Upozornění!
Položka novinek, kterou si prohlížíte, je ve starém formátu webové stránky. V některých verzích prohlížečů se mohou vyskytnout problémy s jejím zobrazením.

Zavřít

Klanové války: Aktualizace zásad kompenzace

Klanoví válečníci,

aktualizovali jsme zásady kompenzace v případě technických problémů v klanových válkách a režimu Opevnění. Od této chvíle platí následující pravidla kompenzací:

Pravidla udílení kompenzace za technické potíže ovlivňující funkčnost klanových válek a klanů

Následující pravidla jsme stanovili s cílem zajistit důslednou a kvalitní službu hráčům, kteří se účastní bitev na globální mapě a v režimu Opevnění.

1. Hráči mohou mít nárok na kompenzaci v případě technických problémů s funkčností klanů, globální mapy, Opevnění a herních serverů World of Tanks, které mají za následek finanční či materiální ztrátu.

2. V Opevnění je kompenzace možná pouze za bitvy při útočení nebo bránění opevnění. Za šarvátky žádná kompenzace není možná.

3. Případná kompenzace může být obecného, nebo individuálního charakteru.

3.1. Hromadná kompenzace bude klanům udělena v případě, kdy bude více něž 5 % klanů účastnících se bojů na globální mapě postiženo technickými potížemi během dne. Kompenzace bude mít podobu množství zlaťáků rovného 15násobku ceny denního prémiového účtu. Zlaťáky budou převedeny do klanové pokladnice.

Zmrazené žetony budou dostupné po 24 hodinách (ne později než do dalšího hlavního hracího času rovného hlavnímu hracímu času, během kterého byly žetony ztraceny).

Hráči účastnící se Opevnění dostanou kompenzaci v podobě průmyslových zdrojů, o které klan přišel v bitvách při obraně či dobývání opevnění.

Pokud se celková výše průmyslových zdrojů, o které klan přišel, nedá přesně určit, kompenzace bude mít podobu 20 % maximální výdrže velitelského centra v okamžiku kompenzace.

Kompenzace bude jednorázově přičtena do skladu velitelského centra. Pokud ve skladu není dostatek místa, zbývající část průmyslových zdrojů zmizí. Klany musí zajistit dostatek volného místa na kompenzaci.

3.2. Individuální kompenzace se bude udělovat v případě, kdy bylo technickými potížemi postiženo jen několik klanů. Oddělené případy na herních serverech pod individuální kompenzaci nespadají (problémy s herními servery se diagnostikují pouze v případě hromadné kompenzace). Kompenzace hráčů na světové mapě bude mít podobu množství zlaťáků rovného 15násobku denního prémiového účtu. Zlaťáky budou převedeny do klanové pokladnice.

Zmrazené žetony budou dostupné po 24 hodinách (ne později než do dalšího hlavního hracího času rovného hlavnímu hracímu času, během kterého byly žetony ztraceny).

Pokud je klanové velitelství během technického problému odstraněno, bude možné ho na mapu vrátit do 24 hodin.

Hráči účastnící se Opevnění dostanou kompenzaci v podobě průmyslových zdrojů, o které klan přišel v bitvách při obraně či dobývání opevnění.

Pokud se celková výše průmyslových zdrojů, o které klan přišel, nedá přesně určit, kompenzace bude mít podobu 20 % maximální výdrže velitelského centra v okamžiku kompenzace.

Kompenzace bude jednorázově přičtena do skladu velitelského centra. Pokud ve skladu není dostatek místa, zbývající část průmyslových zdrojů zmizí. Klany musí zajistit dostatek volného místa na kompenzaci.

4. Hromadná kompenzace může být udělena z rozhodnutí společnosti Wargaming na základě shromážděných dat o postižených klanech.

5. Individuální kompenzace může být udělena na základě obdržení žádostí od hráčů prostřednictvím technické podpory.

Žádosti musí být odeslány maximálně do 24 hodin od výskytu problému.

Klany musí o popisovaném problému poskytnout co nejvíce informací.

Pokud je to možné, požadavky by měly zahrnovat záznamy bitev zachycující popisovaný problém.

Klany jsou povinny poskytnout screenshoty dokládající, že zmiňovaná bitva proběhla (obrázek světové mapy, klienta World of Tanks atd.).

6. Kompenzaci neudělíme v následujících případech:

  • Bitva proběhla v pořádku.
  • K účasti v bitvě nebyl dostatek hráčů.
  • Problémy s datacentry, kde se nacházejí naše servery.
  • Problémy poskytovatele připojení.
  • Výpadky elektřiny.
  • Jakékoliv další příčiny mimo vliv společnosti Wargaming, které nebyly způsobeny společností Wargaming.

7. Pokud nejsou okolnosti a fakta problému dostatečně určeny, kompenzace může být odepřena.

 Více informací najdete v našem průvodci Kompenzace.

Vpřed!

Zavřít