Představujeme 17. sezónu na globální mapě

Velitelé!

Globální mapa se vrací v 17. sezóně, takže dejte dohromady členy svého klanu a připravte se opět bojovat o světovou nadvládu! Využijte vozidla k pronájmu, užijte si vylepšené rozhraní a ovládněte provincie typu „Firefly“! Čtěte dál a dozvíte se vše, co potřebujete o 17. sezóně vědět.

17. sezóna na globální mapě – právě nyní

22. září, 09:00 CEST (UTC+2), až 1. prosince, 09:00 CET (UTC+1)

Hlavní čas

Do 31. října: 19:00–22:00 CEST (17:00–20:00 UTC)

Od 31. října: 19:00–22:00 CET (18:00–21:00 UTC)

OBSAH

  Hlavní charakteristiky

  17. sezóna se drží obvyklého formátu 15 proti 15 pro frontu X. úrovně a formátu 10 proti 10 na frontě VIII. úrovně.

  Změny v porovnání s předchozími akcemi

  • Nájemní vozidla pro globální mapu a opevnění
  • Do okna speciálních bitev bylo přidáno třídění a logika pro sestavování týmů podle hodnosti klanu.
  • Byl přepracován záznam akcí klanu na globální mapě.
  • Byla vylepšena obrazovka s rozvrhem klanových bitev na globální mapě.
  • Byl aktualizován seznam odměn v dílně.
  • Uzamknutí vozidel, která byla zničena, na globální mapě se nebude vztahovat na nájemní tanky.

  Nájemní vozidla

  Pokud ve své garáži nemáte žádná vozidla X. úrovně, můžete si je pronajmout. Hráčům bude k dispozici k účasti v bitvách na globální mapě a v opevněních několik různých vozidel. Nájemní vozidla jsou dostupná hráčům, kteří jsou členy klanu a odehráli alespoň 1 000 bitev. Následující vozidla budou dostupná za fixní cenu v kreditech:

  Vozidla

  Počet bitev

  Cena

  Dostupný počet:

  X Objekt 140  

  2 bitvy

  0 

  1

  X T110E5  

  2 bitvy

  0 

  1

  X Objekt 140  

  5 bitev

  75 000 

  2

  X T110E5  

  5 bitev

  75 000 

  2

  Poznámka:
  • Nájemní vozidla nejsou povolena v náhodných bitvách ani v žádném dalším herním režimu.
  • Tato vozidla jsou vybavena 100% vycvičenou posádkou, ovšem pouze při prvním pořízení.

  V klanových bitvách budou nájemní vozidla dostupná v testovacím režimu. Ke koupi nájemních vozidel přejděte do herního obchodu a vyberte si jednu z těchto kategorií: ‚Vozidla‘ nebo ‚Nejlepší‘. Ve stejné sekci je možné kdykoliv dobu pronájmu prodloužit.

  Nájemní tanky budou zobrazeny na panelu vozidel ve vaší garáži a budou nést označení Objekt 140 CL a T110E5 CL. Na stejném místě bude také zobrazen počet bitev dostupných s daným vozidlem. Pro větší pohodlí jsme také přidali filtr na klanová vozidla, který vám rychle umožní vyhledat stroje, které potřebujete. Po vypršení nájemní doby nebudete moci vozidla z panelu odstranit. Dojde k tomu automaticky krátce po skončení sezóny.

  Po skončení akce zůstanou všechna nájemní vozidla na vašem účtu. Společně s příslušným stáním v garáži budou po určitém čase automaticky odstraněna. Až k tomu dojde:

  • Veškeré vybavení (včetně vylepšeného), které jste namontovali na svá nájemní vozidla, bude zdarma odmontováno a odesláno do skladu.
  • Všechny směrnice, spotřební doplňky a munice budou poslány do skladu.
  • Všechny emblémy, obtisky, nápisy a 2D styly, s výjimkou národních emblémů, budou poslány do skladu. Národní emblémy jsou totiž na nájemní vozidla naneseny už od začátku a nelze je odstranit.
  • Posádka, která byla ve vozidle při pronájmu, bude poslána do kasáren. Nebudou pro ni přidána dodatečná lůžka.
  • Všechny ZK získané s nájemními vozidly budou přesunuty na tank I. úrovně odpovídajícího národa.
  • Všechny bitvy, které nebyly ve vozidlech koupených za kredity odehrány, budou kompenzovány.

