Wyścig zbrojeń – regulamin i zasady

Kilka reguł uległo nieznacznej zmianie w sekcji 12.2. Zmiany oznaczono białym kolorem. Dziękuję za wyrozumiałość!

Najważniejsze informacje

  • Wyścig zbrojeń potrwa od 29 maja do 12 czerwca i będzie się składać z jednego etapu.
  • W czasie tego dużego wydarzenia w grze klany i gracze będą zdobywać punkty sławy.
  • Gracze zyskują punkty sławy za udział w bitwach, ale powodzenie klanu w wydarzeniu bezpośrednio wpływa na liczbę i wielkość nagród.
  • Klany będą zdobywać punkty sławy w bitwach oraz spełniając specjalne warunki.
  • Pole bitwy będzie podzielone na trzy następujące po sobie Fronty. Sposób zdobywania punktów sławy i liczba punktów sławy możliwych do zdobycia różnią się pomiędzy Frontami.
  • W dowolnym momencie wydarzenia klan może zamienić punkty sławy klanu na punkty badań.
  • Punkty badań można zainwestować w różne technologie zwiększające zyski klanu lub osobiste punkty sławy oraz ułatwiające działania klanu na mapie.
  • Skuteczne zainwestowanie zdobytych punktów sławy pozwoli klanom zdobywać ich jeszcze więcej w czasie bitew.
  • Klany, które osiągną najlepszą równowagę pomiędzy zdobywaniem punktów sławy i inwestowaniem ich w technologie, a jednocześnie będą miały dobre wyniki w bitwach, będą miały największą szansę odnieść sukces w wydarzeniu.

1. Zasady ogólne

  • Wydarzenie Wyścig zbrojeń będzie dostępne od 29 maja o godzinie 13:00 do 12 czerwca o godzinie 13:00 czasu polskiego.
  • Wydarzenie będzie się składać z jednego etapu bez żadnych przerw ani dni wolnych.
  • Udział w wydarzeniu będą mogły wziąć wszystkie klany (istniejące i nowoutworzone).
  • Mapa będzie podzielona na trzy Fronty: podstawowy, zaawansowany i elitarny. Dostęp do terytoriów Frontów zaawansowanego i elitarnego jest ograniczony.
  • Bunty są wyłączone.
  • Wszystkie bitwy są rozgrywane w formacie absolutnym, 15 na 15 pojazdami X poziomu.
  • Czas trwania bitwy wyniesie 15 minut.
  • „Mgła wojny” jest włączona.
  • Kary za niestawienie się są włączone.
  • Dochody prowincji w złocie są wyłączone. Podczas wydarzenia Wyścig zbrojeń prowincja będzie zapewniać swojemu właścicielowi od 1 do 3 bonusów.
  • Właściciele prowincji nie biorą udziału w turniejach w prowincjach startowych, w aukcjach inwazyjnych, ani w turniejach pretendentów w atakach lądowych na ich własne prowincje.
  • Klany mogą wysyłać zgłoszenia do turniejów inwazyjnych na terytorium Frontu podstawowego i do aukcji inwazyjnych na Frontach zaawansowanym i elitarnym, jeśli nie posiadają prowincji na żadnym froncie.
  • Klany nie mogą atakować lądem prowincji startowych na terytorium Frontu podstawowego.
  • Klany mogą atakować lądem aukcje startowe na terytoriach Frontów zaawansowanego i elitarnego.
  • Sztaby są wyłączone. Dywizje można tworzyć we wszystkich prowincjach.
  • Tworzenie dywizji i ich utrzymanie są darmowe.
  • Moduły dywizji są włączone, ale ograniczone. Wszystkie stworzone dywizje będą automatycznie wyposażone w moduł batalionu inżynieryjnego, który zmniejsza ograniczenie ruchu pomiędzy posiadanymi prowincjami o 50%.
  • Prowincje startowe na terytorium Frontu podstawowego są dynamiczne i zmieniają swoje położenie po zakończeniu bitew inwazyjnych.
  • Maksymalna liczba uczestników turnieju inwazyjnego wynosi 32.
  • W pierwszym dniu „ponownego podziału świata” maksymalna liczba uczestników turniejów inwazyjnych wyniesie 16.
  • Prowincje startowe na terytoriach Frontów zaawansowanego i elitarnego są dynamiczne i zmieniają swoje położenie po zakończeniu bitew pomiędzy pretendentami.
  • Maksymalna liczba uczestników aukcji inwazyjnej na terytorium Frontu zaawansowanego wynosi 16, a na terytorium Frontu elitarnego 8.
  • Maksymalna liczba zgłoszeń (dostępnych dla klanów w ciągu rundy na mapie globalnej) do inwazji na terytorium Frontu podstawowego wynosi 6. Liczba jednocześnie dostępnych zgłoszeń do inwazji zależy od liczby członków klanu posiadających pojazd X poziomu w swoim garażu. Na przykład, jeśli 92 członków klanu ma pojazd X poziomu, klan będzie dysponował 6 zgłoszeniami. Jeśli tylko 89 członków klanu ma pojazd X poziomu, klan będzie dysponował tylko 5 zgłoszeniami.
  • Przesunięcie bitwy o 15 minut jest włączone w 50% prowincji.
  • Blokada pojazdów jest włączona w bitwach o prowincje Frontu elitarnego. Podstawowy czas blokady wynosi 144 godziny.

