Upozornění!
Položka novinek, kterou si prohlížíte, je ve starém formátu webové stránky. V některých verzích prohlížečů se mohou vyskytnout problémy s jejím zobrazením.

Zavřít

Pravidla a podmínky druhého tažení

1. Obecná pravidla druhého tažení

1.1   Druhá kampaň na globální mapě bude zahájena 5. listopadu a bude se skládat ze tří fází:

 • „Doba revolucí“ Bitvy se budou odehrávat s vozidly do 6. úrovně.
 • „Vlaková loupež“ Bitvy se budou odehrávat s vozidly do 8. úrovně.
 • „Zlatá horečka“ Bitvy se budou odehrávat s vozidly do 10. úrovně.

1.2   Druhého tažení se může účastnit jakýkoliv klan. Může se zaregistrovat před zahájením, nebo během samotného tažení.

1.3   Účast v tažení není povinná. Přidat se do boje, nebo ho opustit, může kdykoliv jakýkoliv klan.

1.4   Před zahájením 2. tažení budou obě mapy zcela vymazány.

1.5   Během druhého tažení nebudou soutěžit pouze klany, ale také jednotliví hráči. Klany budou za úspěchy získávat vítězné body, zatímco hráči budou získávat body slávy. Podrobný popis vítězných bodů, bodů slávy a úkolů tažení, za které se budou tyto body získávat, je uveden v druhém odstavci těchto pravidel.

1.6   Vítězné body a body slávy obdržené během druhého tažení nebudou převedeny na zlaťáky.

1.7   Během celého druhého tažení bude příjem provincie standardní a nezmění se.

1.8   Během celého druhého tažení bude deaktivována funkce „Zamykání tanků“.

1.9   Všichni účastníci druhého tažení, a také účastníci samostatných fází, budou oceněni stužkami a medailemi.

1.10   Za vítězství v samostatných fázích, celém tažení a úspěšné plnění misí budeme klanům udělovat jedinečné medaile a herní zlaťáky. Hlavní cenou druhé kampaně je speciální tank VK 72.01. Podrobný popis úspěchů je dostupný ve třetím odstavci těchto pravidel.

1.11  Pokud nastane sporná situace (stížnosti, technické problémy apod.), správce má právo na vyžádání záznamů hry, screenshotů a dalších informací, které mohou pomoci k vyřešení situace. Pokud požadované informace nebudou poskytnuty, správce má právo rozhodnout dle vlastního uvážení. 

VK 72.01(K)

 

2. Mise v průběhu druhého tažení. Vítězné body a body slávy

2.1. Mise v průběhu druhé kampaně jsou rozděleny na čtyři typy: 

 • Hlavní úkoly fáze. Lze je splnit během konkrétní fáze druhé kampaně. Odměna: Vítězné body.
 • Dodatečné úkoly fáze. Lze je splnit během konkrétní fáze druhé kampaně. Odměna: zvýšení počtu individuálních bodů slávy.
 • Speciální úkoly. Lze je splnit během konkrétní fáze druhé kampaně. Odměna: jedinečné medaile.
 • Speciální úkoly druhého tažení. Lze je plnit v průběhu celého druhého tažení. Odměna: body slávy a medaile.

2.2. Vítězné body. Udělují se klanu za splnění hlavních úkolů fáze. Vítězové fáze a tažení se určují pomocí největšího počtu vítězných bodů obdržených během příslušných období.

2.3. V případě remízy může být určen více než jeden vítěz druhého tažení.

2.4. Pravidla udělování bodů slávy hráčům během druhého tažení: 

 • Body slávy jsou udělovány individuálním hráčům klanů za účast v bitvách.
 • Základní počet bodů slávy se rovná součtu základního počtu zkušeností účastníků bitvy (bez bonusů za prémiový účet, speciálních nabídek nebo násobku za první vítězství dne) dělený 15.
 • Účast v bitvě o provincie (kromě vzpoury a turnajů o vylodění) poskytne hráči pětinásobné množství bodů slávy.
 • Účast v bitvě o vzbouřené a vyloďovací provincie poskytne běžný počet bodů za vítězství, s výjimkou posledních bitev s vlastníky provincie. Za tyto se uděluje pětinásobný počet bodů slávy.
 • Dokončením speciálních a dodatečných misí a také úkolů druhého tažení mohou hráči zvýšit počet obdržených bodů slávy.
 • Konečný udělený počet bodů slávy se určuje po zvýšení standardního počtu o všechny dodatečné hodnoty. Podrobný popis koeficientů můžete najít v popisu každé konkrétní fáze. 
 • Body slávy, které hráči obdrželi za dokončení speciálních úkolů vylodění, budou uděleny jednorázově po ukončení druhé kampaně.

