Oznámení mezinárodního šampionátu ve World of Tanks

Velitelé!

Přivítejte zbrusu novou soutěžní akci s překvapením: Mezinárodní šampionát World of Tanks (WCI)!

Jedná se o první světový turnaj ve World of Tanks s formátem 15 proti 15, kterého se zúčastní ty nejlepší týmy ze všech pěti regionů: Commonwealthu, Evropy, Severní Ameriky, Asie/Pacifiku a Číny!

Internetové kvalifikační turnaje začnou letos, a to velmi brzy. Pokud však v jejich finálových zápasech zvítězíte, vy a váš tým zamíříte do Číny, kde se začátkem roku 2022 odehraje offline finále! Jedná se o první offline událost, kterou budeme po dlouhé době pořádat. Doufáme proto, že sdílíte naše nadšení!

Nemáte dost peněz? Dobrá zpráva! Ceny ve finále turnaje WCI 15x15 převyšují cokoliv, co jste doposud viděli –⁠ 1 000 000 yuan (~130 000 eur)!.

Připravte se předvést v bitvách a bojujte v regionálních kvalifikacích o šanci stát se tím nejlepším v Evropě –⁠ a na celém světě!

Regionální turnaje pro zvané a ceny

Každý z pěti regionů bude pořádat svůj vlastní regionální turnaj pro zvané, který slouží jako kvalifikace do WCI. Pravidla a data těchto turnajů budou oznámena zvlášť pro každý zúčastněný region.

Každá kvalifikace týmům nabízí dodatečné ceny v celkové hodnotě 7 500 eur!

PODMÍNKY ÚČASTI V TURNAJI WCI

Rozbalit

Obecné podmínky

Každý hráč v týmu, který se na základě výsledků této soutěže kvalifikuje k účasti v turnaji WCI, je srozuměn s tím, že k zapojení do tohoto turnaje musí:

1. být schopen cestovat ve stanoveném termínu turnaje do Číny, což mimo jiné znamená, že:

 • musí mít doklady potřebné k cestování do zahraničí a získat čínské vízum,
 • nepodléhá žádným zvláštním omezením, která by mu bránila ve vycestování ze země jeho pobytu nebo příletu do Číny,
 • musí organizátorovi turnaje WCI na jeho žádost poskytnout údaje z cestovních dokladů a osobní informace potřebné k zajištění cesty,
 • musí provést kroky potřebné k získání čínského víza na příslušném čínském velvyslanectví a plně na této věci spolupracovat s organizátorem turnaje WCI
 • uhradit náklady na vydání víza, které budou později kompenzovány organizátorem turnaje WCI po předložení dokladu o zaplacení (který si hráč musí uchovat).

2. být připraven dodržovat v Číně všechna omezení spojená s nemocí COVID, mezi která mimo jiné patří:

 • po příletu do Číny bude hráč převezen do hotelu, kde bude muset zůstat po zákonem stanovenou dobu v karanténě, a to za podmínek popsaných níže v této sekci
 • podstoupení testu na COVID, a to podle požadavků aktuálně platných čínských předpisů nebo (v případě potřeby) organizátora turnaje WCI.

Zúčastnit se mohou pouze hráči starší 18 let.

Povinná karanténa

Délka karantény bude stanovena na základě zákona platného v době hráčova příletu do Číny.

V průběhu povinné karantény:

 • bude každý hráč ubytován ve vlastním hotelovém pokoji,
 • nesmí hráč opustit svůj pokoj nebo v něm mít hosty, a to včetně svých spoluhráčů,
 • obdrží každý hráč třikrát denně jídlo na základě jeho stravovacích omezení,
 • bude hráči na žádost organizátora turnaje WCI poskytnut místní účet ve WoT a přístup do služby VPN.

Náklady pokryté organizátorem turnaje WCI

V rámci hráčovy účasti v turnaji WCI pokryje jeho organizátor následující náklady:

 • poplatek za vydání hráčova čínského víza,
 • cestu ze země hráčova pobytu do města, kde se bude odehrávat turnaj WCI, a zpět (Upozornění: Místo odletu v zemi pobytu hráče bude vybráno podle uvážení organizátora turnaje WCI. V potaz bude brána přístupnost pro hráče a dostupnost letenek),
 • ubytování v Číně, a to jak po dobu povinné karantény, tak i v průběhu turnaje WCI,
 • dopravu z místa ubytování do místa, kde se bude pořádat turnaj WCI.

Náklady, které nejsou uvedeny výše, může být nucen uhradit hráč.

Potvrzení o seznámení s riziky nemoci COVID-19

Každý hráč v týmu, který se na základě výsledků této soutěže kvalifikuje k účasti v turnaji WCI:

 • je srozuměn s potenciálním rizikem nákazy nemocí COVID-19 v průběhu turnaje WCI, včetně cesty do/z Číny, a to z důvodů současné epidemiologické situace a přes všechna provedená preventivní opatření
 • souhlasí, že organizátor soutěže ani organizátor turnaje WCI neponese v případě, že se hráč nakazí nemocí COVID-19, jakoukoliv odpovědnost.

Všichni účastníci jsou srozuměni s tím, že vzhledem k epidemiologické situaci a dalším vnějším faktorům může být turnaj WCI odložen, přesunut na jiné místo nebo zrušen organizátorem, a jeho organizátor ani organizátor této soutěže nenese odpovědnost za jakékoliv odložení, změnu nebo zrušení.

Právo přizvat další týmy

Hráči jsou srozuměni s tím, že organizátor turnaje WCI může na základě svého uvážení pozvat jeden či více týmů z určitého regionu, pokud se jiný tým nemůže zúčastnit nebo z jiných důvodů.

Podmínky účasti

Hráči, kteří nesouhlasí s jakoukoliv z podmínek uvedených v sekci „PODMÍNKY ÚČASTI V TURNAJI WCI“, se nemohou turnaje WCI zúčastnit a měli by o tom neprodleně informovat svého týmového manažera. Týmoví manažeři musí takové hráče vyměnit za náhradníky. V každém případě nesmí být v soupisce týmu více než 16 hráčů, a to včetně týmového manažera. Podmínkou účasti je, aby alespoň 8 hráčů vybraných na soupisku turnaje WCI bylo také na soupisce současné soutěže.

Hráči jsou srozuměni s tím, že k účasti v turnaji WCI musí kromě výše uvedených podmínek také souhlasit s oficiálními pravidly turnaje WCI, které organizátor zveřejní později.

Sbalit

Již brzy se od nás dozvíte více informací o kvalifikacích do WCI. Nenechte si ujít největší událost roku ve World of Tanks!

Vpřed!

Zavřít