Upozornění!
Položka novinek, kterou si prohlížíte, je ve starém formátu webové stránky. V některých verzích prohlížečů se mohou vyskytnout problémy s jejím zobrazením.

Zavřít

Nová událost: Běsnění

Událost Běsnění skončila. Všechny zbývající pronajaté tanky budou odstraněny, jakmile vyprší jejich čas pronájmu. Děkujeme vám za účast.

Tankisté,

s aktualizací na verzi 9.10 bude dostupná událost s názvem Běsnění. Bitvy budou probíhat ve dvou dobře známých formátech: Nadvláda a Drcení oceli.


Chcete-li si zahrát bitvy v této události, klikněte na Náhodná bitva a vyberte ze seznamu možnost Běsnění.

Poté budete mít možnost vybrat si formát bitvy.

 

Drcení oceli

V závislosti na formátu se bitev budou moci účastnit samostatní hráči a čety. Standardní doba bitvy je až 15 minut.

Bitvy se budou odehrávat na dvou mapách:

 • Město duchů
 • Icebound

Hlavním cílem je získat více bodů vítězství než ostatní hráči nebo čety, a to samozřejmě ještě před koncem bitvy. Jestliže nějaký hráč nebo četa získají požadovaný počet bodů vítězství před vypršením času, bitva okamžitě skončí.

Hráči, kteří se budou chtít zapojit do bitvy, si musí vybrat jeden až tři tanky X. úrovně. Nejsou zde žádná omezení třídy vozidel. Bitvu spustíte tak, že připravíte všechna vozidla a poté klepnete na tlačítko „Bitva!“.

 

Hlavní vlastnosti této herní události

Hlavní charakteristikou této nové herní události jsou rozdílné bojové úkoly pro samostatné hráče a hráče v četách.

 • Samostatní hráči: Jejich hlavním cílem bude způsobovat poškození a zabírat vlajky. Za tyto činnosti budou získávat body vítězství. Vlajky ukořistěné samostatnými hráči budou absorbovány a vrátí se na své původní místo. Samostatní hráči hrají za sebe, bez spojenců.
 • Čety: Hráči také mohou vytvořit tříčlenné čety. Jejich hlavním cílem bude donést vlajky na určená místa. Čety jsou samostatné bojové jednotky – všichni ostatní účastníci bitvy jsou jejich nepřátelé. Body vítězství získané hráči v četě se sčítají a poté přidají k celkovému bitevnímu skóre. Body vítězství se udělují za přinesení vlajky na určené místo, způsobení poškození a zničení nepřátel.

Během bitvy budou hráčům dostupné následující bojové rezervy:

 • Dělostřelecký úder
 • Letecký úder

Bojové rezervy jsou dostupné po provedení určitých činností v bitvě: poškození nebo zničení nepřítele. Chcete-li bojové rezervy použít, stiskněte klávesu 7 nebo 8 a vyberte cílový bod. Při používání leteckého úderu budete také používat myš k nastavení směru útoku letadla. Ten pak bude mít vliv na tvar bombardovací zóny.

 

Formáty bitvy pro Drcení oceli

Hráči budou mít k dispozici tři formáty bitvy:

Smíšený formát: Čtyři čety a čtyři samostatní hráči bojují současně. Bitvy jsou vedeny ve formátu Free-for-All. Za bojovou jednotku se považuje četa tří hráčů nebo samostatný hráč. Vyhrává první četa nebo samostatný hráč, který získá 750 bodů vítězství, případně četa či samostatný hráč s nejvyšším počtem těchto bodů po uplynutí času. Body vítězství se získávají za způsobené poškození, zničení nepřítele a donesení/absorbování vlajky. V nové verzi Drcení oceli budete mít možnost zjistit, které čety je ten který hráč členem.

Formát čet: V této bitvě bojují čtyři čety. Bitvy jsou vedeny ve formátu Free-for-All. Vyhrává první četa, která získá 750 nebo více bodů vítězství, nebo četa s nejvíce body na konci kola po uplynutí času. Body vítězství se získávají za donesení vlajky na určené místo, poškození nebo zničení nepřítele. V nové verzi Drcení oceli budete mít možnost zjistit, které čety je ten který hráč členem.

Samostatný formát: V této bitvě bojuje dvanáct hráčů. Bitvy jsou vedeny ve formátu Deathmatch. Nejsou zde žádné vlajky. Body vítězství se získávají pouze za poškození nebo zničení nepřítele. Hráč může vyhrát buď tím, že získá 200 bodů (čímž bitva skončí), nebo tím, že bude mít nejvíce bodů po uplynutí času bitvy.

Formáty bitev jsou vybírány náhodně během sestavování týmů.

 

Opětovné nasazování do boje

Když je váš tank zničen, můžete se znovu připojit do bitvy s některým z vámi vybraných vozidel.