Mapy wyścigu zbrojeń:

  • Klasztor
  • Lotnisko
  • Urwisko
  • El Haluf
  • Ensk
  • Zatoka rybacka
  • Himmelsdorf
  • Karelia
  • Lakeville
  • Malinowka
  • Kopalnie
  • Przełęcz
  • Murowanka
  • Prochorowka
  • Redshire
  • Ruinberg
  • Piaszczysta rzeka
  • Stepy
  • Westfield

2. Zasady specjalne

W ramach wyścigu zbrojeń będą stosowane specjalne mechaniki i warunki (podobne do tych z Operacji Gambit). Poniżej przedstawiamy krótki słownik pojęć wyjaśniających mechaniki opisywane w tym dokumencie:

  • Fronty: pole rozgrywki jest podzielone na trzy Fronty, z których każdy odznacza się innymi warunkami dostępu i mechaniką. Każdy kolejny Front odznacza się mniejszą liczbą prowincji, cięższą rywalizacją i lepszymi nagrodami.
  • Bonusy: doładowania klanu dostępne w prowincjach i przyznawane posiadającym je klanom.
  • Technologie: specjalne atuty otrzymywane przez klany, które inwestują poprzednio zdobyte punkty sławy.
  • Laboratorium: sprzedawca technologii. Można je kupić za punkty badań (które można otrzymać wymieniając punkty sławy klanu).
  • Inwestowanie: specjalna mechanika pozwalająca wymieniać punkty sławy klanu na punkty badań (potrzebne do zakupu technologii). W czasie używania funkcjonalności inwestowania, jeśli klan posiada prowincje na Frontach wydarzenia, to zostanie automatycznie usunięty z mapy.
  • Aukcja inwazyjna: połączenie inwazji i aukcji, w którym część klanów zgłasza oferty do inwazji w punktach klanu, a część uczestniczy w aukcji dzięki bonusom i technologiom.
  • Zadania klanowe: zadania, które pozwalają zdobyć punkty sławy klanu, punkty badań i różne technologie.

3. Arena gry

  • Wszystkie strefy czasowe Wyścigu zbrojeń będą grać na jednym polu rozgrywki bez podziału na regiony.
  • Pole rozgrywki jest podzielone na trzy Fronty: podstawowy, zaawansowany i elitarny.
  • Nowy Prime-Time: codziennie od 19:00 do 22:00.

4. Fronty

  • Istnieją trzy Fronty z różnymi warunkami dostępu, zyskami w osobistych i klanowych punktach sławy oraz mechanikami strategicznymi.
  • Każda prowincja na mapie globalnej daje od 1 do 3 bonusów, które zapewniają strategiczną przewagę klanowi kontrolującemu te prowincje.
  • Rozkład bonusów w prowincjach nie zmienia się przez całe wydarzenie.

4.1. Front podstawowy

  • Na Froncie podstawowym punkty sławy są przyznawane tylko za bitwy.
  • Zgłoszenia do inwazji na terytorium Frontu podstawowego są dostępne dla każdego klanu, który posiada przynajmniej 15 członków z pojazdami X poziomu.
  • Na terytorium Frontu podstawowego dostępne są dynamiczne inwazje; jednocześnie zgłoszenia do inwazji na tym froncie mogą być wysyłane przez klany, które już posiadają prowincje na dowolnym Froncie.
  • Front podstawowy składa się z 433 prowincji.

4.2. Front zaawansowany

  • Na Froncie zaawansowanym punkty sławy można zdobyć zarówno za bitwy jak i za posiadanie prowincji.
  • Istnieją cztery sposoby uzyskania dostępu do prowincji Frontu zaawansowanego:
    • Zajęcie prowincji zapewniającej „zgłoszenia do aukcji inwazyjnej na Froncie zaawansowanym”.
    • Kupno technologii „zgłoszenie do aukcji inwazyjnej na Froncie zaawansowanym” w laboratorium.
    • Złożenie oferty (w punktach sławy) na aukcji inwazyjnej. Minimalna oferta na Froncie zaawansowanym wynosi 100 punktów sławy klanu (zob. punkt 5 zasad).
    • Ukończenie zadania klanowego „Doświadczony najeźdźca” (zob. punkt 7 zasad).
  • Prowincje Frontu zaawansowanego zapewniają 10% bonusu do punktów sławy zdobywanych w bitwach (różnice względem Frontu podstawowego – zob. punkt 6 zasad)
  • Posiadanie prowincji na Froncie zaawansowanym jest nagradzane punktami sławy, których liczba maleje z każdym dniem jej posiadania. Punkty sławy są dodawane podczas obliczania następnej tury po zakończeniu bitew o prowincję. Jeśli klan opuści mapę przed obliczeniem tury, nie otrzyma tych punktów sławy klanu.
Czas posiadania przez klan prowincji na Froncie zaawansowanym (dni rozgrywki) Punkty Sławy klanu
1 4000
2 3000
3 2000
4 1000
5+ 0

Zatem, jeśli klan zajmie prowincję na Froncie zaawansowanym po raz pierwszy, otrzymuje 4000 punktów sławy klanu. Jeśli klan posiada prowincję w drugim dniu, otrzymuje 3000 punktów sławy klanu; posiadanie prowincji trzeciego dnia zapewni dodatkowe 2000 punktów sławy klanu itd.

  • Kiedy prowincja jest zajmowana wiele razy (z wyłączeniem zajęcia po inwestycji), bonus nie zmienia się – tak, jakby klan posiadał prowincję. Na przykład, jeśli klan posiada prowincję przez trzy dni, następnie ją straci i odzyska kolejnego dnia, to otrzyma 1000 punktów sławy klanu za pierwszy dzień ponownego posiadania prowincji i 0 punktów sławy klanu za następny dzień.
  • Inwestowanie zeruje licznik posiadania prowincji i jeśli zostanie ona ponownie zajęta, przychody są naliczane od nowa.
  • Front zaawansowany składa się ze 121 prowincji.

