Upozornění!
Položka novinek, kterou si prohlížíte, je ve starém formátu webové stránky. V některých verzích prohlížečů se mohou vyskytnout problémy s jejím zobrazením.

Zavřít

2. kampaň: 3. fáze skončila!

Třetí fáze druhého tažení skončila. Mapa tažení je nyní "zmražena". 

Klanoví válečníci,

zásobovací vlaky jsou už téměř prázdné. Doufáme, že se vám podařilo získat pořádný podíl materiálu a těšíte se na nové výzvy. Připravte se na nové cíle, které na vás čekají v poslední fázi druhého tažení! 

 

3. fáze: Zlatá horečka 

3. fáze potrvá od 4. prosince do 15. prosince*. Rezervované úrovně vozidel pro tuto fázi budou: 1. – 10. úroveň.

*Vezměte na vědomí, že 2. a 3. prosince dojde ke krátké přestávce v tažení, která vám umožní si odpočinout před spuštěním nové fáze. Během tohoto období budou obě mapy zmraženy, ale k dispozici zůstane možnost opustit mapu.

„Zlaté horečce“ bude předcházet krátká fáze „přerozdělení“, která změní všechny provincie na vyloďovací oblasti po dobu jednoho dne. V průběhu tohoto procesu nedojde k vymazání mapy, takže jakékoliv provincie, které ovládáte na konci 2. fáze, budou ve vašem vlastnictví i na začátku 3. fáze. Navíc dojde k deaktivaci funkce vzpoury a plenění, dojde k odstranění funkcí špionáž a kontrašpionáž z mapy a počet dostupných vyloďovacích oblastí bude nastaven na hodnotu 32 (během fáze dojde k opětovné aktivaci speciálních operací a počet vyloďovacích oblastí bude zvýšen na hodnotu 64). Pokud během fáze „přerozdělení“ skončí bitva o vylodění remízou, bude útočník považován za vítěze.

Během poslední fáze se na mapě dočasně objeví speciální oblasti provincií nazývané Zlatá pole. Některé z provincií, které budou součástí těchto oblastí, budou jejich vlastníkům poskytovat vítězné body podle jednotlivých kol. Zlatá pole budou mít podobnou formu jako doly, kdy se bude klíčová provincie, ve které dochází k dolování, nacházet uprostřed a bude ji obklopovat několik speciálních provincií, kde dochází ke skladování vydolovaných surovin. Druhé uvedené provincie (nazývané Zlaté doly) budou generovat vítězné body, zatímco vlastnictví ústřední provincie (nazývané Hrnec zlata) udělí vlastníkovi čtyřnásobek příjmu ze všech vlastněných provincií Zlatých dolů (v příslušném zlatém dole). Vezměte na vědomí, že hrnec zlata sám o sobě nebude generovat vítězné body – pouze bude zvyšovat počet získaných vítězných bodů z přilehlých provincií zlatých polí.

Tyto speciální důlní oblasti se zobrazí vždy na 4 dny. Po uplynutí této doby zmizí a vynoří se opět v odlišné části mapy. Dle očekávání bude v této fázi docházet k velkým posunům na mapě tažení, kdy se klany budou přesunovat z provincie do provincie a snažit se získat kontrolu nad doly. I když se vám podaří dobýt ústřední provincii i okolní provinci, buďte opatrní – hrnec zlata se také kromě udělování ohromných bonusů změní 1. a 3. den na vyloďovací oblast. Pokud nebudete opatrní, můžete skončit s provincií konkurenčního klanu přímo uprostřed svého teritoria!

Shrnutí fáze: 

 • „Zlaté pole“ představuje skupinu speciálních provincií na mapě tažení.
 • „Hrnec zlata“ představuje centrální provincii zlatého pole.
 • Vítězné body produkují pouze provincie ve „zlatém poli“.
 • Provincie „hrnec zlata“ negeneruje žádné vítězné body. Poskytuje násobný koeficient pro výpočet vítězných bodů klanů, které vlastní alespoň jednu provincii zlatého pole, které jsou kromě provincie „hrnec zlata“ vlastněny tímto klanem.
 • „Zlaté pole“ existuje po dobu 4 dní
 • Provincie „Hrnec zlata“ se stává vyloďovací oblasti 1. a 3. den existence zlatého pole.
 • Provincie Zlatý hrnec je na mapě označena touto značkou 
 • Provnicie Zlaté doly je na mapě označena následující značkou (Hrnec zlata nenáleží klanu) 
 • Pokud klan vlastní provincie Hrnec zlaťáků, Zlaté doly uvidíte následovné označení 

 

Pravidla pro získání vítězných bodů 

Během této fáze lze získat vítězné body pouze vlastnictvím provincií Zlatých dolů. Pro výpočet vítězných bodů existují dva vzorce, jejichž použití závisí na tom, zda klan navíc k provinciím Zlatých dolů ovládá provincii Hrnec zlata:

1. vzorec (platí pro klany, které vlastní pouze jednu nebo více provincií zlatého pole):

VB = 42*X

Kde X představuje počet provincií Zlatých dolů vlastněných ve stejné důlní oblasti. Výpočet odkazuje na situaci, ve které ústřední provincie hrnec zlata klanu nepatří.

