Upozornění!
Položka novinek, kterou si prohlížíte, je ve starém formátu webové stránky. V některých verzích prohlížečů se mohou vyskytnout problémy s jejím zobrazením.

Zavřít

Klanové války: Operace Safari – pravidla

Tankisté,

v našem úvodním oznámení budoucí klanové akce s názvem Operace Safari jsme vám prozradili základy a odměny. Pro ty z vás, kdo chtějí více, než se jen dostat do bojové vřavy, jsou zde kompletní pravidla:

Pravidla Operace Safari

1. Obecná pravidla 

1.1. Tato herní akce bude probíhat od 15. října, 01:00 SELČ do 25. října, 01:00 SELČ na mapě světa.

1.2. Zúčastnit se budou moci všechny klany, existující i nově vytvořené.

1.3. Herní prvky akce:

  • Všechny bitvy akce budou hrány s tanky VIII. úrovně.
  • Bitvy budou probíhat ve formátu 10 vs 10.
  • Doba bitvy je 15 minut.
  • "Válečná mlha" je zapnuta.
  • Během akce jsou všechny provincie vyloďovací.
  • Počet možných týmů ve vyloďovacím turnaji je 64.
  • Žádné blokování zničených tanků.
  • Divizní moduly jsou vypnuté.
  • Je zde příležitost účastnit se vyloďovacích turnajů při zabrání provincie na frontě této operace.
  • Příjem všech provincií je nastaven na 600za den.
  • Možnost vylepšovat provincie na frontě operace je vypnuta.

2. Zvláštní pravidla

Akce bude probíhat na základě po sobě jdoucích úkolů, které budou každému klanu zadávány jednotlivě. Informace o aktuálním úkolu, postupu v něm a odměnách budou zobrazeny na rozhraní mapy světa.

  • Dostupná bude speciální fronta, tj. autonomní teritoriální jednotka s vlastním hlavním časem od 20:00 SELČ do 22:00 SELČ včetně. 
  • Počet provincií: 600.

2.1. Vylodění

2.1.1. Když otevřete mapu, budete požádáni, abyste si vybrali referenční hlavní čas, kdy bude váš klan operovat. Tento výběr může provést a úkol spustit pouze velitel klanu, výkonný důstojník, náborový důstojník a bojový důstojník.

2.2.1. Po výběru hlavního času bude klan poslán na frontu, která odpovídá jeho vybranému hlavnímu času. Klanu poté bude náhodně přiřazena vyloďovací provincie, která představuje první úkol vylodění.

2.1.3. Protože je hlavní čas potvrzen zástupcem klanu, je tento čas také považován za čas spuštění úkolu vylodění. Množství času, které má klan na dokončení vylodění, je limitováno koncem nejbližšího hlavního času.

2.1.4. Jestliže si klan nevybral referenční hlavní čas a provedl vylodění na jedné z provincií fronty operace, bude za referenční hlavní čas klanu považován hlavní čas dané provincie. Klan bude mít poté možnost změnit svůj referenční hlavní čas.

2.1.5. Úkol vylodění se počítá jako splněný, jestliže klan vyhraje vyloďovací turnaj a vlastní provincii. Zabrání provincie se bude počítat, i když na ni nebude umístěno velitelství.

2.1.6. Vyloďovací úkol bude považován za nesplněný, jestliže po skončení hlavního času nebude cílová provincie vlastněna klanem.

2.1.7. Jestliže klan nesplní úkol vylodění, bude mu po konci prvního hlavního času u cílové provincie udělen nový úkol první fáze.

2.1.8. Klan může změnit svůj referenční hlavní čas, jestliže nemá žádné aktivní úkoly „Obsadit“ nebo „Bránit“.

2.1.9. Chce-li klan dokončit úkol vylodění, musí splňovat požadavky uvedené ve Vylodění na mapě, odstavec Turnaje na stránce informací o mapě světa.

2.2. Úkoly útoku a obrany

2.2.1. Jestliže klan dokončil úkol vylodění a obsadil provincii na mapě, dostane další úkol obsazení, a sice obsadit provincii, která je náhodně vybrána ze sousedních provincií. Cílová provincie pro tento úkol bude vybrána do 1 hodiny od referenčního hlavního času. Jsou-li již všechny hraničící provincie pod kontrolou klanu, cílová provincie další fáze bude vybrána náhodně z množství provincií hlavního času. Provincie bude považována za obsazenou poté, co kontrola nad ní přejde pod útočící klan. Pro obsazení provincie není potřeba zde umísťovat velitelství. Na úkol obsazení mají klany čas pouze do konce nejbližšího hlavního času.

2.2.2. Tento úkol je považován za nesplněný, pokud klan neobsadí cílovou provincii před koncem nejbližšího hlavního času.

2.2.3. Když klan nesplní úkol obsazení, je mu ihned vydán nový úkol vylodění.

2.2.4. Zároveň s úkolem obsazení dostane klan úkol obrany, tzn. chránění provincie.

2.2.5. Úkol obrany se považuje za nesplněný, jestliže na konci nejbližšího hlavního času již daná provincie nepatří klanu.

