6. sezóna (EU) - přepracování článku novinek

Klanoví válečníci!

28. srpna začne na globální mapě Šestá sezóna. Po dlouhé přestávce se klany utkají na frontách globální mapy, aby se rozhodlo, který z nich je nejsilnější!

Co je v Šesté sezóně nového

Šestá sezóna zavede řadu důležitých změn a zdokonalení, z nichž mnohá byla vyžádána a doporučena komunitou hráčů, kteří klanové války hrají. Děkujeme vám za vaše připomínky a nápady, které nám velmi pomohly s utvářením nastavení Šesté sezóny.

Vracíme se ke kořenům a chceme, aby byla z globální mapy více cítit volnost rozhodování, což z ní v minulosti dělalo ten nejvíce unikátní režim hry. Hlavním úkolem, který před klany leží, bude získání provincií jakýmkoliv způsobem: hrubou silou, početní převahou, brilantní taktikou a - jak jinak - nepostradatelnou diplomacií. Klany budou mít více svobody ve výběru své oblíbené strategie, ale konečným cílem zůstává kontrola co největšího území, které přináší nejvyšší možný zisk.

Dvě fronty

Na globální mapě bude jedna fronta pro vozidla VIII. úrovně a jedna fronta pro vozidla X. úrovně. Výcviková fronta pro vozidla X. úrovně byla oblíbená nejméně, a na základě připomínek komunity byla odstraněna. Následkem toho byly odměny z ní přerozděleny mezi zbývající dvě fronty, které se také zvětšily.

Celkem bude na mapě 300 provincií na frontě VIII. úrovně a 250 provincií na frontě X. úrovně.

Rozložení front

Fronta X. úrovně bude rozdělena na tři virtuální výdělečné zóny. Na frontě nebudou žádné umělé hranice či regiony. Toto nové rozložení umožní ostříleným klanům bojovat o nejhodnotnější provincie na frontě bez toho, aby tolik zasahovaly do středně a málo výdělečných zón, ve kterých se budou nacházet klany nováčků. Klany budou moci kdykoliv postupovat směrem k zónám s vyšší výnosností a to ať již budou postupovat po zemi, nebo se vylodí přímo na okraji zóny s vyšší výnosností.

Fronta VIII. úrovně bude podobná jako v předchozích sezónách a bude se skládat z jedné výdělečné zóny.

Vyloďovací provincie budou umístěny pouze na okrajích mapy. Aukční provincie byly zcela odstraněny. Proto nebudou existovat žádná trvalá vylodění ve vnitrozemí fronty a možnosti k obsazení území dále od pobřeží budou omezeny na vzbouřené provincie, čímž se vytvoří zajímavé příležitosti k plánování strategie.

Klanové úkoly

Odstranili jsme všechny úkoly, za které se udělovaly vítězné body a přepracovali jsme úkoly, za které se udělovaly zlaťáky. Jelikož hlavním cílem je pro klany ovládnutí území, odstranili jsme většinu úkolů, které od toho mohly klany odvrátit nebo jim bránily ve výběru oblíbené či nejzábavnější strategie. Odměny za odstraněné úkoly byly přerozděleny jako výnosy provincií.

Některé klanové úkoly, jež poskytují dodatečné odměny a které lze splnit pouze na frontě VIII. úrovně nebo v zóně s nízkými výnosy na frontě X. úrovně, zůstanou k dispozici pro klany, které jsou na globální mapě nové. Úkoly už nebudou nadále omezeny na konkrétní typ provincií a nebudou klanům bránit v tom, aby usilovaly o provincie i úkoly zároveň. Splnění těchto úkolů však nebude výnosnější, než boj o více provincií či o provincie vyšší hodnoty.

Osobní úkoly

Budou přidány osobní úkoly, které lze na globální mapě splnit každý den. Nyní nebude vyhrávání bitev přínosné jen pro úspěch klanu, ale také pro hráče díky odměnám v podobě prémiových spotřebních doplňků a osobních záloh.

Zamykání vozidel je zapnuto

Sdílíme vaše obavy ohledně snížené rozmanitosti na globální mapě, která je způsobena tím, že hráči příliš často využívají stejné vozidlo. Zamykání vozidel bude zapnuto a jeho pravidla se zjednoduší pro všechny typy a úrovně vozidel.

