Představujeme 18. sezónu na globální mapě

Velitelé!

S potěšením oznamujeme zahájení 18. sezóny na globální mapě, která se bude konat od 25. dubna do 19. června.

18. sezóna bude experimentovat se zcela novým modelem distribuce zlaťáků a bonů za hraní na globální mapě.

V předchozích sezónách mohly zlaťáky vlastnit pouze klany. Obsazením provincie a splněním klanových úkolů mohly získat zlaťáky do svých pokladnic, které byly následně spravovány důstojníky daného klanu. To se však s 18. sezónou změní.

Nyní budou za aktivity na globální mapě moci zlaťáky získávat nejen klany, ale také hráči. Strategická složka získávání zlaťáků však nadále zůstane zachována a klany tak budou muset pro jejich získání obsazovat území a udržet si ho.

18. sezóna na globální mapě – právě nyní

25. dubna, 05:00 CEST, až 20. června, 04:59 CEST (UTC+2)

Poslední den bitev

19. června

Nový systém distribuce zlaťáků a bonů

Jak vše funguje pro hráče

Na globální mapě se objeví osobní denní žebříček pro hráče. Pro umístění v tomto žebříčku budou muset hráči jednoduše bojovat v bitvách na globální mapě. Za každou bitvu obdrží všichni účastníci osobní body slávy.

Po získání 15 bodů se hráči umístí v žebříčku a získají zlaťáky. Čím výše se hráč v žebříčku umístí, tím více zlaťáků dostane. Za umístění v žebříčku hráč obdrží minimálně 10 zlaťáků. Maximálně může hráč získat 40 zlaťáků. Ti hráči, kteří se navíc v žebříčku umístí mezi 50 % nejlepších, získají také 15–75 bonů.

Nasbírané zlaťáky a bony si lze vyzvednout kdykoliv na kontrolním panelu klanu.

Žebříček bude dalšího dne vynulován a cyklus začne nanovo. Za každý den hraní na globální mapě tak účastníci bitev získají zlaťáky. Ti nejaktivnější a nejúspěšnější hráči získají navíc také bony.

Co se mění pro klany?

Klany budou i nadále získávat zlaťáky a bony do klanové pokladnice. Obecné mechaniky pro klany jsou podobné mechanikám velkých akcí, jsou však značně zjednodušené. Na globální mapě se objeví týdenní klanový žebříček s pořadím podle klanových bodů slávy.

Klanové body slávy jsou získávány v bitvách, za obsazení a udržení provincií a za plnění klanových úkolů. Klany, které se umístí na vrchních příčkách žebříčku, obdrží zlaťáky. Ty nejúspěšnější klany získají navíc také bony. Množství zlaťáků a bonů rozdělených mezi klany se bude obecně odvíjet od aktivity hráčů během daného týdne.

Celkové množství zlaťáků a bonů rozdělené mezi klany se bude rovnat množství zlaťáků a bonů získaných hráči za jejich umístění v osobním žebříčku během celého týdne. Na konci týdne bude týdenní klanový žebříček vynulován a cyklus začne nanovo.

Čím více hráčů se tedy zúčastní bitev na globální mapě, tím více zlaťáků a bonů budou moci klany získat do svých pokladnic.

Odměny a žebříček sezóny

Zachovali jsme tradiční památeční odměny rozdávané na konci sezóny. Na globální mapě bude obecný klanový žebříček a na konci sezóny klany obdrží tradiční odměny, jako jsou medaile, styly a obtisky. Pro účastníky této sezóny jsme si připravili nový 2D styl: Válečník Severu. Dílna bude během této sezóny fungovat jako obvykle.

