Regulamin wydarzenia „Najemnicy”

Wydarzenie Najemnicy będzie trwało od 21 stycznia do 4 lutego.

W trakcie tego wydarzenia na dużą skalę klany oraz gracze będą zdobywali punkty sławy.

Gracze będą zdobywali punkty sławy za udział w bitwach i w dowolnym momencie wydarzenia będą mogli wymienić je na bonusy osobiste, zwiększające liczbę zdobywanych osobistych punktów sławy. Po zakończeniu wydarzenia zebrane osobiste punkty sławy będą mogły zostać wymienione na różne nagrody.

Klany będą zdobywać punkty sławy w bitwach oraz spełniając specjalne warunki.

W dowolnym momencie wydarzenia klan będzie mógł wykorzystać specjalną mechanikę, by zamienić punkty sławy na punkty badań.

Punkty badań będzie można zainwestować w różne technologie zwiększające liczbę zdobywanych klanowych punktów sławy i upraszczające działania klanu na mapie.

Skuteczne zainwestowanie zdobytych punktów sławy pozwoli klanom zdobywać ich jeszcze więcej w czasie bitew.

Klany, które osiągną najlepszą równowagę pomiędzy zdobywaniem punktów sławy i inwestowaniem ich w technologie, a jednocześnie będą miały dobre wyniki w bitwach, będą miały największą szansę odnieść sukces w wydarzeniu.

1. Zasady ogólne

1.1. Wydarzenie Najemnicy odbędzie się między 21 stycznia od 8:00 a 4 lutego do 8:00.

1.2. Wydarzenie będzie się składać z jednego etapu, bez żadnych przerw ani dni wolnych.

1.3. Udział w wydarzeniu będą mogły wziąć wszystkie klany (istniejące i nowoutworzone).

1.4. Mapa będzie podzielona na trzy Fronty: podstawowy, zaawansowany i elitarny. Dostęp do terytoriów frontów zaawansowanego i elitarnego jest ograniczony.

1.5. Bunty są wyłączone.

1.6. Wszystkie bitwy są rozgrywane w formacie absolutnym, 15 na 15 pojazdami X poziomu.

1.7. Czas trwania bitwy wynosi 15 minut.

1.8. „Mgła wojny” jest włączona

1.9. Kary za niestawienie się są włączone.

1.10. Dochody prowincji w złocie są wyłączone. W trakcie wydarzenia Najemnicy każda prowincja będzie dostarczać swojemu właścicielowi od 1 do 3 specjalnych bonusów.

1.11. Właściciele prowincji nie biorą udziału w turniejach w prowincjach startowych, w aukcjach inwazyjnych, ani w turniejach pretendentów w atakach lądowych na ich własne prowincje.

1.12. Klany mogą wysyłać zgłoszenia do turniejów inwazyjnych na terytorium Frontu podstawowego i do aukcji inwazyjnych na Frontach zaawansowanym i elitarnym, jeśli nie posiadają prowincji na żadnym froncie.

1.13. Klany nie mogą atakować lądem prowincji startowych na terytorium Frontu podstawowego.

1.14. Klany mogą atakować lądem aukcje startowe na terytoriach Frontów zaawansowanego i elitarnego.

1.15. Sztaby są wyłączone. Dywizje można tworzyć we wszystkich prowincjach.

1.16. Tworzenie dywizji i ich utrzymanie jest darmowe.

1.17. Moduły dywizjonów są włączone, lecz ograniczone. Wszystkie utworzone dywizje są automatycznie wyposażane w moduł Batalion inżynieryjny, zmniejszający o 50% ograniczenia w poruszaniu się pomiędzy własnymi prowincjami.

1.18. Prowincje startowe na terytorium Frontu podstawowego są dynamiczne i zmieniają swoje położenie po zakończeniu bitew inwazyjnych.

1.19. Maksymalna liczba uczestników turnieju inwazyjnego wynosi 32.

1.20. W pierwszym dniu „ponownego podziału świata” maksymalna liczba uczestników turniejów inwazyjnych wyniesie 16.

1.21. Prowincje startowe na terytorium frontów zaawansowanego i elitarnego są dynamiczne i zmieniają swoje położenie po zakończeniu bitew.

1.22. Maksymalna liczba uczestników aukcji inwazyjnej na terytorium Frontu zaawansowanego wynosi 16, a na terytorium Frontu elitarnego 8.

1.23. Maksymalna liczba zgłoszeń (dostępnych dla klanu w trakcie jednej tury na mapie globalnej) do lądowania na terytorium frontu podstawowego wynosi 6.

1.24. Przesunięcie bitew w czasie o 15 minut jest włączone dla 50% prowincji.

1.25. Blokada pojazdów jest włączona w bitwach o prowincje Frontu elitarnego. Podstawowy czas blokady wynosi 72 godziny.

1.26. Mapy dla Najemników:

 • Karelia
 • Malinowka
 • Himmelsdorf
 • Prochorowka
 • Ensk
 • Lakeville
 • Ruinberg
 • Kopalnie
 • Murowanka
 • Urwisko
 • Klasztor
 • Westfield
 • Piaszczysta rzeka
 • El Haluf
 • Lotnisko
 • Fiordy
 • Redshire
 • Stepy
 • Zatoka rybacka
 • Przełęcz
 • Linia Mannerheima
 • Dębina
 • Autostrada
 • Cichy brzeg
 • Granica imperium
 • Paryż

2. Zasady specjalne

W Najemnikach będą stosowane różne złożone mechaniki i warunki (podobne do tych z Wyścigu zbrojeń).Poniżej przedstawiamy krótki słownik pojęć wyjaśniających mechaniki opisywane w tym dokumencie:

 • Fronty: pole rozgrywki jest podzielone na trzy Fronty, z których każdy odznacza się innymi warunkami dostępu i mechaniką. Każdy kolejny Front odznacza się mniejszą liczbą prowincji, cięższą rywalizacją i lepszymi nagrodami.
 • Bonusy: doładowania klanu dostępne w prowincjach i przyznawane posiadającym je klanom.
 • Technologie: specjalne atuty otrzymywane przez klany, które inwestują poprzednio zdobyte punkty sławy.
 • Laboratorium: handel technologią. Można ją kupić za punkty badań.
 • Inwestowanie: specjalna mechanika pozwalająca wymieniać punkty sławy klanu na punkty badań (potrzebne do zakupu technologii). W czasie używania funkcjonalności inwestowania, jeśli klan posiada prowincje na Frontach wydarzenia, to zostanie automatycznie usunięty z mapy.
 • Aukcja inwazyjna: połączenie inwazji i aukcji, w którym część klanów zgłasza oferty do inwazji w punktach klanu, a część uczestniczy w aukcji dzięki bonusom i technologiom.
 • Zadania klanowe: zadania, które pozwalają zdobyć punkty sławy klanu, punkty badań i różne technologie.
 • Bonusy osobiste: specjalne bonusy otrzymywane przez graczy w zamian za osobiste punkty sławy.
 • Bonusy w postaci nagród: różne nagrody, które gracze mogą otrzymać w zamian za zebrane punkty sławy po zakończeniu wydarzenia.

3. Pole gry

3.1. Wszystkie strefy czasowe Najemników będą grały na jednym obszarze, bez podziału na regiony.

3.2. Pole rozgrywki jest podzielone na trzy Fronty: Podstawowy, zaawansowany i elitarny.

3.3. Czas Prime wydarzenia: front podstawowy od 18 do 21 włącznie.

4. Fronty

Istnieją trzy Fronty z różnymi warunkami dostępu, zyskami w osobistych i klanowych punktach sławy oraz mechanikami strategicznymi.

Każda prowincja na mapie globalnej daje od 1 do 2 bonusów, które zapewniają strategiczną przewagę klanowi kontrolującemu te prowincje.

Rozkład bonusów w prowincjach nie zmienia się przez całe wydarzenie.

4.1. Front podstawowy

4.1.1. Na Froncie podstawowym punkty sławy są przyznawane tylko za bitwy.

4.1.2. Zgłoszenia do inwazji na terytorium Frontu podstawowego są dostępne dla każdego klanu, który posiada przynajmniej 15 członków z pojazdami X poziomu.

4.1.3. Na terytorium Frontu podstawowego dostępne są dynamiczne inwazje; jednocześnie zgłoszenia do inwazji na tym froncie mogą być wysyłane przez klany, które już posiadają prowincje na dowolnym Froncie.

4.1.4. Front podstawowy składa się z 636 prowincji, z czasem Prime trwającym od 18:00 do 21:00.

4.2. Front zaawansowany

4.2.1. Na Froncie zaawansowanym punkty sławy można zdobyć zarówno za bitwy jak i za posiadanie prowincji.

4.2.2. Istnieją cztery sposoby uzyskania dostępu do prowincji Frontu zaawansowanego:

 • Zajęcie prowincji zapewniającej „zgłoszenia do aukcji inwazyjnej na Froncie zaawansowanym”.
 • Kupno technologii „zgłoszenie do aukcji inwazyjnej na Froncie zaawansowanym” w laboratorium.
 • Złożenie oferty (w punktach sławy) na aukcji inwazyjnej. Minimalna oferta na Froncie zaawansowanym wynosi 100 punktów sławy klanu (zob. punkt 6 zasad).
 • Ukończenie zadania klanowego „Doświadczony najeźdźca” (zob. punkt 8 zasad).

4.2.3. Prowincje na froncie zaawansowanym dają 10% premii do punktów sławy zdobywanych w bitwach (w porównaniu do frontu podstawowego, zob. punkt 7. Zasad).

4.2.4. Posiadanie prowincji na Froncie zaawansowanym jest nagradzane punktami sławy, których liczba maleje z każdym dniem jej posiadania. Punkty sławy są dodawane podczas obliczania następnej tury po zakończeniu bitew o prowincję. Jeśli klan opuści mapę przed obliczeniem tury, nie otrzyma tych punktów sławy klanu.

Czas posiadania przez klan prowincji na Froncie zaawansowanym (dni rozgrywki)

Punkty Sławy klanu

1

4000

2

3000

3

2000

4

1000

5+

0

Zatem, jeśli klan zajmie prowincję na Froncie zaawansowanym po raz pierwszy, otrzymuje 4000 punktów sławy klanu. Jeśli klan posiada prowincję w drugim dniu, otrzymuje 3000 punktów sławy klanu; posiadanie prowincji trzeciego dnia zapewni dodatkowe 2000 punktów sławy klanu itd.

4.2.5. Kiedy prowincja jest zajmowana wiele razy (z wyłączeniem zajęcia po inwestycji), bonus nie zmienia się – tak, jakby klan posiadał prowincję. Na przykład, jeśli klan posiada prowincję przez trzy dni, następnie ją straci i odzyska kolejnego dnia, to otrzyma 1000 punktów sławy klanu za pierwszy dzień ponownego posiadania prowincji i 0 punktów sławy klanu za następny dzień.

4.2.6. Inwestowanie zeruje licznik posiadania prowincji i jeśli zostanie ona ponownie zajęta, przychody są naliczane od nowa.

4.2.7.Front zaawansowany składa się z 160 prowincji; jego czas Prime obowiązuje od 18:00 do 21:00.

4.3. Front elitarny

4.3.1. Na froncie elitarnym klanowe punkty sławy można zdobywać w bitwach, za posiadanie prowincji oraz za liczbę posiadanych prowincji.