4.3. Front elitarny

  • Na Froncie elitarnym punkty sławy można zdobyć za bitwy, za posiadanie prowincji i za liczbę posiadanych prowincji.
  • Istnieją dwa sposoby uzyskania dostępu do prowincji Frontu elitarnego:
    • Kupno technologii „zgłoszenie do aukcji inwazyjnej na Froncie elitarnym” w laboratorium.
    • Złożenie oferty (w punktach sławy) na aukcji inwazyjnej. Minimalna oferta na Froncie elitarnym wynosi 10 000 punktów sławy klanu (zob. punkt 5 zasad).
  • Prowincje Frontu elitarnego zapewniają 20% bonusu do punktów sławy zdobywanych w bitwach (różnice względem Frontu podstawowego – zob. punkt 6 zasad).
  • Przez analogię do prowincji Frontu zaawansowanego i punktu 3.2.4 zasad ta liczba również zmniejsza się po każdym dniu posiadania. Punkty sławy są dodawane podczas obliczania następnej tury po zakończeniu bitew o prowincję.
Czas posiadania przez klan prowincji na Froncie elitarnym (dni rozgrywki) Punkty Sławy klanu
1 6000
2 4500
3 3000
4 1500
5+ 0
  • Klany posiadające grupy prowincji na terytorium Frontu elitarnego zdobywają punkty sławy klanu. Na koniec dnia rozgrywki klany posiadające 4 lub więcej prowincji na terytorium Frontu elitarnego są nagradzane punktami sławy klanu w zależności od liczby prowincji posiadanych po zakończeniu wszystkich bitew w prowincjach.
Liczba prowincji posiadanych przez klan Nagroda w punktach sławy klanu
1 0
2 0
3 0
4 9000
5 9000
6 18 000
7 18 000
8+ 45,000

Punkty sławy klanu otrzymywane za posiadanie grup prowincji są dodawane na koniec dnia rozgrywek (o 7:00). Jednakże, jeśli klan rozpocznie inwestowanie, posiadając grupę prowincji na Froncie elitarnym, otrzyma pełną kwotę w punktach badań za wszystkie punkty sławy klanu, wliczając nagrodę za posiadanie grupy prowincji.

Jeśli klan utrzyma prowincje w posiadaniu do zakończenia bitew o prowincje, a następnie opuści mapę globalną (rozpoczynając inwestycję), otrzyma punkty sławy klanu.

  • Blokada pojazdów jest włączona w bitwach o prowincje Frontu elitarnego.
    • Pojazdy zniszczone w dowolnej bitwie na terytorium Frontu elitarnego zostają zablokowane na 144 godziny, z wyłączeniem bitwy przeciwko właścicielowi prowincji. Po wygranej bitwie z właścicielem prowincji pojazdy zostają zablokowane na 72 godziny.
    • Czas blokady pojazdów można skrócić przy użyciu specjalnej technologii.
    • Zablokowane pojazdy można używać w bitwach na terytoriach Frontów podstawowego i zaawansowanego.
  • Front Elitarny składa się z 15 prowincji.

5. Usprawnienia dla klanów

Klan może użyć różnych bonusów i technologii, aby przyśpieszyć tempo zdobywania punktów sławy.

Są one podzielone na dwie grupy: technologie, które można kupić w laboratorium za punkty badań lub otrzymać jako nagrodę za wykonanie zadań klanowych oraz bonusy, które można otrzymać, zajmując i utrzymując prowincje zapewniające takie bonusy. Skutki działania bonusów i technologii sumują się. Więcej szczegółów znajduje się w punktach 5.3 i 5.4. zasad.

5.1. Punkty badań i inwestowanie

  • Inwestowanie to specjalna mechanika służąca do zamiany punktów sławy klanu na punkty badań (po pewnym kursie wymiany). Kurs wymiany można poprawić, używając odpowiednich technologii.
  • Zebrane punkty sławy klanu można wymienić w całości lub w części. Im więcej punktów sławy jest wymienianych, tym wyższy jest kurs wymiany. Liczbę wymienianych punktów sławy można ustalić, rozpoczynając inwestycję.
  • Podczas użycia tej mechaniki wszystkie zgłoszone (nierozstrzygnięte) oferty na aukcjach są wycofywane, a klan opuszcza mapę globalną. Wszystkie zebrane punkty sławy klanu są zamieniane na punkty badań. Tylko dowódca klanu lub oficerowie wykonawczy mogą używać funkcjonalności inwestowania.
  • W zasadzie, zamiana punktów sławy na punkty badań jest dokonywana po przeliczeniu dla najbliższej tury.
  • Inwestowania nie można rozpocząć, jeśli w prowincjach, w których klan ma wyznaczone bitwy, zaczął się już czas Prime.
  • Po zakończeniu inwestowania przywracana jest możliwość zdobycia pełnego bonusu z prowincji Frontów zaawansowanego i elitarnego (punkty 4.2 i 4.3 zasad).
  • Zamiana punktów sławy na punkty badań jest nieodwracalna, co oznacza, że punktów badań nie można zamienić na punkty sławy. Zalecamy mieć to na uwadze, szczególnie pod koniec Wyścigu zbrojeń.

5.2. Laboratorium

  • Laboratorium jest specjalnym sklepem, w którym punkty badań można wydać na różne technologie.
  • Wszystkie aktualnie aktywne ulepszenia klanu można zobaczyć w laboratorium.

