Upozornění!
Položka novinek, kterou si prohlížíte, je ve starém formátu webové stránky. V některých verzích prohlížečů se mohou vyskytnout problémy s jejím zobrazením.

Zavřít

Třetí tažení: Oznámení druhé fáze

Tankisté,

závod k moři se blíží k cílové čáře. Teď se musíte připravit na věci budoucí. Připravte se na druhou fázi třetího tažení!

Pravidla druhé fáze: Verdunské peklo

1. Obecná pravidla druhé fáze:

1.1. Druhá fáze třetího tažení na globální mapě se bude jmenovat Verdunské peklo a bude trvat 10 dní – od 28. listopadu, 11:00 do 8. prosince 2014, 11:00 SEČ.

1.2. Této fáze se mohou zúčastnit vozidla až do VIII. úrovně včetně.

1.3. Funkce povstání a vyplenění budou zapnuté.

1.4. Mapa po první fázi nebude vymazána, takže klanům jejich provincie zůstanou.

1.5. Počínaje 28. listopadem, 11:00 do 29. listopadu, 11:00 SEČ bude aktivní přerozdělení světa:

 • Bude možné vylodění ve všech provinciích.
 • Všechny naplánované bitvy budou zrušeny a žetony se vrátí do zálohy klanu bez zmrazení.
 • Špionáž a kontrašpionáž budou zapnuty.
 • Funkce povstání a vyplenění budou vypnuté.
 • Maximální počet žádostí o vylodění bude 32.
 • Pokud během vyloďovacího turnaje skončí bitva s vlastníkem provincie remízou, vlastnictví provincie přechází na útočící klan.

1.6. Přerozdělení světa končí 29. listopadu. Poté vejdou v platnost pravidla Verdunského pekla.

 • Funkce povstání a vyplenění budou zapnuté.
 • Špionáž a kontrašpionáž budou zapnuty.
 • Maximální počet žádostí o vylodění bude 64.

1.7. Přemisťování žetonů a útoky na pevnosti budou možné jen na konci přerozdělení světa.

1.8. Během třetího tažení může klan změnit mapu nebo mapu tažení opustit zcela. V takovém případě přijde klan na mapě, kterou opouští, o všechny provincie. Jejich body slávy však zůstanou nedotčeny.

1.9. Po opuštění mapy budou všechny žetony klanu spolu s velitelstvím z dané mapy odstraněny a umístěny do zálohy. Žetony a velitelství odstraněné z mapy budou znovu dostupné za 24 hodin. Žetony v záloze mohou být na globální mapu nasazeny během dalšího kola po opuštění mapy.

 

2. Hlavní cíle druhé fáze třetího tažení

2.1. Během druhé fáze se na mapě objeví speciální oblasti provincií nazývané pevnosti. Pevnost sestává z citadely ve středu a přilehlých přístupů. Za obsazení přístupových provincií klan získá bonus k bodům slávy. Pokud se klanu podaří obsadit nejdříve citadelu a až poté přilehlé přístupy, každý přístup vynese klanu oproti základnímu množství čtyřnásobek bodů slávy.

2.2. Opětovné obsazení přístupů klanu žádné bonusy neposkytuje. Na mapě najdete nápovědy. Připomenou vám, zda už jste přístup obsadili, či ne.

2.3. Provincie přímo hraničící s přístupy se nazývají předmostí. Jsou to trvalé vyloďovací oblasti.

2.4. Vylodit se na citadele nelze. Nelze se vylodit ani v provinciích k citadele patřících. Nedochází zde k povstání. Jedinou možností, jak se na provincie pevnosti dostat, je přes předmostí.

2.5. První pevnosti mohou být napadeny po přerozdělení světa.

2.6. Pevnosti existují jen na pět dní (120 kol). Poté se objeví jinde.

2.7. Jakmile se pevnost objeví, její citadela, přístupy a předmostí se vymažou. Vytvoří se tak pro všechny klany rovné podmínky:

 • všechny žetony a velitelství se přesunou do zálohy bez zmrazení.
 • Pokud klan, jehož velitelství se vrátilo do zálohy, provede vyloďovací misi, bude postup mise vynulován.
 • Špioni kontrašpionáže z provincií zmizí.
 • Pokud bylo velitelství přemístěno do zálohy, všichni špehové a špehové kontrašpionáže, kteří zrovna shromažďovali údaje, zmizí.