Sezóna Six: Obecná pravidla

 • Na globální mapě budou k dispozici běžné a vyloďovací provincie.
 • Klanové operace jsou zapnuty. Seznam úkolů se může během sezóny změnit.
 • Žebříčky (pro úkoly a sezónní žebříčky) jsou vypnuty.
 • Výnosy sezónních front globální mapy jsou v porovnání s Pátou sezónou zvýšeny.
 • „Mlha války“ je zapnuta.
 • Zvyšování úrovní provincií je na všech sezónních frontách vypnuto.
 • Omezení počtu provincií, které poskytují výnosy, je zapnuto. Stávající bilanční hodnota je 10 provincií.
 • Aukce jsou vypnuty.
 • Zamykání vozidel je zapnuto.
 • Vyplenění jsou zapnuta.
 • Vzpoury jsou zapnuty.
 • Funkce regionů je vypnuta.
 • Posunutí času zahájení bitvy za vliv je vypnuto. V 50 % provincií je čas zahájení bitvy posunutý o 15 minut, v závislosti na jejich hlavních časech.
 • Vlastník provincie se nezapojuje do turnajů ve vyloďovacích provinciích a do bitev v turnajích prostřednictvím aukcí, nebo do útoků na své vlastní provincie po zemi.
 • Počet účastníků vyloďovacího turnaje: 64.
 • Maximální počet aktivních žádostí o vylodění, které mohou být podány jedním klanem: šest pro frontu X. úrovně, deset pro frontu VIII. úrovně.
 • Klany, které již vlastní provincie, nemohou o účast ve vyloďovacích turnajích na globální mapě požádat.
 • Klany nemohou útočit na vyloďovací provincie po zemi.
 • Moduly divizí jsou zapnuty (strategický efekt).
 • Údržba divizí je zadarmo.
 • Platí postihy.

První den sezóny budou všechny provincie na globální mapě vyloďovací. Jakmile skončí hlavní čas, přepnou se provincie podle obecných pravidel sezóny do hlavního režimu herní akce.

 • Počet účastníků vyloďovacího turnaje v první den akce: 32.
 • Pokud bitva o vyloďovací provincii skončí remízou, bude se pro vyzyvatele počítat jako porážka.

Zamykání vozidel

Na základě vašich připomínek jsme na globální mapě znovu zapnuli zamykání vozidel.

Stejně jako dříve budou vozidla zničená v bitvách o provincie na nějakou dobu uzamčena. Zároveň však bude možné uzamčená vozidla využívat v bitvách o vylodění.

Časy uzamčení pro vozidla stejné úrovně jsou identické, bez ohledu na jejich typ.

Úroveň vozidla

Doba uzamčení

VIII

48 hodin

X

72 hodin

 

Když finalista vyloďovacího turnaje porazí vlastníka provincie, bude čas uzamčení vozidel zkrácen o 50 %.

Fronty a provincie

Sezónní fronta VIII. úrovně: 300 provincií

Výnosy

Počet provincií

48 zlaťáků

120

72 zlaťáků

96

96 zlaťáků

48

120 zlaťáků

36


Sezónní fronta X. úrovně: 250 provincií.

Výdělečná zóna

Výnosy

Počet provincií

Nízké výnosy

(100 provincií)

120 zlaťáků

40

240 zlaťáků

32

360 zlaťáků

16

480 zlaťáků

12

Střední výnosy

(100 provincií)

600 zlaťáků

40

720 zlaťáků

32

840 zlaťáků

16

960 zlaťáků

12

Vysoké výnosy

(50 provincií)

1 080 zlaťáků

20

1 800 zlaťáků

16

2 400 zlaťáků

8

4 800 zlaťáků

6


Vyloďovací provincie budou činit asi 18 % z celkového počtu provincií herní fronty.

Hlavní časy sezónní fronty:

 • 19.00 SELČ
 • 20.00 SELČ
 • 21.00 SELČ
 • 22.00 SELČ

VIII. úroveň

X. úroveň

Mapy

 • Opatství
 • Letiště
 • Arktida
 • Útesy
 • Paříž
 • El Halluf
 • Ensk
 • Rybářský přístav
 • Fjordy
 • Himmelsdorf
 • Karélie
 • Lakeville
 • Malinovka
 • Doly
 • Horský průsmyk
 • Murovanka
 • Prochorovka
 • Redshire
 • Ruinberg
 • Pouštní řeka
 • Step
 • Westfield

Osobní úkoly

Toto je poprvé, kdy budou úkoly (jež lze splnit na globální mapě a jsou odměněny spotřebními doplňky a osobními zálohami) k dispozici.

