[Aktualizace 5] Přichází 10. sezóna na globální map

Rádi bychom se tímto omluvili za potíže s odměnovými kamuflážemi, které nebylo možné aplikovat vícekrát. Kamufláže jsou limitované pouze na jedno vozidlo. Jako omluvu za tyto nepříjemnosti dostanete za každý set kamufláží, které jste vyhráli, set další.
Aktualizace (29/11): Světluškové provincie se změní! Najdete je na mapě v níže uvedené galerii s frontami pro X. úroveň (1/2) a VIII. úroveň (2/2) (obrázek zvětšíte kliknutím).

Velitelé!

10. výroční sezóna na globální mapě začíná 26. září v 10:00 (SELČ) a bude probíhat do 11. prosince, 09:00 (CET).

K dispozici budou nové mechaniky: hierarchická sdružení klanů a dynamicky se objevující provincie s vysokými příjmem, které nelze vyplenit. Odměny také obsahují něco nového. Jako odměny se ve výroční sezóně budou udělovat nové klanové styly, výroční medaile a bony do klanové pokladnice.

V 10. sezóně budou příjmy na mapě navýšeny a budou tak činit téměř240 000

zlaťáků za den.

Příjem provincií byl také zrevidován. V 10. sezóně bude minimální příjem provincie zvýšen a dostupných bude šest úrovní příjmu provincie. Například na pro X. úroveň:480600720840960 a 1 080.

Navíc budou Firefly provincie na úrovni VIII a dynamické mapy na úrovni X v této sezóně nadále míchat kartami. Mějte oči na stopkách, aby vám neuniklo více informací až se přiblíží první změna.

Klanové mise budou sestávat ze dvou skupin: na zlaťáky a na vliv, avšak ekonomika bude zrevidovaná.

V 10. sezóně budou v bitvách na frontách globální mapy VIII. a X. úrovně povolena vozidla úrovní VIII a X.

Navíc, abychom se vyhnuli překrývání se Sváteční operací a speciály, bude rozsáhlá zimní akce na globální mapě (dříve „Operace Gambit“ a „Závody ve zbrojení“) probíhat až po oslavách Nového roku.

1. Aliance

V 10. sezóně se budou moci klany spojit do hierarchických sdružení (aliancí).

Klany, které jsou vázány dohodou, jsou považovány za členy aliance.

Vztah mezi dvěma klany se nazývá dohoda. Jeden z klanů se stane hlavním (hlavní mocností), zatímco druhý se stane podřízeným (vedlejší mocností). Podřízený klan může mít pouze jednu hlavní mocnost, zatímco hlavní mocnost může mít několik vedlejších (až do maximálního počtu 3).

Klany, které jsou svázány dohodou, si mohou na globální mapě přenechávat bitvy. Klany, které jsou na globální mapě vázány dohodou, si mohou navzájem převádět provincie a přenechávat bitvy.

Všem klanům, které náleží do jedné aliance a jsou hierarchicky vázány k jednomu klanu, se říká spojenci. Klany v rámci aliance nemohou útočit na provincie a konvoje spojeneckých klanů.

Zároveň, když se klany, které patří do stejné aliance, setkají v turnaji o provincii vlastněnou jiným klanem, nebo ve vyloďovacím turnaji či během turnajů o konvoje, mohou bojovat bez omezení.

Ověření možnosti útoku se provádí v okamžiku, kdy se útok plánuje. Pokud se klany stanou členy stejné aliance po naplánování útoku, tak se útok nezruší a bitva proběhne bez omezení.

1.1. Dohoda mezi klany

Jakékoliv dva klany mohou vytvořit dohodu. Když je klanu posílána nabídka, měl by být uveden nabízený status (vedlejší/hlavní mocnost) a výše příspěvku. Klan, který nabídku dostane, ji může buď přijmout, nebo odmítnout.

Všechny možnosti, které dohoda poskytuje, vejdou v platnost následujícího dne na globální mapě (v 10:00 (SELČ)).

Příklad 1: klany vytvoří dohodu 1. října v 08:30 (SELČ). Po přepočítání tahu 1. října v 10:00 (SELČ) si budou moci klany mezi sebou na globální mapě převádět provincie a přenechávat bitvy.

Příklad 2: klany vytvoří dohodu 1. října v 10:15 (SELČ), po přepočítání tahu. V takovém případě si budou moci klany mezi sebou převádět provincie a přenechávat bitvy na globální mapě teprve po přepočítání tahu 2. října v 10:00 (SELČ).

Klany mohou dohodu kdykoliv ukončit. Přenechané bitvy však zůstanou beze změn.