Pro další podrobnosti si přečtěte pravidla udělování vítězných bodů a bodů slávy

3. Hlavní odměny během druhého tažení na globální mapě

3.1. Všichni hráči klanu, který obdržel největší počet vítězných bodů během druhého tažení, obdrží medaili 1. třídy „Triumfální“.

3.2. Všichni hráči klanu, který skončí na druhém místě podle počtu vítězných bodů během druhého tažení, obdrží medaili 2. třídy „Triumfální“.

3.3. Všichni hráči klanu, který na konci druhého tažení skončil na 3. místě, obdrží medaili 3. třídy „Triumfální“.

Medaile budou uděleny všem hráčům klanů, kteří budou na konci druhého tažení členy tohoto klanu. 

3.4. Všichni hráči, kteří  bojovali alespoň v jedné bitvě na globální mapě během všech tří fází druhého tažení, obdrží ocenění „Účastník 2. tažení“.

3.5. Hráči, kteří se umístili v žebříčku 10 000 nejlepších hráčů na základě obdržených bodů slávy, budou odměněni speciálním klanovým tankem VK 72.01. 

3.6. Nejlepších 30 klanů, které se zúčastnily tažení, obdrží herní zlaťáky:

 • 1. místo 1 000 000 do klanové pokladnice
 • 2. místo 500 000 do klanové pokladnice 
 • 3. místo 300 000 do klanové pokladnice
 • 4. - 30. místo — 100 000 do klanové pokladnice

4. Speciální medaile během druhého tažení na globální mapě 

4.1. Medaile „Vítěz“. Uděluje se ve čtyřech třídách. Pro získání medaile je nutné splnit následující podmínky:

4. třída

3. třída

2. třída

1. třída 

 • 4. třída. Vyhrajte v 5–9 bitvách během druhé kampaně.
 • 3. třída. Vyhrajte v 10–24 bitvách během druhé kampaně.
 • 2. třída. Vyhrajte v 25–49 bitvách během druhé kampaně.
 • 1. třída. Vyhrajte v 50 nebo více bitvách během druhé kampaně.

4.2. Medaile „Nezastavitelný“. Uděluje se ve čtyřech třídách. Pro získání medaile je nutné splnit následující podmínky:

4. třída

3. třída

2. třída

1. třída

 • 4. třída. Zvítězit v 5–9 bitvách v řadě během druhé kampaně.
 • 3. třída. Zvítězit v 10–14 bitvách v řadě během druhé kampaně.
 • 2. třída. Zvítězit v 15–19 bitvách v řadě během druhé kampaně.
 • 1. třída. Zvítězit v 20 a více bitvách v řadě během druhé kampaně.

Důležité upozornění! Technická porážka nebo opuštění klanu nepřeruší sérii. 

4.3. Medaile „Obojživelný útok“. Uděluje se ve čtyřech třídách. Pro získání medaile je nutné splnit následující podmínky:

4. třída

3. třída

2. třída

1. třída

 • 4. třída. Dobyjte během druhé kampaně 5–9 vyloďovacích provincií.
 • 3. třída. Dobyjte během druhé kampaně 10–19 vyloďovacích provincií.
 • 2. třída. Dobyjte během druhé kampaně 20–29 vyloďovacích provincií.
 • 1. třída. Dobyjte během druhé kampaně 30 nebo více vyloďovacích provincií.

Důležité! Stejnou provincii může klan dobýt několikrát.

4.4. Medaile «Rebel». Uděluje se ve čtyřech třídách. Pro získání medaile je nutné splnit následující podmínky:

4. třída

3. třída

2. třída

1. třída

 • 4. třída. Dobyjte během druhé kampaně 5–9 vzbouřených provincií.
 • 3. třída. Dobyjte během druhé kampaně 10–19 vzbouřených provincií.
 • 2. třída. Dobyjte během druhé kampaně 20–29 vzbouřených provincií.
 • 1. třída. Dobyjte během druhé kampaně 30 nebo více vzbouřených provincií.

