Upozornění!
Položka novinek, kterou si prohlížíte, je ve starém formátu webové stránky. V některých verzích prohlížečů se mohou vyskytnout problémy s jejím zobrazením.

Zavřít

Třetí tažení klanových válek: Pravidla a regulace

Tankisté!

Přinášíme Vám pravidla pro třetí tažení:

1. Obecná pravidla třetího tažení

1.1. Třetí tažení na světové mapě se nazývá Velká válka. Začne 17. listopadu a bude mít tři fáze:

 • „Závod k moři"  - zúčastní se vozidla I. - VI. úrovně.
 • „Peklo u Verdunu“  - zúčastní se vozidla I. - VIII. úrovně.
 • „Pád říší“ - zúčastní se vozidla I. - X. úrovně.

1.2. Třetího tažení se může zúčastnit kterýkoli klan, ať už již existuje, nebo bude založen až po začátku tažení.

1.3. Není povinností zúčastnit se všech fází tažení. Klan se může zapojit nebo odejít kdykoliv.

1.4. Před začátkem třetího tažení bude mapa pro tažení kompletně promazána. Všechny žetony a velitelství budou vráceny do zálohy klanu.

1.5. Na rozdíl od druhého tažení, třetí tažení nevyužívá systém „bodů vítězství.“. Klany i hráči mezi sebou nyní budou bojovat pouze o body slávy. Více o systému získávání bodů slávy hráči i klany si můžete přečíst v návodu pro body slávy.

1.6. Změna klanu nemá vliv na počet bodů slávy získaných klanem nebo hráčem. Po změně klanu si hráč ponechává všechny své body slávy. Ani klan, ze kterého hráč odešel, neztratí body slávy. Nový klan, do kterého hráč vstupuje, za něj začne získávat body slávy až po dokončení přestupu.

1.7. Příjem provincií zůstává standardní po celé trvání třetího tažení.

1.8. Během celé třetí kampaně bude zamrzání/zamykání tanků (zablokování vozidel zničených v tažení po určitou dobu) vypnuto.

1.9. Povstání a vyplenění budou zapnuty.

1.10. Špionáž a kontrašpionáž budou zapnuty.

1.11. Během období „přerozdělení světa“ bude maximální počet klanů, které se mohou přihlásit k vylodění 32.

1.12. Během fází tažení bude maximální počet klanů, které se mohou přihlásit k vylodění 64.

1.13. Během tažení budou klany za vítězství v jednotlivých fázích a úspěšné splnění bojových misí získávat unikátní medaile, maskování a herní zlaťáky. Hlavní individuální cenou za třetí tažení je jeden ze speciálních tanků, který si každý hráč bude moci sám vybrat:

Podrobný popis odměn za třetí tažení najdete v  sekci 3  v předpisech.

1.14. V případě neshod ohledně udělování bodů slávy (podezření z podvodných bitev atd.) si správci hry vyhrazují právo vyžadovat záznamy bitev, screenshoty a další informace vztahující se k incidentu. Pokud tyto materiály nejsou poskytnuty, správci hry se rozhodnou dle vlastního úsudku. Silně doporučujeme po trvání tažení zapnout nahrávání bitev v nastavení hry.

2. Bojové mise třetího tažení

2.1. Bojové mise třetího tažení jsou rozděleny do několika kategorií:

 • Hlavní mise každé fáze.
  Odměny – Body slávy pro klan. Pravidla a úkoly pro každou fázi budou ohlášeny samostatně.
 • Sekundární mise pro každou fázi.
  Odměny - zvýšení počtu bodů slávy získaných hráči a klany.
 • Sekundární mise třetího tažení
  Dostupné ke splnění po celé tažení. 
  Odměna - Bonusové body slávy pro hráče a klany.

Sekundární mise

Podmínky

Nadvláda

Vyhrajte bitvu proti klanu, který má v tu chvíli více bodů slávy

Průzkum bojem

Vyhrajte bitvu na mapě, na které zatím Váš klan během tažení nevyhrál; bitvy o provincie a bitvy proti vlastníkům provincií se započítávají

 • Speciální mise třetího tažení
  Dostupné ke splnění po celé tažení. Odměna - speciální medaile.

Mise

Podmínky

Mise s vyznamenáním

Klan obdrží medaili za splnění určitých podmínek. Cenu obdrží všichni hráči. Každý medaile má 3 varianty.

Epické mise

Klan musí na mapě tažení dokázat zahrát nejdelší sérii bitev bez porážky. Počítají se všechny bitvy: jak na zemi, tak vyloďovací/povstání. Technická vítězství se nezapočítávají. Klan je odměněn medailí.

Mise let‘s battle

Cena je udělena klanům, kterým se podaří porazit klan Wargaming. Klan je odměněn medailí.

