Upozornění!
Položka novinek, kterou si prohlížíte, je ve starém formátu webové stránky. V některých verzích prohlížečů se mohou vyskytnout problémy s jejím zobrazením.

Zavřít

Projekt „Černé zlato“: Hadí zub

1. Pravidla 3. fáze čtvrté kampaně

1.1. Třetí fáze čtvrté kampaně se nazývá „Hadí zub“ a bude probíhat od 10. prosince 09:00 SEČ do 21. prosince 09:00 SEČ.

1.2. Parametry fáze:

 • Všechny bitvy v rámci fáze se budou hrát s vozidly IX. - X. úrovně.
 • Formát bitvy: 15 × 15.
 • Délka bitvy: 15 minut.
 • „Mlha války“ je zapnuta.
 • Počet účastníků vyloďovacího turnaje: 64.
 • Uzamykání vozidel je vypnuto.
 • Moduly divizí jsou vypnuty.
 • Aukce jsou zapnuty.
 • Příjmy ve všech provinciích činí 600 za den.
 • Zvýšení příjmů provincie v rámci kampaňové fronty není k dispozici.
 • Celkový počet provincií dostupných na globální mapě: 240
 • Počet vyloďovacích provincií: 72
 • Klany, které provincie již vlastní, se stále mohou zúčastňovat vyloďovacích turnajů.
 • Počet aktivních žádostí o účast v turnaji, které jsou k dispozici během hlavního času: 4.
 • Postihy za nedostavení se do bitvy jsou uplatňovány.

1.3. 3. fáze čtvrté kampaně se bude odehrávat v Jižní Americe.

 • Fronta kampaně: 20:00 - 22:00 (SEČ). Počet provincií: 240.

2. Speciální pravidla 3. fáze

Během 3. fáze budou klany dostávat individuální klanové operace, tj. soubory klanových úkolů. Za plnění úkolů a operací budou klany dostávat body slávy.

2.1. Dostávání klanových úkolů a operací. Vylodění.

2.1.1. Po vstupu na globální mapu si budou klany moci vybrat první úkol klanové operace.

2.1.2. Před obdržením klanového úkolu můžete na speciální obrazovce nastavit parametry pro všechny úkoly klanové operace. Nejprve si vyberte hlavní čas, během kterého bude váš klan dostávat úkoly, a pak vyberte způsob vylodění na globální mapě:

 • Vyloďovací turnaj

nebo

 • Aukce

2.1.3. Když si klan vybírá hlavní čas, kdy dostane úkol, a k dispozici nejsou žádné dostupné žádosti o vylodění v žádné vyloďovací provincii, pak klan žádný úkol nedostane. V takovém případě může klan stále podat žádost o vylodění ve stejném hlavním čase prostřednictvím aukce.

2.1.4. Klan může zahájit několik klanových operací; každá z nich může být nastavena podle bodu 2.1.2. To znamená, že klan může využít několik bojových jednotek ke splnění klanových úkolů v různých oblastech v rámci fronty. Maximální počet aktivních operací, které klan může mít, je 5.

2.1.5. Při výběru klanového úkolu a nastavení hlavního času by měl klan zvážit následující faktory:

 • Pokud je hlavní čas vybrán před zformováním vyloďovacích turnajů (více než hodinu před hlavním časem), pak se úkol považuje za splněný, jakmile hlavní čas skončí a cílová provincie je obsazena.
 • Pokud je hlavní čas vybrán po zformování vyloďovacích turnajů (hodinu před hlavním časem, či méně), a vaše cílová provincie je stejná jako ta, o kterou bojujete, pak váš klan musí takovou provincii ubránit během hlavního času následujícího dne.

2.2. Plnění úkolů. Obsazování provincií.

2.2.1. Klan může začít s plněním klanových úkolů, jakmile dostane první úkol klanové operace a přejde k obsazování provincií podle operačního scénáře.

2.2.2. Cílová provincie pro nadcházející klanový úkol je vybrána ze sousedních provincií, za předpokladu, že:

 • Klanu nepatří
 • Není cílem klanu v jiné operaci
 • Není vyloďovací provincií

V případě, že žádná sousední provincie nesplňuje výše zmíněné podmínky, bude cílová provincie vybrána náhodně ze všech provincií se stejným hlavním časem.

2.2.3. Cílová provincie je považována za obsazenou, jestliže ji klan vlastní, jakmile bitvy v provincii skončí, i když se v provincii nenachází žádné velitelství.

2.2.4. Za obsazení cílové provincie během klanové operace dostanou klany jako bonus fixní počet bodů slávy.

Popis

Klanové body slávy

Bonus za obsazení cílové provincie

1 000

2.2.5. Navíc může klan k bonusu zmíněnému v bodě 2.2.4 také získat body slávy za každý následující úkol dokončený v rámci klanové operace.