5.3. Bonusy

  • Każda prowincja na mapie wydarzenia zapewnia do trzech różnych bonusów.
  • Bonusy są aktywowane po zajęciu przez klan prowincji i kończą się, kiedy klan przestaje być posiadaczem prowincji.
  • Jeśli klan posiada kilka prowincji dających ten sam bonus, skutki bonusów nie mnożą się. Klan otrzymuje efekt tylko z najbardziej skutecznego bonusu. Na przykład, jeśli klan posiada dwie prowincje, z których jedna zapewnia bonus +3% do zdobywanych osobistych punktów sławy, a druga zapewnia bonus +10% do zdobywanych osobistych punktów sławy, to członkowie klanu uzyskają tylko bonus +10% do zdobytych przez siebie osobistych punktów sławy.

5.4. Technologie

  • Daną technologię można otrzymać jeden raz w ciągu wydarzenia i pozostaje ona aktywna do zakończenia Wyścigu zbrojeń.
  • Technologia zaczyna działać zaraz po jej kupieniu w laboratorium lub po otrzymaniu jej przez klan za wypełnienie zadania klanowego.
  • Efekty kilku technologii tego samego typu sumują się. Dlatego, jeśli klan zdobędzie technologię zapewniającą +5% do zdobytych osobistych punktów sławy, a potem zdobędzie technologię zapewniającą +10% do zdobytych osobistych punktów sławy, to członkowie klanu otrzymają bonus +15% do zdobywanych przez siebie osobistych punktów sławy.
  • Koszt technologii może się zmieniać w zależności od liczby klanów, które ją kupiły. Im więcej klanów zdobędzie konkretną technologię, tym tańsza się ona stanie dla klanów, które jej jeszcze nie posiadają.

5.5. Tabela podsumowująca bonusy i technologie dostępne w czasie wydarzenia

Działanie Technologie Bonusy
Zwiększona liczba osobistych punktów sławy zdobywanych w bitwach tak Fronty: Podstawowy, zaawansowany i elitarny
Zwiększona liczba osobistych punktów sławy zdobywanych w bitwach Fronty: Podstawowy, zaawansowany i elitarny
Zwiększona liczba punktów sławy klanu za posiadanie prowincji na Froncie zaawansowanym i elitarnym Fronty: Podstawowy, zaawansowany i elitarny
Zgłoszenie do aukcji na Froncie zaawansowanym Front podstawowy
Zgłoszenie do aukcji na Froncie elitarnym brak
Zwiększona nagroda za posiadanie prowincji na terytorium Frontu elitarnego Front elitarny
Zwiększone działanie bonusów zapewnianych przez prowincje brak
Skrócony czas blokady pojazdu brak
Zwiększony kurs wymiany punktów sławy klanu na punkty badań brak
Zwiększony bonus za wygraną z przeciwnikiem posiadającym więcej punktów sławy brak

6. Aukcje inwazyjne w prowincjach Frontu zaawansowanego i elitarnego

  • Jedyną możliwością dostania się na Front zaawansowany i elitarny jest udział w aukcjach inwazyjnych.
  • Są dwa sposoby na wzięcie udziału w aukcji inwazyjnej: uzyskanie dostępu do niej za pomocą technologii lub bonusu, albo złożenie oferty w punktach sławy klanu.
  • Główną cechą aukcji inwazyjnych jest to, że może być więcej niż jeden zwycięzca aukcji. Po aukcji jej zwycięzcy spotykają się w turnieju. Zwycięzca turnieju walczy z właścicielem prowincji. Maksymalna liczba zwycięzców aukcji zależy od Frontu – 16 zwycięzców dla Frontu zaawansowanego i 8 zwycięzców dla Frontu elitarnego. Jeśli zajdzie potrzeba, te liczby mogą zostać zwiększone.
  • 8 zgłoszeń do aukcji inwazyjnej na Froncie zaawansowanym i 4 zgłoszenia do aukcji inwazyjnej na Froncie elitarnym są zarezerwowane dla klanów, które uzyskały dostęp, zajmując prowincję z odpowiednim bonusem lub kupując dany bonus w laboratorium.
  • Na jedną turę przed rozpoczęciem bitew wszystkie klany mogą zgłosić oferty na aukcji inwazyjnej wyrażone w punktach sławy klanu lub zgłosić chęć inwazji, używając posiadanych bonusów klanu i technologii.
  • Na jedną turę przed rozpoczęciem bitew tworzona jest drabinka turnieju. W jej skład wchodzą klany, które zgłaszają się do aukcji inwazyjnej za pomocą bonusów i technologii, klany, które złożyły najwyższe oferty w punktach sławy klanu i klany, które atakują daną prowincję „z lądu”.

Przykład: 23 klany zgłosiły się do aukcji inwazyjnej Frontu zaawansowanego. 2 klany posiadają prowincje zapewniające odpowiedni bonus, a 4 wykupiły zgłoszenia w laboratorium. 14 klanów złożyło oferty w punktach sławy klanu, a 3 zaatakowały tę prowincję „z lądu”. Na jedną turę przed rozpoczęciem bitew tworzona jest drabinka turnieju. Obejmie ona 6 klanów, które posiadają odpowiednie bonusy (2 klany posiadające prowincje i 4 klany, które wykupiły technologię), 10 klanów, które złożyło najwyższe oferty w punktach sławy klanu i 3 klany, które zaatakowały prowincję „z lądu”. 4 klany, które złożyły najniższe oferty na aukcji, nie biorą udziału w turnieju.

  • Jeśli kilka klanów złoży identyczne oferty, priorytet otrzymuje klan, który złożył ofertę najwcześniej.

