Konvoje a částečná náhrada kreditů v Desáté sezóně

Velitelé!

14. listopadu se v Desáté sezóně na globální mapě zpřístupní mechanika konvojů a část kreditů, ztracených v bojích na globální mapě, bude nahrazena. 

Podrobnosti:

Náhrada ztracených kreditů

V rámci Desáté sezóny budou od 14. listopadu částečně nahrazovány kredity ztracené v bitvách odehraných na globální mapě. Jak to funguje:

Na konci herního dne (po 04:00 (SEČ)) dostanou všichni hráči, kteří se po bitvách odehraných na globální mapě dostanou do červených čísel, náhradu v podobě 30 % ztracených kreditů.

Příklad: hráč, který odehrál během herního dne na globální mapě 3 bitvy a celkově ztratil 100 000 kreditů, ve 04:00 (SEČ) dalšího dne dostane jako náhradu 30 000 kreditů.

Důležité: výpočet náhrady se provádí pro skutečně využité granáty a spotřební doplňky. To znamená, že pokud jste si spotřební doplňky zakoupili s předstihem a se slevou, neovlivní to výši náhrady – bude se vypočítávat, jako by granáty a spotřební doplňky byly zakoupeny přímo před bitvou na globální mapě.

Konvoje

Od začátku sezóny shromažďují všechny klany, které patří ke stejné alianci, ve speciálním trezoru zlaťáky a vliv, a počínaje 14. listopadem budou moci tyto zdroje poslat svým hlavním mocnostem.

Všechny podrobnosti můžete najít v Předpisech Desáté sezóny, je ovšem třeba zmínit, že množství zdrojů odeslaných konvojem přímo ovlivňuje politické hodnocení získané v rámci sezóny. Nejvyšší pozice v hodnocení budou odměněny prostřednictvím bonů do klanové pokladnice.

Navíc je vyplenění konvojů dobrým způsobem, jak doplnit klanovou pokladnici zlaťáky a získat vliv. Konvoje může vyplenit jakýkoliv klan, který nepatří do aliance odesilatele/příjemce konvoje.

Zavřít