Upozornění!
Položka novinek, kterou si prohlížíte, je ve starém formátu webové stránky. V některých verzích prohlížečů se mohou vyskytnout problémy s jejím zobrazením.

Zavřít

Klanové války: Čtvrtá kampaň: Pravidla a předpisy

1. Obecná pravidla a předpisy čtvrté kampaně

1.1. Čtvrtá kampaň, která nese název „Projekt ‘Černé zlato’“ začne na globální mapě 23. listopadu ve 5:00 SEČ a bude se skládat ze tří fází:

 • Štíří osten: Tato fáze se bude hrát s vozidly VI. úrovně.
 • Lví hříva: Tato fáze se bude hrát s vozidly VIII. úrovně.
 • Hadí zub: Tato fáze se bude hrát s vozidly X. úrovně.

1.2. Čtvrté kampaně se může zúčastnit jakýkoliv existující klan, i klan, který se zaregistruje až po začátku kampaně.

1.3. Každá fáze čtvrté kampaně má svůj příběh a požadavky, které budou zveřejněny před začátkem každé fáze.

1.4. Fáze čtvrté kampaně se budou odehrávat v různých regionech na globální mapě.

1.5. Počet dostupných provincií na globální mapě, a stejně tak i parametry fronty budou pro každou konkrétní fázi nastaveny.

1.6. Před začátkem čtvrté kampaně bude globální mapa vymazána.

1.7. Sezónní fronty pro vozidla VI., VIII., a X. úrovně budou během čtvrté kampaně nedostupné.

1.8. Účast ve všech fázích čtvrté kampaně není povinná; klan se může kdykoliv do kampaně zapojit, nebo ji opustit.

 

2. Body slávy

2.1. Během čtvrté kampaně budou klany a jednotliví hráči soutěžit o body slávy, které lze využít k získání hlavních cen a exkluzivních medailí z kampaně.

2.2. Osobní body slávy a klanové body slávy se budou vypočítávat odděleně.

2.3. Body slávy se budou pro každou fázi vypočítávat podle speciálních pravidel, která budou zveřejněna společně s pravidly dané fáze. Jak osobní, tak i klanové body slávy, získané během všech fází kampaně, se budou sčítat.

2.4. Osobní body slávy se budou během všech fází kampaně udělovat podle stejného vzorce, avšak některé koeficienty použité ve vzorci se budou v závislosti na fázi lišit.

 • Fame_PointsBody slávy
 • Fame_points_base: koeficient bodů slávy fáze (1. fáze - 500, 2. fáze - 700, 3. fáze - 1000)
 • Battle_type_c: koeficient typu bitvy
 • Event_value_c: koeficient herní akce = 1
 • Еlo_c: koeficient Elo hodnocení rovný Elo hodnocení pro každou úroveň vozidla
 • Team_XP: zkušenosti získané týmem v bitvě
 • Battle_XP: celkové zkušenosti získané během bitvy oběma zúčastněnými týmy
 • Team_size: velikost týmu nastavená podle požadavků fáze (1. fáze - 7, 2. fáze - 10, 3. fáze - 15)

2.5. Všechny násobící koeficienty jsou ukázány v níže uvedené tabulce. Celkový počet bodů slávy se počítá po použití všech koeficientů.

 

Poměry typu bitvy (Battle_type_c)

Typ bitvy Poměr
Vyloďovací turnaj 1
Bitva o provincii (závěrečná bitva turnaje) 5
Jakákoliv jiná bitva (ne o vyloďovací provincii) 5

 

Poměry Elo hodnocení (Elo_c)

Elo hodnocení protivníkova klanu Elo_c
<1 000 1,0
1 001 - 1 200 1,1
1 201 - 1 400 1,2
1 401 - 1 600 1,3
1 601 - 1 800 1,4
1 801 - 2 000 1,5

Důležité Falešné bitvy/manipulování výsledků se také považuje za porušení pravidel a bude potrestáno úplným odebráním klanových a osobních bodů slávy, a suspendací herního účtu.

Ve sporných případech ohledně připsání bodů slávy (podezření na zmanipulovaný zápas, atp.) si administrátoři hry vyhrazují právo na vyžádání záznamu bitvy, snímků obrazovky a ostatních informací, které s danou situací souvisí. Pokud nejsou požadované informace poskytnuty, vyhrazují si administrátoři právo na uvalení sankcí na možné provinilce. Důrazně vám doporučujeme zapnutí možnosti „Ukládat záznam bitvy“ (záznamy bitev) v nabídce nastavení.

