Upozornění!
Položka novinek, kterou si prohlížíte, je ve starém formátu webové stránky. V některých verzích prohlížečů se mohou vyskytnout problémy s jejím zobrazením.

Zavřít

Klanové války: 5. kampaň - 3. fáze

1. Obecná pravidla a předpisy 3. fáze Páté kampaně

1.1. Třetí fáze Páté kampaně bude probíhat od 4. prosince 9:15 SEČ do 14. prosince 9:00 SEČ.

1.2. Parametry fáze:

 • Všechny bitvy v rámci 3. fáze se budou hrát s vozidly X. úrovně.
 • Formát bitvy: 15 × 15
 • Délka bitvy: 15 minut.
 • „Mlha války“ je zapnuta.
 • Počet účastníků vyloďovacího turnaje: 32.
 • Klany, které obsadí provincii, se stále mohou zapojit do vyloďovacích turnajů.
 • Klany nemohou napadnout vyloďovací provincie z přilehlých území.
 • Uzamykání vozidel je vypnuto.
 • Moduly divizí jsou zapnuty. Namontování modulů je zadarmo.
 • Aukce jsou vypnuty.
 • Vyplenění jsou vypnuta.
 • Vzpoury jsou vypnuty.
 • Provincie neposkytují příjmy.
 • Zvýšení příjmů provincie není k dispozici.
 • Vlastníci provincií se nemohou zúčastnit vyloďovacích turnajů, aukcí či útoků ze svých území.
 • Posunutí času bitvy je vypnuto. Čas bitvy v některých provinciích bude posunut o 15 minut, bez ohledu na jejich hlavní čas.
 • Celkový počet provincií na globální mapě, které budou v rámci fáze k dispozici: 581
 • Počet aktivních žádostí o účast v turnaji, dostupných během hlavního času: 6.
 • Údržba divizí je zadarmo.
 • Postihy za nedostavení se do bitvy se používají.

Během prvního dně 3. fáze budou všechny provincie na globální mapě vyloďovacími provinciemi. Jakmile skončí hlavní čas, provincie se změní na standardní provincie pro Pátou kampaň.

 • Počet dostupných žádostí o účast ve vyloďovacím turnaji během prvního dne 3. fáze: 16.
 • Pokud bitva o vyloďovací provincii skončí remízou, budou vyzyvatelé považování za potažené.

1.3. Mapy 3. fáze

 

 • Opatství
 • Letiště
 • Arktida
 • Útesy
 • El Halluf
 • Ensk
 • Rybářský přístav
 • Himmelsdorf
 • Karelia
 • Lakeville
 • Malinovka
 • Doly
 • Horský průsmyk
 • Murovanka
 • Prochorovka
 • Redshire
 • Ruinberg
 • Pouštní řeka
 • Step
 • Fjordy

 

2. Speciální pravidla a předpisy 3. fáze

Během 3. fáze dostanou klany série speciálních úkolů, zvaných „Nájezdy“. Za splnění těchto sérií úkolů získají klany body slávy. Hráči také získají více osobních bodů slávy v bitvách o cílové provincie.

2.1. Obdržení úkolu. Vylodění.

2.1.1. Klany dostanou série klanových úkolů (Nájezdů) na globální mapě. Předtím, než nájezd začne, vyberou si ve speciálním menu preferovanou frontu a hlavní čas. Na základě vybraných parametrů bude pro klan určena cílová provincie. Tato provincie bude vyloďovací provincií nájezdu.

2.1.2. Pokud je počet žádostí o účast ve vyloďovacím turnaji o provincii v jednom hlavním čase vyšší než 32, pak klan stále bude připsán na seznam vyzyvatelů a dostane úkol na vylodění v této provincii. Toto pravidlo platí i pro případy dosažení maximálního počtu žádostí pro všechny cílové provincie klanu.

2.1.3. Jeden klan může dostat několik sérií klanových úkolů na základě vybraných parametrů tak, jak je to popsáno v bodě 2.1.2. To umožňuje využívání několika týmů z jednoho klanu k plnění úkolů na různých územích fronty. Maximální počet aktivní nájezdů na jeden klan — 5.

