Upozornění!
Položka novinek, kterou si prohlížíte, je ve starém formátu webové stránky. V některých verzích prohlížečů se mohou vyskytnout problémy s jejím zobrazením.

Zavřít

Klanové války: Zrození titánů - Pravidla & předpisy

Titulky jsou dostupné ve všech podporovaných jazycích. Zapnout je můžete pomocí tlačítka v pravém dolním rohu.

Zrození titánů: Pravidla & předpisy

1. Obecná pravidla a přepisy

1.1. Zrození titánů bude probíhat od 30. srpna, 10:00 do 13. září 10:00 SELČ.

1.2. Parametry akce:

 • Všechny bitvy v rámci akce se budou hrát s vozidly VIII. úrovně.
 • Formát bitvy: 10 × 10
 • Trvání bitvy: 15 minut
 • Mlha války je zapnuta.
 • Počet účastníků vyloďovacího turnaje: 32
 • Uzamykání vozidel je vypnuto.
 • Moduly divizí jsou vypnuty.
 • Vyplenění je vypnuto.
 • Aukce jsou vypnuty.
 • Vzpoury jsou vypnuty.
 • Posunutí času bitvy je vypnuto.
 • Provincie neposkytují příjem. Všechny zlaťáky, které provincie vygenerují, budou využity na vytvoření výherního fondu pro nejlepší klany na základě klanového hodnocení akce.
 • Zvýšení příjmů provincie v rámci fronty, na které akce probíhá, není k dispozici.
 • Vlastníci provincií se nemohou zúčastnit vyloďovacích turnajů, aukcí či útoků z přilehlých území.
 • Klany, které vlastní provincie na globální mapě, mohou podat žádost o vylodění.
 • Klany mohou napadnout vyloďovací provincie z přilehlých území, s výjimkou těch, které obsahují tank Mark IV.
 • Počet aktivních žádostí o účast v turnaji, které jsou k dispozici během hlavního času: 5.
 • Postihy za nedostavení se do bitvy se používají.
 • Před začátkem akce budou všechny aktivní postihy vynulovány.
 • Hlavní čas: 19:00 – 22:00 SELČ
 • Celkový počet provincií, které jsou v rámci fronty akce k dispozici: 734

2. Speciální pravidla & předpisy

Během akce Zrození titánů se klany zapojí do dvou klanových operací, které budou obsahovat několik klanových úkolů. Za splnění těchto klanových úkolů získají klany body slávy.

Útok na citadelu

 • Vyhrajte uvedený počet bitev v cílových provinciích.
 • Vyhrajte uvedenou sérii bitev v cílových provinciích.
 • Obsaďte a ovládejte provincie citadely.

Útok na Mark IV

 • Vyhrajte uvedený počet bitev v cílových provinciích.
 • Vyhrajte uvedenou sérii bitev v cílových provinciích.

2.1. Citadely

2.1.1. Na globální mapě budou speciální provincie známé jako citadely. Když akce Zrození titánů začne, bude každému klanu přidělena operace Útok na citadelu. Když klan tuto operaci dokončí a obsadí cílové provincie, dostane body slávy a speciální rozkazy, potřebné k útoku na provincie, jež mají tank Mark IV, který se bude na globální mapě pohybovat z jedné provincie do druhé. Operace Útok na citadelu trvá po dobu jednoho hlavního času. Když tato doba vyprší, bude operace znovu přidělena všem klanům, bez ohledu na jejich postup.

2.1.2. Citadela je provincie nebo několik provincií jež jsou obklopeny opevněními (vyloďovacími provinciemi).

2.1.3. Klany mohou citadelu obsadit pouze z přilehlých území. Za tímto účelem potřebují obsadit jedno z opevnění (okolních vyloďovacích provincií). Každá provincie, jež bude citadelou, bude hraničit s alespoň jednou vyloďovací provincií, kde se klany mohou vylodit a zaútočit na provincie citadely po zemi.

