Wojny klanów – Armageddon

Regulamin i zasady

1. Ogólne zasady dotyczące wydarzenia „Armageddon”.

1.1 Wydarzenie „Armageddon” będzie trwać od11:00 w środę, 10 czerwca do 11:00 w sobotę, 20 czerwca i będzie rozgrywane na specjalnej mapie, istniejącej równolegle do mapy globalnej, na której obowiązują standardowe zasady.

W wydarzeniu mogą brać udział wszystkie klany – zarówno już istniejące, jak i te, które powstały po rozpoczęciu wydarzenia. 

1.2   Najważniejsze elementy i zasady obowiązujące podczas wydarzenia przedstawiono poniżej:

 • Wszystkie bitwy w ramach wydarzenia będą rozgrywane pojazdami VIII poziomu.
 • Bunty są wyłączone.
 • Zostaną dodane nowe prowincje startowe.
 • Liczba uczestników turniejów desantowych zostanie zwiększona do 128 (z wyjątkiem okresu „ponownego podziału świata”).
 • Blokowanie pojazdów jest wyłączone.
 • Klany mogą przenosić żetony do rezerwy bez konsekwencji.
 • Klany mogą wziąć udział w turniejach inwazyjnych nawet wtedy, gdy kontrolują prowincje na mapie globalnej.

1.3   Pierwszego dnia wydarzenia, o 11:00 w środę, 10 czerwca, na mapie wydarzenia nastąpi ponowny podział świata.

 • Klany będą mogły przeprowadzać inwazję dowolnej prowincji.
 • Funkcje wywiadu i kontrwywiadu będą włączone.
 • Podczas powtórnego podziału świata klany mogą złożyć maksymalnie 32 zgłoszenia inwazji.
 • Jeśli podczas turnieju inwazyjnego bitwa z posiadaczem prowincji zakończy się remisem, prowincję zdobędzie atakujący klan.

1.4   Ponowny podział świata zakończy się o 11:00 w czwartek, 11 czerwca. Od tego momentu będą obowiązywać reguły wydarzenia „Armageddon”:

 • Jeśli w trakcie turnieju inwazyjnego bitwa z właścicielami prowincji zakończy się remisem, prowincja pozostanie pod kontrolą obrońców.

1.5   Przychody za prowincje na obu mapach będą połączone w jedną pulę złota, która zostanie rozdzielona pomiędzy prowincje w następujący sposób:

 • Przychody za posiadanie prowincji na mapie globalnej zostaną zmniejszone do minimum:

1)      Prowincje startowe – 48

2)      Zwykłe prowincje – 72

3)      Prowincje o wysokim dochodzie – 480

 • Przychody za wszystkie prowincje na mapie wydarzenia Armageddon zostaną zwiększone do 960
2. Zasady specjalne

W ramach wydarzenia Armageddon każdy z klanów musi wykonać następujące po sobie zadania:

 • Wykonajcie inwazję na mapie i przejmijcie Centrum operacyjne, aby uzyskać informacje o kolejnym zadaniu.
 • Zdobądźcie prowincję, aby uzyskać samolot „Dysk Belluzzo”.
 • Zdobądźcie kolejną prowincję z platformą startową. Klan może przejść z tej prowincji do prowincji startowej w tajnym regionie – Nowej Szwabii.
 • Po wygraniu turnieju desantowego w Nowej Szwabii klan musi zdobyć przyczółek, który pozwoli mu przygotować ofensywę.
 • Zdobądźcie prowincję z Reaktorem, który będzie zasilał port kosmiczny.
 • Zdobądźcie prowincję z portem kosmicznym, aby przejść na nową mapę globalną.
 • Utrzymajcie prowincję z portem kosmicznym i zdobywajcie kolejne reaktory, aby zwiększyć swój wskaźnik sukcesu.

2.1 Mapa wydarzenia Armageddon

2.1.1 Po otwarciu mapy klan zostanie zapytany o swój prime time, tj. czas, podczas którego najczęściej prowadzi działania. Prime time może zostać wybrany jedynie przez dowódcę lub zastępcę przy rozpoczęciu pierwszego zadania. Klany mogą też działać na mapie globalnej i nie angażować się w żadne z zadań. W trakcie wydarzenia klany mogą rozpocząć zadanie w dowolnym momencie.