Důležité upozornění! Stejnou provincii může klan dobýt několikrát. 

4.5. Medaile «Pobřežní obrana». Uděluje se ve čtyřech třídách. Pro získání medaile je nutné splnit následující podmínky:

4. třída

3. třída

2. třída

1. třída

 • 4. třída. Ubraňte během druhé kampaně 5–9 vyloďovacích provincií.
 • 3. třída. Ubraňte během druhé kampaně 10–19 vyloďovacích provincií.
 • 2. třída. Ubraňte během druhé kampaně 20–29 vyloďovacích provincií.
 • 1. třída. Ubraňte během druhé kampaně 30 nebo více vyloďovacích provincií.

Důležité upozornění! Stejnou provincii může klan ubránit několikrát. 

4.6. Medaile „Diktátor“. Uděluje se ve čtyřech třídách. Pro získání medaile je nutné splnit následující podmínky:

4. třída

3. třída

2. třída

1. třída

 • 4. třída. Ubraňte během druhé kampaně 5–9 vzbouřených provincií.
 • 3. třída. Ubraňte během druhé kampaně 10–19 vzbouřených provincií.
 • 2. třída. Ubraňte během druhé kampaně 20–29 vzbouřených provincií.
 • 1. třída. Ubraňte během druhé kampaně 30 nebo více vzbouřených provincií.

Důležité upozornění! Stejnou provincii může klan ubránit několikrát. 

4.7. Medaile „Průlom“. Uděluje se ve čtyřech třídách. Pro získání medaile je nutné splnit následující podmínky:

4. třída

3. třída

2. třída

1. třída

 • 4. třída. Zničte 1–4 nepřátelské základny během druhé kampaně.
 • 3. třída. Zničte 5–9 nepřátelských základen během druhé kampaně.
 • 2. třída. Zničte 10–14 nepřátelských základen během druhé kampaně.
 • 1. třída. Zničte 15 nebo více nepřátelských základen během druhé kampaně.

Důležité upozornění! Klan může několikrát zničit základnu stejného nepřítele.

4.8. Medaile „Poslední vzdor“. Uděluje se ve čtyřech třídách. Pro získání medaile je nutné splnit následující podmínky:

4. třída

3. třída

2. třída

1. třída

 • 4. třída. Ubraňte 1–4krát základnu během druhé kampaně.
 • 3. třída. Ubraňte 5–9krát základnu během druhé kampaně.
 • 2. třída. Ubraňte 10–14krát základnu během druhé kampaně.
 • 1. třída. Ubraňte 15krát nebo vícekrát základnu během druhé kampaně.

4.9. Medaile „Mistři vylodění“. Uděluje se ve čtyřech třídách. Pro získání medaile je nutné splnit následující podmínky:

4. třída

3. třída

2. třída

1. třída

 • 4. třída. Dobyjte v průběhu celé druhé kampaně během 24 hodin 2 vyloďovací provincie.
 • 3. třída. Dobyjte v průběhu celé druhé kampaně během 24 hodin 3 vyloďovací provincie.
 • 2. třída. Dobyjte v průběhu celé druhé kampaně během 24 hodin 4 vyloďovací provincie.
 • 1. třída. Dobyjte v průběhu celé druhé kampaně během 24 hodin 5 nebo více vyloďovacích provincií.

4.10. Medaile „Revolucionář“. Uděluje se ve čtyřech třídách. Pro získání medaile je nutné splnit následující podmínky:

4. třída

3. třída

2. třída

1. třída

 • 4. třída. Dobyjte v průběhu celé druhé kampaně během 24 hodin 2 vzbouřené provincie.
 • 3. třída. Dobyjte v průběhu celé druhé kampaně během 24 hodin 3 vzbouřené provincie.
 • 2. třída. Dobyjte v průběhu celé druhé kampaně během 24 hodin 4 vzbouřené provincie.
 • 1. třída. Dobyjte v průběhu celé druhé kampaně během 24 hodin 5 nebo více vzbouřených provincií. 

