Marsz narodów: Zasady

Informacje ogólne

 • Data wydarzenia: Od 15 do 29 listopada.
 • Okres rejestracji: Od 8 do 22 listopada.
 • Konkurencje: cztery konkurencje dla pojazdów VII, VIII, IX oraz X poziomu. W każdej konkurencji zostanie utworzonych dziewięć klasyfikacji (jedna na każdy kraj pojazdu).
 • Cel: Trafić do klasyfikacji dzięki zdobytemu całkowitemu doświadczeniu bazowemu uzyskanemu w pięciu bitwach losowych dla każdej klasyfikacji.
  • Na przykład, aby wejść do klasyfikacji radzieckich pojazdów X poziomu, gracz może stoczyć 3 bitwy w T-62A, jedną w IS-7 oraz jedną w IS-4 (łącznie pięć stoczonych bitew na radzieckich pojazdach X poziomu).
 • Pula nagród: 36 000 unikalnych odznak, ponad 591 lat czasu konta premium, ponad 1 000 000 rezerw osobistych.

Zasady

 1. Rejestracja i udział
  1. Tylko zarejestrowani gracze mogą brać udział w turnieju Marsz narodów i zdobywać nagrody.
  2. Rejestracja będzie otwarta w kliencie gry od 8:00 w środę, 8 listopada 2017 do 8:00 w środę, 20 listopada 2017.
  3. Dla każdej z czterech konkurencji wymagana jest oddzielna rejestracja.
  4. Zawody będą trwać od 8:00 w środę, 15 listopada 2017 do 8:00 w środę, 29 listopada 2017.
  5. Liczą się tylko bitwy losowe stoczone pomiędzy godzinami 8:00 a 2:00.
  6. Bitwy stoczone w ramach Marszu narodów zostaną zaliczone wyłącznie po zarejestrowaniu się do odpowiedniej konkurencji.
  7. Gracze, którzy anulują swoją rejestrację, nie będą mogli ponownie się zarejestrować i uczestniczyć w danych zawodach.
 2. Opis wydarzenia
  1. Marsz narodów składa się z czterech konkurencji dla każdego z poziomów pojazdów (pojazdy VII, VIII, IX oraz X poziomu).
  2. Zostanie utworzonych dziewięć klasyfikacji (po jednej dla każdej narodowości) dla każdego poziomu pojazdu.
  3. Lista pojazdów dopuszczonych do zawodów jest dostępna w kliencie gry.
 3. Opis klasyfikacji
  1. Klasyfikacje uwzględniają zdobyte doświadczenie bazowe (liczy się doświadczenie zdobyte za “Bohaterski opór”). Wliczane doświadczenie nie uwzględnia dodatkowego doświadczenia z pojazdów premium, rezerw osobistych, mnożników za pierwsze zwycięstwo dnia ani żadnych innych efektów dodatkowych.
  2. Aby wejść do wybranej klasyfikacji, gracz powinien stoczyć pięć lub więcej bitew w pojazdach danej narodowości i poziomu w zależności od wymagań wybranej klasyfikacji.
  3. Wyniki bitew są zbierane automatycznie podczas wydarzenia i są dostępne w kliencie gry.
  4. Klasyfikacje są uaktualniane raz na godzinę.
  5. Liczą się tylko bitwy losowe. Wielkie bitwy nie są brane pod uwagę.
  6. Bitwy rozgrywane w plutonie (w tym w plutonie dynamicznym) nie liczą się.
  7. Aby wygrać w danej konkurencji lub zająć nagradzane miejsce, gracz powinien znajdować się na szczycie klasyfikacji pod koniec wydarzenia. Sukcesy o niższej wadze nie są nagradzane.
  8. Jeśli dwóch lub więcej graczy ma identyczne wskaźniki, wyższe miejsce w klasyfikacji zajmuje ten gracz, który zdobył więcej doświadczenia bazowego w swojej najlepszej bitwie. Jeśli te parametry są równe, gracze otrzymują identyczne nagrody przewidziane dla wyższego miejsca.
 4. Nagrody
  1. Zestawienie nagród
  2. Jeśli gracz zajmie nagradzanie miejsce w kilku klasyfikacjach to otrzyma rezerwy osobiste i czas konta premium za każde nagradzane miejsce.
