Upozornění!
Položka novinek, kterou si prohlížíte, je ve starém formátu webové stránky. V některých verzích prohlížečů se mohou vyskytnout problémy s jejím zobrazením.

Zavřít

Klanové války: Pátá kampaň - první fáze

1. Obecná pravidla a předpisy 1. fáze Páté kampaně

1.1. 1. fáze Páté kampaně bude probíhat od 15. listopadu, 9:15 SEČ do 23. listopadu, 9:00 SEČ.

1.2.Parametry fáze:

 • Všechny bitvy v rámci 1. fáze se budou hrát s vozidly VI. úrovně.
 • Formát bitvy: 7 × 7.
 • Délka bitvy: 15 minut.
 • „Válečná mlha“ je zapnuta.
 • Počet účastníků vyloďovacího turnaje: 32.
 • Klany, které obsadí provincii, se stále mohou zapojit do vyloďovacích turnajů.
 • Klany nemohou napadnout vyloďovací provincie z přilehlých území.
 • Uzamykání vozidel je vypnuto.
 • Moduly divizí jsou zapnuty.
 • Namontování modulů je zadarmo.
 • Aukce jsou vypnuty.
 • Vyplenění jsou vypnuta.
 • Vzpoury jsou vypnuty.
 • Provincie neposkytují příjem.
 • Zvýšení příjmů provincie není k dispozici.
 • Vlastníci provincií se nemohou zúčastnit vyloďovacích turnajů, aukcí či útoků ze svých území.
 • Posunutí času bitvy je vypnuto. Hlavní čas bitvy v některých provinciích bude posunut o 15 minut.
 • Celkový počet provincií na globální mapě, které budou v rámce fáze k dispozici: 1 320
 • Počet aktivních žádostí o účast v turnaji, které jsou k dispozici během hlavního času: 7
 • Údržba divizí je zadarmo.
 • Postihy za nedostavení se do bitvy se používají.
 • Před začátkem 1. fáze budou všechny postihy vynulovány.

Během prvního dne 1. fáze bude globální mapa přepnuta na přerozdělení světa a ze všech provincií budou vyloďovací provincie. Jakmile skončí hlavní čas, provincie se změní na standardní provincie pro Pátou kampaň.

 • Počet dostupných žádostí o účast ve vyloďovacím turnaji během prvního dne kampaně: 16.
 • Pokud bitva o vyloďovací provincii skončí remízou, budou oba protivníci považováni za poražené.

1.3. Mapy 1. fáze

 • Opatství
 • Útesy
 • Ensk
 • Himmelsdorf
 • Malinovka
 • Doly
 • Murovanka
 • Prochorovka
 • Pouštní řeka
 • Step

2. Speciální pravidla a předpisy 1. fáze

2.1. Během 1. fáze budou klany bojovat o provincie. Body slávy budou získávat jak za obranu vlastních území, tak i za obsazování nových území.

2.2. Klany mohou obsadit provincie několika způsoby:

 • Účastí ve vyloďovacím turnaji
 • Útokem po zemi

2.3. Vyloďovací provincie se budou po každém hlavním čase náhodně přesouvat.

2.4. Během akce bude každá provincie poskytovat každý den 500 bodů slávy. Příjmy provincie se budou generovat po skončení hlavního času v dané provincii, bez ohledu na to, zda byla obsazena, či nikoliv.

2.5. Zatímco klan drží provincii, shromažďuje body slávy. Jakmile je provincie obsazena jiným klanem, jsou nahromaděné body slávy rozděleny mezi předchozího a nového vlastníka. Až do okamžiku, než se vítěz turnaje stane novým vlastníkem provincie, se body slávy nahromaděné v provincii ukazují na účtu předchozího vlastníka. Když klan o provincii, kterou vlastní, přijde, dostane pevný procentuální podíl bodů slávy, nashromážděných když provincii držel; zbytek bodů slávy získá nový vlastník provincie.