Důležité: Porušení alianční dohody bude něco stát. Pokaždé, když klan poruší dohodu, množství hlavních mocností a vedlejších mocností bude zredukováno o jeden ze standardních 3.

Například pokud klan A je hlavní mocnost pro klany B, C a D a během stejného dne poruší alianční dohodu s klany C a D, bude limit vedlejších mocností pro klan A snížen na 1.

Limit vedlejších mocností se automaticky obnoví na 3, každý den v 10:00 SELČ.

1.2. Převádění provincií

Klany, které jsou svázány dohodou, si mohou na globální mapě převádět provincie.

Převést lze jakoukoliv provincii (vyjma těch, kde se nachází velitelství). Zároveň bude však provincie převedena pouze tehdy, až na ní skončí všechny bitvy a její vlastník zůstal stejný. Nachází-li se v provincii divize vlastníka, tak bude převedena novému vlastníkovi společně s provincií.

Příklad: klan A podá žádost o převod provincie své vedlejší mocnosti, klanu B, v 17:30 (SELČ). Hlavní čas této provincie je 19:00 (SELČ), ale byla napadena několika klany. Pokud si klan A udrží po skončení všech bitev vlastnictví provincie, tak bude při přepočtu tahu provincie převedena klanu B. Pokud klan A po skončení všech bitev provincii ztratí, bude žádost o převod provincie zrušena.

1.3. Přenechávání bitev

Klany, které jsou svázány dohodou, si mohou na globální mapě přenechávat bitvy, a to včetně vylodění a vyloďovacích aukcí.

Pokud přenechaný útok probíhá v podobě turnaje (vyloďovacího, nebo turnaje mezi vyzyvateli o provincii), klan, který je určen jako útočník, odehraje celý turnaj.

Pokud klan do přenechané bitvy nenastoupí, tak oba klany (ten, který bitvu přenechal, i ten, kterému byla přenechána) dostanou tresty za nedostavení se do bitvy.

Důležité: klan, který bitvu delegoval dostane trest za nedostavení se do bitvy, ale nebude zobrazen v záznamu klanů, které se nedostavily / v záznamu trestů.

Při vytváření žádosti o přenechání bitvy by ji měl klan, jemuž je bitva přenechána, potvrdit. Zároveň by mělo být potvrzení provedeno alespoň jeden tah před hlavním časem provincie, v níž přenechaná bitva proběhne.

Bitvu lze přenechat pouze jednomu klanu. Bitvu nelze přenechat několika klanům najednou.

1.4. Příspěvek

V 10. sezóně na globální mapě se všechny příjmy (zlaťáky a vliv) putující do klanových pokladnic vedlejších mocností zobrazí jejich hlavní mocnosti. Podíl z příjmů vedlejších mocností (zlaťáky a vliv) se nahromadí ve speciální pokladnici a měl by být pomocí konvoje odeslán hlavní mocnosti. Minimální výše příspěvku činí 20 %, ale při vytváření dohod se dá tento podíl zvýšit až na maximálních 50 %.

Konvoj je možné vyslat teprve tehdy, když se naplní prahová hodnota speciální pokladnice.

2. Konvoje

Když vedlejší mocnost nashromáždí dostatek zdrojů, vyšle ke své hlavní mocnosti konvoj, a klany, které nepatří k alianci, se mohou pokusit o jeho oloupení.

Jak to funguje:

2.1. Pokladnice na příspěvek

Pokud je klan (vedlejší mocnost) vázán dohodou, tak se určitý podíl z veškerých jeho příjmů na globální mapě (zlaťáky a vliv) shromažďuje jako příspěvek ve speciální pokladnici, a jakmile je dosaženo dané prahové hodnoty, lze ho poslat hlavní mocnosti.

Je-li dohoda ukončena ve chvíli, kdy není pokladnice prázdná, tak bude její obsah rezervován; pokud je dohoda znovu vytvořena se stejnými podmínkami, tak se pokladnice doplní a bude vyslán konvoj.

Pokladnice s nahromaděnými měnami se při ukončení sezóny vynuluje (bez ohledu na dostupné zdroje).

2.2. Vyslání konvoje

Když vedlejší mocnost nahromadí příspěvek v určité výši, může vyslat konvoj. Čím vyšší je příspěvek posílaný hlavní mocnosti, tím více dní takový konvoj cestuje. Každý den by se měl konvoj bránit na náhodně vybrané mapě.

Při vyslání konvoje se vybere čas bitev pro konvoj, server a klan, který ho brání.

Jakmile je konvoj vyslán, zobrazí se na seznamu všech konvojů na globální mapě, a ostatní nealianční klany se ho mohou pokusit oloupit.