Przykład: 10 klanów złożyło identyczne oferty na aukcji inwazyjnej na Froncie elitarnym. Oprócz tego do aukcji zgłosiły się dwa klany posiadające odpowiednią technologię. W tym przypadku aukcję wygra 8 klanów – 2 klany posiadające technologię i 6 klanów, które złożyły oferty wcześniej od innych klanów.

  • Wszystkie przegrane oferty zostają zwrócone klanom.
  • Bitwy pomiędzy zwycięzcami aukcji i klanami, które atakują prowincję „z lądu” są rozgrywane według standardowych zasad stosowanych w turniejach pretendentów. Oprócz tego do osobistych i klanowych punktów sławy zdobytych w tych bitwach stosowany jest mnożnik x5.

7. Punkty Sławy

  • W ramach Wyścigu zbrojeń klany współzawodniczą o punkty sławy, aby sięgnąć po najcenniejsze nagrody w wydarzeniu.
  • Zarówno klany jak i gracze zdobywają punkty sławy w bitwach. W jednej bitwie wszyscy gracze jednej drużyny zdobywają taką samą liczbę punktów sławy.
  • Wzór na obliczenie liczby punktów sławy zdobywanych w bitwach:

gdzie

  • Fame_Points: Punkty sławy zdobyte w bitwach.
  • Fame_points_base: podstawowa liczba punktów sławy w Wyścigu zbrojeń wynosząca 1500.
  • Battle_type_c: współczynnik typu bitwy.
  • Event_value_c: współczynnik wydarzenia w grze.
  • Еlo_c: współczynnik klasyfikacji Elo równy klasyfikacji Elo na Froncie dla pojazdów X poziomu.
  • Team_XP: ilość doświadczenia zdobytego w bitwie przez drużynę.
  • Battle_XP: całkowita ilość doświadczenia zdobytego w bitwie przez obie drużyny.
  • Team_size: ustalony rozmiar drużyny — 15 graczy.
  • Bonus_р: współczynnik z aktywowanych bonusów dla punktów sławy na bitwę (różny dla klanów i graczy).
  • Technology_р: współczynnik z aktywowanych technologii dla punktów sławy na bitwę (różny dla klanów i graczy).

Współczynnik typu bitwy (Battle_type_c)

Typ bitwy Współczynnik
Turnieje pretendentów do prowincji startowej na Froncie podstawowym 1
Turniej pretendentów do zwykłej prowincji na dowolnym Froncie i turniej pretendentów w aukcji inwazyjnej na Froncie zaawansowanym i elitarnym 5
Bitwa z właścicielem na wszystkich Frontach 5

 

Współczynnik wydarzenia w grze (Event_value_c)

Typ prowincji Współczynnik
Prowincja startowa Frontu podstawowego 1
Prowincja Frontu podstawowego 1
Prowincja Frontu zaawansowanego (wliczając aukcje inwazyjne) 1,1
Prowincja Frontu elitarnego (wliczając aukcje inwazyjne) 1,2

 

Współczynniki klasyfikacji Elo (Elo_c)

Klasyfikacja Elo przeciwnego klanu Elo_c
<=1000 1,0
1001–1050 1,1
1051–1100 1,2
1101–1150 1,3
1151–1200 1,4
1201–1250 1,5
1251–1300 1,6
1301–1350 1,7
1351–1400 1,8
1401–1450 1,9
>=1451 2,0

Osobiste Punkty Sławy

  • W ramach tego wydarzenia osobiste punkty sławy można zdobywać tylko w bitwach.
  • Osobiste punkty sławy są zachowywane przez całe wydarzenie, niezależnie od etapu i dołączania do klanu lub opuszczania go.
  • Historia zdobywanych punktów sławy jest dostępna w profilu gracza na portalu gry.

Punkty Sławy klanu

  • Punkty sławy klanu można zdobywać, walcząc w bitwach i spełniając specjalne warunki na Frontach zaawansowanym i elitarnym.
  • Historia zdobywanych punktów sławy klanu jest dostępna w profilu klanu na portalu klanów.
  • Jeśli klan posiadający mniej punktów sławy klanu pokona klan posiadający więcej punktów sławy (wliczając już złożone, ale jeszcze nierozstrzygnięte oferty), 3% różnicy w punktach sławy klanu (wliczając już złożone, ale jeszcze nierozstrzygnięte oferty) zostaje przekazanych od klanu pokonanego do zwycięskiego. Technologie mogą zwiększyć tę liczbę do 7% różnicy w punktach sławy klanu.
    • Przykład: 2 klany rozegrały bitwę. Zwycięski klan ma na końcu bitwy 1000 punktów sławy klanu, a przegrany klan ma 101 000 punktów sławy klanu. Różnica w liczbie ich punktów sławy wynosi 100 000. 3% tej różnicy wynosi 3000. Zatem pokonany klan straci 3000 punktów sławy klanu, które zostaną przekazane zwycięskiemu klanowi.
  • Punkty sławy klanu można wydawać na aukcjach inwazyjnych na Frontach zaawansowanym i elitarnym. System aukcji jest wyjaśniony w punkcie 5 zasad.
  • Punkty sławy klanu można wymienić na punkty badań w całości lub częściowo za pomocą mechaniki inwestowania.
  • Punkty sławy klanu z uwzględnieniem zainwestowanych punktów są wyświetlane na mapie globalnej, co pozwala na ocenę przeciwników pod względem liczby punktów sławy wydanych na technologie i pod względem tempa zdobywania punktów sławy.
  • Ustawiane bitwy są zabronione przez Regulamin. Klany i gracze, którzy naruszą te zasady, utracą wszystkie swoje punkty sławy (zarówno klanowe jak i osobiste), a ich konta w grze zostaną zablokowane.
  • W przypadkach spornych związanych z dodawaniem punktów sławy (podejrzenie ustawionych bitew itp.) administracja rezerwuje sobie prawo do zażądania dostarczenia powtórek z bitwy, zrzutów ekranu i innych informacji związanych z bitwą. Jeśli żądane informacje nie zostaną dostarczone, administracja podejmie decyzję według swojej najlepszej wiedzy. Zalecamy użycie opcji Włącz nagrywanie bitew w ustawieniach gry.