Tyto úkoly budou denní, tj. lze je splnit jednou za den.

Úkoly se každý den obnoví. Když hráč vyhraje tři bitvy ze čtyř, tak se následujícího dne postup vynuluje a úkol bude spuštěn od začátku.

Úkoly začínají dnem zahájení sezóny a pokračují po jeden měsíc.

Č.

Úkol

Odměna

1

Vyhrajte jednu bitvu

1 х Velká sada nářadí

2

Vyhrajte čtyři bitvy

1 х Velká sada nářadí

1 х Automatický hasicí přístroj

1 х Velká lékárnička

3

Vyhrajte osm bitev

3 х +100 % dalších zkušeností posádky za bitvu – 2 hodiny

3 х +50 % dalších kreditů za bitvu – 2 hodiny

Klanové úkoly

Popis klanových úkolů: fronta X. úrovně

Úkoly za zlaťáky (trvání = 28 dní)

Č.

Podmínka úkolu

Hodnota

Cílová provincie

Odměna

Počet splnění

Předchozí úkol

1

Během turnaje uchazečů se zapojte do bitvy v jakékoliv cílové provincii.

1

Všechny provincie v regionu s „nízkým výnosem“ na frontě X. úrovně

100

3

-

2

Vyhrajte bitvy v jakékoliv cílové provincii.

1

Všechny provincie v regionu s „nízkým výnosem“ na frontě X. úrovně

300

1

1

3

Následná vítězství v jakékoliv cílové provincii/provinciích.

2

Všechny provincie v regionu s „nízkým výnosem“ na frontě X. úrovně

500

1

2

4

Následná vítězství v jakékoliv cílové provincii/provinciích.

3

Všechny provincie v regionu s „nízkým výnosem“ na frontě X. úrovně

800

1

3

5

Vyhrajte bitvy v jakékoliv cílové provincii.

1

Všechny provincie v regionu s „nízkým výnosem“ na frontě X. úrovně

300

1

-

6

Obsaďte jakoukoliv cílovou provincii, nebo zůstaňte jejími vlastníky v okamžiku ukončení hlavního času.

1

Všechny provincie v regionu s „nízkým výnosem“ na frontě X. úrovně

400

1

5

7

Vypleňte jakoukoliv cílovou provincii.

1

Všechny provincie v regionu s „nízkým výnosem“ na frontě X. úrovně, vyjma stálých vyloďovacích

800

1

6

8

Zničte nepřátelské vozidla.

30

Všechny provincie v regionu s „nízkým výnosem“ na frontě X. úrovně

300

3

-

9

Způsobte poškození.

30 000

Všechny provincie v regionu s „nízkým výnosem“ na frontě X. úrovně

150

3

-

 

Popis klanových úkolů: fronta VIII. úrovně

Úkoly za zlaťáky (trvání = 28 dní)

Č.

Podmínka úkolu

Hodnota

Cílová provincie

Odměna

Počet splnění

Předchozí úkol

1

Během turnaje uchazečů se zapojte do bitvy v jakékoliv cílové provincii.

1

Všechny provincie fronty VIII. úrovně

50

3

-

2

Vyhrajte bitvy v jakékoliv cílové provincii.

1

Všechny provincie fronty VIII. úrovně

100

1

1

3

Následná vítězství v jakékoliv cílové provincii/provinciích.

2

Všechny provincie fronty VIII. úrovně

200

1

2

4

Následná vítězství v jakékoliv cílové provincii/provinciích.

3

Všechny provincie fronty VIII. úrovně

400

1

3

5

Vyhrajte bitvy v jakékoliv cílové provincii.

1

Všechny provincie fronty VIII. úrovně

100

1

-

6

Obsaďte jakoukoliv cílovou provincii, nebo zůstaňte jejími vlastníky v okamžiku ukončení hlavního času.

1

Všechny provincie fronty VIII. úrovně

200

1

5

7

Vypleňte jakoukoliv cílovou provincii.

1

Všechny provincie fronty VIII. úrovně, vyjma stálých vyloďovacích

400

1

6

8

Zničte nepřátelské vozidla.

20

Všechny provincie fronty VIII. úrovně

100

3

-

9

Způsobte poškození.

15 000

Všechny provincie fronty VIII. úrovně

50

3

-

 

Zavřít