2.3. Útok na konvoj

O přepadení a oloupení konvoje, který veze příspěvek, se může pokusit jakýkoliv klan. K provedení takové akce by se měla na požadovaný konvoj učinit nabídka ve vlivu, podobně jako nabídky při vyloďovacích aukcích.

Při útoku na konvoj je možný více než jeden vítěz. Maximální počet vítězů v aukci se rovná 8.

Pokud stejnou nabídku učiní několik klanů, dostane přednost ten klan, který ji učinil jako první.

Jeden tah před naplánovaným časem bitvy se sestaví turnajová tabulka obsahující klany, které učinily nejvyšší nabídky v klanových bodech vlivu.

Vítěz turnaje o konvoj bojuje proti obránci konvoje; pokud útočník vyhraje, získá podíl ze zdrojů konvoje.

Klanům, které v aukci nevyhrály, se jejich nabídky vrátí.

Nerozhodná hra proti obránci konvoje se považuje za vítězství obránce; nerozhodná hra o konvoj mezi vyzyvateli se považuje za porážku pro oba týmy.

Pro obránce konvoje neplatí žádné tresty za nedostavení se do bitvy.

Důležité: mechanika konvojů bude aktivní v první polovině listopadu. Nezapomeňte nás sledovat pro více novinek!

3. Politický žebříček

Klany, které vlastní provincie na globální mapě, nebo patří k alianci, budou umístěny na politickém žebříčku.

Pozice klanu na žebříčku bude záviset na celkovém množství bodů, získaných ve třech kategoriích: body za vlastnění provincií, body za vedlejší mocnosti a body za konvoje.

Pro umístění na politickém žebříčku je potřeba odehrát na globální mapě alespoň 5 bitev.

3.1. Body za vlastnění provincií

Tato část žebříčku zobrazuje body za vlastnění provincií generujících příjem. Pokud klan nevlastní příjem generující provincii, bude se příjem rovnat 0.

3.2. Body za vedlejší mocnosti

Každá vedlejší mocnost přispívá polovinou svých bodů za vlastnění svých provincií generujících příjem a příjem generujících provincií své hlavní mocnosti.

Důležité: Důležité: body za vlastnění provincií a za vedlejší mocnosti nejsou kumulativní. Tyto parametry zobrazují aktuální stav, nikoliv vývoj. Pokud klan ztratí provincie anebo vedlejší mocnosti, budou se tyto parametry rovnat nule. Buďte opatrní zejména na konci sezóny.

3.3. Body za konvoje

Při vyslání konvoje získávají hlavní i vedlejší mocnosti politické body.

Počet bodů se odvíjí od množství odeslaných zdrojů: čím více zlaťáků a vlivu, tím více bodů klan získává.

Na rozdíl od bodů za provincie a vedlejší mocnosti jsou body za konvoje kumulativní a nelze o ně přijít.

Důležité: body za konvoje se připisují odesílateli i příjemci konvoje, bez ohledu na množství zdrojů, které je nakonec doručeno.

3.4. Vzorec politických bodů

 • ClanPoliticsPoints = ClanLandAndVassalLeaderboardPoints + ClanConvoyLeaderboardPoints
 • ClanLandAndVassalLeaderboardPoints = ClanLand * ClanLandMultiplier + SUM(ClanLandAndVassalPointsi)*ClanVassalMultiplier, kde
ClanLand – počet příjem generujících provincií klanu vlastněných v okamžiku výpočtu

ClanLandMultiplier – bilanční koeficient pro vlastnění provincií (rovno 30 000)

ClanLandAndVassalPointsi - ClanLandAndVassalPoints z každé aktuální vedlejší mocnosti

ClanVassalMultiplier - bilanční koeficient pro vedlejší mocnosti (rovno 0,5)

 • ClanConvoyLeaderboardPoints = ClanGold * GoldLeaderboardCoef + ClanInfluence*InfluenceLeaderboardCoef, kde:
ClanGold – množství zlaťáků, které bylo posláno v konvojích od či tomuto klanu


ClanInfluence
– množství vlivu, který byl posláno v konvojích od či tomuto klanu

GoldLeaderboardCoef, InfluenceLeaderboardCoef, IndustrialLeaderboardCoef - konfigurovatelné parametry.