8. Zadania klanowe

  • Podczas wydarzenia Wyścig zbrojeń klany mogą wypełniać zadania klanowe.
  • Wypełnianie zadań będzie nagradzane technologiami, punktami badań i punktami sławy klanu.
  • Wszystkie zadania klanowe, ich warunki i nagrody są dostępne w interfejsie mapy globalnej.
Nazwa zadania Nagroda Warunki zadania Liczba wypełnień
Uderzająca siła 5000 punktów badań Wygrajcie bitwę na Froncie elitarnym (wliczając bitwy w aukcjach inwazyjnych) 2
Uderzenie testowe 100 punktów badań Zajmijcie prowincję na Froncie podstawowym 3
Uderzenie boczne 5000 punktów sławy klanu Zajmijcie prowincję na Froncie zaawansowanym 3
Uderzenie kończące Technologia: +20% do punktów sławy klanu Zajmijcie prowincję na Froncie elitarnym 1
Doświadczony najeźdźca Technologia: darmowe zgłoszenie na Front zaawansowany Zajmijcie 10 prowincji na Froncie zaawansowanym 1
Przycelowanie Technologia: +5% do osobistych punktów sławy Zniszczcie 50 pojazdów przeciwników na dowolnym Froncie 2

9. Oferty specjalne

  • Klany będą miały możliwość inwestowania punktów sławy klanu w punkty badań przy specjalnym, zwiększonym kursie wymiany, przy spełnionych pewnych warunkach:
Warunki zapewniające klanowi ofertę specjalną
  1. Jeśli klan rozgrywał bitwy przynajmniej przez 5 dni w Wyścigu zbrojeń
  2. Klan nigdy nie dokonał żadnej inwestycji
  3. Klan może natychmiast dokonać inwestycji
Mechanizm
  • Kiedy klan wchodzi na mapę globalną, jego dowódca i oficerowie wykonawczy otrzymują ofertę dokonania natychmiastowej inwestycji po bardziej korzystnym kursie wymiany.
Po przyjęciu tej oferty
  • Klan dokonuje inwestycji i otrzymuje o 50% więcej punktów badań.
Po odrzuceniu tej oferty
  • Okno oferty specjalnej jest minimalizowane i pozostaje dostępne przez 24 godziny.
Jak często ten klan może otrzymać ofertę specjalną
  • Raz na wydarzenie

10. Przebieg Wyścigu zbrojeń

  • Przed rozpoczęciem Wyścigu zbrojeń, wszystkie klany otrzymują 15 punktów badań, które mogą wydać na technologie w laboratorium.
  • Pierwszego dnia wydarzenia wszystkie prowincje na Froncie podstawowym mają status startowych. Maksymalna liczba zgłoszeń do inwazji wynosi 16.
  • Po zakończeniu bitew inwazyjnych zostaną włączone automatyczne inwazje w prowincjach Frontu podstawowego. Maksymalna liczba zgłoszeń do tego typu inwazji wynosi 32.
  • Drugiego dnia wydarzenia zostaną otwarte dynamiczne aukcje inwazyjne na terytoriach Frontów zaawansowanego i elitarnego.
  • Ostatniego dnia wydarzenia (11 czerwca), po zakończeniu bitew w turniejach inwazyjnych nowe inwazje i aukcje dynamiczne nie będą tworzone.
  • Dnia 12 czerwca o godzinie 10:00 czasu polskiego mapa zostanie zamrożona, a wydarzenie zakończy się i rozpocznie się finalne podliczanie wyników wydarzenia Wyścig zbrojeń.
  • Proces otrzymywania nagród i otwarcie dostępu do wymiany obligacji na pojazdy rozpocznie się 14 czerwca.

11. Specjalne zasady dotyczące kar za niestawienie się na bitwę

  • Suma kar będzie obliczana na podstawie całkowitej liczby punktów sławy klanu, wliczając złożone ale jeszcze nierozstrzygnięte oferty.
  • Punkty sławy klanu są odejmowane z konta klanu. Dlatego po rozstrzygnięciu aukcji i nałożeniu kar konto klanu może wskazywać ujemną liczbę punktów sławy klanu.
Liczba bitew, do których klan nie przystąpił w okresie rozliczeniowym Maksymalna liczba zgłoszeń do inwazji Punkty Sławy klanu Okres rozliczeniowy
1 6 Kary nie zostaną nałożone 3 dni
2 5 -10%
3 3 -10%
4 1 -10%

 

12. Nagrody

Aby dostać się do Alei Sław, zarówno klany jak i gracze muszą rozegrać w wydarzeniu Wyścig zbrojeń przynajmniej 5 bitew i zdobyć przynajmniej 100 punktów sławy. Tylko gracze i klany, którzy weszli do Alei Sław, zostaną uwzględnieni podczas obliczania odsetka graczy, którzy otrzymają końcowe nagrody.

