operacji Gambit i pod warunkiem spełnienia następujących warunków.

10.2.3.1. Rozegranie przynajmniej 5 bitew jako członek tego klanu w regionie, w którym ten klan uzyskał nagradzane miejsce.

10.2.3.2. Zdobycie przynajmniej 100 osobistych punktów sławy jako członek tego klanu.

10.2.4. Przydział złota. W przeciwieństwie do innych nagród złoto jest przyznawane za konkretne miejsce, a nie za miejsce wyrażone w procentach uczestników.

10.2.5. Przydział złota

miejsce Ilość złota przekazywana do skarbca klanu
1 200 000
2 150 000
3 100 000
4 95 000
5 90 000
6 85 000
7 80 000
8 75 000
9 70 000
10 65 000
11 64 000
12 63 000
13 62 000
14 61 000
15 60 000
16 59 000
17 58 000
18 57 000
19 56 000
20 55 000
21 54 000
22 53 000
23 52 000
24 51 000
25-45 50 000
46-76 40 000
77-135 30 000
136-195 20 000
196-330 10 000

10.3. Specjalne zasady rekompensat

Podczas wydarzenia „Operacja Gambit” będą stosowane specjalne zasady rekompensat w wypadku wystąpienia problemów technicznych.

10.3.1. Jeśli na mapie globalnej wystąpią jakiekolwiek problemy techniczne dotykające ponad 10% klanów, pod warunkiem, że bitwy nie zostały stworzone, a ich wyniki nie weszły do naszej bazy danych, klany w rejonie dotkniętym problemem otrzymają w ramach rekompensaty 150 punktów sławy. Wszyscy członkowie tych klanów również otrzymają 150 osobistych punktów sławy.

10.3.2. W przypadku problemów technicznych niewpływających bezpośrednio na mapę globalną (problemy z serwerem w czasie trwania bitwy, problemy z logowaniem do gry itp.), jeśli dotkną one ponad 10% klanów i będą skutkowały dużą skalą porażek i remisów technicznych, wycofamy kary związane z ograniczeniem liczby dostępnych zgłoszeń do inwazji i odjęciem punktów sławy klanu. W tym przypadku nie zostanie przyznana żadna rekompensata w punktach sławy klanu ani osobistych, gdyż jest niemożliwe przeprowadzenie wiarygodnego dochodzenia co do powodu niestawienia się na bitwę.

Zamknij