Změny oproti předchozím sezónám

 • Byl změněn systém distribuce zlaťáků na globální mapě
 • Příjmy provincií ve zlaťácích jsou vypnuty
 • Provincie s vysokým příjmem jsou vypnuty
 • Nájemní vozidla jsou vypnuta
 • Aukce a Vliv jsou vypnuty
 • Politické hodnocení je vypnuto
 • Velitelství jsou vypnuta
 • Uzamykání vozidel je vypnuto
 • Divize lze vytvořit v libovolné provincii
 • Vytvoření a správa divizí jsou zdarma
 • Vzpoury jsou vypnuty
 • Vyplenění je vypnuto
 • Vyloďovací provincie jsou dynamické a po ukončení vyloďovacích bitev mění své umístění

Osobní žebříček

 • Žebříček vzniká na základě osobních bodů slávy získaných během daného dne. K umístění v žebříčku hráči musí získat alespoň 15 osobních bodů slávy. V závislosti na jejich pozici v žebříčku na konci dne získají všichni hráči, kteří se na žebříčku umístili, určité odměny.
 • Za umístění v žebříčku hráč obdrží minimálně 10. Maximálně může hráč získat 40 zlaťáků. Hráči na žebříčku, kteří se umístí mezi 50 % nejlepšími, získají také 15–75.
 • Zlaťáky a bony získané hráči během dne se na jeho konci připíší do speciálního trezoru.
 • Zlaťáky a bony získané hráči během dne mohou být z trezoru vyzvednuty ve speciální sekci na kontrolním panelu klanu.
 • Veškeré nasbírané zlaťáky a bony je možné kdykoliv vyzvednout. Automaticky se připíší po skončení sezóny nebo v okamžiku, kdy hráč opustí klan.
 • Žebříček je vynulován následující den v okamžiku zahájení bitev.

Všichni hráči v týmu získají stejný počet osobních bodů slávy za každou vybojovanou bitvu, a to podle následujících pravidel:

VÍTĚZSTVÍ PORÁŽKA Turnaje mezi vyzyvateli v běžných provinciích Bitvy s vlastníkem provincie
12 5 14 14

Body budou hráčům bez ohledu na výhru či porážku připsány pouze tehdy, pokud tým zničí pět či více nepřátelských vozidel.

Klanový žebříček

 • Klanový žebříček vzniká na základě klanových bodů slávy. Klany získají zlaťáky a bony do svých pokladnic podle svého umístění v žebříčku na konci týdne.
 • Množství zlaťáků a bonů rozdělených mezi klany se rovná množství zlaťáků a bonů získaných hráči za umístění v osobním žebříčku v průběhu celého týdne.
 • Klanové body slávy lze získat za účast v bitvách, obsazování a vlastnění provincií a plnění klanových úkolů.
 • Klanový žebříček bude vždy na konci týdne vynulován.
Podívejte se na vzorec pro výpočet klanových bodů slávy získaných v bitvách:

Terminologie hodnot:

 • Fame_Points = klanové body slávy získané v bitvě
 • Fame_points_base = základní množství klanových bodů slávy
 • Battle_type_c = násobitel typu bitvy
 • Event_value_c = násobitel herní akce
 • Еlo_c = násobitel Elo hodnocení, odpovídá Elo hodnocení fronty pro vozidla X. úrovně
 • Team_XP = množství zkušenostní získaných týmem v bitvě
 • Battle_XP = celkové množství zkušeností získaných oběma týmy v bitvě
 • Team_size = velikost týmů (nastavena na 15 hráčů)

Násobitele typu bitvy (Battle_type_c)

TYP BITVY NÁSOBITEL
Turnaje ve vyloďovací provincii 1
Turnaje mezi vyzyvateli v běžných provinciích 5
Bitva s vlastníkem provincie 5

Násobitele Elo hodnocení (Elo_c)

ELO HODNOCENÍ NEPŘÁTELSKÉHO KLANU ELO_C
≤1 000 1,0
1 001–1 050 1,1
1 051–1 100 1,2
1 101–1 150 1,3
1 151–1 200 1,4
1 201–1 250 1,5
1 251–1 300 1,6
1 301–1 350 1,7
1 351–1 400 1,8
1 401–1 450 1,9
≥1 451 2,0

Klany získají 12,000 klanových bodů slávy za první obsazení jakékoliv provincie. První obsazení provincie vynese klanové body slávy jednou za sezónu.

Klany obdrží klanové body slávy za vlastnictví provincie. Množství klanových bodů slávy získaných za vlastnictví provincie se s každým dnem vlastnictví snižuje.