2.1.4. Za obsazování cílových provincií během operace Útok na citadelu získají klany body slávy.

Klanové úkolyPopisKlanové body slávy
Hranice Zapojte se do vyloďovacího turnaje o provincii, která je poblíž citadely, a vyhrajte alespoň jednu bitvu 2 000
Obsaďte předmostí Zapojte se do vyloďovacího turnaje o provincii, která je poblíž citadely, a vyhrajte alespoň dvě bitvy 3 000
Průlom Zapojte se do vyloďovacího turnaje o provincii, která je poblíž citadely, a vyhrajte alespoň tři bitvy 4 000
Nová hranice Zapojte se do vyloďovacího turnaje o provincii, která je poblíž citadely, a vyhrajte alespoň čtyři bitvy 5 000
Prolomte linii Zapojte se do vyloďovacího turnaje o provincii, která je poblíž citadely, a vyhrajte alespoň pět bitev 6 000
Nejzazší hranice Zapojte se do vyloďovacího turnaje o provincii, která je poblíž citadely, a vyhrajte alespoň šest bitev 7 000
Zkouška síly Vyhrajte sérii tří bitev pouze během vyloďovacího turnaje o provincii, která je poblíž citadely 5 000
Vrhněte se k cíli Vyhrajte sérii čtyř bitev pouze během vyloďovacího turnaje o provincii, která je poblíž citadely 10 000
Drtivý útok Vyhrajte sérii pěti bitev pouze během vyloďovacího turnaje o provincii, která je poblíž citadely 20 000

 

Technická vítězství se nepočítají a automatické porážky ukončují sérii.

2.1.5. Za dokončení operace Útok na citadelu dostanou klany rozkazy k útoku na speciální provincie, kde je tank Mark IV. Klany mohou obsadit několik citadel a získat tak několik rozkazů k útoku na provincie s tankem Mark IV. Klany dostanou jeden rozkaz za obsazení či udržení provincie s citadelou. Maximální počet aktivních rozkazů na jeden klan činí pět kusů.

2.2. Mark IV

2.2.1. Během Zrození titánů se bude tank Mark IV na globální mapě pohybovat z jedné provincie do druhé. Operace Útok na Mark IV začne 1. září. Za splnění operace Útok na Mark IV získají klany body slávy.

2.2.2. Při splnění úkolu Zaberte citadelu bude klanu přidělena operace Útok na Mark IV. Tato operace je k dispozici pouze tehdy, pokud klan má rozkaz k útoku na provincii s tankem Mark IV.

2.2.3. Provincie s tankem Mark IV je vyloďovací provincie s uzavřenými hranicemi a bez pevné pozice na globální mapě. Chtějí-li klany na tuto provincii zaútočit, musí si v ní podat žádost o účast ve vyloďovacím turnaji.

2.2.4. Provincie s tankem Mark IV jsou označeny speciální ikonou. Když hlavní čas skončí, přesune se Mark IV do jiné provincie.

2.2.5. Provincie, do které se Mark IV přesouvá, se v dalším hlavním čase stane vyloďovací provincií, a divize vlastníka provincie, kde byl Mark IV předtím, jsou z dané provincie odstraněny.

Klanové úkolyPopisKlanové body slávy
Obchvatný manévr Zapojte se do vyloďovacího turnaje o provincii, ve které je Mark IV, a vyhrajte alespoň jednu bitvu 10 000
Linie útoku Zapojte se do vyloďovacího turnaje o provincii, ve které je Mark IV, a vyhrajte alespoň dvě bitvy 15 000
Hlavní úder Zapojte se do vyloďovacího turnaje o provincii, ve které je Mark IV, a vyhrajte alespoň tři bitvy 20 000
Totální útok Vyhrajte sérii dvou bitev pouze během turnajů o vyloďovací provincii, ve které je Mark IV 25 000
Úplné zničení Vyhrajte sérii tří bitev pouze během turnajů o vyloďovací provincii, ve které je Mark IV 30 000

 

Technická vítězství se nepočítají a automatické porážky ukončují sérii.