12.1. Klasyfikacja osobista

  • Jako nagrody za Wyścig zbrojeń gracze mogą otrzymać pojazdy, obligacje, odznaki, medale, style i kamuflaże cyfrowe.
  • Przydział obligacji według klasyfikacji osobistej:

Należy zwrócić uwagę, że sumy obligacji podane poniżej są podane ze współczynnikiem zależnym od miejsca zajmowanego przez klan. W wyniku tego, nagroda może zostać pomnożona nawet do siedmiu razy!

Miejsce Obligacje

Najlepsze 0–1%

1 000

Najlepsze 1–2%

950

Najlepsze 2–3%

900

Najlepsze 3–5%

850

Najlepsze 5–10%

800

Najlepsze 10–15%

750

Najlepsze 15–20%

700

Najlepsze 20–25%

600

Najlepsze 25–50%

500

Najlepsze 50–75%

250

Medale wydarzenia Wyścig zbrojeń i warunki ich otrzymania

Zwycięzca Wyścigu zbrojeń

Nagroda dla członków klanu, który zajął pierwsze miejsce w Wyścigu zbrojeń

  • Należy być członkiem zwycięskiego klanu na koniec wydarzenia.
  • Należy rozegrać przynajmniej 5 bitew w Wyścigu zbrojeń dla tego klanu po tym, jak dołączył do niego ostatni członek.
  • Należy zdobyć przynajmniej 100 osobistych punktów sławy.

Najlepsza 10 Wyścigu zbrojeń

Nagroda dla członków klanów, które znalazły się w pierwszej dziesiątce w Wyścigu zbrojeń

  • Należy być członkiem klanu, który znalazł się w pierwszej dziesiątce na końcu wydarzenia.
  • Należy rozegrać przynajmniej 5 bitew w Wyścigu zbrojeń dla tego klanu po tym, jak dołączył do niego ostatni członek.
  • Należy zdobyć przynajmniej 100 osobistych punktów sławy.
  • Nie jest przyznawana, jeśli otrzymano medal Zwycięzca Wyścigu zbrojeń.

Najlepsza 100 Wyścigu zbrojeń

Nagroda dla członków klanów, które znalazły się w pierwszej setce w Wyścigu zbrojeń

  • Należy być członkiem klanu, który znalazł się w pierwszej setce na końcu wydarzenia.
  • Należy rozegrać przynajmniej 5 bitew w Wyścigu zbrojeń dla tego klanu po tym, jak dołączył do niego ostatni członek.
  • Należy zdobyć przynajmniej 100 osobistych punktów sławy.
  • Nie jest przyznawany, jeśli otrzymano medal Zwycięzca Wyścigu zbrojeń lub Najlepsza 10 Wyścigu zbrojeń.

Uczestnik Wyścigu zbrojeń

Nagroda pamiątkowa za udział w Wyścigu zbrojeń

  • Należy rozegrać przynajmniej 5 bitew w Wyścigu zbrojeń

Epickie zwycięstwo

Nagroda dla członków klanu, który odniósł najwyższą liczbę zwycięstw pod rząd

  • Należy być członkiem klanu, który odniósł najwyższą liczbę zwycięstw pod rząd (na koniec wydarzenia).
  • Należy rozegrać przynajmniej 5 bitew w Wyścigu zbrojeń dla tego klanu po tym, jak dołączył do niego ostatni członek.

Odznaki wydarzenia Wyścig zbrojeń i warunki ich otrzymania

Legenda mapy globalnej

Przyznawana za wyjątkowe osiągnięcia na mapie globalnej

  • Należy być wśród 1% najlepszych graczy w klasyfikacji osobistej i być członkiem klanu należącego do 1% najlepszych klanów w momencie zakończenia wydarzenia.
  • Należy rozegrać przynajmniej 50% bitew w Wyścigu zbrojeń dla klanu będącego wśród 1% najlepszych klanów po tym, jak dołączył do niego ostatni członek.

Bohater mapy globalnej

Przyznawana za ukończenie Wyścigu zbrojeń wśród najlepszych 10% graczy

  • Należy być członkiem klanu, który znalazł się wśród 10% najlepszych klanów w momencie zakończenia wydarzenia.
  • Należy rozegrać przynajmniej 5 bitew w Wyścigu zbrojeń dla tego klanu po tym, jak dołączył do niego ostatni członek.

Style i kamuflaże wydarzenia Wyścig zbrojeń i warunki ich otrzymania

Zestaw stylów „Błyskawica”

  • Należy znaleźć się wśród 10% najlepszych graczy w klasyfikacji osobistej w momencie zakończenia wydarzenia.

Letni cyfrowy

  • Należy znaleźć się wśród 75% najlepszych graczy w klasyfikacji osobistej w momencie zakończenia wydarzenia.

Pustynny cyfrowy

  • Należy znaleźć się wśród 50% najlepszych graczy w klasyfikacji osobistej w momencie zakończenia wydarzenia.
  • Przyznawany wraz z kamuflażem letnim.