4.3.2. Istnieją dwa sposoby uzyskania dostępu do prowincji Frontu elitarnego:

 • Kupno technologii „zgłoszenie do aukcji inwazyjnej na Froncie elitarnym” w laboratorium.
 • Złożenie oferty (w punktach sławy) na aukcji inwazyjnej. Minimalna oferta na Froncie elitarnym wynosi 10 000 punktów sławy klanu (zob. punkt 6 zasad).

4.3.3. Prowincje Frontu elitarnego zapewniają 20% bonusu do punktów sławy zdobywanych w bitwach (różnice względem Frontu podstawowego – zob. punkt 7 zasad).

4.3.4. Przez analogię do prowincji Frontu zaawansowanego i punktu 3.2.4 zasad ta liczba również zmniejsza się po każdym dniu posiadania.Punkty sławy są dodawane podczas obliczania następnej tury po zakończeniu bitew o prowincję.

Czas posiadania przez klan prowincji na Froncie elitarnym (dni rozgrywki)

Punkty Sławy klanu

1

6000

2

4500

3

3000

4

1500

5+

0

4.3.5. Klany posiadające grupy prowincji na terytorium Frontu elitarnego zdobywają punkty sławy klanu. Na koniec dnia rozgrywki klany posiadające 4 lub więcej prowincji na terytorium Frontu elitarnego są nagradzane punktami sławy klanu w zależności od liczby prowincji posiadanych po zakończeniu wszystkich bitew w prowincjach.

Liczba prowincji posiadanych na Froncie elitarnym

Nagroda w punktach sławy klanu

1

0 punktów

2

0 punktów

3

0 punktów

4

9 000 punktów

5

9 000 punktów

6

18 000 punktów

7

18 000 punktów

8+

45 000 punktów

Klanowe punkty sławy za posiadanie grup prowincji są dodawane pod koniec dnia gry (około godziny 02:00). Jednakże, jeśli klan rozpocznie inwestowanie, posiadając grupę prowincji na Froncie elitarnym, otrzyma pełną kwotę w punktach badań za wszystkie punkty sławy klanu, wliczając nagrodę za posiadanie grupy prowincji.

Jeśli klan utrzyma prowincje w posiadaniu do zakończenia bitew o prowincje, a następnie opuści mapę globalną (nie na skutek rozpoczęcia inwestycji), otrzyma klanowe punkty sławy.

4.3.6. Blokada pojazdów jest włączona w bitwach o prowincje Frontu elitarnego.

 • Pojazdy zniszczone w dowolnej bitwie na terytorium frontu elitarnego zostają zablokowane na 72 godziny, z wyłączeniem bitew przeciwko właścicielowi prowincji. Po wygranej bitwie z właścicielem prowincji pojazdy zostają zablokowane na 36 godzin.
 • Czas blokady pojazdów można skrócić przy użyciu specjalnej technologii.
 • Zablokowane pojazdy można używać w bitwach na terytoriach Frontów podstawowego i zaawansowanego.

4.3.7. Front elitarny składa się z XX prowincji; jego czas Prime obowiązuje od XX:XX do XX:XX.

5. Usprawnienia dla klanów

Klan może użyć różnych bonusów i technologii, aby przyśpieszyć tempo zdobywania punktów sławy.

Są one podzielone na dwie grupy: technologie, które można kupić w laboratorium za punkty badań lub otrzymać jako nagrodę za wykonanie zadań klanowych oraz bonusy, które można otrzymać, zajmując i utrzymując prowincje zapewniające takie bonusy. Skutki działania bonusów i technologii sumują się. Więcej szczegółów znajduje się w punktach 4.3 i 4.4. zasad.

5.1. Punkty badań i inwestycja

5.1.1. Inwestowanie to specjalna mechanika służąca do zamiany punktów sławy klanu na punkty badań (po pewnym kursie wymiany). Kurs wymiany można poprawić, używając odpowiednich technologii.

5.1.2. Zebrane punkty sławy klanu można wymienić w całości lub w części. Im więcej punktów sławy jest wymienianych, tym wyższy jest kurs wymiany. Liczbę wymienianych punktów sławy można ustalić, rozpoczynając inwestycję.

5.1.3. Podczas użycia tej mechaniki wszystkie zgłoszone (nierozstrzygnięte) oferty na aukcjach są wycofywane, a klan opuszcza mapę globalną. Wszystkie zebrane punkty sławy klanu są zamieniane na punkty badań. Tylko dowódca klanu lub oficerowie wykonawczy mogą używać funkcjonalności inwestowania.

5.1.4. W zasadzie, zamiana punktów sławy na punkty badań jest dokonywana po przeliczeniu dla najbliższej tury.

5.1.5. Inwestowania nie można rozpocząć, jeśli w prowincjach, w których klan ma wyznaczone bitwy, zaczął się już czas Prime.

5.1.6. Po zakończeniu inwestowania przywracana jest możliwość zdobycia pełnego bonusu z prowincji Frontów zaawansowanego i elitarnego (punkty 3.2 i 3.3 zasad).

5.1.7. Zamiana punktów sławy na punkty badań jest nieodwracalna, co oznacza, że punktów badań nie można zamienić na punkty sławy. Zalecamy mieć to na uwadze, szczególnie pod koniec wydarzenia.

5.2. Laboratorium

5.2.1. Laboratorium jest specjalnym sklepem, w którym punkty badań można wydać na różne technologie.

5.2.2. Wszystkie aktualnie aktywne ulepszenia klanu można zobaczyć w laboratorium.

5.3. Bonusy klanowe

5.3.1. Każda prowincja na mapie wydarzenia zapewnia do dwóch różnych bonusów.

5.3.2. Bonusy są aktywowane po zajęciu przez klan prowincji i kończą się, kiedy klan przestaje być posiadaczem prowincji.