2.1.4. Při výběru nájezdu podle hlavního času by měli mít klany na paměti následující podmínky:

 • Pokud si vyberou hlavní čas před zformováním seznamů vyloďovacích turnajů (ne později, než jednu hodinu před začátkem hlavního času), budou klanové úkoly na obsazení cílové provincie po skončení stávajícího hlavního času označeny jako dokončené.
 • Pokud si vyberou hlavní čas po zformování seznamů vyloďovacích turnajů (když zbývá méně, než jedna hodina před začátkem hlavního času), budou klanové úkoly na obsazení cílové provincie označeny jako dokončené až poté, co skončí hlavní čas následujícího dne.

2.1.5. Vyloďovací provincie se budou po každém hlavním čase náhodně přesouvat.

2.1.6. Po obdržení série klanových úkolů mohou klany začít s obsazováním cílových provincií, aby úkoly nájezdu splnili.

2.2. Splnění úkolu. Obsazení provincie.

2.2.1. Cílová provincie pro další klanový úkol v nájezdu se vybírá z mnoha provincií, které hraničí s cílovou provincií předchozího klanového úkolu, a to podle následujících podmínek:

 • Tato provincie je neobsazená.
 • Tato provincie není cílovou provincií pro tento klan v jiných nájezdech.
 • Tato provincie není vyloďovací provincií poté, co klan splní klanový úkol v sérii. (Podle bodu 2.1.6, vyloďovací provincie se náhodně přesouvají na globální mapě.)
 • Tato provincie se nachází na území s vybraným hlavním časem.

Pokud provincie, které mají společné hranice s provincií z předchozího klanového úkolu, všechny tyto podmínky nesplňují, pak vyhledávací systém zvýší rozsah území s vybraným hlavním časem, dokud není další cílová provincie nalezena. V takovém případě může být další cílová provincie vybrána z řady vyloďovacích provincií.

2.2.2. Úkol se považuje za splněný tehdy, pokud je klan vlastníkem cílové provincie když bitvy o danou provincii skončí, a to podle podmínek zmíněných v bodě 2.1.5.

2.2.3. Za obsazení provincií během nájezdu dostanou klany následující počet bodů slávy:

 Klanové body slávy
Odměna za obsazení cílové provincie 500

2.2.4. Po splnění úkolu během nájezdu bude mít klan následující možnosti:

 • Pokračovat v nájezdu a získat nový klanový úkol. Za splnění takového úkolu dostane klan větší bonus. Informace o dalším klanovém úkolu v sérii, včetně cílové provincie, budou k dispozici předtím, než bude rozhodnutí o tom, zda pokračovat v sérii klanových úkolů, vyžadováno.
 • Přerušený nájezd: Klany dostanou body slávy podle fáze posledního splněného úkolu.
 • Pokud se klan nerozhodne, nebo nájezd skončí později, než tři hodiny před hlavním časem v cílové provincii, bude takový nájezd zrušen a klan dostane bonus podle fáze posledního splněného úkolu.

2.2.5. Níže uvedená tabulka ukazuje rozdělování bodů slávy poté, co klan splní úkol nájezdu:

FázeKlanové body slávy
1. úkol 500
2. úkol 4 000
3. úkol 8 000
4. úkol 15 000
5. úkol 25 000
6. úkol 50 000
7. úkol 100 000
8. úkol 200 000
9. úkol 400 000
10. úkol 800 000

 

Příklad: Příklad: během nájezdu obsadí klan A cílovou provincii 4. úkolu. Tento klan by se měl rozhodnout, zda získá 15 000 bodů slávy (bonus za splnění 4. úkolu), nebo bude pokračovat a bojovat o bonus za další úkol — 25 000 klanových bodů slávy.

2.2.6. Pokud je klan poražen, nájezd selže a klan nedostane bonusy za splnění předchozích úkolů.

2.2.7. Když nájezd selže, mohou si klany vybrat další nájezd a začít s plněním jeho úkolů.

2.2.8. Během nájezdu budou body slávy za obsazení cílových provincií udělovány podle násobeného koeficientu. Jeho hodnoty jsou popsány v sekci „Osobní body slávy“ tohoto průvodce pravidly a předpisy.