Některé prvky rozhraní na globální mapě budou mít speciální popisky, které vám pomohou s pochopením prvků akce.

3. Body slávy

3.1. Osobní body slávy

3.1.1. Osobní body slávy se budou udělovat podle následujícího vzorce.

 • Fame_PointsBody slávy
 • Fame_points_baseKoeficient bodů slávy - 150
 • Battle_type_c : koeficient typu bitvy
 • Event_value_c: Koeficient herní akce
 • Еlo_c: koeficient Elo hodnocení je rovný Elo hodnocení na frontě VIII. úrovně
 • Team_XP:  zkušenosti získané týmem v bitvě
 • Battle_XP:  celkové zkušenosti získané během bitvy oběma zúčastněnými týmy
 • Team_size: Velikost týmu nastavená podle požadavků akce - 10
Koeficienty typu bitvy (Battle_type_c)
Typ bitvyPoměr
Vyloďovací turnaj 1
Bitva o provincii s jejím vlastníkem 5

 

Game Event Coefficient (Event_value_c)
Typ bitvyPoměr
Běžná 1
Opevnění citadely 5
Citadely provincie 3
Provincie s tankem Mark IV 20

 

Koeficienty Elo hodnocení (Elo_c)
Elo hodnocení protivníkova klanuElo_c
= 1000 1,0
1001 - 1050 1,1
1051 - 1100 1,2
1101 - 1150 1,3
1151 - 1200 1,4
1201 - 1250 1,5
1251 - 1300 1,6
1301 - 1350 1,7
1351 - 1400 1,8
1401 - 1450 1,9
1451 + 2,0

 

3.1.2. Klan také za každou bitvu získává stejné množství bodů slávy jako člen klanu, který se bitvy zúčastnil. Například hráči klanu A získali po bitvě 36 osobních bodů slávy. Tím pádem klan A také získal 36 klanových bodů slávy.

Falešné bitvy se také považují za porušení pravidel a budou potrestány úplným odebráním klanových a osobních bodů slávy, a suspendací herního účtu.

Ve sporných případech ohledně připsání bodů slávy (podezření na zmanipulovaný zápas, atp.) si administrátoři hry vyhrazují právo na vyžádání záznamu bitvy, snímků obrazovky a ostatních informací, které s danou situací souvisí. Pokud nejsou požadované informace poskytnuty, vyhrazují si administrátoři právo na uvalení sankcí na možné provinilce. Důrazně vám doporučujeme zapnutí možnosti „Ukládat záznam bitvy“ (záznamy bitev) v nabídce nastavení.

4. Odměny a medaile

4.1.1. Hlavními trofejemi akce Zrození titánů je 8 000 prémiových vozidel VIII. úrovně.

4.1.2. K dispozici je jedno ze tří prémiových vozidel VIII. úrovně; nejlepší hráči si budou moci jedno z nich vybrat za předpokladu, že ho na konci akce Zrození titánů nebudou mít ve svých garážích.

4.1.3. Na základě výsledků akce budou nejlepší hráči, kteří se v Uličce slávy umístí nejvýše, oceněni vozidly za odměnu, jež budou rozdělena podle osobního pořadí hráčů nebo získaných licencí. Hráči si budou moci během 7 dní vybrat vozidlo na webové stránce globální mapy.

Tanky rozdělené na základě licencíTanky rozdělené podle osobního pořadíCelkem tanků
1 000 7 000 8 000

 

4.1.4. Pokud si hráč během 7 dnů vozidlo za odměnu nevybere, bude mu standardně uděleno vozidlo KV-4 Kreslavskiy.

4.1.5. Hráč si nemůže vybrat tank, který se již nachází v jeho garáži. Pokud hráč už jeden z tanků za odměnu měl, a pak ho prodal, stále si ho může znovu vybrat jako svou cenu.

Klanové licence

4.1.6. Nejlepší klany získají licence na vozidla za odměnu. Tyto licence budou rozděleny podle hodnocení klanu v Uličce slávy akce.