5.3.3. Jeśli klan posiada kilka prowincji dających ten sam bonus, skutki bonusów nie mnożą się. Klan otrzymuje efekt tylko z najbardziej skutecznego bonusu. Na przykład, jeśli klan posiada dwie prowincje, z których jedna zapewnia bonus +3% do zdobywanych osobistych punktów sławy, a druga zapewnia bonus +10% do zdobywanych osobistych punktów sławy, to członkowie klanu uzyskają tylko bonus +10% do zdobytych przez siebie osobistych punktów sławy.

5.4. Technologie

5.4.1. Daną technologię można otrzymać jeden raz w ciągu wydarzenia i pozostaje ona aktywna do jego zakończenia.

5.4.2. Technologia zaczyna działać zaraz po jej kupieniu w laboratorium lub po otrzymaniu jej przez klan za wypełnienie zadania klanowego.

5.4.3. Efekty kilku technologii tego samego typu sumują się. Zatem jeśli klan zdobędzie technologię zapewniającą +5% do zdobytych klanowych punktów sławy, a potem zdobędzie technologię zapewniającą +10% do zdobytych klanowych punktów sławy, otrzyma w rezultacie bonus +15% do zdobywanych punktów sławy.

5.4.4. Koszt technologii może się zmieniać w zależności od liczby klanów, które ją kupiły.

Tabela podsumowująca bonusy i technologie dostępne w czasie wydarzenia. Im więcej klanów nabędzie daną technologię, tym tańsza ona będzie dla klanów, które jeszcze jej nie posiadają.

Działanie

Technologie

Bonusy

Zwiększona liczba osobistych punktów sławy zdobywanych w bitwach

+

+ Fronty: Podstawowy, zaawansowany i elitarny

Zwiększona liczba klanowych punktów sławy za posiadanie prowincji na frontach zaawansowanym i elitarnym

+

+ Fronty: Podstawowy, zaawansowany i elitarny

Zgłoszenie na aukcji frontu zaawansowanego

+

+ front podstawowy

Zgłoszenie na aukcji frontu elitarnego

+

-

Powiększone nagrody za posiadanie prowincji na terytorium frontu elitarnego

+

 + Front elitarny

Zwiększone działanie bonusów zapewnianych przez prowincje

+

  -

Skrócony czas blokady pojazdu

+

  -

Zwiększony kurs wymiany punktów sławy klanu na punkty badań

+

  -

6. Bonusy osobiste

6.1. Gracze mogą wymieniać osobiste punkty sławy na osobiste bonusy, które przyspieszają proces zbierania punktów sławy.

6.2. Bonus osobisty na osobiste punkty sławy jest aktywny w momencie otrzymania go przez gracza.

Zwracamy uwagę, że powyższa wymiana jest nieodwracalna, zatem należy ostrożnie planować swój czas i wysiłki.

Dobry wybór pozwoli na szybsze zdobywanie punktów sławy i zajęcie wysokich miejsc w wydarzeniu, natomiast błędy w obliczeniach mogą prowadzić tego, że ostateczna pozycja będzie niższa, niż można się tego spodziewać.

7.Aukcje inwazyjne w prowincjach Frontu zaawansowanego i elitarnego.

7.1. Jedyną możliwością dostania się na Front zaawansowany i elitarny jest udział w aukcjach inwazyjnych.

7.2. Są dwa sposoby na wzięcie udziału w aukcji inwazyjnej: uzyskanie dostępu do niej za pomocą technologii lub bonusu, albo złożenie oferty w punktach sławy klanu.

7.3. Główną cechą aukcji inwazyjnych jest to, że może zostać wyłoniony więcej niż jeden zwycięzca. Po aukcji jej zwycięzcy spotykają się w turnieju. Zwycięzca turnieju walczy z właścicielem prowincji. Maksymalna liczba zwycięzców aukcji zależy od frontu – 16 zwycięzców dla frontu zaawansowanego i 8 zwycięzców dla frontu elitarnego. Jeśli zajdzie potrzeba, te liczby mogą zostać zwiększone.

7.4. 8 zgłoszeń do aukcji inwazyjnej na froncie zaawansowanym i 4 zgłoszenia do aukcji inwazyjnej na froncie elitarnym są zarezerwowane dla klanów, które uzyskały dostęp, zajmując prowincję z odpowiednim bonusem lub kupując dany bonus w laboratorium.

7.5. Na jedną turę przed rozpoczęciem bitew wszystkie klany mogą zgłosić oferty na aukcji inwazyjnej wyrażone w punktach sławy klanu lub zgłosić chęć inwazji, używając posiadanych bonusów klanu i technologii.

7.6. Na jedną turę przed rozpoczęciem bitew tworzona jest drabinka turnieju. W jej skład wchodzą klany, które zgłaszają się do aukcji inwazyjnej za pomocą bonusów i technologii, klany, które złożyły najwyższe oferty w klanowych punktach sławy i klany, które atakują daną prowincję „drogą lądową”.

Przykład: 23 klany zgłosiły się do aukcji inwazyjnej frontu zaawansowanego. 2 klany posiadają prowincje zapewniające odpowiedni bonus, a 4 wykupiły zgłoszenia w laboratorium. 14 klanów złożyło oferty w klanowych punktach sławy, a 3 zaatakowały tę prowincję „drogą lądową”. Na jedną turę przed rozpoczęciem bitew tworzona jest drabinka turnieju. Obejmie ona 6 klanów, które posiadają odpowiednie bonusy (2 klany posiadające prowincje i 4 klany, które wykupiły technologię), 10 klanów, które złożyło najwyższe oferty w klanowych punktach sławy i 3 klany, atakujące prowincję „drogą lądową”. 4 klany, które złożyły najniższe oferty na aukcji, nie biorą udziału w turnieju.