2.2.6. Každý krok v úkolech obsazení zvyšuje odměny získané klanem za obsazení a obranu. V případě nesplnění úkolů obsazení je postup vynulován na svou původní hodnotu.

2.2.7. Postup v úkolech obrany závisí na postupu úkolů obsazení. Zvýšit odměny za provádění úkolů obrany lze pouze prováděním úkolů obsazení.

2.2.8. Jestliže má klan aktivní úkol obrany, ale byl vyřazen z mapy, je stále možné účastnit se obrany, dokud je čas na opětovné obsazení provincie ve vyloďovacím turnaji, než úkol vyprší.

2.3. Další mise

2.3.1. Body slávy klanu lze získat nejen prováděním výše uvedených hlavních úkolů, ale také bráněním ostatním klanům v plnění jejich vlastních úkolů.

2.3.2. Jestliže klan zasáhne do postupu úkolů jiného klanu, např. obsazením cílové provincie, klan tím získá 10% bodů slávy klanu, které by mohl získat klan (klany), který provádí úkoly obsazení nebo obrany v bitvě o cílovou provincii.

3.3.2. Informace o potenciálních odměnách za každou provincii budou dostupné na rozhraní mapy světa.

Například pokud klan zasáhne do postupu dvou jiných klanů, odměna se bude sčítat a bude se tedy jednat o 10% bodů slávy, které mohly získat oba nepřátelské klany.

3. Body slávy

Žebříčky bodů slávy klanu i hráčů budou oddělené pro každou frontu. Jestliže se klan účastní bitev na obou frontách, dostane bonusy za každou.

3.1. Body slávy klanu

Plnění úkolů operace a účast v běžných bitvách získá klanům body slávy v souladu s následujícími podmínkami:

3.1.1. Úkol vylodění – 500 bodů slávy

3.1.2. Počet bodů slávy za provedení úkolů obsazení a obrany je vypočítán podle kroku v úkolu obsazení, tzn. počtu v řadě po sobě jdoucích dokončených úkolů.

Krok

Obsazení (body)

Obrana (body)

0

1 000

500

1

1 500

750

2

2 000

1 000

3

2 500

1 200

4

3 000

1 500

5

3 500

1 700

6

4 000

2 000

7

4 500

2 200

8

5 000

2 500

3.1.3. Na konci každé bitvy budou každému hráči klanu, který se zúčastnil bitvy, uděleny body slávy klanu v rovným dílem.

3.2. Body slávy hráče

3.2.1. Body slávy hráče budou udělovány na základě následujícího vzorce:

Body slávy = (základní_body_slávy x typ_bitvy_c x hodnota_akce_c x elo_c x týmové_zkušenosti)  ÷ (bitevní_zkušenosti x velikost_týmu)

Vysvětlivky

Body_slávy - Body slávy

Základní_body_slávy - Koeficient aktuální akce pro body slávy: 500

Typ_bitvy - Koeficient typu bitvy

Hodnota_akce_c - Koeficient herní akce: 1

Elo_c - Koeficient hodnocení ELO odpovídající aktuálnímu hodnocení ELO fronty VIII. úrovně

Týmové_zkušenosti - Počet zkušeností získaných týmem v bitvě

Bitevní_zkušenosti - Společný počet zkušeností získaných oběma týmy v bitvě

Velikost_týmu - Velikost týmu: 10 (výchozí)

3.3. Násobící koeficienty

Všechny násobící koeficienty, které platí během akce, jsou uvedeny v tabulce níže. Celkový počet bodů slávy se vypočítá po uplatnění všech platných koeficientů.

Koeficienty typu bitvy – tabulka:

Typ bitvy

Koeficient

Turnaj vyzývatelů

1

Bitva proti vlastníkovi provincie

5

Koeficient hodnocení ELO – tabulka: 

Hodnocení ELO nepřátelského klanu

Elo_c

< = 1 000

1,0

1 001 - 1 200

1,1

1 201 - 1 400

1,2

1 401 - 1 600

1,3

1 601 - 1 800

1,4

1 801 - 2 000

1,5

4. Systém penalizací

4.1. V akci Operace Safari bude fungovat systém penalizací, který bude namířen proti absentérství. Systém funguje automaticky a reaguje na informace na konci každé bitvy.

4.2. Jestliže klan s divizí na teritoriu do bitvy nenastoupí, nebo nastoupí do bitvy s týmem, který má méně než 8 hráčů, budou uplatněny penalizace.

4.3. Systém penalizací bude progresivní – čím více přestupků klan udělá, tím vyšší bude penalizace.

4.4. Po prvních třech přestupcích bude klanu posláno varování. Po třech varováních bude aktivován systém penalizací, který bude použit proti klanu při každém následujícím přestupku.

