Upozornění!
Položka novinek, kterou si prohlížíte, je ve starém formátu webové stránky. V některých verzích prohlížečů se mohou vyskytnout problémy s jejím zobrazením.

Zavřít

Operace Tajfun: Pravidla a předpisy

Operace Tajfun: Pravidla & předpisy

1. Obecná pravidla a přepisy

1.1. Operace Tajfun bude probíhat od 19. dubna, 10:00 SELČ do 3. května, 10:00 SELČ.

1.2. Parametry akce:

 • Všechny bitvy v rámci akce se budou hrát s vozidly VIII. úrovně.
 • Formát bitvy: 10 × 10
 • Trvání bitvy: 15minut
 • „Válečná mlha“ je zapnuta.
 • Počet účastníků vyloďovacího turnaje: 64
 • Uzamykání vozidel je vypnuto.
 • Moduly divizí jsou vypnuty.
 • Vyplenění je vypnuto.
 • Aukce jsou vypnuty.
 • Příjmy ve všech provinciích činí 600 za den.
 • Zvýšení příjmů provincie v rámci fronty, na které akce probíhá, není k dispozici.
 • Celkový počet provincií dostupných na globální mapě: 600.
 • Počet vyloďovacích provincií byl navýšen z 25 % na 50 % z celkového počtu provincií.
 • Počet aktivních žádostí o účast v turnaji, které jsou k dispozici během hlavního času: 5.
 • Postihy za nedostavení se do bitvy se používají.
 • Před začátkem akce budou všechny aktivní postihy vynulovány.

1.3. Během prvního dne akce budou všechny provincie dostupné pro vylodění. Po skončení hlavního času se všechny provincie přepnou do standardního režimu akce, v souladu s bodem 1.2. V případě že bitva o vyloďovací provincii skončí remízou, je pro vyzyvatele brána jako porážka.

1.4. Během Operace Tajfun bude globální mapa obsahovat jižní a jihovýchodní Asii a novou frontu:

Fronta akce: 20:00 – 22:00 SELČ

Fronta bude fungovat stejným způsobem, jako během předchozích akcí.

2. Speciální pravidla Operace Tajfun

2.1. Během akce „Operace Tajfun“ se budou klany utkávat o provincie, což znamená, že budou získávat body slávy jak za obranu vlastních území, tak i za obsazování nových.

2.2. Klany mohou obsadit provincie několika způsoby:

 • Účastí ve vyloďovacím turnaji.
 • Útokem po zemi.

2.3. Po každém hlavním čase se budou vyloďovací provincie na mapě náhodně přemísťovat. Pokud klan již vlastní provincii na globální mapě, může se znovu vylodit.

2.4. Denní příjem z každé provincie činí 400 bodů slávy.

Body slávy za obsazení a udržení provincií se klanům udělují po skočení hlavního času provincie.

2.5. Jestliže provincie není obsazena žádným klanem, je její denní zisk 400 bodů slávy.

2.6. Zatímco klan drží provincii, shromažďuje body slávy. Jakmile je provincie obsazena jiným klanem, nashromážděné body slávy jsou rozděleny mezi přechozího a nového vlastníka. Když klan o provincii, kterou vlastní, přijde, dostane pevný procentuální podíl bodů slávy, nashromážděných když provincii držel; zbytek bodů slávy získá nový vlastník provincie.

2.7. Níže uvedená tabulka ukazuje rozdělení bodů slávy poté, co klan provincii sebere předchozímu vlastníkovi:

Typ provincie

Vlastník

Útočník

Vylodění

25 %

75 %

Běžná

25 %

0%

2.8. Pokud klan obsadí neobsazenou provincii, připíše se 75 % z bodů slávy, nahromaděných v této provincii, ke klanovému hodnocení. Nicméně, 25 % z těchto nahromaděných bodů slávy zmizí, protože žádný předchozí vlastník neexistuje, a nikdo je tedy nemůže získat.

2.9. Po opuštění globální mapy nedostává klan za držení provincií žádné body slávy; body slávy, nashromážděné v provinciích klanu, budou z klanového hodnocení odečteny. Nicméně, nahromaděné body slávy v provinciích zůstanou a budou rozděleny mezi jejich budoucí vlastníky.

2.10. Body slávy, nashromážděné v provincii, jsou k vlastníkovu účtu připsány až do doby, než je provincie obsazena jiným klanem. Jakmile provincii získá nový vlastník, body slávy jsou z účtu předchozího vlastníka odečteny podle bodu 2.7. Body slávy se přepočítávají po každém hlavním čase. 

 

 

Pro zvětšení klikněte

 

Body slávy klanu se zaznamenávají a zobrazují v Uličce slávy, a také na klanovém portálu (sekce globální mapy), kde klany mohou sledovat svůj postup v kampani.

Více podrobností a tipů k pravidlům fáze bude k dispozici na globální mapě.