7.7. Jeśli kilka klanów złoży identyczne oferty, priorytet otrzymuje klan, który złożył ofertę najwcześniej.

Przykład: 10 klanów złożyło identyczne oferty na aukcji inwazyjnej na Froncie elitarnym. Oprócz tego do aukcji zgłosiły się dwa klany posiadające odpowiednią technologię. W tym przypadku aukcję wygra 8 klanów – 2 klany posiadające technologię i 6 klanów, które złożyły oferty wcześniej od innych klanów.

7.8. Wszystkie nieudane oferty zostają zwrócone klanom.

7.9. Bitwy pomiędzy zwycięzcami aukcji i klanami, które atakują prowincję „drogą lądową”, są rozgrywane według standardowych zasad stosowanych w turniejach pretendentów. Oprócz tego do osobistych i klanowych punktów sławy zdobytych stosowany jest mnożnik x5 w bitwach przeciwko właścicielowi prowincji.

8. Punkty Sławy

8.1. W Najemnikach klany współzawodniczą o punkty sławy, by zdobyć najbardziej wartościowe nagrody wydarzenia.

8.2. Zarówno klany, jak i gracze zdobywają punkty sławy w bitwach.

8.3. W jednej bitwie wszyscy gracze jednej drużyny zdobywają taką samą liczbę punktów sławy, na którą wpływ ma współczynnik bonusu osobistego, właściwy każdemu graczowi.

Wzór na obliczenie liczby punktów sławy zdobywanych w bitwach:

Gdzie:

 • Fame_Points: Punkty sławy zdobyte w bitwach.
 • Fame_points_base: podstawowa liczba punktów sławy na froncie podstawowym 1500.
 • Battle_type_c: współczynnik typu bitwy.
 • Event_value_c: współczynnik wydarzenia w grze -1.
 • Еlo_c: współczynnik klasyfikacji Elo równy klasyfikacji Elo na Froncie dla pojazdów X poziomu.
 • Team_XP: ilość doświadczenia zdobytego w bitwie przez drużynę.
 • Battle_XP: całkowita ilość doświadczenia zdobytego w bitwie przez obie drużyny.
 • Team_size: ustalony rozmiar drużyny — 15 graczy.
 • Bonus_р: współczynnik z aktywowanych bonusów dla punktów sławy na bitwę (różny dla klanów i graczy).
 • Technology_р: współczynnik z aktywowanych technologii dla punktów sławy zdobywanych w bitwie (tylko dla klanów).
 • Współczynnik typu bitwy (Battle_type_c)

Typ bitwy

Współczynnik

Turnieje pretendentów do prowincji startowej na Froncie podstawowym

1

Turniej pretendentów do zwykłej prowincji na dowolnym Froncie i turniej pretendentów w aukcji inwazyjnej na Froncie zaawansowanym i elitarnym

5

Bitwa z właścicielem na wszystkich Frontach

5

 

Współczynniki klasyfikacji Elo (Elo_c)

Klasyfikacja Elo przeciwnego klanu

Elo_c

<=1000

1,0

1001–1050

1,1

1051–1100

1,2

1101–1150

1,3

1151–1200

1,4

1201–1250

1,5

1251–1300

1,6

1301–1350

1,7

1351–1400

1,8

1401–1450

1,9

>=1 451

2,0

8.5. Osobiste Punkty Sławy

8.5.1. W ramach tego wydarzenia osobiste punkty sławy można zdobywać tylko w bitwach.

8.5.2. W trakcie wydarzenia osobiste punkty sławy można wymieniać na bonusy osobiste.

8.5.3. Po zakończeniu wydarzenia osobiste punkty sławy można wymieniać na bonusy w postaci nagród.

8.6. Punkty Sławy klanu

Punkty sławy klanu można zdobywać, walcząc w bitwach i spełniając specjalne warunki na Frontach zaawansowanym i elitarnym.

8.6.2. Historia zdobywanych punktów sławy klanu jest dostępna w profilu klanu na portalu klanów.

8.6.4. Punkty sławy klanu można wydawać na aukcjach inwazyjnych na Frontach zaawansowanym i elitarnym. System aukcji jest wyjaśniony w punkcie 5 zasad.

8.6.5. Punkty sławy klanu można wymienić na punkty badań w całości lub częściowo za pomocą mechaniki inwestowania.

8.6.6. Punkty sławy klanu z uwzględnieniem zainwestowanych punktów są wyświetlane na mapie globalnej, co pozwala na ocenę przeciwników pod względem liczby punktów sławy wydanych na technologie i pod względem tempa zdobywania punktów sławy.

8.7. Ustawiane bitwy są zabronione przez Regulamin. Klany i gracze, którzy naruszą te zasady, utracą wszystkie swoje punkty sławy (zarówno klanowe jak i osobiste), a ich konta w grze zostaną zablokowane.

8.8. W przypadkach spornych związanych z dodawaniem punktów sławy (podejrzenie ustawionych bitew itp.) administracja rezerwuje sobie prawo do zażądania dostarczenia powtórek z bitwy, zrzutów ekranu i innych informacji związanych z bitwą. Jeśli żądane informacje nie zostaną dostarczone, administracja podejmie decyzję według swojej najlepszej wiedzy. Zalecamy użycie opcji Włącz nagrywanie bitew w ustawieniach gry.