 • Vyloďovací mise
  Ke splnění této mise se musí klan vylodit v určité provincii, umístit zde své velitelství a poté ho přesunout do cílové provincie. Odměna - body slávy. (Přečtěte si více v sekci 5
  )

3. Shrnutí odměn za třetí tažení

3.1. Tři klany s nejvyšším počtem bodů slávy ze všech fází dohromady budou vyhlášeny vítězi tažení. Pokud dva nebo více klanů získá stejné množství bodů slávy a bude na stejné vítězné pozici, budou odměněny všechny z nich.

3.2. Všichni hráči z vítězných klanů budou odměněni jednou ze tří tříd Řádu Trojdohody.

Důležité: Medaili obdrží všichni hráči, kteří budou v klanu v okamžiku konce třetího tažení.3.3. Všichni hráči, kteří odehráli alespoň 5 bitev během třetího tažení obdrží ocenění Voják velké války 


3.4. 20 nejlepších klanů podle bodů slávy z tažení bude odměněno zlaťáky:

 • 1. místo - 1 000 000 do klanové pokladnice;
 • 2. místo – 500 000do klanové pokladny;
 • 3. místo – 300 000do klanové pokladny;
 • 4. - 8. místo – 50 000do klanové pokladny;
 • 9. - 13. místo – 30 000do klanové pokladny;
 • 14. - 20. místo 10 000do klanové pokladny;

 

3.5. Prvních 11 000 hráčů dle počtu bodů slávy si bude moci jako odměnu vybrat jeden ze speciálních tanků: Objekt 907M60VK 72.01 (K). Bude vydán samostatný návod, jak si vybrat vítězný tank. Cena bude udělena po zveřejnění výsledků třetího tažení.

3.6. Prvních 11 000 hráčů si bude moci vybrat tank za odměnu nejpozději 5 dní po konci tažení.

3.7. Pokud si hráč z prvních 11 000 za tu dobu nevybere tank, obdrží automaticky Objekt 907.

3.8. Pokud hráč již někdy vlastnil kterýkoli z těchto tanků za odměnu, nebude si jej moci vybrat jako odměnu za třetí tažení.

3.9. Pokud nějaký hráč mimo prvních 11 000 získá stejný počet bodů slávy jako vítězové, seznam vítězů může být rozšířen.

Důležité: Za tanky za odměnu nelze poskytnout náhradu, pokud je hráč prodá.

3.10. Prvních 20 000 hráčů podle bodů slávy obdrží jako odměnu speciální klanové maskování. Pokud nějaký hráč mimo prvních 20 000 získá stejný počet bodů slávy jako vítězové z prvních 20 000, seznam vítězů může být rozšířen.

3.11. Maskování bude hráči dáno do garáže a bude je moci použít na jednom ze svých vozidel. Pokud je maskování odstraněno, je možné ho znovu použít pouze na tom samém vozidle. V případě, že hráč maskování prodá, nemůže za něj být poskytnuta náhrada.

4. Speciální medaile třetího tažení

4.1. Medaile Brusilovova ofenzíva. Udělována ve třech třídách.


Brusilovova ofenzíva
III. třídy


Brusilovova ofenzíva
II. třídy


Brusilovova ofenzíva
I. třídy

 • III.třída. Vyhrajte během třetího tažení 5-19 bitev.
 • II.třída. Vyhrajte během třetího tažení 20-49 bitev.
 • I.třída. Vyhrajte během třetího tažení 50 a více bitev.

4.2. Medaile Stodenní ofenzíva. Udělována ve třech třídách.


Medaile Stodenní ofenzíva
III. třídy


Medaile Stodenní ofenzíva
II. třídy


Medaile Stodenní ofenzíva
I. třídy

 • III.třída. Vyhrajte během třetího tažení v řadě 5-9 bitev.
 • II.třída. Vyhrajte během třetího tažení v řadě 10-19 bitev.
 • I.třída. Vyhrajte během třetího tažení v řadě 20 a více bitev.

Důležité: Technické porážky a opuštění světové mapy nepřeruší sérii.


4.3. Pershingova medaile Udělována ve třech třídách.


Pershingova medaile

III.
třídy


Pershingova medaile

II.
třídy


Pershingova medaile

I.
třídy

 

 • III.třída. Obsaďte během třetího tažení 5-9 vyloďovacích nebo vzbouřených provincií.
 • II.třída. Obsaďte během třetího tažení 10-19 vyloďovacích nebo vzbouřených provincií.
 • I.třída. Obsaďte během třetího tažení 20 nebo více vyloďovacích nebo vzbouřených provincií.

Důležité: Klan může tu samou provincii obsadit několikrát.


4.4. Medaile Verdunské peklo. Udělována ve třech třídách.


Verdunské peklo
III. třídy


Verdunské peklo
II. třídy


Verdunské peklo
I. třídy

 • III.třída. Ubraňte během třetího tažení 5-9 vyloďovacích nebo vzbouřených provincií.
 • II.třída. Ubraňte během třetího tažení 10-19 vyloďovacích nebo vzbouřených provincií.
 • I.třída. Ubraňte během třetího tažení 20 nebo více vyloďovacích nebo vzbouřených provincií.