2.1.2
Po wybraniu prime time system przydzieli klanowi losową prowincję startową. Jest ona pierwszym krokiem w wykonywanym zadaniu i siedzibą Centrum operacyjnego.


2.1.3
Po potwierdzeniu prime time przez upoważnionego członka klanu zadanie zostanie uznane za rozpoczęte.

Ważne: Prowincja może być prowincją początkową w zadaniach kilku klanów. W takim wypadku każdy z nich otrzyma osobne zadanie.


2.1.4
Jeżeli podczas ponownego podziału świata klan zgłaszał udział w turnieju inwazyjnym, ale nie zmieścił się w limicie uczestników, automatycznie uzyska nowe zadanie inwazji w innej prowincji, zgodne z wybranym prime time. Następnie, jeżeli klan brał udział w turnieju inwazyjnym, ale nie zakwalifikował się do kolejki zgłoszeń, żetony zostaną przeniesione do kolejnego turnieju inwazyjnego o daną prowincję.


2.1.5
Jeżeli do turnieju inwazyjnego zgłosi się więcej klanów, niż pozwala na to limit dostępnych miejsc dla uczestników najbliższego turnieju inwazyjnego, priorytet uzyskują te klany, dla których dana prowincja jest prowincją startową w ramach zadania.


2.1.6
Pierwszy etap zostanie ukończony, kiedy klan wygra turniej inwazyjny i założy sztab w prowincji startowej. Klan ma 36 tur na wykonanie zadania od momentu jego otrzymania.


2.1.7
Zadanie zostaje uznane za nieukończone, jeżeli:

 • Klan nie zgłosił się do żadnego turnieju inwazyjnego.
 • Klan nie dostał się do kolejki turnieju inwazyjnego.
 • Klan przegrał w turnieju inwazyjnym.

Jeżeli klan nie ukończy pierwszego etapu, otrzyma nowe zadanie w ramach pierwszego etapu zaraz po tym, jak zostanie spełniony któryś z powyższych warunków.

2.1.8 Jeżeli klan ukończy pierwsze zadanie (wykona desant na mapie, zdobędzie Centrum operacyjne i założy sztab), otrzyma kolejne zadanie – zdobycie prowincji, w której można uzyskać Dysk Belluzzo. Prowincja zostanie wybrana losowo spośród prowincji sąsiadujących z centrum operacyjnym. Prime time prowincji docelowej dla danego zadania może różnić się o godzinę od prime time wyznaczonego przez klan. Jeżeli prowincja wyznaczona jako cel jest także prowincją startową, klan musi zgłosić udział w turnieju inwazyjnym i wygrać turniej, aby ją zdobyć. Prowincja jest uznawana za zdobytą po założeniu w niej sztabu. Klan ma 36 tur na wykonanie tego zadania.

2.1.9 Kiedy klan przeniesie sztab z prowincji z Centrum operacyjnym do prowincji z dyskiem Belluzzo, uzyska nowe zadanie zdobycia kolejnej prowincji: Platforma startowa. Będzie to losowo wybrana prowincja sąsiadująca z prowincją, w której znajduje się dysk Belluzzo. Klan musi zdobyć platformę startową i przenieść do niej swój sztab Prime time prowincji docelowej dla danego zadania może różnić się o godzinę od prime time wyznaczonego przez klan. Jeżeli prowincja oznaczona jako cel jest też prowincją startową, klan musi wysłać zgłoszenie do turnieju inwazyjnego, aby ją zdobyć. Prowincja jest uznawana za zdobytą po założeniu w niej sztabu. Klan ma 36 tur od momentu przyjęcia zadania na jego wykonanie.

2.1.10 Po zdobyciu platformy startowej klan zyskuje możliwość przejścia do specjalnego obszaru – Nowej Szwabii – dostępnego w ramach wydarzenia. Aby przejść do Nowej Szwabii, klan musi posiadać co najmniej 15 żetonów.