2.2.9. Informace o stávajícím klanovém nájezdu jsou zobrazeny na globální mapě.

2.3. Doplňkové klanové úkoly

2.3.1. Klany mohou získat body slávy za to, že zabrání ostatním klanům ve splnění úkolů nájezdu.

2.3.2. Pokud klan přeruší plnění nájezdu obsazením cílové provincie jiného klanu nebo několika jiných klanů, a fáze nájezdu pro tento úkol je vyšší než 1., pak takový klan získá 10 % z bodů slávy, které mohou být danému klanu či klanům uděleny za klanový úkol v dané cílové provincii. Bonus se uděluje pouze v případě, že obsazená provincie nebyla cílovou provincií pro klan, který plnění nájezdu přerušil.

2.3.3. Informace o odměnách ve všech cílových provinciích jsou zobrazeny na globální mapě.

Příklad: Pokud klan A přeruší plnění úkolu nájezdu pro klan B (poté co hlavní čas skončí, je klan A vlastníkem cílové provincie klanu B), tak klan A dostane 10 % z bonusu, který mohl být klanu B udělen, kdyby klan B úkol splnil.

 

3. Osobní body slávy

3.1. Během třetí fáze se body slávy budou udělovat podle níže uvedeného vzorce:

 • Fame_Points: Body slávy
 • Fame_points_base — koeficient bodů slávy fáze — 1 000
 • Battle_type_c: koeficient typu bitvy
 • Event_value_c: koeficient typu hry Tento koeficient se používá pouze v bitvách o cílové provincie
 • Еlo_c — koeficient Elo hodnocení protivníkova klanu, který se rovná Elo hodnocení na X. úrovni
 • Team_XP: zkušenosti získané týmem v bitvě
 • Battle_XP: celkové zkušenosti získané během bitvy oběma zúčastněnými týmy
 • Team_size — velikost týmu, nastavená podle požadavků 3. fáze — 15

Koeficienty typu bitvy (Battle_type_c)

Typ bitvyKoeficient
Vyloďovací turnaj 1
Bitva o provincii 5
Bitva o provincii s jejím vlastníkem 5

Koeficient typu hry (Event_value_c)

FázeKoeficient
1. úkol 1,1
2. úkol 1,2
3. úkol 1,3
4. úkol 1,4
5. úkol 1,5
6. úkol 1,6
7. úkol 1,7
8. úkol 1,8
9. úkol 1,9
10. úkol 2,0

Koeficienty Elo hodnocení (Elo_c)

Elo hodnocení protivníkova klanuElo_c
<1 000 1,0
1 001 - 1 050 1,1
1 001 - 1 050 1,2
1 101 - 1 150 1,3
1 151 - 1 200 1,4
1 201 - 1 250 1,5
1 251 - 1 300 1,6
1 301 - 1 350 1,7
1 351 - 1 400 1,8
1 401 - 1 450 1,9
1 451+ 2,0

3.2. Klany získají za bitvu stejný počet bodů slávy jako každý z jejich členů, který se bitvy zúčastnil. Například, když členové klanu A získali v bitvě 36 osobních bodů slávy, pak tento klan také získá 36 klanových bodů sláv Například, když člen klanu A získal v bitvě 36 osobních bodů slávy, pak tento klan také získá 36 klanových bodů slávy.

Důležité: Zfalšované bitvy se také považují za porušení pravidel a budou potrestány úplným odebráním klanových a osobních bodů slávy a suspendací herního účtu.

Ve sporných případech ohledně připsání bodů slávy (podezření na zmanipulovaný zápas, atp.) si administrátoři hry vyhrazují právo na vyžádání záznamu bitvy, snímků obrazovky a ostatních informací, které s danou situací souvisí. Pokud nejsou požadované informace poskytnuty, vyhrazují si administrátoři právo na uvalení sankcí na možné provinilce. Důrazně vám doporučujeme zapnutí možnosti „Ukládat záznam bitvy“ (záznamy bitev) v nabídce nastavení.

Počet „No-shows“Počet aplikací k turnajiVlivKlanové body slávyČasové období
1. fáze2. fáze3. fáze
0
14

10

6

Penalty se neudělují
3 dny
1
2 11 8 5 -10% -10%
3 7 5 3 -20% -10%
4 2 2 1 -30% -10%
Zavřít