  Vylepšení rozhraní

  Obrazovka před bitvou

  Vylepšili jsme obrazovku před bitvou a změnili mechaniky sestavování týmů před nadcházející bitvou. Až do nedávna mohl kterýkoliv člen klanu přesouvat své spoluhráče ze/do soupisky vpravo (hlavního týmu), a to bez ohledu na jeho roli v klanu nebo čas zbývající do začátku bitvy. Nepoctiví hráči toho mohli zneužívat k sabotáži a jejich akce dokonce mohly vést až k technické prohře.

  Nyní mohou přesuny sebe nebo jiných hráčů ze/do soupisky vpravo provádět pouze hráči s hodností důstojníků klanu (Velitel, Výkonný důstojník, Posádkový důstojník či Bojový důstojník). Výsledkem toho se klany mohou bitev účastnit v plné síle a využívat naplánované taktiky. Hráči bez hodností důstojníků mohou v soupisce přesouvat pouze sami sebe.

  Buďte při udělování důstojnických hodností členům svého klanu opatrní!

  Mimo jiných změn nyní obrazovka před bitvou umožňuje třídit členy týmu podle různých kritérií. Třídění je prováděno zvlášť pro každého hráče a nemá vliv na to, jak se složení týmu zobrazuje ostatním členům klanu.

  Záznam akcí klanu

  Do záznamu akcí na globální mapě byla přidána identifikace hlavních činností klanu. Nyní budou mít všichni hráči v klanu (kromě rekrutů a záložníků) informace o každé akci provedené ostatními členy daného klanu na globální mapě.

  Obrazovka s rozvrhem klanových bitev

  Na obrazovku s rozvrhem klanových bitev byly přidány nové funkce. Z důvodu lepšího sdílení informací mezi členy bylo přidáno označování rot (odřadů) v klanu. Klanoví důstojníci (Velitel, Výkonný důstojník, Posádkový důstojník či Bojový důstojník) budou mít možnost označit bitvy, kterých by se měly zúčastnit určité odřady.

  Dílna

  V 17. sezóně budou mít hráči přístup k dílně, kde mohou za použití zdrojů získaných po bitvách na globální mapě vyrábět různé odměny.

  Množství těchto zdrojů je stejné pro všechny členy týmu a odvíjí se od následujících faktorů:

  • Klany získají za vítězství více zdrojů než za prohru
  • Čím více nepřátelských vozidel klan zničí, tím více zdrojů získá

  Předměty, které je možné vyrobit v dílně:

  V jednu chvíli je možné sestavovat pouze jeden předmět. Ostatní je však možné přidat do výrobní fronty. Sestavené předměty jsou na hráčův účet připsány okamžitě po dokončení výroby. Pořadí předmětů ve frontě je možné měnit nebo některý z nich i odstranit. V tom případě se všechny zdroje vrátí zpět do skladu.

  V dílně najdou hráči bojový záznam. Zobrazuje množství zdrojů získaných ve všech bitvách od začátku 17. sezóny. Dílna bude dostupná až do konce sezóny (1. prosince, 09:00 CET (UTC+1)). Všechny nevyužité zdroje a vyrobené díly poté budou odečteny.

  Provincie typu „Firefly“:

  VIII. úroveň:

  Provincie typu „Firefly“ se budou opět skládat z 1 malé skupiny 3 sousedních provincií na jednu časovou zónu a budou se každý druhý pátek přesouvat.

  X. úroveň:

  Provincie typu „Firefly“ budou vypnuty, k dispozici bude ovšem řada běžných provincií s vysokým příjmem.

  Obecná pravidla

  PRŮVODCE GLOBÁLNÍ MAPOU

  Data sezóny

  17. sezóna poběží od 22. září, 10:00 CEST (UTC+2), do 1. prosince, 09:00 CET (UTC+1).

  31. října dojde k přechodu na středoevropský čas, nemusíte se však obávat. Hlavní časy budou upraveny tak, aby z vaší strany nebylo potřeba nic měnit.

  Do 31. října: 19:00–22:00 CEST (17:00–20:00 UTC)
  Od 31. října: 19:00–22:00 CET (18:00–21:00 UTC)

  Bitevní pole

  Na globální mapě budou dostupné běžné, aukční a vyloďovací provincie.

  Bitevní pole je rozděleno do zón s různými úrovněmi zisku, včetně provincií s nulovým ziskem.

  Celkem bude na mapě k dispozici 800 provincií (500 na X. úrovni a 300 na VIII. úrovni), přičemž na X. úrovni bude asi 23 % z nich vyloďovacích a asi 4 % aukčních. V případě VIII. úrovně je to asi 25 % vyloďovacích a asi 5 % aukčních provincií.