Pokud je provincie obsazena opakovaně (vyjma obsazení po opuštění globální mapy), zůstává bonus beze změny tak, jako by ji klan vlastnil bez přerušení.

Po opuštění globální mapy bude bonus za vlastnění provincie udělen plně, jako kdyby klan dříve tuto provincii vůbec nevlastnil.

Podívejme se na příklad, kdy klan vlastní provincii po tři dny, pak ji ztratí a následujícího dne ji znovu obsadí. V takovém případě dostane klan 3,000 klanových bodů slávy za první den opětovného vlastnictví a 0 klanových bodů slávy za následující den.

DNY, PO KTERÉ KLAN VLASTNÍ PROVINCII (V HERNÍCH DNECH)

KLANOVÉ BODY SLÁVY

1 12,000
2 9,000
3 6,000
4 3,000
5+ 0

Klany vlastnící skupiny provincií získávají klanové body slávy.

POČET PROVINCIÍ POD KONTROLOU KLANU ODMĚNA V KLANOVÝCH BODECH SLÁVY
1 -
2 -
3 -
4 18,000
5 18,000
6 36,000
7 36,000
8+ 90,000

Obecný klanový žebříček

Veškeré body slávy, které klan získá, se započítávají do žebříčku sezóny. Po skončení sezóny získají všichni hráči klanu odměnu, a to v závislosti na umístění klanu v žebříčku.

ODMĚNY
POZICE MINIMÁLNÍ UMÍSTĚNÍ MEDAILE STYLY OBTISKY EMBLÉM ZA ÚČAST
1 2D styly „Válečník Severu“ a „Živel země“

Ano
2
3
4 Nejlepších 10 %
Nejlepších 10 % Nejlepších 50 % 2D styl „Živel země“
Nejlepších 50 % Nejlepších 70 %
 

Na jeden účet bude přidělena jedna kopie stylu. Styly lze bez omezení nanášet na různá vozidla. Na jeden účet bude přiděleno šest kopií emblému a obtisku za účast.

Medaile

Vítěz 18. sezóny, I. třída
Vítěz 18. sezóny, II. třída
Vítěz 18. sezóny, III. třída
Elita sezóny
Veterán sezóny

Dílna

V 18. sezóně budou mít hráči přístup k dílně, kde mohou za použití zdrojů získaných po bitvách na globální mapě vyrábět různé odměny.

Množství těchto zdrojů je stejné pro všechny členy týmu a odvíjí se od následujících faktorů:

 • Klany získají více zdrojů za vítězství než za porážku.
 • Čím více nepřátelských vozidel klan zničí, tím více zdrojů obdrží.
 • Pokud se klanu nepodaří zničit ani jedno nepřátelské vozidlo, hráči za bitvu neobdrží žádné zdroje.

Předměty, které je možné vyrobit v dílně:

NÁZEV OBSAH MNOŽSTVÍ
50  50  10krát na každý účet
Sada osobních záloh

3 osobní zálohy: +50 % k bojovým ZK na 1 hodinu

3 osobní zálohy: +200 % ke ZK posádky na 1 hodinu

3 osobní zálohy: +300 % k volným ZK na 1 hodinu

5krát na každý účet
Sada stylů

2D styl „Klanový městský“

2D styl „Soumrak“

2D styl „Digitálně upravený“

Jednou na každý účet
Prvotřídní balíček

5 osobních záloh: +50 % ke kreditům na 1 hodinu

5 osobních záloh: +50 % k bojovým ZK na 1 hodinu

5 osobních záloh: +200 % ke ZK posádky na 1 hodinu

250 

750 000 

Jednou na každý účet

V jednu chvíli je možné sestavovat pouze jeden předmět. Ostatní je však možné přidat do výrobní fronty. Sestavené předměty jsou na hráčův účet připsány okamžitě po dokončení výroby. Pořadí předmětů ve frontě je možné měnit nebo některý z nich i odstranit. V tom případě se všechny zdroje vrátí zpět do skladu.

V dílně najdou hráči bojový záznam. Zobrazuje množství zdrojů získaných ve všech bitvách od začátku 18. sezóny. Dílna bude dostupná do skončení sezóny 20. června v 04:59 CEST. Všechny nevyužité zdroje a vyrobené díly poté budou odečteny.