4. Obecná pravidla

Obecná pravidla

Rozbalit
 • Na globální mapě budou k dispozici běžné, aukční a vyloďovací provincie.
 • Klanové operace jsou ZAPNUTY.
 • „Mlha války“ je ZAPNUTA.
 • Limit příjmu z provincií je ZAPNUTÝ. Stávající bilanční hodnota je 10 provincií.
 • Aukce jsou ZAPNUTY.
 • Obranné nabídky jsou VYPNUTY.
 • Uzamykání vozidel je ZAPNUTO.
 • Vyplenění jsou VYPNUTA.
 • Vzpoury jsou ZAPNUTY.
 • Posunutí času zahájení bitvy za vliv je VYPNUTO. V 50 % provincií je čas zahájení bitev posunutý o 15 minut, v závislosti na jejich hlavních časech.
 • Vlastník provincie se neúčastní turnajů o vyloďovací provincie a bitev v turnajích prostřednictvím aukce, nebo útoků po zemi na své vlastní provincie.
 • Počet účastníků vyloďovacího turnaje: 32.
 • Maximální počet aktivních žádostí o vylodění, které může klan podat: Úroveň VIII - 10, úroveň X – 6
 • Klany, které již vlastní provincie, nemohou podat žádost o účast ve vyloďovacích turnajích na globální mapě.
 • Klany nemohou útočit na vyloďovací provincie po zemi.
 • Moduly divizí jsou VYPNUTY (strategický efekt).
 • Cena divize: Úroveň VIII vlivu, úroveň X – 200 vlivu.
 • Údržba divizí je zdarma.
 • Tresty jsou ZAPNUTY.
 • V první den akce budou všechny provincie na globální mapě vyloďovací. Jakmile skončí hlavní čas, přepnou se provincie podle obecných pravidel sezóny do hlavního režimu herní akce.
 • Počet účastníků vyloďovacího turnaje v první den akce: 16.
 • Pokud bitva o vyloďovací provincii skončí remízou, tak se bude pro vyzyvatele počítat jako porážka.

Počet provincií: Úroveň VIII - úroveň X – 250

Mapy:

 • Karelia
 • Malinovka
 • Himmelsdorf
 • Prokhorovka
 • Ensk
 • Lakeville
 • Ruinberg
 • Murovanka
 • Siegfried Line
 • Cliff
 • Abbey
 • Westfield
 • Sand River
 • El Halluf
 • Airfield
 • Redshire
 • Steppes
 • Fisherman's Bay
 • Mountain Pass
 • Serene Coast
 • Overlord

Hlavní čas: od 19:00 do 22:00 (SELČ).

Sbalit

5. Odměny

V 10. sezóně budou moci klany získat dvě sady odměn.

První sada: odměny za pozici klanu v Síni slávy. Stejně jako dříve za zlaťáky získané na globální mapě obdržíte vítězné body; v závislosti na pozici klanu získají jeho členové styly, emblémy a medaile.

Druhá sada: tu klany získávají za svou pozici na politickém žebříčku na konci sezóny. Čím vyšší je pozice, tím více bonů klan dostane do klanové pokladnice.

Důležité: Klanovou odměnu dostanou hráči, kteří jsou na konci sezóny členy oceněného klanu a mají na globální mapě za daný klan odehraných alespoň 5 bitev

5.1. Síň slávy

 • Fronta X. úrovně
 • Fronta VIII. úrovně

Max. pozice

Min. pozice

Medaile

Styl/kamufláž

Emblém za účast a emblém

1

Styly „Klanový digitální“ a „Kamenná drť“, letní kamufláž

Emblém za účast

Emblém

2

3

4

10 %

10 %

50 %

Styl „Kamenná drť“ a letní kamufláž

50 %

75 %

Letní kamufláž

Max. pozice

Min. pozice

Medaile

Styl/kamufláž

Emblém za účast a emblém

1

Letní kamufláž

Emblém za účast

Emblém

2

3

4

10 %

10 %

50 %

 

50 %

75 %

 

Styly a kamufláže

Klanový digitální

Kamenná drť

Letní kamufláž 10. sezóny

Důležité: Styly se připisují jednou na každý účet; dají se bez omezení přepínat mezi vozidly. Pro každý národ se připíší tři kusy kamufláže. Jakmile je nanesete na vozidlo, nelze je odstranit. Na každý účet se připíše šest emblémů za účast a šest emblémů.

5.2. Politický žebříček

Klany získají bony do své klanové pokladnice v závislosti na své pozici na konci 10. sezóny.

Bony

Místo

Bony do pokladnice

1 175000
2 140000
3 122500
4-12 105000
13-21 91000
22-30 70000
31-39 56000
40-48 42000
49-57 28000
58 - 65 14000
66 - 130 7000
131 - 195 3500

Co dál?

Jakmile 10. sezóna skončí, globální mapa se uzamkne a vliv společně se speciální pokladnicí aliancí se vynulují.

Rozsáhlá herní akce na globální mapě bude probíhat až po oslavách Nového roku; více informací vám přineseme na portálu v závěrečném článku, který bude věnovaný 10. sezóně.

Hodně štěstí na bojišti a vpřed!

Zavřít