Popis

Klanové body slávy

Bonus za 1. úkol

1 000

Bonus za 2. úkol

5 000

Bonus za 3. úkol

10 000

Bonus za 4. úkol

25 000

Bonus za 5. úkol

50 000

Bonus za 6. úkol

100 000

Bonus za 7. úkol

200 000

Bonus za 8. úkol

300 000

Bonus za 9. úkol

400 000

Bonus za 10. úkol

500 000

 

2.2.6. Před přijetím každého úkolu během klanové operace mají klany dvě možnosti:

 • Pokračovat v klanové operaci a přijmout další klanový úkol, který jim v případě splnění dá větší bonus. Jakmile přijme další úkol, dostane klan podrobnosti o další cílové provincii a jejím současném vlastníkovi.
 • Přerušit operaci. V takovém případě klan dostane klanové body slávy podle úrovně posledního splněného úkolu.

Příklad: Klan A obsadil cílovou provincii, což byl čtvrtý úkol klanové operace. Klan se může rozhodnout buď k ukončení operace a získat 25 000 bodů slávy jako bonus za splnění 4. úkolu, nebo pokračovat v operaci a pokusit se získat 50 000 bodů slávy jako bonus za dokončení 5. úkolu.

 

2.2.7. Pokud klan neučinil rozhodnutí o přerušení či pokračování operace dříve, než tři hodiny před hlavním časem, pak je klanová operace automaticky přerušena a klan získává bonus podle posledního splněného klanového úkolu.

2.2.8. Pokud klan prohraje bitvu o cílovou provincii, je to považováno za selhání klanové operace, a klan za klanové úkoly nedostane žádný bonus.

 

2.2.9. Po selhání v dokončení klanové operace může klan zahájit jinou.

 

2.2.10. Všechny podrobnosti o aktivních klanových operacích jsou k dispozici na globální mapě.

 

2.3. Doplňkové klanové úkoly

2.3.1. Klan může získat body slávy jak za plnění hlavních klanových úkolů, tak i za to, že zabrání ostatním klanům ve splnění jejich úkolů.

 

2.3.2. Pokud klan brání nepřátelskému klanu (nebo několika klanům) ve splnění jejich klanových úkolů tím, že zabere cílovou provincii nepřítele, pak získá 10 % z bonusu, který by nepřátelský klan získal za splnění svého úkolu. Klan nezíská žádný bonus v případě, pokud je zabraná provincie zároveň provincií cílovou.

2.3.3. Podrobnosti o potenciálním bonusu za každou provincii jsou k dispozici na globální mapě.

Příklad: Pokud klan A brání klanu B ve splnění jeho úkolu (tj. na konci hlavního času je klan A vlastníkem cílové provincie klanu B), pak klan A dostane 10 % z bonusu, který by klan B získal v případě, že by zvládl úkol splnit.

 

3. Osobní body slávy

3.1. Během třetí fáze se body slávy budou udělovat podle níže uvedeného vzorce:

Klikněte zde pro rozbalení …

 

Sbalit

 

 • Fame_Points: Body slávy
 • Fame_points_base: koeficient bodů slávy fáze = 1 000.
 • Battle_type_c: koeficient typu bitvy
 • Event_value_c: koeficient herní akce = 1
 • Elo_c: Koeficient Elo hodnocení je rovný Elo hodnocení na frontě X. úrovně
 • Team_XP: zkušenosti získané týmem v bitvě
 • Battle_XP: celkové zkušenosti získané během bitvy oběma zúčastněnými týmy
 • Team_size velikost týmu nastavená podle parametrů 3. fáze = 15
Sbalit Rozbalit

Koeficienty typu bitvy (Battle_type_c)

Typ bitvy

Koeficient

Vyloďovací turnaj

1

Aukční turnaj

5

Bitva o provincii (závěrečná bitva turnaje)

5

Koeficienty Elo hodnocení (Elo_c)

Elo hodnocení protivníkova klanu

Elo_c

<= 1 000

1.0

1 001 – 1 200

1.1

1 201 – 1 400

1.2

1 401 – 1 600

1.3

1 601 – 1 800

1.4

1 801 – 2 000

1.5

3.2. Klan také za každou bitvu získává stejné množství bodů slávy, jako člen klanu, který se bitvy zúčastnil. Například, hráči klanu A získali po bitvě 36 osobních bodů slávy. Tím pádem klan A také získal 36 klanových bodů slávy.

Důležité: Důležité: Falešné bitvy/manipulování výsledků se také považuje za porušení pravidel a bude potrestáno úplným odebráním klanových a osobních bodů slávy a suspendací herního účtu.

Ve sporných případech ohledně připsání bodů slávy (podezření na zmanipulovaný zápas, atp.) si administrátoři hry vyhrazují právo na vyžádání záznamu bitvy, snímků obrazovky a ostatních informací, které s danou situací souvisí. Pokud nejsou požadované informace poskytnuty, vyhrazují si administrátoři právo na uvalení sankcí na možné provinilce. Důrazně vám doporučujeme zapnutí možnosti „Ukládat záznam bitvy“ (záznamy bitev) v nastavení hry.

Zavřít