2.1.11 Zadanie zostanie uznane za nieukończone, jeżeli w którymkolwiek etapie sztab zostanie utracony i przejdzie do rezerwy. W takim wypadku klan otrzyma nowe zadanie z pierwszego etapu, nawet jeżeli posiada prowincje na mapie.

2.1.12 Jeżeli klan nie przeniesie sztabu do zdobytej prowincji oznaczonej jako cel zadania, otrzyma kolejne zadanie podobne do poprzedniego, umiejscowione w kolejnej prowincji sąsiadującej ze sztabem klanu. Klan może wznowić wykonywanie zadania od punktu, w którym zostało przerwane.


2.2 Nowa Szwabia

2.2.1 Nowa Szwabia jest specjalnym obszarem dostępnym podczas wydarzenia. Służy on jako punkt początkowy do wykonania głównego celu wydarzenia przez klany. Do Nowej Szwabii można dostać się jedynie przez zdobycie przyczółku, który staje się dostępny po uzyskaniu platformy startowej.

2.2.2 Po zdobyciu Platformy startowej klan zostanie automatycznie usunięty z mapy o określonej godzinie – 11:00. Wszystkie żetony i sztab klanu powrócą do rezerwy i pozostaną aktywne. Następnie klan automatycznie weźmie udział w turnieju inwazyjnym o przyczółek – prowincję na obrzeżach tajnego obiektu składającego się z reaktorów i portu kosmicznego. Klan zyskuje punkty sławy za pierwsze zdobycie przyczółka w trakcie desantu na Nową Szwabię.

2.2.3 Jeżeli klan został pokonany w trakcie turnieju o przyczółek lub wyparty z prowincji w Nowej Szwabii, automatycznie rozpocznie kolejny desant na Przyczółku. Liczba prób jest nieograniczona. W jeżeli bitwa z właścicielem zakończy się remisem, prowincja przejdzie w ręce klanu napastników.

2.2.4 Po zdobyciu Przyczółka zwycięzca będzie mógł zaatakować reaktor – część tajnego obiektu, którego zdobycie zapewnia klanowi punkty sławy.

2.2.5 Głównym zadaniem w wydarzeniu jest zdobycie portu kosmicznego, wokół którego leżą prowincje z reaktorami. Klan posiadający port kosmiczny może przejmować reaktory, aby uzyskać mnożnik x4 do zdobywanych punktów sławy. Sam port kosmiczny nie zapewnia dodatkowych punktów sławy.

Ważne: Ponowne zdobycie reaktora przez klan nie zapewnia punktów sławy. Oznacza to, że punkty sławy za zdobycie danego reaktora są przyznawane tylko raz.


2.3 Dodatkowe misje

2.3.1
Punkty sławy są przyznawane nie tylko za wykonywanie zadań, ale też za tworzenie przeszkód dla konkurencyjnych klanów.


2.3.2
Podczas wydarzenia będą dostępne następujące misje:

 • „Znajdź i zniszcz" – sprawcie, że sztab nieprzyjacielskiego klanu zostanie przeniesiony z mapy do rezerwy podczas wykonywania drugiego lub trzeciego zadania. W takiej sytuacji zwycięski klan otrzyma dodatkowe punkty sławy.
 • „Wartownik” – obrońcie prowincję przed atakiem nieprzyjacielskiego klanu, dla którego dana prowincja jest wyznaczonym celem.

Więcej informacji znajdziecie w poniższej infografice:

Uwaga: „Ustawianie” bitew stanowi naruszenie zasad regulaminu i podlega karze usunięcia wszystkich punktów sławy lub zablokowania konta gracza, który naruszy regulamin.

W przypadku sporu dotyczącego zdobytych punktów sławy (podejrzenia o „ustawianie” bitew itd.), administratorzy gry zastrzegają sobie prawo do zażądania powtórki z bitwy, zrzutów ekranu lub innych informacji związanych z zaistniałą sytuacją. Jeżeli prośba o udostępnienie informacji nie zostanie spełniona, decyzja w tej kwestii będzie należeć do administratorów. Zalecamy włączenie opcji nagrywania powtórek w ustawieniach gry na czas trwania wydarzenia.


 

Zamknij