Upozornění!
Položka novinek, kterou si prohlížíte, je ve starém formátu webové stránky. V některých verzích prohlížečů se mohou vyskytnout problémy s jejím zobrazením.

Zavřít

Třetí tažení: První fáze - „Závod k moři“

1. Obecná pravidla první fáze třetího tažení na světové mapě.

1.1. První fáze tažení se nazývá Závod k moři  a bude trvat 10 dní - od 17. listopadu, 11:00 do 27. listopadu, 11:00 SEČ (GMT+1).

1.2. Fáze se mohou účastnit vozidla až do VI. úrovně (včetně).

1.3. Před začátkem třetího tažení bude mapa světa tažení kompletně promazána.

 • Všechny akce provedené hráči budou  zrušeny.
 • Povstání a vyplenění budou vypnuty.
 • Výnosy z vypleněných provincií budou obnoveny.
 • Všechny žetony budou vráceny do zálohy klanu.

Prosíme mějte na paměti: Během celého třetího tažení bude zamrzání/zamykání tanků (zablokování vozidel zničených během tažení po určitou dobu) vypnuto.

1.4. Dne 17. listopadu 11:00 SEČ (GMT+1), bude aktivní režim přerozdělení světa:

 • Všechny provincie budou dostupné pro vylodění.
 • Majitelem provincií oblast Minsku a Île-de-France bude klan Wargaming.net.
 • Špionáž a kontrašpionáž budou zapnuty.
 • Povstání a vyplenění budou vypnuty.
 • Maximální počet klanů, které se mohou přihlásit k vylodění, bude 32.
 • Pokud během vyloďovacího turnaje skončí bitva s majitelem provincie remízou, majitelem provincie se stane útočící klan.

1.5. Režim přerozdělení světa skončí 17. listopadu. Potom vstoupí v platnost pravidla Závodu k moři:

 • Povstání a vyplenění budou zapnuty.
 • Pravděpodobnost povstání bude ve všech provinciích podstatně zvýšena.
 • Špionáž a kontrašpionáž budou zapnuty.
 • Maximální počet klanů, které se mohou přihlásit k vylodění, bude 64.

1.6. Během třetího tažení může klan přejít na jinou mapu nebo z tažení zcela odejít. V takovém případě klan přijde o všechny provincie na mapě, ze které odchází.

1.7. Po odchodu z mapy budou všechny žetony klanu a jeho velitelství odebrány z této mapy a budou umístěny do zálohy. Žetony a velitelství, které byly odebrány z mapy, budou znovu dostupné po 24 hodinách. Žetony, které jsou v záloze, mohou být nasazeny na světovou mapu během příštího kola po odchodu.

2. Hlavní úkol první fáze

2.1. Během první fáze bude mapou projíždět několik konvojů. Klany mají za úkol během jednoho kola obsadit co nejvíce provincií s konvojem.

Na rozdíl od druhého tažení klany nemusí konvoje udržet co nejdéle. Podstatný je celkový počet konvojů v provinciích klanu - čím více, tím lépe.

2.2. Konvoje každý den postoupí do další provincie. Speciální ikony budou na mapě ukazovat aktuální polohu konvoje a plánovanou polohu, na jakou se posune příští den. Zobrazení ikon lze vypnout.

Poloha konvoje

Již obsazeno klanem

Doposud neobsazeno klanem

DnesZítra
2.3. Pokud klan získá konvoj (tím, že se konvoj posune na provincii kontrolovanou klanem, nebo obsazením provincie s konvojem), získá jako odměnu 40 000 bodů slávy.

2.4. Opakované získání toho samého konvoje klanu již žádné odměny nepřinese. Konvoje, které již klan ovládnul, budou označeny speciální ikonou (viz 2.2).

2.5. Všechny konvoje se pohybují zároveň. Konvoje se nebudou pohybovat během hlavního času (prime time) provincie, ve které jsou, a provincie, do které míří.

2.6. Jakmile se konvoj přesune, v další provincii na jeho cestě vypukne povstání.

2.7. Pokud se příští den má konvoj přesunout do startovní provincie (trvale vyloďovací provincie), k povstání nedojde.

2.8. V provincii s konvojem nemůže vypuknout povstání.

2.9. Pokud provincie, kde má vypuknout povstání, obsahuje nepřátelské žetony, tyto budou vráceny do zálohy klanu, aniž by došlo k jejich zamrznutí.