3. Osobní body slávy 

3.1. Během akce Operace Tajfun se budou osobní body slávy vypočítávat podle následujícího vzorce:

 • Fame_Points: Body slávy.
 • Fame_points_base: Koeficient bodů slávy fáze = 150.
 • Еlo_c: koeficient Elo hodnocení je rovný Elo hodnocení na frontě VIII. úrovně
 • Team_XP: zkušenosti získané týmem v bitvě
 • Battle_XP: celkové zkušenosti získané během bitvy oběma zúčastněnými týmy
 • Team_size: velikost týmu, nastavená podle požadavků akce = 10.
 • Battle_type_c: koeficient typu bitvy.
 • Event_value_c: koeficient herní akce = 1.
Koeficienty typu bitvy (Battle_type_c)

Typ bitvy

Koeficient

Vyloďovací turnaj

1

Bitva s vlastníkem

5

Poměry Elo hodnocení (Elo_c)

Elo hodnocení protivníkova klanu

Elo_c

<=1 000

1.0

10011050

1.1

10511100

1.2

1101 1150

1.3

11511200

1.4

12011250

1.5

12511300

1.6

13011350

1.7

13511400

1.8

14011450

1.9

1451+

2.0

3.2. Klan může také za každou bitvu získat stejné množství bodů slávy, jako člen klanu, který se bitvy zúčastnil. Například, hráči klanu A získali po bitvě 47 osobních bodů slávy. Tím pádem klan A také získal 47 klanových bodů slávy.

Falešné bitvy/manipulování výsledků se také považuje za porušení pravidel a bude potrestáno úplným odebráním klanových a osobních bodů slávy, a suspendací herního účtu.

Ve sporných případech ohledně připsání bodů slávy (podezření na zmanipulovaný zápas, atp.) si administrátoři hry vyhrazují právo na vyžádání záznamu bitvy, snímků obrazovky a ostatních informací, které s danou situací souvisí. Pokud nejsou požadované informace poskytnuty, vyhrazují si administrátoři právo na uvalení sankcí na možné provinilce. Důrazně vám doporučujeme zapnutí možnosti „Ukládat záznam bitvy“ (záznamy bitev) v nabídce nastavení.

4. Odměny a medaile 

Hlavní cenou za akci Operace Tajfun je 8 000 vozidel VIII. úrovně, Chieftain\T95 , která budou udělena tak, jak je popsáno níže. 

4.1. Osobní pořadí

4.1.1. Na základě výsledků akce budou nejlepší hráči, kteří se v Uličce slávy umístí nejvýše, odměněni vozidly za odměnu, která budou rozdělena podle osobního pořadí hráčů.

 

Fronta

Tanky, které budou dány jednotlivým hráčům

Fronta akce

8,000

Celkem

8 000

 

4.1.2. Každý hráč může získat jen jeden tank.

4.1.3. Pokud hráč dosáhl stejného počtu bodů slávy, jako nejníže umístěný výherce tanku, pak takový hráč také získá tank za odměnu.

 4.2. Hodnocení klanu

4.2.1. Nejlepším klanům budou uděleny průmyslové zdroje, které budou připsány do velitelského centra klanového opevnění.

4.2.2. Celkové množství průmyslových zdrojů, jež budou uděleny, je  25 063 000 jednotek, které budou rozděleny následujícím způsobem:

Suma odměn

25,063,000

Klany, které budou odměněny

850

4.2.3. Průmyslové zdroje budou uděleny na základě hodnocení klanů. Níže je uvedený ovládací prvek, na kterém můžete vidět příklad rozdělení průmyslových zdrojů.

4.2.4. Klan, který získal stejný počet bodů slávy, jako nejníže umístěný vyhrávající klan, dostane stejný počet průmyslových zdrojů. 

4.2.5. Pokud klan nebude mít na konci akce založené opevnění, nebude takovému klanu odměna v podobě průmyslových zdrojů udělena.

4.3. Medaile Operace Tajfun

Medaile

Požadavky

Obrázek

Válečník z džungle

Uděluje se hráčům, kteří během akce Operace Tajfun odehráli na globální mapě alespoň 5 bitev. Bitvy, do kterých se jeden nebo oba týmy nedostavily, se nepočítají.

Bengálský tygr IV. třídy

Uděluje se hráčům, jejichž klan během Operace Tajfun vyhrál 51 % až 60 % svých bitev a zúčastnil se alespoň 20 bitev. Technická vítězství se nepočítají.

Bengálský tygr III. třídy

Uděluje se hráčům, jejichž klan během Operace Tajfun vyhrál 61 % až 70 % svých bitev a zúčastnil se alespoň 20 bitev. Technická vítězství se nepočítají.

Bengálský tygr II. třídy

Uděluje se hráčům, jejichž klan během Operace Tajfun vyhrál 71 % až 80 % svých bitev a zúčastnil se alespoň 20 bitev. Technická vítězství se nepočítají.

Bengálský tygr I. třídy

Uděluje se hráčům, jejichž klan během Operace Tajfun vyhrál alespoň 81 % svých bitev a zúčastnil se alespoň 20 bitev. Technická vítězství se nepočítají.

Válečný slon III. třídy

Uděluje se hráčům, jejichž klan se podle bojových výsledků během akce Operace Tajfun na globální mapě umístil na 3. místě.

Válečný slon II. třídy

Uděluje se hráčům, jejichž klan se podle bojových výsledků během akce Operace Tajfun na globální mapě umístil na 2. místě.

Válečný slon I. třídy

Uděluje se hráčům, jejichž klan se podle bojových výsledků během akce Operace Tajfun na globální mapě umístil na 1. místě.

 

Zavřít