Opětovná nasazení (respawny) jsou neomezená, ale je-li tank zničen, zvýší se jeho doba zamrznutí (nepoužitelnosti):

Počet zničení

Doba zamrznutí (sekund)

1

20

2

25

3

30

4

35

5

40

 

Nadvláda

Každá bitva Nadvlády bude probíhat mezi dvěma týmy 10 nebo 15 hráčů, v závislosti na mapě. Účastnit se mohou samostatní hráči i čety. Doba bitvy je až 15 minut.

Cílem je získat více bodů vítězství než nepřítel. Jestliže jeden tým získá 150 bodů vítězství, bitva okamžitě skončí. Body vítězství se získávají za donesení ukořistěné vlajky do speciální zóny a za zničení nepřátelského vozidla.

Bitvy se budou odehrávat na těchto mapách:

 • Icebound (1 nebo 4 vlajky);
 • Město duchů (1 nebo 4 vlajky);
 • Doly (1 vlajka);
 • Útesy (1 vlajka);
 • Karélie (4 vlajky)
 • Himmelsdorf (4 vlajky)

Hráči, kteří se budou chtít zúčastnit bitvy, si budou muset vybrat jeden až tři vlastní tanky úrovní VIII, IX a X. Navíc mezi vybranými tanky musí být minimálně jedno vozidlo X. úrovně. Bitvu spustíte tak, že připravíte svá vozidla a kliknete na tlačítko „Bitva!“.

Opětovné nasazování do boje

Když je váš tank zničen, můžete si v kontextové nabídce vybrat další a vrátit se do bitvy. Do bitvy se nemůžete vrátit ve vozidle, které bylo předtím zničeno.

 

Princip fungování

 

Ukořistění vlajky

Během bitvy můžete ukořistit a nést vlajky. Vlajka je automaticky sebrána, jakmile se jí vozidlo dotkne. Jakmile seberete vlajku, musíte ji donést na určené místo. Když se vám to podaří, váš tým získá určitý počet bodů a vlajka je automaticky vrácena na svou původní pozici.

 • Vlajky budou umístěny ve speciálních zónách na mapě.
 • Tank, který sebral vlajku, bude označen na mapě.
 • Umístění a pohyb vlajek se budou zobrazovat na minimapě pomocí speciální značky.
 • Je-li nepřítel nesoucí vlajku zničen, vlajka upadne na zem. Jestliže se toto stane, všichni hráči v bitvě budou moci po určitou dobu vlajku sebrat. Nesebere-li žádný hráč vlajku během této doby, vrátí se vlajka automaticky na své původní místo.

 

Servisní zóny

Na mapě bude určitý počet zón, ve kterých je možné opravit vozidlo a doplnit munici. Aktivace těchto zón se provádí tak, že hráč vjede do žlutého kruhu vyznačeného na minimapě odpovídající ikonou a počká pět vteřin, během kterých nesmí obdržet žádné poškození nebo opustit kruh. Je-li tank poškozen, časovač se vynuluje.

Zóny mají interval použití 1 minutu. To znamená, že po použití zóny musíte počkat 60 sekund, než ji budete moci použít znovu. Interval použití se počítá pro každého hráče zvlášť, takže zónu může používat několik hráčů z obou týmů najednou.

Pronájem vozidel

V náhodných bitvách budou k dispozici speciální mise. Po splnění těchto misí bude možné si pronajmout tři vozidla, která lze použít pouze v události Běsnění:

 • IS-7 (R)
 • T-62A (R)
 • AMX 50B (R)

Pronajatá vozidla jsou vizuálně odlišná od svých protějšků, ale jejich vlastnosti jsou naprosto stejné.

Doba pronájmu je 24 hodin. Jakmile tato doba vyprší, vozidlo zmizí a vy budete muset znovu splnit výše uvedené speciální mise.

Při prvním zapůjčení vozidla k němu dostanete posádku se 100% hlavní kvalifikací. Když doba pronájmu uplyne, posádka zmizí společně s tankem. Nicméně při dalším pronájmu tanku se tento objeví ve vaší garáži se stejnou posádkou, která bude mít stejnou úroveň výcviku, jakou měla při odebrání.

Když skončí doba pronájmu, bude možné zkušenosti získané těmito vozidly konvertovat na volné zkušenosti.

Po skončení události budou posádky přesunuty do kasáren. Nemáte-li pro ně dost lůžek, tankisté budou umístěni na dočasná lůžka, která zmizí, jakmile propustíte nebo přesunete člena posádky na jiné vozidlo. Veškeré vybavení a spotřební doplňky, které budou v čase skončení události namontované na vozidlech, budou zdarma odmontovány a umístěny do skladu.

 

Tankisté, je čas na pořádné bojové šílenství!

Zavřít