2.10. Pokud je mezi provincií, kde má vypuknout povstání, a jinou provincií naplánována bitva typu střetnutí, potom:

 • Bitvy typu střetnutí je zrušena;
 • Všechny žetony umístěné v provincii s povstáním se vrací do zálohy příslušného klanu aniž by došlo k jejich zamrznutí.
 • Žetony, které byly přesunuty z provincie s povstáním do jiné provincie, zůstanou netknuty.

2.11. Pokud v provincii, kde by mělo vypuknout povstání je naplánováno odložené povstání, potom:

 • Odložené povstání je zrušeno;
 • Všechny nepřátelské žetony se vrací do zálohy příslušného klanu aniž by došlo k jejich zamrznutí.
 • V provincii vypukne běžné povstání.

2.12. Maximální počet klanů, které se mohou zúčastnit vyloďovacího turnaje v provincii s povstáním, je 64.

2.13. Pokud provincie, ve které se nachází konvoj je startovní provincií, vyloďovací turnaj v ní se odehraje podle standardních pravidel.

3. Další úkoly první fáze

3.1. Útočná mise: vyhrajte bitvu proti klanu, který vlastnil alespoň jeden konvoj. Odměnou je násobitel bodů slávy 1,1 (tento násobitel najdete v návodu pro body slávy).

3.2. Počínaje první fází a až do konce třetího tažení budou hráči moci plnit vyloďovací mise. Kompletní seznam vyloďovacích misí a jejich pravidla najdete v obecných pravidlech třetího tažení.

3.3. Dále, během tažení je možné plnit sekundární a speciální mise, které najdete v pravidlech. Medaile Let's Battle bude udělena hráčům, kteří splnili podmínky pro její získání, po skončení první fáze.

 

Závod k moři: Historické okénko

Závod k moři je název tří navazujících operací provedených německými a spojeneckými armádami na západní frontě během první světové války od 16. září do 15. října 1914. Cílem operací bylo obejít otevřená křídla nepřítele.

Závod k moři lze rozdělit na tři hlavní fáze: první byla bitva poblíž řek Sommy a Oisy, probíhající v druhé polovině září. Druhou fází byla bitva na obou stranách řeky Scarpy (29. září až 9. října), takzvaná Bitva o Arras. Třetí fáze sestávala z několika bitev: Bitva o Lille na řece Leie (10. - 15. říjen), bitva na řece Isère (18. - 20. října) a Bitva u Yper (30. říjen - 15. listopad).

V polovině září 1914 se vojenské síly od řeky Oisy až ke švýcarské hranici začaly usazovat a opevňovat, pouze severozápadní křídla zůstávala otevřená. Vojsky neobsazený prostor od Oisy k severnímu moři měřil 200 km.

Mezi 16. a 19. zářím zahájily francouzská 6. a 2. armáda ofenzívu proti pravému křídlu německé 1. armády v oblasti mezi řekami Sommou a Oisou, směrem na Saint-Quentin, narazily ale také na německou 6. armádu. Bitva pokračovala do 28. září, kdy obě strany přešly do obrany.

Francouzská 10. armáda provedla mezi 29. zářím a 9. říjnem následné operace, ve snaze po obou březích řeky Scarpy poblíž Arrasu obejít pravé křídlo německé 6. armády. Britská armáda podnikla podobný pokus na řece Leie mezi 10. a 15. říjnem, ale ani jeden z těchto národů nedosáhnul svého cíle. Spojenečtí vojáci opět narazili na německou armádu, která se zase pokusila proniknout kolem jejich levého křídla. Po nikam nevedoucích těžkých bitvách přešly obě strany do obrany.

Jak závod k moři skončil, němečtí vojáci konečně 9. října po dlouhém obléhání a těžkém ostřelování opevnění obsadili Antverpy, které bránila belgická armáda. Ta se následně stáhla, aby se přidala k silám Dohody. Během následujícího období mezi 20. říjnem a 15. listopadem, po bitvách u Flander na řece Isère a poblíž Yper, se fronta ustálila a období vojenských manévrů skončilo. Od švýcarské hranice až po Doverskou úžinu vznikla pevná fronta.

Závod k moři byl v podstatě velmi dynamickou operací s omezenými silami. Akce obou stran přispěly ke stabilizaci fronty. Pro zajištění křídel byly nasazeny velké pěchotní a jezdecké formace. Železniční a silniční doprava se stala klíčovou pro dopravu vojáků a vybavení.

 

 

Tankisté, vzhůru do boje!

Zavřít