4.5. Systém je konfigurován tak, že vybírá úroveň trestu na základě informací o přestupcích za posledních 7 dnů.

4.6. Seznam penalizací, které jsou aktivní po třech varováních, je tento:

Počet bitevních absencí za posledních 7 dnů

Penalizace

1

 • Varování poslané klanu

2

 • Pokuta 10% z celkového aktuálního počtu bodů slávy klanu.
 • Pokuta 10% bodů vlivu klanu

3

 • Pokuta 10% z celkového aktuálního počtu bodů slávy klanu..
 • Pokuta 20% bodů vlivu klanu
 • Pokuta 50% žádosti o vyloďovací turnaj na frontě této akce.

4 nebo víc

 •  Pokuta 10% z celkového aktuálního počtu bodů slávy klanu..
 •  Pokuta 30% bodů vlivu klanu
 •  Pokuta 100% žádosti o vyloďovací turnaj na frontě této akce.

4.7. Příklad výše uvedeného systému penalizací:

Jestliže klan učinil svůj první přestupek před 4 dny a poté učinil další, systém hodnotící počet přestupků za posledních 7 dnů bude aplikovat tresty (penalizace) uvedené ve druhém odstavci tabulky výše.

4.8. Jestliže ani jeden z klanů nenastoupí do bitvy, systém toto považuje za přestupek obou klanů.

Falešné bitvy / dohodnuté výsledky jsou také považovány za porušení pravidel a budou potrestány úplným odebráním bodů slávy klanu i hráčů a pozastavením účtů.

V diskutabilních případech udělení bodů slávy (například při podezření na dohodnutý výsledek) si správci hry vyhrazují právo vyžádat si záznam bitvy, snímky obrazovky a další informace vztahující se k této situaci. Nejsou-li tyto informace dodány, administrátor si vyhrazuje právo uvalit na potenciální viníky trest. Velmi vám proto doporučujeme zapnout si záznamy bitvy v nastavení hry.

5. Odměny a medaile

Hlavními cenami Operace Safari budou 1 000x  FCM 50 t – francouzský těžký tank VIII. úrovně a 9 000x T23E3 – americký střední tank VII. úrovně, které budou darovány ve formě licencí nejlepším 70 klanům podle bodů slávy. Navíc systém divoké karty udělí jakékoliv zbývající licence na tanky FCM 50 t hráčům, kteří se umístili vysoko v získaných bodech slávy hráče.

Počet dostupných licencí je následující:

Odměna

Počet licencí udělených klanům

Počet licencí udělených jednotlivým hráčům

T23E3

6 000

3 000

FCM 50 t

1 000

Systém divoké karty

Další pravidla pro umístění klanů:

5.1.1. Nejlepších 70 klanů na konci akce dostane licence na tanky T23E3 a FCM 50 t. Licence na tanky budou distribuovány podle pozice v celkovém umístění klanů na frontě.

Fronta

Pozice klanu

Tank

Počet licencí

Celkový počet tanků

Safari

1. - 10.

FCM 50 t

100

1 000

11. - 70.

T23E3

100

6 000

5.1.2. Každému hráči může být udělen pouze jeden tank.

5.1.3. Aby mohl licenci získat, musí hráč pro klan během akce odehrát minimálně 5 bitev.

5.1.4. Tanky, které zbudou po udělení licencí klanům, budou distribuovány mezi hráče umístěné na osobním žebříčku podle systému divoké karty.

5.1.5. Klany, které zaznamenaly stejné množství bodů slávy, obdrží stejný počet licencí. U takových klanů budou licence uděleny ve stejném množství jako hráčům, viz bod 5.1.3 těchto pravidel.

Osobní žebříček:

5.1.6. Jakékoliv další zbývající licence na tanky budou distribuovány mezi hráče, kteří se umístili nejvýše v Síni slávy.

5.1.7. Tyto distribuce budou provedeny pouze po udělení licencí klanům a pomocí divoké karty.

Jestliže obdržíte licenci na tank, který již vlastníte, budete kompenzováni zlaťáky takto:

FCM 50 t - 11 900

T23E3 - 7 000

Medaile pro Operaci Safari

Medaile Obrázek Podmínky získání
Mírotvůrce   Uděluje se hráčům, kteří se zúčastnili nejméně 5 bitev na mapě světa během akce Operace Safari.
Taktický mistr I. třídy   Uděluje se hráčům, kteří vyhráli více než 80% svých bitev Operace Safari a účastnili se minimálně 20 bitev.
Taktický mistr II. třídy   Uděluje se hráčům, kteří vyhráli více než 70% svých bitev Operace Safari a účastnili se minimálně 20 bitev.
Taktický mistr III. třídy   Uděluje se hráčům, kteří vyhráli více než 60% svých bitev Operace Safari a účastnili se minimálně 20 bitev.
Taktický mistr IV. třídy   Uděluje se hráčům, kteří vyhráli více než 50% svých bitev Operace Safari a účastnili se minimálně 20 bitev.
Lovec velkých zápasů I. třídy   Uděluje se hráčům klanu, který dosáhl 1. místa v akci Operace Safari.
Lovec velkých zápasů II. třídy   Uděluje se hráčům klanu, který dosáhl 2. místa v akci Operace Safari.
Lovec velkých zápasů III. třídy   Uděluje se hráčům klanu, který dosáhl 3. místa v akci Operace Safari.

 Vpřed!

Zavřít