2.8. Pokud se citadela nebo přístup objeví na běžné vyloďovací provincii, toto vylodění se uzavře až do začátku třetí fáze.

2.9. Skončí-li bitva o předmostí remízou, výhercem je bránící klan.

2.10. Pevnosti se v příjmu bodů slávy liší. Tyto rozdíly jsou na mapě označeny různými ikonami – zlatou, stříbrnou a bronzovou. Počet bodů slávy klanu za obsazení přístupu:

Ikona pevnosti

Typ pevnosti

Citadela neobsazena

Citadela obsazena

Zlaťáky

300 000

1 200 000

Stříbro

200 000

800 000

Bronz

100 000

400 000


2.11. Všechny přístupy náležící ke stejné pevnosti poskytují stejný bonus.

2.12. Jakmile pevnost zmizí:

 • Pravděpodobnost vzpoury v provincii se vrací na běžný stav.
 • Plánované bitvy o provincii zůstávají platné.
 • Pokud je bývalá přístupová provincie provincií počáteční, naplánované vyloďovací turnaje zůstávají platné.
 • Pokud je bývalá přístupová provincie provincií normální, naplánované bitvy o provincii budou zrušeny a všechny žetony se vrátí do zálohy klanu bez zmrazení.

2.13. Na konci druhé fáze budou body slávy hráčů, jejichž klany během této fáze skončily na prvních třech umístěních, určitým koeficientem znásobeny.

Místo

Koeficient

1.

3

2.

2

3.

1,5


3. Další úkoly druhé fáze

3.1. Mise Síň slávy Body slávy získané ve všech bitvách o provincii existující pevnosti (citadela a přístupy) se násobí hodnotou 1,1 (koeficient Z ve vzorci výpočtu bodů slávy).

3.2. Mise odporu: Body slávy získané ve všech bitvách proti vlastníkovi citadely se násobí hodnotou 1,2 (koeficient Z ve vzorci výpočtu bodů slávy). V případě, že klan splní dvě vedlejší mise, bude se koeficient Z rovnat hodnotě 1,3.

3.3. Počínaje první fází a až do konce třetího tažení budou hráči moci plnit vyloďovací mise. Kompletní seznam takových misí a jejich pravidla najdete v obecných pravidlech třetího tažení.

3.4. Během tažení je dále možné plnit sekundární a speciální mise, které najdete v pravidlech. Kompletní seznam těchto misí najdete v obecných pravidlech a omezeních třetího tažení.

 

Verdunské peklo: Náhledy do historie

Verdunská operace byla jednou z největších a nejkrvavějších akcí první světové války. Trvala od 21. února do 12. prosince 1916 a do historie se zapsala jako „Verdunské peklo“. Během této bitvy dokázaly francouzské síly odrazit velkou německou ofenzivu a zabránit nepříteli ve vpádu do Paříže.

Verdunská operace předznamenala spolu s bitvou na Sommě začátek úpadku německého vojenského úspěchu a posílení Srdečné dohody (Entente cordiale).

Verdun byl první vojenskou akcí, ve které byly masově nasazeny kulomety, puškové granátomety, minomety, plamenomety a chemické zbraně. Hustota dělostřelecké palby zde rovněž zesílila, aktivně se používalo i letectvo. Útočící pěchota tvořila hluboké bojové formace a utvářela útočné skupiny. Rovněž poprvé se díky použití silničních dopravních prostředků síly dokázaly rychle přeskupovat. Tato zkušenost s obranným opevněním se zasloužila o výstavbu opevněných hranic, které se v evropských zemích vystavěly po první světové válce.

 

Do pevnosti, velitelé!

Zavřít