Upozornění!
Položka novinek, kterou si prohlížíte, je ve starém formátu webové stránky. V některých verzích prohlížečů se mohou vyskytnout problémy s jejím zobrazením.

Zavřít

Klanové války: Druhá globální mapa

Tankisté! 

V oznámení druhého tažení jsme zmínili uvedení druhé globální mapy do klanových válek, která bude přístupná pouze v průběhu tažení. V tomto článku bychom rádi více dopodrobna vysvětlili, jak tento systém bude fungovat a jaký z něho bude užitek. 

 

Globální mapa

Na druhé straně bude stát druhá globální mapa, která bude připomínat klasické klanové války. Ty normálně probíhají za předpokladu, že není aktivní žádné tažení. Klany, které se nechtějí účastnit tažení, mohou pokračovat v hraní klanových válek v této říši, a to většinou podle standardních pravidel. Jediný rozdíl bude ten, že omezení úrovní pro všechny regiony bude nastaveno na 8. úroveň. Pravidla druhé globální mapy budou jasně daná a neměnná po dobu trvání tažení. Pravidla jsou následující:

 • Funkce zamykání tanků vypnuta
 • Mlha války zapnuta
 • Špioni a kontra rozvědka zapnuta
 • Vzpoury zapnuty
 • Možnost vyplenění zapnuta
 • Omezení úrovně vozidel: 1.-8.
 • Příjem z provincie: běžný
 • Vyloďovací zóny: běžné

Po spuštění mapy tažení na globální mapě neproběhne přerozdělení světa a výmaz. To znamená, že klany, které byly aktivní na globální mapě před začátkem tažení nebudou nijak ovlivněny a mohou si nechat své provincie. Pokud se klany rozhodnou pro neúčast v druhém tažení, mohou se stále účastnit klanových válek na globální mapě.

Změny budou provedeny po otevření druhé globální mapy .

 

Mapa tažení 

Mapa tažení je místo, kde se odehraje druhé tažení. Půjde o velmi dynamické prostředí, kde se pravidla a cíle mohou měnit díky přechodům mezi jednotlivými fázemi. Klany a jejich členové hrající na první mapě budou shromažďovat body vítězství (VP) a body slávy (FP). V závislosti na svém úspěchu a výsledcích v této říši se mohou ocitnout mezi těmi, kdo tažení vyhrají. Pouze klany aktivní na mapě tažení se považují za účastníky tažení, a jsou tak oprávněni případně vyhrát příslušné ceny, medaile a speciální vozidla.

Mapa tažení bude přístupná 31. října spolu s fází přerozdělení světa a bude v testovacím módu do 5. listopadu.

5. listopadu bude mapa tažení vyčištěna a začne druhé tažení. Výmaz mapy bude trvat nějaký čas, proto bude mapa pozastavena několik hodin před začátkem tažení. 

 

Interakce mezi mapami

Obě mapy budou všem klanům přístupné, ale jeden klan nemůže bojovat na dvou mapách současně. Bude však možné přepínat mezi jednotlivými světy dle libosti (v rámci pravidel níže).

 • Klany aktivní na globální mapě, které se rozhodnou zúčastnit bojů na mapě tažení, přijdou o všechny provincie. Pokud se později rozhodnout vrátit, musejí začít od nuly. Provincie, které takto ztratí své majitele, budou převedeny na NPC. Mohou je také dobýt ostatní klany na mapě.
 • Pokud je klan poražen nebo pokud z tažení odejde, zůstanou mu body za vítězství (VP) a za slávu (FP). Pokud se tento klan znovu vrátí do tažení, další získané body VP a FP se jen přičtou k již stávajícím.
 • Každý klan, který začne na mapě tažení, se může přesunout na tažení na globální mapě. V takovém případě ale přijde o všechny provincie, které měl. Tyto provincie budou převedeny na NPC. Mohou je také dobýt ostatní klany na mapě.

Více informací o změnách map najdete v tomto průvodci.

 

Na které mapě budete hrát Vy?

Zavřít