9. Zadania dla klanów

9.1. W trakcie wydarzenia Najemnicy klany mogą wypełniać zadania klanowe.

9.2. Wypełnianie zadań będzie nagradzane technologiami, punktami badań i punktami sławy klanu.

9.3. Wszystkie zadania klanowe, ich warunki i nagrody są dostępne w interfejsie mapy globalnej.

Nazwa misji

Nagroda

Warunki zadania

Liczba wypełnień

Uderzenie testowe

100 punktów badań

Zdobyć prowincję na froncie podstawowym

3

Uderzenie omijające

5000 klanowych punktów sławy

Zdobyć prowincję na froncie zaawansowanym

3

Uderzenie kończące

Technologia: +20% do klanowych punktów sławy w bitwach

Zdobyć prowincję na froncie elitarnym

1

Doświadczony najeźdźca

Technologia: darmowe zgłoszenie na Front zaawansowany

Zajmijcie 10 prowincji na Froncie zaawansowanym

1

Przycelowanie

50 punktów badań

Zniszczcie 50 pojazdów przeciwników na dowolnym Froncie

2

 10. Oferty specjalne

Klany będą miały możliwość inwestowania klanowych punktów sławy w punkty badań po specjalnym, zwiększonym kursie wymiany, przy spełnionych pewnych warunkach: jeśli klan rozegrał w wydarzeniu bitwy w przeciągu ostatnich 5 dni i nigdy nie dokonał inwestycji, otrzyma specjalną ofertę zainwestowania z liczbą punktów badań powiększoną o 50%. Oferta pozostanie dostępna przez 24 godziny i zostanie złożona klanowi raz w ciągu wydarzenia.

11. Przebieg wydarzenia Najemnicy

11.1. Przed rozpoczęciem Najemników wszystkie klany otrzymują 15 punktów badań, które mogą wydać na technologie w laboratorium.

11.2. Pierwszego dnia wydarzenia wszystkie prowincje na Froncie podstawowym mają status startowych. Maksymalna liczba zgłoszeń do inwazji wynosi 16.

11.3. Po zakończeniu bitew inwazyjnych na froncie podstawowym zostaną włączone dynamiczne prowincje startowe. Maksymalna liczba zgłoszeń do tego typu inwazji wynosi 32.

11.4. Drugiego dnia wydarzenia zostaną otwarte dynamiczne aukcje inwazyjne na terytoriach Frontów zaawansowanego i elitarnego.

11.5. Ostatniego dnia wydarzenia (4 lutego), po zakończeniu bitew w turniejach inwazyjnych nowe dynamiczne inwazje i aukcje nie będą tworzone.

11.6. 4 lutego o 8:00 mapa zostanie zamrożona, a wydarzenie się zakończy i rozpocznie się finalne podliczanie wyników wydarzenia Żołnierze fortuny.

11.7. Proces wręczania nagród i otwarcie dostępu do wymiany obligacji na pojazdy rozpocznie się 7 lutego. Uwaga: data przekazania nagród może ulec zmianie.

12. Specjalne kary za niestawienie się na bitwę

12.1 Suma kar jest obliczana na podstawie całkowitej liczby klanowych punktów sławy, wliczając w to złożone, niewygrane oferty.

12.2. Punkty sławy klanu są odejmowane z konta klanu. Dlatego po rozstrzygnięciu aukcji i nałożeniu kar konto klanu może wskazywać ujemną liczbę punktów sławy klanu.

Liczba bitew w okresie rozliczeniowym, w których klan się nie pojawił

Maksymalna liczba zgłoszeń do inwazji

Punkty Sławy klanu

Okres rozliczeniowy

1

 

6

Kary nie zostaną nałożone

3 dni

2

5

-10%

3

3

-10%

4

1

-10%

13. Nagrody

Nagrody przyznawane w wydarzeniu Najemnicy dzielą się na nagrody osobiste i klanowe, a przyznawane są na podstawie zajętej pozycji w odpowiednich Alejach Sław; dodatkowo wszyscy uczestnicy wydarzenia, którzy zdobyli osobiste punkty sławy, będą mogli je wymienić na bonusy nagrodowe.

Tylko gracze i klany, którzy weszli do Alei Sław, zostaną uwzględnieni podczas obliczania odsetka graczy, którzy otrzymają końcowe nagrody.

Aby trafić do Alei Sławy, gracz lub klan musi rozegrać w wydarzeniu co najmniej 5 bitew.

13.1. Klasyfikacja osobista

13.1.1. Gracze mogą otrzymać obligacje, odznaki oraz medale jako nagrody za miejsce w klasyfikacji osobistej.

13.1.2. Przydział obligacji według klasyfikacji osobistej:

Należy zwrócić uwagę, że sumy obligacji podane poniżej są podane ze współczynnikiem zależnym od miejsca zajmowanego przez klan. W wyniku tego, nagroda może zostać pomnożona nawet do siedmiu razy! 

Od

Do

Obligacje

0%

1%

1000

1%

2%

950

2%

3%

900

3%

5%

850

5%

10%

800

10%

15%

750

15%

20%

700

20%

25%

600

25%

50%

500

50%

75%

250

13.1.3. Medale z wydarzenia Najemnicy i warunki ich otrzymania

Zwycięzca Najemników

Nagroda dla członków klanu, który zajął pierwsze miejsce w Najemnikach

Należy być członkiem zwycięskiego klanu na koniec wydarzenia.

Należy rozegrać przynajmniej 5 bitew w Najemnikach dla tego klanu od ostatniego podania o przyjęcie do tego klanu.

Najlepsza 10 Najemników

Nagroda dla członków klanów, które znalazły się w pierwszej dziesiątce w Najemnikach

Należy być członkiem klanu, który znalazł się w pierwszej dziesiątce na końcu wydarzenia.

Należy rozegrać przynajmniej 5 bitew w Najemnikach dla tego klanu od ostatniego podania o przyjęcie do tego klanu.

