Upozornění!
Položka novinek, kterou si prohlížíte, je ve starém formátu webové stránky. V některých verzích prohlížečů se mohou vyskytnout problémy s jejím zobrazením.

Zavřít

Třetí tažení klanových válek: Návod k bodům slávy

Klanoví válečníci!

Doufáme, že už se poctivě připravujete na Velkou válku, která co nevidět propukne na mapě tažení. Zde najdete pravidla, podle kterých budou během tažení udělovány body slávy:

Pravidla udělování bodů slávy

Pro třetí tažení byla pravidla udělování bodů slávy změněna. Nyní mohou body slávy získávat klany i hráči.

Body slávy získané klany a hráči během třetího tažení nebudou při odchodu z mapy tažení ztraceny.

Změna klanu nemá vliv na počet bodů slávy získaných klanem nebo hráčem. Pokud hráč odejde z klanu, neztrácí žádné body slávy, stejně tak klan. Nový klan, do kterého hráč vstupuje, za něj začne získávat body slávy až po přestupu.

Pravidla získávání bodů slávy pro klany

Klan obdrží body slávy získané všemi jeho členy podle speciálních pravidel:

1. Klan získává bonusy ke svým bodům slávy za hlavní strategické mise a za splnění první a druhé fáze. Počet bodů slávy, které může získat, bude zveřejněn v oznámení jednotlivých fází kampaně.

2. Po každé bitvě klan získá celkový počet bodů slávy, získaných všemi jeho členy, kteří v bitvě bojovali.

3. Dále klan získává pevně stanovené množství bodů slávy za splnění vyloďovacích misí.

Viz bod 5.7 pravidel.

Pravidla získávání bodů slávy pro hráče

1. Hráči získávají body slávy za každou bitvu na mapě třetího tažení.

Počet bodů slávy, které hráč získá na základě výsledků bitvy, je vypočítán následovně:

Body slávy hráče = ZK x E x T x Z x G

 • ZK – celkové zkušenosti získané účastníky bitvy, vydělené 15. Počítají se pouze základní zkušenosti (bez bonusů za prémiový účet, splnění misí atd.)
 • E – koeficient fáze tažení:

Fáze

Koeficient

První

1,5

Druhá

1,1

Třetí

1

 • T – koeficient typu bitvy:

Typ bitvy

Koeficient

Bitva o provincii

5

Bitva s vlastníkem provincie při vyloďování nebo povstání

5

Jiné bitvy

1

 • Z – koeficient za sekundární mise

Sekundární mise

Koeficient

Nadvláda: Vyhrajte bitvu proti klanu, který má v tu chvíli více bodů slávy

1,1

Průzkum bojem: Vyhrajte bitvu na mapě, na které zatím Váš klan během tažení nevyhrál; bitvy o provincie a bitvy proti vlastníkům provincií se započítávají

1,5

Důležité : Koeficienty pro sekundární mise fází budou zveřejněny v pravidlech každé fáze.

 • G - Herní koeficient, který bude použit jen ve třetí fázi tažení (vzorec bude zveřejněn v pravidlech třetí fáze).

 

2. Počet bodů slávy, získaných hráčem za splnění vyloďovací mise s jeho klanem, bude záviset na jeho příspěvku ke splnění mise. Počet bodů slávy získaných hráčem ale nesmí překročit 1/15 celkového počtu bodů slávy získaných klanem.

Počet bodů slávy hráče = QP x P / A

 • QP - celkový počet bodů slávy za splnění mise (viz bod 5.7 pravidel);
 • P - celkový počet bodů slávy, které jednotlivý hráč získal za dobu, během které klan plnil vyloďovací misi (včetně bitev nevztahujících se ke splnění mise);
 • A - celkový počet bodů slávy, které získali všichni členové klanu za dobu, během které klan plnil vyloďovací misi (včetně bitev nevztahujících se ke splnění mise)

Tento výpočet zabrání tomu, aby jednotliví hráči získávali neobvykle velké množství bodů slávy. Zároveň tak budou odměněni jen ti, kdo se zúčastnili bitev během plnění mise.

 

3. Speciální případy: Splnění mise bez bitev.

Pokud se během plnění mise žádný ze členů klanu nezúčastní bitev, odměna bude rozdělena mezi všechny členy klanu rovným dílem. Jednotlivý hráč avšak nemůže získat více než 1/15 z celkové odměny.

Poznámka: Pokud hráč opustí klan před splněním mise, i přesto dostane svůj podíl z odměny.

 

4. Hráči, kteří jsou v klanech, a kteří se dokáží umístit na prvních 3 místech výsledkové tabulky 1. a 2. fáze, obdrží následující bonusy:

 • 1. místo - body slávy získané během fáze znásobeny 3x
 • 2. místo - body slávy získané během fáze znásobeny 2x
 • 3. místo - body slávy získané během fáze znásobeny 1,5x

V případě neshod ohledně udělování bodů slávy (podezření z podvodných bitev atd.) si správci hry vyhrazují právo vyžadovat záznamy bitev, screenshoty a další informace vztahující se k incidentu. Pokud tyto materiály nejsou poskytnuty, správci hry se rozhodnou dle vlastního úsudku. Silně doporučujeme po trvání tažení zapnout nahrávání bitev v nastavení hry.

 

 

Kdo je připraven, ten je připraven!

Zavřít