  3. Jeśli gracz wygra w kilku klasyfikacjach, w których zostaje nagradzany tą samą odznaką, to otrzyma tylko jedną odznakę.
  4. Jeśli gracz zajmie miejsce zarówno w najlepszej 10, jak i w najlepszym 1000 pojazdami tego samego poziomu, ale z różnych krajów, to otrzyma obie unikalne odznaki: As pancerny i Ekspert pancerny za odpowiedni poziom pojazdów.
  5. Jeśli gracz zajmie miejsce w najlepszej 10 lub w najlepszym 1000 pojazdami tego samego poziomu, ale z różnych krajów, to otrzyma jedną odznakę zależnie od zajmowanych miejsc.
  6. Jeśli gracz zajmie pozycję w najlepszej 10 lub najlepszym 1000 pojazdami różnych poziomów, otrzyma tylko jedną odznakę (odpowiednio, As pancerny lub Ekspert pancerny), na każdym odpowiednim pojazdu.
  7. Jeśli wszystkie parametry porównawcze są identyczne, gracze zostaną sklasyfikowani ex aequo i otrzymają prawo do tej samej puli nagród.
 5. Wyniki
  1. Wyniki za zawody Marsz narodów zostaną przedstawione w ciągu 14 dni od ich zakończenia, po wykluczeniu z końcowych klasyfikacji graczy, którzy naruszyli Zasady gry.
  2. Aby otrzymać nagrodę, należy zalogować się do klienta gry nie później niż 180 dni po zakończeniu sezonu.
 6. Naruszenie zasad i kary
  1. W Marszu narodów obowiązują te same zasady, co dla bitew losowych; wszystkie kary stosuje się odpowiednio zgodnie z Zasadami gry oraz Umową licencyjną użytkownika końcowego (EULA).
  2. Wydarzenia w grze są realizowane pomiędzy losowo dobranymi sprzymierzeńcami i przeciwnikami. W przypadku ustawionych bitew (gdy gracz lub grupa graczy umyślnie stwarzają warunki zapewniające duży wynik doświadczenia bazowego), wyniki tych graczy dla wszystkich pojazdów biorących udział w wydarzeniu zostaną anulowane, bez względu na to, który pojazd uczestniczył w ustawionej bitwie. Dodatkowo tacy gracze zostaną ukarani zgodnie z Zasadami gry.
  3. Jeśli zarządca gry ma podejrzenia co do gry nie fair w bitwach rozstrzygających o nagrodach zastrzega sobie prawo do żądania ponownego rozegrania takiej bitwy. Jeśli gracz odmówi uczestnictwa w powtórce gry, zostanie wykluczony z listy nagrodzonych.
  4. Jeśli konto gracza zostało zablokowane na stałe, gracz jest wyłączony z udziału w wydarzeniu i ze wszelkich klasyfikacji.
  5. Klasyfikacje są aktualizowane automatycznie po wykluczeniu graczy.
  6. W przypadku podejrzenia o nieuzasadnione wymierzenie kary, graczowi przysługuje prawo do apelacji za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta.
  7. Jeśli nieuzasadniona kara zostanie cofnięta przed końcem zawodów, gracz powróci do klasyfikacji a jego punkty zostaną przywrócone.

Nagrody

Rozwiń
Grupa nagród Grupa I
Miejsca
1–10
Grupa II,
Miejsca
11–1000
Grupa III,
Miejsca
1001–2000
Grupa IV,
Miejsca
2001–3000
Grupa V,
miejsca
3001–4000
Odznaki As pancerny Ekspert pancerny      
Konto premium 3 dni 3 dni 1 dzień 1 dzień 1 dzień
Rezerwy osobiste: PD 5 rezerw: +50% PD załogi przez 2 godziny 5 rezerw: +50% PD załogi przez 2 godziny      
Rezerwy osobiste: kredyty 5 rezerw: +50% kredytów przez 2 godziny 5 rezerw: +50% kredytów przez 2 godziny 5 rezerw: +50% kredytów przez 2 godziny    
Rezerwy osobiste: Wolne PD 5x rezerw: +300% wolnych PD przez 2 godziny 5x rezerw: +300% wolnych PD przez 2 godziny 5x rezerw: +200% wolnych PD przez 2 godziny 5x rezerw: +100% wolnych PD przez 2 godziny  
Zwiń
Zamknij