Zimowy cyfrowy

  • Należy znaleźć się wśród 25% najlepszych graczy w klasyfikacji osobistej w momencie zakończenia wydarzenia.
  • Przyznawany wraz z kamuflażem letnim i pustynnym.
  • W przeciwieństwie do obligacji, stylów, kamuflaży i odznak, liczba miejsc nagradzanych możliwością wymiany obligacji na pojazdy jest ograniczona. Najlepszych 9000 graczy według osobistych punktów sławy otrzyma możliwość wymiany obligacji na jeden z trzech pojazdów X poziomu (М60, Т95Е6, 121B). Gracze będą mogli wymienić obligacje na pojazdy Wyścigu zbrojeń po promocyjnym kursie 4000 obligacji.
  • W czasie wymiany pojazdów gracze będą mogli użyć obligacji zdobytych w Wyścigu zbrojeń, jak również obligacji otrzymanych za wszelkie inne typy aktywności.
  • Jeden gracz będzie mógł wymienić obligacje tylko na jeden pojazd.
  • Zwycięzcy wydarzenia Wyścig zbrojeń będą mogli wymienić obligacje na pojazdy od 15 czerwca o godzinie 10:00 do 29 czerwca do godziny 10:00 czasu polskiego.
  • Pojazdy-nagrody zostaną dostarczone z kamuflażem weteranów, specjalnymi emblematami i napisami. Dodatkowo po zakończeniu Wyścigu zbrojeń posiadacze czołgu 121B otrzymają zestaw kamuflaży weteranów, emblematy i napisy.
  • Jeśli gracz poza nagradzaną strefą otrzyma taką samą liczbę punktów sławy jak gracz na ostatnim nagradzanym miejscu, obaj gracze otrzymają takie same nagrody w ramach klasyfikacji osobistej.

T95E6

121B

M60

12.2. Klasyfikacja klanów

WAŻNE!

Prosimy pamiętać, że niektóre mechaniki wydarzenia Wyścig zbrojeń są nieodwracalne i mogą mieć wpływ na postępy klanu w wydarzeniu w przypadku, kiedy oficerowie klanu podejmą niedozwolone działania lub ich konta zostaną skradzione.

Prosimy o poważne potraktowanie kwestii bezpieczeństwa i rozważenie następujących trzech wskazówek przed rozpoczęciem wydarzenia:

  • Dla dowódców klanów: bądźcie ostrożni przy wyborze graczy, którzy mają dostęp do uprawnień oficerów i działań na mapie. Dobrym pomysłem jest ograniczenie liczby takich graczy na czas trwania wydarzenia.
  • Nigdy nie przekazujcie swojego konta osobom trzecim – jest to niebezpieczne i narusza zasady gry.
  • Zalecamy zmianę hasła do konta przed rozpoczęciem wydarzenia.
  • W zależności od miejsca klanu w klasyfikacji klanów suma obligacji graczy w danym klanie jest mnożona przez następujący współczynnik:
miejsce Współczynnik klanu
Najlepsze 0–1% 7
Najlepsze 1–2% 6,5
Najlepsze 2–3% 6
Najlepsze 3–5% 5,5
Najlepsze 5–10% 5
Najlepsze 10–15% 4
Najlepsze 15–20% 3
Najlepsze 20–25% 2,5
Najlepsze 25–50% 2
Najlepsze 50–100% 1
  • W ten sposób, jeśli gracz znajdzie się wśród 7% najlepszych graczy pod względem osobistych punktów sławy, a jego klan jest wśród 7% najlepszych klanów, to gracz otrzyma 800 obligacji (według klasyfikacji osobistej) *5 (współczynnik klanu) czyli 4 000 obligacji.
  • Gracz otrzymuje mnożnik klanu wyłącznie od klanu, do którego należy w chwili zakończenia wydarzenia „Wyścig zbrojeń” (gracz otrzyma mnożnik od klanu, do którego należy w chwili zakończenia wydarzenia), jeśli spełniono następujące warunki:
  • Gracz wziął udział w co najmniej 5 bitwach w wydarzeniu „Wyścig zbrojeń” jako członek klanu.
  • Gracz uzyskał co najmniej 100 osobistych punktów chwały jako członek klanu.

W przeciwieństwie do innych nagród, złoto w grze będzie rozdzielone w oparciu o konkretne miejsce, a nie o odsetek graczy. Całkowita pula nagród wyniesie 7 015 000 złota i zostanie rozdzielona pomiędzy graczy według następującego schematu:

miejsce Nagroda
1 200 000
2 150 000
3 100 000
4 95 000
5 90 000
6 85 000
7 80 000
8 75 000
9 70 000
10 65 000
11 64 000
12 63 000
13 62 000
14 61 000
15 60 000
16 59 000
17 58 000
18 57 000
19 56 000
20 55 000
21 54 000
22 53 000
23 52 000
24 51 000
25—40 50 000
41—55 40 000
56—100 30 000
101—170 20 000
171—275 10 000
  • Najlepsze klany według wyników wydarzenia Wyścig zbrojeń otrzymają zaproszenia do udziału w specjalnym turnieju klanów, który odbędzie się latem w 2018 roku.

13. Aukcja obligacji

Gracze, którzy dostali się do Alei Sław, ale nie znaleźli się wśród 9000 najlepszych i nie otrzymali przez to możliwości wymiany obligacji na pojazdy, mogą wziąć udział w Aukcji obligacji i spróbować wygrać jeden z trzech pojazdów klanowych (М60, 121В, Т95Е6).

  • Aukcja rozpoczyna się wraz z otwarciem okna wymiany obligacji na pojazdy od 15 czerwca o godzinie 10:00 do 29 czerwca o godzinie 10:00 czasu polskiego.
  • Gracze, którzy dostali się do Alei Sław, ale nie skończyli wśród 9000 najlepszych, mogą złożyć ofertę w wysokości przynajmniej 5000 obligacji.
  • Gracz może wycofać swoją ofertę w dowolnym momencie i złożyć inną ofertę.
  • Na końcu aukcji 120 graczy, którzy złożyli najwyższe oferty, otrzyma pojazdy wybrane przez siebie w oknie licytacji.
  • Jeśli jest kilku graczy, którzy złożyli najniższe oferty wygrywające, to pojazdy otrzymają gracze, którzy złożyli te oferty najwcześniej.
  • Złożone oferty, które nie wygrały, zostaną zwrócone graczom, którzy je złożyli.
Zamknij