Nie jest przyznawana zdobywcom medalu Zwycięzca Najemników

Najlepsza 100 Najemników

Nagroda dla członków klanów, które znalazły się w pierwszej setce w Najemnikach

Należy być członkiem klanu, który znalazł się w pierwszej setce na końcu wydarzenia.

Należy rozegrać przynajmniej 5 bitew w Najemnikach dla tego klanu od ostatniego podania o przyjęcie do tego klanu.

Nie jest przyznawana zdobywcom medalu Zwycięzca Najemników i Najlepsza 10 Najemników

Uczestnik Najemników

Nagroda pamiątkowa za aktywny udział w wydarzeniu Najemnicy

Należy rozegrać przynajmniej 5 bitew w wydarzeniu Najemnicy

Epickie zwycięstwo

Nagroda dla członków klanu, który odniósł najwyższą liczbę zwycięstw z rzędu

Należy być członkiem klanu, który odniósł najwyższą liczbę zwycięstw z rzędu (na koniec wydarzenia).

Należy rozegrać przynajmniej 5 bitew w Najemnikach dla tego klanu od ostatniego podania o przyjęcie do tego klanu.

13.1.4. Odznaki Najemników i warunki ich otrzymania

Legenda mapy globalnej

Przyznawana za wyjątkowe osiągnięcia na mapie globalnej

1.   Należy znajdować się wśród 1% najlepszych graczy w klasyfikacji osobistej i być członkiem klanu należącego do 1% najlepszych klanów w momencie zakończenia wydarzenia.

2.   Należy rozegrać przynajmniej 50% bitew w wydarzeniu "Najemnicy" dla klanu będącego wśród 1% najlepszych klanów.

Bohater Najemników

Przyznawana za ukończenie Najemników wśród najlepszych 10% graczy

1.   Należy być członkiem klanu, który znalazł się wśród 10% najlepszych klanów w momencie zakończenia wydarzenia.

2.   Należy rozegrać przynajmniej 5 bitew w Najemnikach dla tego klanu od ostatniego podania o przyjęcie do tego klanu.

13.2. Bonusy w postaci nagród

13.2.1. Gracze, którzy zdobyli w trakcie wydarzenia osobiste punkty sławy, mogą wymienić je na bonusy osobiste.

13.2.2. Gdy wydarzenie Najemnicy dobiegnie końca, zostanie podana wartość pojazdów-nagród w osobistych punktach sławy. Będzie ona równa liczbie osobistych punktów sławy, którą zdobył gracz na miejscu 10 800. w Alei Sław. Oprócz osobistych punktów sławy, aby otrzymać pojazd-nagrodę będzie wymagane 4000 obligacji.

13.2.3. Wybrany może być jedynie taki pojazd, którego gracz nie posiada w swoim garażu.

13.2.4. Wszystkie pojazdy-nagrody posiadają zestaw personalizujący „Weteran”; jeśli gracz ukończył wśród pierwszych 10% graczy, pojazd będzie wyposażony w styl „Błyskawica”, odpowiadający krajowi wybranego pojazdu.

13.2.5. Opcja wymiany punktów sławy na bonusy nagrodowe będzie obowiązywać do 21 lutego o 8:00, włącznie.

12.2.6 Wszystkie bonusy w postaci nagród będą dostępne w interfejsie mapy globalnej po zakończeniu wydarzenia.

13.3. Klasyfikacja klanów

WAŻNE!

Prosimy pamiętać, że niektóre mechaniki wydarzenia są nieodwracalne i mogą mieć wpływ na postępy klanu w wydarzeniu w przypadku, kiedy oficerowie klanu podejmą niedozwolone działania lub ich konta zostaną skradzione.

Prosimy o poważne potraktowanie kwestii bezpieczeństwa i rozważenie następujących trzech wskazówek przed rozpoczęciem wydarzenia:

 • Dla dowódców klanów: bądźcie ostrożni przy wyborze graczy mających dostęp do uprawnień oficerów i działań na mapie. Dobrym pomysłem jest ograniczenie liczby takich graczy na czas trwania wydarzenia.
 • Nigdy nie przekazujcie swojego konta osobom trzecim – jest to niebezpieczne i narusza zasady gry.
 • Zalecamy zmianę hasła do konta przed rozpoczęciem wydarzenia.

13.3.1. W zależności od miejsca klanu w klasyfikacji klanów, suma obligacji graczy w danym klanie jest mnożona przez następujący współczynnik:

 

Od

Do

Współczynnik klanu

0%

1%

7

1%

2%

6,5

2%

3%

6

3%

5%

5,5

5%

10%

5

10%

15%

4

15%

20%

3

20%

25%

2,5

25%

50%

2

50%

100%

1

13.3.2. W ten sposób jeśli gracz znajdzie się wśród 7% najlepszych graczy pod względem osobistych punktów sławy, a jego klan jest wśród 7% najlepszych klanów w tym samym regionie, to gracz otrzyma 800 obligacji (według klasyfikacji osobistej) *5 (współczynnik klanu), czyli 4000 obligacji.

13.3.3. Gracz otrzymuje mnożnik klanu wyłącznie od klanu, do którego należy w chwili zakończenia wydarzenia, jeśli spełniono następujące warunki: stoczono co najmniej 5 bitew w wydarzeniu jako członek tego klanu.

