Upozornění!
Položka novinek, kterou si prohlížíte, je ve starém formátu webové stránky. V některých verzích prohlížečů se mohou vyskytnout problémy s jejím zobrazením.

Zavřít

Projekt „Černé zlato“: Lví hříva.

1. Pravidla 2. fáze čtvrté kampaně

1.1. Druhá fáze čtvrté kampaně se nazývá „Lví hříva“ a bude probíhat od 2. prosince 05:00 SEČ do 10. prosince 05:00 SEČ.

1.2. Parametry fáze:

 • Všechny bitvy v rámci fáze se budou hrát s vozidly úrovně VII - VIII.
 • Formát bitvy: 10 x 10.
 • Délka bitvy: 15minut.
 • „Mlha války“ je zapnuta.
 • Počet účastníků vyloďovacího turnaje: 64.
 • Uzamykání vozidel je vypnuto.
 • Moduly divizí jsou vypnuty.
 • Aukce jsou zapnuty.
 • Příjmy ve všech provinciích činí  480 za den.
 • Zvýšení příjmů provincie v rámci kampaňové fronty není k dispozici.
 • Celkový počet provincií dostupných na globální mapě: 500
 • Počet vyloďovacích provincií: 125
 • Klany, které provincie již vlastní se stále mohou vyloďovacích turnajů zúčastňovat.
 • Počet aktivních žádostí o účast v turnaji, které jsou k dispozici během hlavního času: 5.
 • Postihy za nedostavení se do bitvy se používají.

1.3. 2. fáze čtvrté kampaně se bude odehrávat v jihozápadní Africe.

 • Fronta kampaně: 20:00 - 22:00 (SEČ). Počet provincií: 500.

2. Speciální pravidla 2. fáze

Během 2. fáze mají klany na výběr dva způsoby jak získat klanové body slávy:

 • Obsazování enkláv, což jsou speciální skupiny provincií
 • Sledování a obsazování konvojů, které budou přes globální mapu přecházet

2.1 Enklávy

2.1.1. Na mapě se budou nacházet skupiny speciálních provincií, které se nazývají enklávy; obsazování enkláv vám přinese klanové body slávy.

2.1.2. Všechny enklávy spadají do dvou typů:

 • Velká enkláva je skupina tří sousedních provincií se společnými hranicemi.
 • Malá enkláva je skupina dvou sousedních provincií se společnými hranicemi.

2.1.3. Enklávy se nachází v rámci každé zóny hlavního času; Enklávy nepřesahují hranice hlavních časů, ve kterých se nachází.

2.1.4. Enklávy se přemístí čtyři dny po začátku 2. fáze poté, co v pátý den 2. fáze skončí všechny hlavní časy.

2.1.5. Provincii v enklávě lze obsadit buď útokem po zemi, nebo prostřednictvím aukce. Každá provincie v enklávě sousedí s vyloďovací provincií, kde se klan může vylodit a pokračovat ve svém útoku na území enklávy po zemi.

2.1.6. Obsazováním jednotlivých provincií enklávy nebo celých enkláv přináší klanu body slávy:

 

Klanové body slávy

Obsazení provincie malé enklávy

1 000

Obsazení provincie velké enklávy

1 000

Provincie je považována za obsazenou ve chvíli, kdy nový vlastník provincii získá, i když v provincii ještě není zřízeno velitelství.

2.1.7. Když je obsazena celá enkláva, získá klan body slávy za obsazení provincií a bonus za obsazení celé enklávy. 

 

Klanové body slávy

Bonus za obsazení celé malé enklávy

2 000

Bonus za obsazení celé velké enklávy

5 000

Například, při obsazení tří provincií velké enklávy, dostane klan 8 000 bodů slávy (3 x 1 000 + 5 000).

2.1.8. Za držení provincií enklávy nebo celých enkláv budou klany dostávat v průběhu každého následujícího hlavního času body slávy podle bodů 2.1.6. a 2.1.7.

2.2. Konvoje

2.2.1. Během 2. fáze bude kampaňová fronta obsahovat konvoje, které budou cestovat napříč celou globální mapou. Obsazení provincie, ve které se nachází konvoj, také přinese vašemu klanu body slávy.