 

3. Ceny za čtvrtou kampaň

3.1. Hlavní cenou za čtvrtou kampaň je 11 000 jedinečných vozidel X. úrovně.

3.2. K dispozici je jedno ze čtyř vozidel X. úrovně. Nejlepší hráči si budou moci jedno z nich vybrat za předpokladu, že na konci čtvrté kampaně nebudou již stejné vozidlo ve svých garážích mít:

Celá sada tanků za odměnu bude obsahovat unikátní kamufláž, emblémy a nápisy, navržené speciálně pro tyto tanky. Tyto sady budou také přidány na všechny tanky (M60, VK 72.01 (К) a Obj. 907), které hráči získali v předchozích kampaních.

3.4. Pouze výherci cen v kampani budou mít šanci k výběru tanku. Lhůta, během které si budou moci tank vybrat, bude oznámena později.

3.5. Pokud si výherce ceny nevybere vozidlo ve stanovené lhůtě, pak standardně dostane vozidlo Т95Е6.

3.6. Hráč si nemůže vybrat tank, který už se nachází v jeho garáži. Pokud hráč už jeden z tanků za odměnu měl, a pak ho prodal, stále si ho může znovu vybrat jako svou cenu.

3.7. Přidělování vozidel za odměnu:

Fronta Počet tanků udělených v rámci klanových licencí Počet tanků, které budou dány jednotlivým hráčům Celkem vozidel
Celkem 5 000 6 000 11 000

3.8. Každý hráč může získat jen jeden tank.

3.9. Během kampaně musíte pro svůj klan odehrát minimálně 15 bitev, abyste měli nárok na získání licence na tank za odměnu.

Fronta Pozice klanu Vozidlo Licence Počet vozidel
Fronta kampaně 1 - 50 Tank za odměnu 100 5 000

3.10. Poté, co budou klanům uděleny jejich licence, budou přebytečné tanky rozděleny mezi hráče podle osobních výsledků na základě systému divoké karty.

3.11. Klan, který získal stejný počet bodů slávy jako nejníže umístěný klan s nárokem na výhru, dostane stejný počet licencí. Pro takové klany je počet udělených licencí stejný, jako počet hráčů, zmíněných v bodu 3.9. pravidel.

3.12. Vozidla za odměnu se budou udělovat následovně:

 1. Mezi klany s nevyšším skóre v pořadí se budou tanky udělovat pomocí systému klanových licencí. Hráči, kteří dostali klanovou licenci, nejsou zahrnuti v osobních výsledcích.
 2. Poté, co budou klanům uděleny jejich licence, budou přebytečné tanky rozděleny mezi hráče podle osobních výsledků na základě systému divoké karty. Hráči, kteří dostali klanovou licenci, nejsou zahrnuti v osobních výsledcích.
 3. 3. Všechny další přebytečné licence na tanky budou rozděleny mezi hráče, kteří se umístili nejvýše v osobních výsledcích. Chcete-li získat samostatně udělovaný tank, nemusíte být na konci kampaně členem klanu.

3.13. Pokud hráč dosáhl stejného počtu bodů slávy, jako nejníže umístěný výherce tanku, pak takový hráč také získá tank za odměnu.

3.14. 19 000 nejlepších hráčů, určených podle osobních bodů slávy, je udělena exkluzivní klanová kamufláž.

3.15. Pokud hráč dosáhl stejného počtu bodů slávy, jako nejníže umístěný výherce klanové kamufláže, pak takový hráč také získá klanovou kamufláž za odměnu.