W przeciwieństwie do innych nagród, złoto w grze będzie rozdzielone w oparciu o konkretne miejsce, a nie o odsetek graczy. Całkowita pula nagród wyniesie 8 415 000 i zostanie rozdzielona pomiędzy klany według następującego schematu:

Pozycja:

Nagroda

1

200000

2

150000

3

100000

4

95000

5

90000

6

85000

7

80000

8

75000

9

70000

10

65000

11

64000

12

63000

13

62000

14

61000

15

60000

16

59000

17

58000

18

57000

19

56000

20

55000

21

54000

22

53000

23

52000

24

51000

25

50000

26

50000

27

50000

28

50000

29

50000

30

50000

31

50000

32

50000

33

50000

34

50000

35

50000

36

50000

37

50000

38

50000

39

50000

40

50000

41

50000

42

50000

43

50000

44

50000

45

50000

46

40000

47

40000

48

40000

49

40000

50

40000

51

40000

52

40000

53

40000

54

40000

55

40000

56

40000

57

40000

58

40000

59

40000

60

40000

61

40000

62

40000

63

40000

64

40000

65

40000

66

40000

67

40000

68

40000

69

40000

70

40000

71

40000

72

40000

73

40000

74

40000

75

40000

76

30000

77

30000

78

30000

79

30000

80

30000

81

30000

82

30000

83

30000

84

30000

85

30000

86

30000

87

30000

88

30000

89

30000

90

30000

91

30000

92

30000

93

30000

94

30000

95

30000

96

30000

97

30000

98

30000

99

30000

100

30000

101

30000

102

30000

103

30000

104

30000

105

30000

106

30000

107

30000

108

30000

109

30000

110

30000

111

30000

112

30000

113

30000

114

30000

115

30000

116

30000

117

30000

118

30000

119

30000

120

30000

121

30000

122

30000

123

30000

124

30000

125

30000

126

30000

127

30000

128

30000

129

30000

130

30000

131

30000

132

30000

133

30000

134

30000

135

30000

136

20000

137

20000

138

20000

139

20000

140

20000

141

20000

142

20000

143

20000

144

20000

145

20000

146

20000

147

20000

148

20000

149

20000

150

20000

151

20000

152

20000

153

20000

154

20000

155

20000

156

20000

157

20000

158

20000

159

20000

160

20000

161

20000

162

20000

163

20000

164

20000

165

20000

166

20000

167

20000

168

20000

169

20000

170

20000

171

20000

172

20000

173

20000

174

20000

175

20000

176

20000

177

20000

178

20000

179

20000

180

20000

181

20000

182

20000

183

20000

184

20000

185

20000

186

20000

187

20000

188

20000

189

20000

190

20000

191

20000

192

20000

193

20000

194

20000

195

20000

196

10000

197

10000

198

10000

199

10000

200

10000

201

10000

202

10000

203

10000

204

10000

205

10000

206

10000

207

10000

208

10000

209

10000

210

10000

211

10000

212

10000

213

10000

214

10000

215

10000

216

10000

217

10000

218

10000

219

10000

220

10000

221

10000

222

10000

223

10000

224

10000

225

10000

226

10000

227

10000

228

10000

229

10000

230

10000

231

10000

232

10000

233

10000

234

10000

235

10000

236

10000

237

10000

238

10000

239

10000

240

10000

241

10000

242

10000

243

10000

244

10000

245

10000

246

10000

247

10000

248

10000

249

10000

250

10000

251

10000

252

10000

253

10000

254

10000

255

10000

256

10000

257

10000

258

10000

259

10000

260

10000

261

10000

262

10000

263

10000

264

10000

265

10000

266

10000

267

10000

268

10000

269

10000

270

10000

271

10000

272

10000

273

10000

274

10000

275

10000

276

10000

277

10000

278

10000

279

10000

280

10000

281

10000

282

10000

283

10000

284

10000

285

10000

286

10000

287

10000

288

10000

289

10000

290

10000

291

10000

292

10000

293

10000

294

10000

295

10000

296

10000

297

10000

298

10000

299

10000

300

10000

301

10000

302

10000

303

10000

304

10000

305

10000

306

10000

307

10000

308

10000

309

10000

310

10000

311

10000

312

10000

313

10000

314

10000

315

10000

316

10000

317

10000

318

10000

319

10000

320

10000

321

10000

322

10000

323

10000

324

10000

325

10000

326

10000

327

10000

328

10000

329

10000

330

10000

13.4. Najlepsze klany wydarzenia otrzymają zaproszenia do udziału w turnieju klanów, który odbędzie się po wydarzeniu Najemnicy (tylko EU).

14. Aukcja obligacji

Gracze, którzy dostali się do Alei Sław, ale nie znaleźli się wśród 10 800 najlepszych graczy i nie otrzymali przez to możliwości wymiany obligacji na pojazdy, mogą wziąć udział w aukcji obligacji i spróbować wygrać jeden z sześciu pojazdów klanowych (T95/FV4201 Chieftain, М60, VK 72.01, Object 907, 121В, Т95Е6).

14.1. Aukcja rozpoczyna się wraz z otwarciem okna wymiany obligacji na pojazdy 6 lutego (Uwaga: czas rozpoczęcia aukcji może ulec zmianie), a kończy się 21 lutego o 8:00.

14.2. Gracze, którzy dostali się do Alei Sław, ale nie znaleźli się wśród najlepszych 10 800 graczy, mogą złożyć ofertę w wysokości przynajmniej 5000 obligacji. Uwaga – osobiste punkty sławy można wymienić na obligacje i użyć w aukcji.

14.3. Gracz może wycofać swoją ofertę w dowolnym momencie i złożyć inną ofertę.

14.4. Na końcu aukcji 600 graczy, którzy złożyli najwyższe oferty, otrzyma pojazdy wybrane przez siebie w oknie licytacji.

14.5. Jeśli jest kilku graczy, którzy złożyli najniższą wygrywające oferty, to pojazdy otrzymają gracze, którzy złożyli te oferty najwcześniej.

14.6. Złożone oferty, które nie wygrały, zostaną zwrócone graczom, którzy je złożyli.

Zamknij