Upozornění!
Položka novinek, kterou si prohlížíte, je ve starém formátu webové stránky. V některých verzích prohlížečů se mohou vyskytnout problémy s jejím zobrazením.

Zavřít

Třetí tažení: Oznámení třetí fáze

Klanoví válečníci!

Ohně Pekla u Verdunu pomalu, ale jistě skomírají. Nadešel čas na to, abyste se připravili na poslední fázi třetího tažení - Pád říší!

Pravidla třetí fáze: Pád říší

1. Obecná pravidla třetí fáze třetího tažení

1.1. Třetí fáze tažení na světové mapě se nazývá Pád říší a potrvá od 9. prosince, 11:00 do 17. prosince 2014, 10:00 SEČ (GMT +1).

1.2. Akce se mohou účastnit vozidla až do X. úrovně včetně.

1.3. Povstání a vyplenění budou zapnuty.

1.4. Od 9. prosince 11:00 SEČ bude aktivován mód přerozdělení světa:

 • Všechny provincie budou dostupné pro vylodění.
 • Špionáž a kontrašpionáž budou zapnuty.
 • Povstání budou vypnuta.
 • Maximální počet klanů, které se mohou přihlásit k vylodění bude 32.
 • Pokud během vyloďovacího turnaje skončí bitva s vlastníkem provincie remízou, provincii získává útočící klan.

1.5. Mapa po druhé fázi nebude vymazána, takže si klany mohou ponechat své provincie.

1.6. Mód přerozdělení světa končí 10. prosince, 11:00 SEČ (GMT+1). Poté budou platit pravidla Pádu říší:

 • Povstání budou zapnuta.
 • Pravděpodobnost povstání bude výrazně zvýšena.
 • Maximální počet klanů, které se mohou přihlásit k vylodění, bude 64.

1.7. Poslední kolo třetího tažení je naplánováno na 17. prosinec, 10:00 SEČ (GMT+1).

1.8. Během třetího tažení mohou klany měnit mapu, nebo opustit mapu tažení úplně. V takovém případě klan přijde o všechny provincie na mapě, ze které odchází. Body slávy budou ponechány.

1.9. Po odchodu z mapy budou všechny žetony klanu a jeho velitelství odebrány z této mapy a budou umístěny do zálohy. Žetony a velitelství, které byly odebrány z mapy, budou znovu dostupné po 24 hodinách. Žetony, které jsou v záloze, mohou být nasazeny na světovou mapu během příštího kola po odchodu.

2. Hlavní úkoly třetí fáze

2.1. Během třetí fáze mohou klany získávat bonusy do své sbírky bodů slávy dvěma způsoby: zvýšením počtu vlastněných provincií, nebo bojováním s klany, které mají více provincií, než oni.

2.2. Herní násobitel, G (viz. formule výpočtu), v třetí fázi tažení záleží na počtu vlastněných provincií klanu a na rozdílu mezi počtem provincií, které ovládají soupeřící klany.

G = 1 + (N1 + N2 / N1) × 0,25

N1 - počet provincií, které jsou vlastněny klanem (pokud klan nemá provincie, N1 = 1);

N2 - počet provincií, které vlastní nepřátelský klan (pokud klan nemá provincie, N2 = 1).

2.3. Kalkulace G koeficientu je zaokrouhlena na jedno desetinné číslo.

2.4. G koeficient je vypočítán v závislosti na situaci v aktuálním kole, předtím, než je provincie přesunuta do vlastnictví jiného klanu.

Příklad:

Klan K1 vlastní pouze provincii P1. K2 klan vlastní tři provincie: P2, P3 a P4. K1 klan zaútočí na klan K2 v provincii P2, vyhraje bitvu a stane se novým vlastníkem provincie v dalším kole. Během aktuálního kola je K2 stále vlastníkem provincie, takže násobitel bodů slávy bude vypočítáván následovně:

 • Při výpočtu bodů slávy pro hráče K1, násobitel G by měl být počítán dle následujícího vzorce:
  N1 = 1, N2 = 3
  G = 1 + (1 + 3/1) × 0,25 = 1 + 4 × 0,25 = 2
 • Při výpočtu bodů slávy hráčů K2, násobitel G by měl být vypočítáván dle následujícího vzorce:
  N1 = 3, N2 = 1
  G = 1 + (3 + 1/3) × 0,25 = 1 + 3.3 × 0,25 = 1,8

To znamená, že body slávy hráčů K1 by měly být počítány násobitelem G=2 a body slávy hráčů K2 by měly být počítány s násobitelem 1,8.

3. Sekundární mise třetí fáze

3.1. Invaze: klan, který porazí nepřátelský klan, který vlastní tři a více provincií dostane za bitvu o 10 % bodů slávy více (dle vzorce pro výpočet Z = 1,1).

3.2. Počínaje první fází a až do konce třetího tažení budou hráči moci plnit vyloďovací mise. Celý seznam a pravidla těchto misí najdete v Pravidlech a regulacích třetího tažení.

3.3. Navíc během celého tažení se mohou hráči účastnit sekundárních a speciálních misí, seznam je dostupný opět v Pravidlech a regulacích třetího tažení.

Pád říší: Historické okénko

Ke konci první světové války přestaly existovat čtyři říše: Ruská, Německá, Osmanská a Rakousko-Uherská.

Během únorové revoluce 1917 byla v Rusku svržena monarchie. Během říjnové revoluce 1917 a občanské války v letech 1918-1921 nastal absolutní kolaps říše. Území bývalé Ruské říše bylo rozděleno mezi přibližně 80 krátce trvajících států. Většina z nich se však do roku 1924 sjednotila do SSSR.

V důsledku porážky Německa v první světové válce byly jeho kolonie obsazeny a později rozděleny mezi vítězné státy. 9. listopadu 1918 začala v Německu revoluce, která vyústila v sesazení monarchie a nastolení Výmarské republiky.

Porážka Osmanské říše v první světové válce a okupace Instanbulu a İzmiru vedly k tureckému národnímu povstání. Turecká válka o nezávislost v letech 1919 až 1923 skončila vítězstvím Turků. Podle podmínek mírové smlouvy Turecko ztratilo kontrolu nad Arábií, Egyptem, Súdánem, Tripolitanií, Kyrenaikou, Mezopotámií, Palestinou, Transjordánem, Libanonem, Sýrií a ostrovy v Egejském moři a dalších oblastech. 1. listopadu 1922 byl svržen sultanát a 29. října 1923 Velké národní shromáždění Turecka vyhlásilo vznik Turecké republiky. 3. března 1924 byl zrušen úřad kalifa.

V roce 1918 díky ekonomické krizi, obtížné situaci na frontě a pádu sousední Ruské říše došlo k rozpadu Rakousko-Uherské monarchie. 6. listopadu zaniklo Rakousko-Uhersko a byla vyhlášena republika. Na původním území této říše vzniklo několik nových států: Československo, Polsko a Rakousko-Uherská republika. Ostatní oblasti se staly součástí Rumunska, Jugoslávie a Itálie.

 

Velitelé, konec je na dosah, zbývá už jeden jediný tah!

Zavřít