Důležité: Klan může tu samou provincii ubránit několikrát.


4.5. Medaile Blitzkrieg Udělována ve třech třídách.


Blitzkrieg
III. třídy

Blitzkrieg
II. třídy

Blitzkrieg
I. třídy

 • III.třída. Obsaďte během třetího tažení během 24 hodin 2 vyloďovací, nebo vzbouřené provincie.
 • II.třída. Obsaďte během třetího tažení během 24 hodin 3 vyloďovací, nebo vzbouřené provincie.
 • I.třída. Obsaďte během třetího tažení během 24 hodin 4 vyloďovací, nebo vzbouřené provincie.

 

4.6. Fochova Medaile Udělována ve třech třídách.


Fochova medaile

III.
třídy


Fochova medaile

II.
třídy


Fochova medaile

I.
třídy

 • III.třída. Vyhrajte během třetího tažení během 24 hodin 4-5 bitev.
 • II.třída. Vyhrajte během třetího tažení během 24 hodin 6-8 bitev.
 • I.třída. Vyhrajte během třetího tažení během 24 hodin 8 a více bitev.

 


4.7. Medaile Let's Battle. Udělena všem členům klanu, který dokáže obsadit provincii patřící klanu Wargaming. Medaili lze během kampaně získat jen jednou. Aby ji hráč mohl získat, musí být v klanu na konci první fáze.


4.8. Medaile Epická výhra Udělena všem členům klanu, který dosáhne během třetí kampaně na světové mapě nejdelší série vítězných bitev.

 

Důležité: Pro všechny výše zmíněné medaile je potřeba, aby hráč byl na konci třetího tažení v klanu, který tuto medaili vyhrál (s výjimkou medaile Let's Battle, která je udělena na konci první fáze).

5. Specifické vyloďovací mise pro třetí tažení

5.1. Během třetího tažení budou moci klany plnit vyloďovací bojové mise. Ke splnění této mise se musí klan vylodit v určité provincii, umístit zde své Velitelství a poté ho přesunout do cílové provincie.

5.2. Za splnění mise obdrží jak hráči tak klan body slávy navíc. Jejich počet závisí na náročnosti mise.

5.3. Trasa, jakou klan zvolí pro přesun jejich velitelství do cílové provincie, není podstatná. Hlavní podmínkou je zahájit a ukončit misi v provinciích, uvedených v podmínkách dané vyloďovací mise (uvedeny jako startovní a cílová provincie).

5.4. Pokud je během mise velitelství vyřazeno ze světové mapy, klan musí začít s plněním mise od začátku.

5.5. Klan může každou vyloďovací misi splnit jen jednou. Stejná mise může být splněna různými klany.

5.6. Hráči získají body slávy za vyloďovací mise, pokud se zúčastní alespoň jedné bitvy na mapě tažení během doby, kdy klan plní misi (bitva nemusí být součástí mise).

5.7. Čas splnění mise je časový úsek mezi momenty umístění velitelství na začátku a na konci trasy.

5.8. Vyloďovací mise a odměny za jejich splnění:

Startovní bod trasy

Cílový bod trasy

Klanová odměna

Archangelská oblast

Archangelská oblast (východ)

25 000 bodů slávy

Astrachaňská oblast

Atyrau

25 000 bodů slávy

Duba

Al Muwajlih

25 000 bodů slávy

Kanino-Timanský okres

Udorský okres

50 000 bodů slávy

Murmanská oblast

Leningradská oblast

50 000 bodů slávy

Mordvinsko

Orelská oblast

100 000 bodů slávy

Rovníková Guinea

Estuaire

25 000 bodů slávy

Západní Kamerun

Východní Kamerun

25 000 bodů slávy

Kypr

Izrael

25 000 bodů slávy

Malta

Severní Murzuq

50 000 bodů slávy

Kaliningradská oblast

Grodnovská oblast

50 000 bodů slávy

Kuronsko

Mogilevská oblast

100 000 bodů slávy

Irská republika

Severní Irsko

25 000 bodů slávy

Troms

Finnmark

25 000 bodů slávy

Gambie

Louga

25 000 bodů slávy

Nizozemsko

Sasko-Anhaltsko

50 000 bodů slávy

Sokoto

Adamawa

100 000 bodů slávy

Portugalsko

Katalánsko

100 000 bodů slávy


5.8. Za splnění vyloďovací mise jsou body slávy hráčům a klanům uděleny první kolo po přesunu velitelství.

5.9. Poznámka: Tabulka ukazuje počet bodů slávy udělených klanu. Podrobný vzorec výpočtu bodů slávy pro jednotlivé hráče můžete najít v návodu bodů slávy.

 

 

 

Naučte se pravidla a vydejte se za vítězstvím!

Zavřít