Upozornění!
Položka novinek, kterou si prohlížíte, je ve starém formátu webové stránky. V některých verzích prohlížečů se mohou vyskytnout problémy s jejím zobrazením.

Zavřít

Nový prvek: Záznam finanční správy klanu

S potěšením Vám oznamujeme vložení nového prvku pro řízení klanu, který se jmenuje: Záznam finanční správy klanu. Tento nový prvek zlepší o poznání správu klanových zlaťáků, což umožní klanům přehled o příjmu a výdajích klanu. Níže uvádíme, jak bude nový prvek fungovat: 

Záznam o příjmech a výdajích 

Všechny příjmy a výdaje vaší klanové pokladnice budou automaticky zaznamenávány do speciálního registru. Pouze autorizovaní klanoví důstojníci budou mít do tohoto registru přístup. Do registru bude mít přístup: Velitel klanu, Zástupce velitele a Pokladník (podívejte se na Pozice a Povolení).

Jak se podívat na záznam příjmů a výdajů vaší pokladnice: 
 1. Přejděte do Můj Profil  > Můj Klan.
 2. Klikněte na „Pokladnice klanu“ v menu nabídky.  
 3. Přejděte na podsekci „Příjmy“, nebo „Výdaje“.
  Tabulka ukazuje automaticky data posledních 10 dní.
 4. K zhlédnutí příjmů a výdajů z různých období vyberte datum. Tabulka ukáže záznam deseti dnů od vybraného data. 

Sekce „Příjmy“ obsahuje následující informace: 

 • Dané období
 • Celkový příjem za toto období
 • Přesné datum a čas transakce
 • Zdroj příjmu
 • Počet zlaťáků obdržených za každou transakci 

Sekce „Výdaje“ obsahuje následující informace: 

 • Dané období
 • Celkovou útratu za toto období
 • Přesné datum a čas transakce
 • Jména hráčů, kteří tuto transakci uskutečnili transactions
 • Detaily transakce
 • Počet zlaťáků utracených za každou transakci 

Pokud budou zdroje pokladnice rozděleny mezi několika hráčů, toto číslo je zobrazeno v kolonce  „Detaily transakce“. Vyberte si číslo a podívejte se na jména hráčů a počet zlaťáků, které jim byly uděleny.

 

Vzhůru na bojiště, tankisté! 

Zavřít