 

Klanové body slávy

Obsazení konvoje

2 200

2.2.2. Konvoje se přesouvají v rámci svých hlavních časů.

2.2.3. Provincie, která obsahuje konvoj, bude označena speciální ikonou. Další provincie, kde konvoj bude, je též označena.

2.2.4. Chcete-li získat klanové body slávy za obsazení konvoje, musíte provincii obsadit nebo držet až do konce hlavního času, kdy se konvoj přemístí do jiné provincie. Konvoj se považuje za zajatý dokonce i když není v provincii založeno velitelství.

2.2.5.  Konvoj se do další provincie přemístí poté, co skončí bitvy v provincii, v které se nacházel během aktuálního hlavního času a v provincii kam se přemístí pro další hlavní čas.

2.2.6. Provincie, do které se konvoj přemístí během dalšího hlavního času, se stává vyloďovací provincií. Aby získali body slávy za obsazení konvoje, musí klan, který se v této provincii vylodí, provincii udržet během dalšího hlavního času po vylodění. 

Příklad: Klan A zažádal o vyloďovací turnaj do provincie s hlavním časem v 18:00, kam se má přesunout konvoj. Konvoj se do provincie držené klanem A přemístil v souladu s bodem 2.2.5. Další den, během hlavního času v 18:00, ubránil klan A provincii proti klanům B a C. Jakmile bitvy v provincii skončily, klan A byl pořád jejím vlastníkem a získal klanové body slávy za zajetí konvoje.

O vyloďovací turnaj do provincie, kam míří konvoj můžete zažádat až poté, co skončí všechny bitvy o provincii, kde se konvoj nachází i kam se má přemístit další kolo. Konvoj se přemístí až poté, co všechny bitvy skončí a otevřou se nové žádosti o vyloďovací turnaje.

2.2.7. Body slávy jsou klanům připsány až poté, co skončí všechny bitvy o provincie a poté, co se konvoj přesune do další provincie v souladu s bodem 2.2.5.

2.2.8. Pokud se na své cestě setkají dva konvoje v jedné provincii a klan ji obsadí ve chvíli, kdy jsou v ní oba konvoje, získá body slávy za oba konvoje.

3. Osobní body slávy

3.1. Během první fáze se body slávy budou udělovat podle níže uvedeného vzorce:

Legenda
Sbalit
 • Fame_Points: Body slávy
 • Fame_points_base: koeficient bodů slávy fáze =  700.
 • Battle_type_c:  koeficient typu bitvy
 • Event_value_c:  koeficient  herní akce = 1
 • Еlo_c: koeficient Elo hodnocení je rovný Elo hodnocení na frontě VIII. úrovně
 • Team_XP:  zkušenosti získané týmem v bitvě
 • Battle_XP: celkové zkušenosti získané během bitvy oběma zúčastněnými týmy
 • Team_size: velikost týmu nastavená podle parametrů 2. fáze = 10
Sbalit Rozbalit

Koeficienty typu bitvy (Battle_type_c)

Typ bitvy

Koeficient

Vyloďovací turnaj

1

Aukční turnaj

5

Bitva o provincii (závěrečná bitva turnaje)

5

Koeficienty Elo hodnocení (Elo_c)  

Elo hodnocení protivníkova klanu

Elo_c

<=1 000

1.0

1001–1200

1.1

1201–1400

1.2

1401–1600

1.3

1601–1800

1.4

1801–2000

1.5

 

3.2. Klan může také za každou bitvu získat stejné množství bodů slávy, jako člen klanu, který se bitvy zúčastnil. Například, hráči klanu A získali po bitvě 36 osobních bodů slávy. Tím pádem klan A také získal 36 klanových bodů slávy.

 

Důležité:  Falešné bitvy/manipulování výsledků se také považuje za porušení pravidel a bude potrestáno úplným odebráním klanových a osobních bodů slávy, a suspendací herního účtu.

 

Ve sporných případech ohledně připsání bodů slávy (podezření na zmanipulovaný zápas, atp.) si administrátoři hry vyhrazují právo na vyžádání záznamu bitvy, snímků obrazovky a ostatních informací, které s danou situací souvisí. Pokud nejsou požadované informace poskytnuty, vyhrazují si administrátoři právo na uvalení sankcí na možné provinilce. Důrazně vám doporučujeme zapnutí možnosti „Ukládat záznam bitvy“ (záznamy bitev) v nabídce nastavení.

Zavřít