2.6. Níže uvedená tabulka ukazuje rozdělení bodů slávy poté, co klan provincii sebere předchozímu vlastníkovi:

 Typ provincieBody slávy předchozího vlastníkaBody slávy nového vlastníka
 Vylodění  25 %  75 %
Běžné  25 %  0%

Jakmile hlavní čas skončí, body slávy se přepočítají a připíší k účtům klanů.

2.7. Když klan obsadí neobsazenou provincii, tak 75 % bodů slávy, které se v této provincii nahromadily, bude připsáno k hodnocení klanu. Nicméně, 25 % z těchto nahromaděných bodů slávy nebude připsáno k účtu žádného klanu, protože provincie nebyla obsazená.

2.8. Po opuštění globální mapy klan ztratí body slávy nahromaděné v jeho provinciích. Tyto body slávy se budou v provinciích hromadit a budou rozděleny mezi jejich další vlastníky.

2.9. Body slávy klanu se zaznamenávají a zobrazují v Uličce slávy, a také na klanovém portálu (sekce globální mapy), kde klany mohou sledovat svůj postup v kampani.

Více podrobností, pravidel a předpisů fáze bude k dispozici na globální mapě.

3. Osobní body slávy

3.1. Během první fáze se body slávy budou udělovat podle níže uvedeného vzorce:

 • Fame_Points: Body slávy
 • Fame_points_base: koeficient bodů slávy fáze — 500
 • Battle_type_c: koeficient typu bitvy
 • Event_value_c: koeficient typu hry — 1
 • Еlo_c: — koeficient Elo hodnocení protivníkova klanu, který se rovná Elo hodnocení na VI. úrovni
 • Team_XP:  zkušenosti získané týmem v bitvě
 • Battle_XP:  celkové zkušenosti získané během bitvy oběma zúčastněnými týmy
 • Team_size: velikost týmu nastavená podle požadavků akce — 7

Koeficienty typu bitvy (Battle_type_c)

 Typ bitvyKoeficient 
 Vyloďovací turnaj 1
 Bitva o provincii 5
 Bitva o provincii s jejím vlastníkem 5

Koeficienty Elo hodnocení (Elo_c)

 Elo hodnocení protivníkova klanu Elo_c
<1 000 1,0
1 001 - 1 050 1,1
1 001 - 1 050 1,2
1 101 - 1 150 1,3
1 151 - 1 200 1,4
1 201 - 1 250 1,5
1 251 - 1 300 1,6
1 301 - 1 350 1,7
1 351 - 1 400 1,8
1 401 - 1 450 1,9
1 451+ 2,0

3.2. Klany získají za bitvu stejný počet bodů slávy jako každý z jejich členů, který se bitvy zúčastnil. Například, když člen klanu A získal v bitvě 36 osobních bodů slávy, pak tento klan také získá 36 klanových bodů slávy.

Důležité: Zfalšované bitvy se také považují za porušení pravidel a budou potrestány úplným odebráním klanových a osobních bodů slávy a suspendací herního účtu.

Ve sporných případech ohledně připsání bodů slávy (podezření na zmanipulovaný zápas, atp.) si administrátoři hry vyhrazují právo na vyžádání záznamu bitvy, snímků obrazovky a ostatních informací, které s danou situací souvisí. Pokud nejsou požadované informace poskytnuty, vyhrazují si administrátoři právo na uvalení sankcí na možné provinilce. Důrazně vám doporučujeme zapnutí možnosti „Ukládat záznam bitvy“ (záznamy bitev) v nabídce nastavení.

Počet nedostavení se k zápasu Počet přihlášek do turnajeVlivKlanové body slávyČasový úsek
 Fáze 1Fáze 2 Fáze 3 
0
14 

10 

6

Postihy nejsou uplatněny
3 dny
1
2 11 8 5 -10 % -10 %
3 7 5 3 -20 % -10 %
4 2 2 1 -30 % -10 %
Zavřít