  Mapy

  Rozbalit

  X. úroveň

  VIII. úroveň

  • Opatství
  • Útesy
  • El Halluf
  • Ensk
  • Rybářský přístav
  • Dálnice
  • Himmelsdorf
  • Karélie
  • Lakeville
  • Dubový lesík
  • Malinovka
  • Doly
  • Minsk
  • Murovanka
  • Perlová řeka
  • Prochorovka
  • Redshire
  • Útočiště
  • Pouštní řeka
  • Klidné pobřeží
  • Step
  • Westfield
  • Opatství
  • Letiště
  • Útesy
  • El Halluf
  • Ensk
  • Rybářský přístav
  • Dálnice
  • Himmelsdorf
  • Karélie
  • Lakeville
  • Dubový lesík
  • Malinovka
  • Doly
  • Murovanka
  • Perlová řeka
  • Prochorovka
  • Redshire
  • Útočiště
  • Pouštní řeka
  • Klidné pobřeží
  • Step
  • Westfield
  Sbalit

  Vyloďovací turnaje a aukce

  • Počet žádostí o vyloďovací turnaje: 32
  • Maximální počet aktivních žádostí o vylodění, které může klan odeslat: 6 (pokud má klan alespoň 90 členů s vozidlem X. úrovně)
  • Klany vlastnící dané provincie se na globální mapě nemohou vylodit
  • Klany můžou vyloďovací provincie napadnout po zemi
  • Vlastník provincie se neúčastní turnajů ve vyloďovacích provinciích, bitev v turnajích prostřednictvím aukce ani útoků po zemi na své vlastní provincie

  První den, přerozdělování světa

  • První den sezóny budou mít všechny provincie na globální mapě status vyloďovacích. Po skončení hlavního času budou provincie v souladu s obecnými pravidly sezóny přepnuty do hlavního režimu.
  • Počet přihlášek do vyloďovacích turnajů, které je možné podat první den sezóny: 16
  • Pokud bitva o vyloďovací provincii skončí nerozhodně, bude se pro oba soupeře počítat jako prohra

  Vliv a divize

  • Náklady na divizi: 0 vlivu
  • Udržování divize je zdarma
  • Moduly divizí jsou ze strategických důvodů povoleny

  Obecná nastavení

  • Penalizace je ZAPNUTA
  • „Mlha války“ a zmrazení vozidel jsou ZAPNUTY
  • Aliance jsou VYPNUTY
  • Klanové operace jsou ZAPNUTY
  • Vzpoury jsou ZAPNUTY
  • Vyplenění jsou ZAPNUTA

  Odměny

  V 17. sezóně mohou klany za své umístění v Uličce slávy získat novou sadu odměn:

  • Hráč: Stejně jako dříve obdržíte za zlato získané na globální mapě body vítězství. V závislosti na pozici klanu můžou jeho členové obdržet styl, emblémy za účast a medaile.
  • Klan: Bony do klanové pokladnice v závislosti na pozici klanu.

  Ulička slávy

  • Fronta VIII. úrovně
  • Fronta X. úrovně

  Umístění

  Medaile

  Styl

  Emblémy

  Projekční obtisk

  1

  Ohnivý živel

  Dvoumístné taktické číslo

  2
  3
  4 – 10 % nejlepších Není k dispozici
  10 % nejlepších – 50 % nejlepších

  Není k dispozici

  Umístění

  Medaile

  Styl

  Emblémy

  Projekční obtisk

  Pin-up obtisk

  Obtisk "Kočka"

  1 Ohnivý živel a Vodní živel

  Dvoumístné taktické číslo

  2
  3
  4 – 10 % nejlepších
  10 % nejlepších – 50 % nejlepších Ohnivý živel Není k dispozici Není k dispozici
  50 % nejlepších – 75 % nejlepších Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici

  DŮLEŽITÉ:

  • Na jeden účet bude přidělena 1 kopie stylu.
  • Na jeden účet bude přiděleno 6 kopií emblému za účast a obtisků.
  • Během 17. sezóny musíte odehrát alespoň 5 bitev na globální mapě.

  Rozdělení bonů na X. úrovni

  Umístění

  Bony v pokladně

  1 90 000 
  2 80 000 
  3 60 000 
  4–10 45 000 
  11–20 35 000 
  21–30 30 000 
  31–40 25 000 
  41–50 17 000 
  51–65 8 500 
  66–100 4 000 
  101–200 2 000 

  Ohnivý živel

  Vodní živel


  Vpřed!

  Zavřít