 

4. Medaile za čtvrtou kampaň

Medaile Obrázek Požadavky
Strážce svobody I. třídy Uděluje se týmům, jejichž klan se podle výsledků bitev umístil na 1. místě.
Strážce svobody II. třídy Uděluje se týmům, jejichž klan se podle výsledků bitev umístil na 2. místě.
Strážce svobody III. třídy Uděluje se týmům, jejichž klan se podle výsledků bitev umístil na 3. místě.
Taktický mistr I. třídy Uděluje se hráčům, kteří během kampaně odehráli alespoň 20 bitev a více než 81 % z nich vyhráli. Technická vítězství v případech, kdy se protivník nedostavil do bitvy, se nepočítají.
Taktický mistr II. třídy Uděluje se hráčům, kteří během kampaně odehráli alespoň 20 bitev a 71 % až 80 % z nich vyhráli. Technická vítězství v případech, kdy se protivník nedostavil do bitvy, se nepočítají.
Taktický mistr III. třídy Uděluje se hráčům, kteří během kampaně odehráli alespoň 20 bitev a 61 % až 70 % z nich vyhráli. Technická vítězství v případech, kdy se protivník nedostavil do bitvy, se nepočítají.
Taktický mistr IV. třídy Uděluje se hráčům, kteří během kampaně odehráli alespoň 20 bitev a 51 % až 60 % z nich vyhráli. Technická vítězství v případech, kdy se protivník nedostavil do bitvy, se nepočítají.
Epické vítězství Uděluje se hráčům, jejichž klan v průběhu kampaně vybojoval nejdelší vítěznou sérii. Technická vítězství v případech, kdy se protivník nedostavil do bitvy, se nepočítají. V případě technické porážky je série přerušena.
Voják svobody I. třídy Uděluje se hráčům, kteří během každé fáze kampaně odehráli alespoň 5 bitev. Bitvy, kdy se nedostavil jeden nebo oba protivníci, se nepočítají.
Voják svobody II. třídy Uděluje se hráčům, kteří během dvou fází kampaně odehráli alespoň 5 bitev. Bitvy, kdy se nedostavil jeden nebo oba protivníci, se nepočítají.
Voják svobody III. třídy Uděluje se hráčům, kteří během fáze kampaně odehráli alespoň 5 bitev. Bitvy, kdy se nedostavil jeden nebo oba protivníci, se nepočítají.
Síla svobody I. třídy Uděluje se všem hráčům, kteří na kampaňové frontě vyhráli alespoň 50 bitev. Technická vítězství v případech, kdy se protivník nedostavil do bitvy, se nepočítají.
Síla svobody II. třídy Uděluje se všem hráčům, kteří na kampaňové frontě vyhráli alespoň 25 bitev. Technická vítězství v případech, kdy se protivník nedostavil do bitvy, se nepočítají.
Síla svobody III. třídy Uděluje se všem hráčům, kteří na kampaňové frontě vyhráli alespoň 10 bitev. Technická vítězství v případech, kdy se protivník nedostavil do bitvy, se nepočítají.
Síla svobody IV. třídy Uděluje se všem hráčům, kteří na kampaňové frontě vyhráli alespoň 5 bitev. Technická vítězství v případech, kdy se protivník nedostavil do bitvy, se nepočítají.
Cesta svobody I. třídy Uděluje se hráčům, jejichž klan vyhrál během stejného dne alespoň 8 bitev v provinciích se stejným hlavním časem. Technická vítězství v případech, kdy se protivník nedostavil do bitvy, se nepočítají.
Cesta svobody II. třídy Uděluje se hráčům, jejichž klan vyhrál během stejného dne alespoň 6 bitev v provinciích se stejným hlavním časem. Technická vítězství v případech, kdy se protivník nedostavil do bitvy, se nepočítají.
Cesta svobody III. třídy Uděluje se hráčům, jejichž klan vyhrál během stejného dne alespoň 4 bitvy v provinciích se stejným hlavním časem. Technická vítězství v případech, kdy se protivník nedostavil do bitvy, se nepočítají.
Volání svobody I. třídy Uděluje se hráčům, jejichž klan během stejného dne obsadil na kampaňové frontě alespoň 4 provincie pomocí vyloďovacího turnaje nebo vyloďovací aukce.
Volání svobody II. třídy Uděluje se hráčům, jejichž klan během stejného dne obsadil na kampaňové frontě alespoň 3 provincie pomocí vyloďovacího turnaje nebo vyloďovací aukce.
Volání svobody III. třídy Uděluje se hráčům, jejichž klan během stejného dne obsadil na kampaňové frontě alespoň 2 provincie pomocí vyloďovacího turnaje nebo vyloďovací aukce.

 

5. Postihy

5.1. Během čtvrté kampaně se budou udělovat postihy za nedostavení se do bitev.

5.2. Pro podrobnosti o systému postihů prosím přejděte do příslušné sekce průvodce Globální mapou.

Zavřít