Upozornění!
Položka novinek, kterou si prohlížíte, je ve starém formátu webové stránky. V některých verzích prohlížečů se mohou vyskytnout problémy s jejím zobrazením.

Zavřít

Klanové války: Pátá kampaň - 2. fáze

1. Obecná pravidla a předpisy 2. fáze Páté kampaně

1.1. Druhá fáze Páté kampaně bude probíhat od 24. listopadu 9:15 SEČ do 3. prosince 9:00 SEČ.

1.2. Parametry fáze:

 • Všechny bitvy v rámci 2. fáze se budou hrát s vozidly VIII. úrovně.
 • Formát bitvy: 10 × 10
 • Délka bitvy: 15 minut.
 • „Mlha války“ je zapnuta.
 • Počet účastníků vyloďovacího turnaje: 32.
 • Klany, které obsadí provincii, se stále mohou zapojit do vyloďovacích turnajů.
 • Klany nemohou napadnout vyloďovací provincie z přilehlých území.
 • Uzamykání vozidel je vypnuto.
 • Moduly divizí jsou zapnuty. Namontování modulů je zadarmo.
 • Aukce jsou vypnuty.
 • Vyplenění jsou vypnuta.
 • Vzpoury jsou vypnuty.
 • Provincie neposkytují příjem.
 • Zvýšení příjmů provincie není k dispozici.
 • Vlastníci provincií se nemohou zúčastnit vyloďovacích turnajů, aukcí či útoků ze svých území.
 • Posunutí času bitvy je vypnuto. Čas bitvy v některých provinciích bude posunut o 15 minut, bez ohledu na jejich hlavní čas.
 • Celkový počet provincií na globální mapě, které budou v rámci fáze k dispozici: 390
 • Počet aktivních žádostí o účast v turnaji, dostupných během hlavního času: 5
 • Údržba divizí je zadarmo.
 • Postihy za nedostavení se do bitvy se používají.

1.3. Mapy 2. fáze

 • Opatství
 • Letiště
 • Arktida
 • Útesy
 • El Halluf
 • Ensk
 • Rybářský přístav
 • Himmelsdorf
 • Karelia
 • Lakeville
 • Malinovka
 • Doly
 • Horský průsmyk
 • Murovanka
 • Prochorovka
 • Redshire
 • Ruinberg
 • Pouštní řeka
 • Step
 • Fjordy

2. Speciální pravidla a předpisy 2. fáze

Během 2. fáze budou klany bojovat o skupiny provincií, kterým se říká enklávy. Budou získávat body slávy za obsazení a obranu provincií enklávy.

2.1 Enklávy

2.1.1. Na globální mapě budou speciální provincie známé jako enklávy. Klany budou získávat body slávy za obsazení a obranu enkláv.

2.1.2. Budou existovat tři typy enkláv:

 • Malá enkláva — obsahuje 2 provincie se společnou hranicí.
 • Střední enkláva — obsahuje 3 provincie se společnými hranicemi.
 • Velká enkláva — obsahuje 4 provincie se společnými hranicemi.

2.1.3. Každé území s hlavním časem bude obsahovat provincie enklávy. Pozice enkláv zůstane po celou 2. fázi nezměněna.

2.1.4. Klany mohou provincie enklávy obsadit pouze z přilehlých území. Každá provincie enklávy má společnou hranici s alespoň jednou vyloďovací provincií, kde se mohou klany vylodit a zaútočit na provincie enklávy poblíž.

2.1.5. Za obsazení a obranu provincie enklávy získají klany 500 bodů slávy. Provincie bude považována za obsazenou či udrženou poté, co bitvy o tuto provincii skončí, a to i v případě, že zde nebylo zřízeno velitelství. Pokud klan obsadí všechny provincie v enklávě, dostane bonus za obsazení enklávy. Bonus za obsazení a udržení enklávy se bude připisovat k účtu vlastníka enklávy po skončení hlavního času ve všech provinciích této enklávy. Proto musí být klan vlastníkem těchto provincií enklávy ve chvíli, kdy bitvy o ně skončí.

 Klanové body slávy
Bonus za obsazení malé enklávy 2 000
Bonus za obsazení střední enklávy 5 000
Bonus za obsazení velké enklávy 20 000

Například: klan získá 22 000 bodů slávy (4 х 500 + 20 000) za obsazení enklávy, která obsahuje čtyři provincie.

3. Osobní body slávy

3.1. Během první fáze se body slávy budou udělovat podle níže uvedeného vzorce:

 • Fame_Points: Body slávy
 • Fame_points_base: koeficient bodů slávy fáze — 700
 • Battle_type_c: koeficient typu bitvy
 • Event_value_c: koeficient typu hry
 • Еlo_c: koeficient Elo hodnocení protivníkova klanu, který se rovná Elo hodnocení na VIII. úrovni
 • Team_XP: zkušenosti získané týmem v bitvě
 • Battle_XP: celkové zkušenosti získané během bitvy oběma zúčastněnými týmy
 • Team_size: Velikost týmu nastavená podle požadavků akce - 10

Koeficienty typu bitvy (Battle_type_c)

Typ bitvyKoeficient
Vyloďovací turnaj 1
Bitva o provincii 5
Bitva o provincii s jejím vlastníkem 5

Event_value_c

Typ provincieKoeficient
Turnajová provincie 1
Provincie malé enklávy 1
Provincie střední enklávy 1.25
Provincie velké enklávy 1,5

Koeficienty Elo hodnocení (Elo_c)

Elo hodnocení protivníkova klanuElo_c
<1 000 1,0
1 001 - 1 050 1,1
1 001 - 1 050 1,2
1 101 - 1 150 1,3
1 151 - 1 200 1,4
1 201 - 1 250 1,5
1 251 - 1 300 1,6
1 301 - 1 350 1,7
1 351 - 1 400 1,8
1 401 - 1 450 1,9
1 451+ 2,0

3.2. Klany získají za bitvu stejný počet bodů slávy jako každý z jejich členů, který se bitvy zúčastnil. Například, když člen klanu A získal v bitvě 36 osobních bodů slávy, pak tento klan také získá 36 klanových bodů slávy.

Důležité: Zfalšované bitvy se také považují za porušení pravidel a budou potrestány úplným odebráním klanových a osobních bodů slávy a suspendací herního účtu.

Ve sporných případech ohledně připsání bodů slávy (podezření na zmanipulovaný zápas, atp.) si administrátoři hry vyhrazují právo na vyžádání záznamu bitvy, snímků obrazovky a ostatních informací, které s danou situací souvisí. Pokud nejsou požadované informace poskytnuty, vyhrazují si administrátoři právo na uvalení sankcí na možné provinilce. Důrazně vám doporučujeme zapnutí možnosti „Ukládat záznam bitvy“ (záznamy bitev) v nabídce nastavení.

Počet „No-shows“Počet přihlášek do turnajeVlivKlanové body slávyČasové období
1. fáze2. fáze3. fáze
0
14

10

6

Penalty se neudělují
3 dny
1
2 11 8 5 -10% -10%
3 7 5 3 -20% -10%
4 2 2 1 -30% -10%
Zavřít