4.11. Medaile „Lupič“. Uděluje se ve čtyřech třídách. Pro získání medaile je nutné splnit následující podmínky:

4. třída

3. třída

2. třída

1. třída

 • 4. třída. Vydrancujte v průběhu druhé kampaně 5–9 provincií.
 • 3. třída. Vydrancujte v průběhu druhé kampaně 10–14 provincií.
 • 2. třída. Vydrancujte v průběhu druhé kampaně 15–19 provincií.
 • 1. třída. Vydrancujte v průběhu druhé kampaně 20 nebo více provincií.

4.12. Medaile „Bojovník“. Uděluje se ve čtyřech třídách. Pro získání medaile je nutné splnit následující podmínky:

4. třída

3. třída

2. třída

1. třída

 • 4. třída. Vyhrajte v průběhu celé druhé kampaně během 24 hodin 4–5 bitev.
 • 3. třída. Vyhrajte v průběhu celé druhé kampaně během 24 hodin 6–7 bitev.
 • 2. třída. Vyhrajte v průběhu celé druhé kampaně během 24 hodin 8–9 bitev.
 • 1. třída. Vyhrajte v průběhu celé druhé kampaně během 24 hodin 10 a více bitev.

Důležité upozornění! Technická vítězství se nepočítají. V případě vylodění nebo bitvy o vzbouřené provincie se do medaile počítají pouze finále (bitvy s vlastníkem provincie).

4.13. Medaile <<Bouřlivák>> bude udělena klanu, který obsadil během 24 hodin největší počet vyloďovacích zón, nebo vzbouřených provincií v druhém tažení klanových válek. Všichni členové klanu budou na konci tažení oceněni 60 000 body slávy navíc. 

4.14. Medaile „Nedostižný“. Uděluje se klanu, který bude mít na konci druhé kampaně nejdelší sérii vítězství. Všichni členové klanu, kteří budou členy klanu i na konci kampaně, obdrží dodatečný počet 100 000 bodů slávy. Tuto sérii neovlivňují odstranění z mapy a technická vítězství/prohry. 

Důležité upozornění! Pro získání jakýchkoliv výše uvedených medailí musí být hráči na konci kampaně členy klanu, který medaili získal.

5. Speciální mise vyloďovacích oblastí během druhé kampaně                 

5.1. Během celé druhé kampaně budou mít klany příležitost se účastnit misí vylodění. Za účelem dokončení takové mise bude muset klan provést vylodění v určité provincii a přesunout základnu do jiné provincie. Za splnění tohoto úkolu obdrží hráči klanu body slávy.

5.2 Trasu pro přesun základny si určuje samotný klan. Hlavní podmínkou je zahájení a ukončení trasy v níže uvedených provinciích.

5.3 Pokud během trasy dojde k odebrání základny z globální mapy, je nutné úkol vyloďovací oblasti začít znovu od začátku.

5.4 Klan může každou vyloďovací misi splnit pouze jednou. Stejné vyloďovací mise mohou dokončit různé klany.

5.5 Seznam misí a odměn za jejich dokončení. 

Severní Evropa

Provincie vylodění

Cílová provincie

Přesun přes provincií

Cena v bodech slávy

Crimea

Kiev Region

2

10 000

Courland

Minsk Region

3

20 000

Netherlands

Brandenburg

3

20 000

Jutland

Stockholm

2

10 000

Republic of Ireland

Central England

2

10 000

Troms

Norrbotten

1

5 000

 

Středozemní moře

Provincie vylodění

Cílová provincie

Přesun přes provincií

Cena v bodech slávy

Cyprus

Israel

1

5 000

South Aegean

Thrace

2

10 000

Portugal

Castile and León

1

5 000

Sicily

Sardinia

1

5 000

Canary Islands

Dakhla

1

5 000

 

Západní Afrika

Provincie vylodění

Cílová provincie

Přesun přes provincií

Cena v bodech slávy

Lagunes

Western Ghana

1

5 000

*Jména provincí jsou dostupná PROZATÍM pouze v angličtině. 


POZOR! Body slávy budou udělovány po ukončení druhé kampaně na globální mapě. Všichni hráči, kteří budou ke konci kampaně v klanu, který splnil nějaké mise, obdrží odměnu.


Zavřít