Pozice klanuPočet licencí
1. - 10. 100

 

4.1.7. Každý hráč může získat jen jeden tank. Hráč, kterému bylo vozidlo za odměnu uděleno, nemůže dostat další tank za svou pozici v osobním pořadí.

4.1.8. Vozidla za odměnu budou připsána na účty všech hráčů nejlepších klanů, kteří se během akce zapojili alespoň do 5 bitev jako členové daného klanu.

4.1.9. Zbývající tanky budou podle systému divoké karty rozděleny mezi hráče, kteří získali nejvyšší počet osobních bodů slávy.

4.1.10. Pokud klan dosáhl stejného počtu bodů slávy, jako nejníže umístěný výherce cen, bude pak tento klan odměněn stejným počtem licencí.

Osobní pořadí

4.1.11. Na základě osobního pořadí budou tanky rozděleny mezi nejlepší hráče, kteří se nejlépe umístí v Uličce slávy.

4.1.12. Zbývající tanky budou uděleny podle osobního pořadí, ale až poté, co budou tanky za odměnu rozděleny systémem divoké karty a klanovými licencemi.

4.1.13. Na základě osobního pořadí může hráč získat pouze jeden tank. Pokud je hráči udělen tank systémem divoké karty, nemůže získat další tank za své umístění v Uličce slávy. Tank za odměnu pak bude udělen dalšímu hráči v osobním pořadí.

4.1.14. Pokud hráč dosáhl stejného počtu bodů slávy, jako nejníže umístěný výherce tanku, pak takový hráč také získá tank za odměnu.

4.2. Hodnocení klanu

4.2.1. Klany, které budou na konci akce nejlepší, dostanou speciální ceny — herní zlaťáky, průmyslové zdroje a zálohy. Zálohy budou rozděleny mezi hráče nejlepších klanů.

Pozice klanuLicenceZlaťákyPrůmyslové zdrojeZálohy*
1. - 10. + + - -
11. - 100. - + - +
101. - 400. - - + +
401. - 850. - - + -


*Zálohy budou připsány k účtům hráčů všech nejlepších klanů, kteří se zapojili do alespoň tří bitev a alespoň jednu vyhráli, a na konci akce jsou stále zapsáni v klanu.

4.2.2. Pro podrobnosti ohledně klanových cen přejděte na Uličku slávy, jakmile akce začne.

4.3. Medaile Zrození titánů
MedaileObrázekPožadavky
Hrdina Sommy I. třídy Uděluje se hráčům, kteří se během akce Zrození titánů zapojili do alespoň 20 bitev na globální mapě, a 81 % nebo více z nich vyhráli. Technická vítězství se nepočítají.
Hrdina Sommy II. třídy Uděluje se hráčům, kteří se během akce Zrození titánů zapojili do alespoň 20 bitev na globální mapě, a 71 % – 80 % z nich vyhráli. Technická vítězství se nepočítají.
Hrdina Sommy III. třídy Uděluje se hráčům, kteří se během akce Zrození titánů zapojili do alespoň 20 bitev na globální mapě, a 61 % – 70 % z nich vyhráli. Technická vítězství se nepočítají.
Hrdina Sommy IV. třídy Uděluje se hráčům, kteří se během akce Zrození titánů zapojili do alespoň 20 bitev na globální mapě, a 51 % – 60 % z nich vyhráli. Technická vítězství se nepočítají.
Železný titán I. třídy Uděluje se hráčům klanu, který se podle výsledků bitev během akce Zrození titánů umístil na 1. místě.
Železný titán II. třídy Uděluje se hráčům klanu, který se podle výsledků bitev během akce Zrození titánů umístil na 2. místě.
Železný titán III. třídy Uděluje se hráčům klanu, který se podle výsledků bitev během akce Zrození titánů umístil na 3. místě.
Odznak odvahy Uděluje se hráčům, kteří se během akce Zrození titánů zapojili do alespoň 5 bitev na globální mapě. Technická vítězství se nepočítají.

 

Zavřít