Herní oblast

18. sezóna se bude konat v Jižní Americe. Příjem provincií, které jsou na mapě vždy dostupné, je vypnutý.

Na globální mapě bude dostupných celkem 600 provincií, z nichž zhruba 25 % budou vyloďovací provincie.

MAPY
 • Opatství
 • Útesy
 • El Halluf
 • Ensk
 • Rybářský přístav
 • Dálnice
 • Himmelsdorf
 • Karélie
 • Lakeville
 • Dubový lesík
 • Malinovka
 • Doly
 • Murovanka
 • Perlová řeka
 • Prochorovka
 • Redshire
 • Útočiště
 • Pouštní řeka
 • Klidné pobřeží
 • Step
 • Westfield

Hlavní časy sezóny jsou od 19:00 do 22:00 CEST (UTC+2). V polovině provincií je počáteční čas bitvy posunut o 15 minut, v závislosti na jejich hlavním času.

Vyloďovací provincie

Maximální počet žádostí o vyloďovací provincie je 32.

Maximální počet aktivních žádostí o vylodění, které může klan odeslat (má-li alespoň 90 členů s vozidly X. úrovně), je šest.

Vyloďovací provincie jsou dynamické a po ukončení bitev mění své umístění.

Klany, které již vlastní provincie, mohou požádat o vyloďovací turnaj na globální mapě.

Klany nemohou útočit na vyloďovací provincie ze země.

První den a přerozdělování světa

V první den sezóny budou všechny provincie na globální mapě vyloďovací. Po skončení hlavního času se provincie přepnou do hlavního režimu v souladu s obecnými pravidly sezóny.

Počet účastníků vyloďovacího turnaje během přerozdělování světa je 16.

Pokud bitva o vyloďovací provincii skončí nerozhodně, bude se pro oba soupeře počítat jako prohra.

Postihy za nedostavení se do bitvy

Postihy v klanových bodech slávy budou odečteny od množství bodů získaných klanem v průběhu týdne. Stejné množství bodů bude odečteno i v obecném žebříčku klanů na konci sezóny.

POČET NEDOSTAVENÍ SE DO BITVY
BĚHEM SLEDOVANÉHO OBDOBÍ

MAXIMÁLNÍ POČET ŽÁDOSTÍ O VYLODĚNÍ

KLANOVÉ BODY SLÁVY SLEDOVANÉ OBDOBÍ
1 6 Postihy nejsou udělovány  
 
 
3 dny
2 5 –10 %
3 3 –10 %
4 1 –10 %

Zmanipulované bitvy a porušení klanových pravidel

 1. Předpisy zakazují zmanipulované bitvy. Klany a hráči, kteří pravidla poruší, mohou ztratit všechny své body slávy (jak osobní, tak i klanové) a jejich herní účty mohou být zablokovány.
 2. V případě sporných situací spojených se získáváním bodů slávy (např. podezření na zmanipulované bitvy atd.) si administrátor hry vyhrazuje právo vyžadovat záznam bitvy, screenshoty a ostatní související informace. Pokud nebudou požadované informace poskytnuty, administrátor může rozhodnout na základě svého uvážení. Důrazně hráčům doporučujeme zapnutí možnosti „Ukládat záznam bitvy“ v nastavení hry.
 3. Hru je zakázáno využívat způsoby, které nejsou uvedeny v Licenční smlouvě, herních pravidlech či dalších pravidlech společnosti Wargaming, ani jinými způsoby, které jdou za hranice rámce standardní hratelnosti. Pasivní (pacifistické) chování vůči členům jiného týmu, klanu nebo aliance klanů je zakázáno. Dojde-li k odhalení takovýchto přestupků, klany budou z globální mapy odebrány. V případě opakovaného porušování pravidel budou na klany uvaleny další postihy.

Obecná nastavení

 • Veškeré bitvy se odehrávají ve formátu 15 proti 15 s vozidly X. úrovně.
 • Doba trvání bitvy je 15 minut.
 • „Mlha války“ je zapnuta.
 • Klanové operace jsou zapnuty.

Hodně štěstí na bojišti!

Zavřít