2. vzorec (platí pro klany, které vlastní jednu nebo více provincií zlatých polí a provincii hrnec zlata ve stejné důlní oblasti):

VB = 42*4*X

Kde X představuje počet provincií Zlatých dolů vlastněných ve stejné důlní oblasti. Výpočet odkazuje na situaci, ve které ústřední provincie hrnec zlata příslušné oblasti také patří klanu.

Vezměte na vědomí, že v případě provincií vlastněných klanem ve více než jedné důlní oblasti, se vítězné body počítají samostatně pro každou oblast.

 

Vítězné body získané ve 3. fázi nelze žádným způsobem ztratit. To znamená, že i když klan ztratí provincii Zlatých dolů, stále si ponechá vítězné body generované touto provincií, až do doby, kdy došlo k její ztrátě. Ztráta ústřední provincie (hrnec zlata) povede ke ztrátě koeficientu čtyřnásobku ve výpočtu vítězných bodů v příslušné důlní oblasti. Pokud klan dobude provincii Zlatých dolů, začne získávat vítězné body počínaje dalším kolem.

3 nejlepší klany s nejvyšším počtem vítězných bodů na konci fáze také obdrží speciální koeficienty pro výpočet slávy jejich členů (bodů za slávu získaných během 3. fáze):

 • 1. místo: trojnásobek
 • 2. místo: dvojnásobek
 • 3. místo: 1,5násobek

 

Pravidla pro získávání bodů za slávu 

Během zlaté horečky bude koeficient fáze pro výpočet slávy činit 1,0, což znamená, že nebude poskytovat žádné další bonusy.

Koeficient bitev u provincií na pevnině zůstane na hodnotě 5,0.

Navíc budou k dispozici dvě vedlejší mise, které v případě splnění udělí další koeficienty do výpočtu bodů za slávu:

 

Volání slávy

Všichni členové klanu, kteří se zúčastní bitvy o jakoukoliv provincii, která patří k aktivní dolní oblasti, obdrží koeficient o hodnotě 1,1 do výpočtů svých bodů za slávu pro danou příslušnou bitvu.

Vezměte na vědomí, že tento bonus se nevztahuje na bitvy střetnutí a bitvy mezi účastníky turnajů.


Trhák

Všichni členové klanu (který na začátku bitvy nevlastní žádné provincie označené jako „hrnec zlata“), kteří se účastní bitvy proti jinému klanu (který na začátku bitvy vlastní alespoň jednu provincii označenou jako „hrnec zlata“), obdrží koeficient 1,2 do výpočtu bodů za slávu pro příslušnou bitvu.

 Pokud jsou splněny podmínky více než jedné vedlejší mise, pak je nutné příslušné koeficienty sečíst.

 

Další informace o udělování vítězných bodů a bodů za slávu naleznete v tomto průvodci.

 

Medaile

Vítězové na konci 3. fáze obdrží následující medaile:

Název medaile

Popis 

"Zlatokop"

Uděluje se všem členům klanu (musí být členy klanu na konci fáze), který v dané fázi získal nejvíce vítězných bodů.

"Zlatá horečka"

Uděluje se všem členům klanu (musí být členy klanu na konci fáze), který v dané fázi získal nejvíce vítězných bodů z jednoho „zlatého pole“.

"Pracant"

Uděluje se všem členům klanu (musí být členy klanu na konci fáze), který v dané fázi získal více než 0 vítězných bodů.

"Účastník 2. tažení, 3. fáze"

Uděluje se všem hráčům, kteří se zúčastnili alespoň jedné bitvy na mapě tažení během 3. fáze (nezávisle na tom, zda se jednalo o bitvu o důlní provincii nebo ne).

"Hrnec zlata"

Uděluje se všem členům klanu (kteří byli členy klanu v okamžiku ukončení fáze), kteří získali největší počet jedinečných provincií „hrnec zlata“ během 3. fáze.

V případě, že se provincie „Hrnec zlata“ objeví v teritoriu klanu (například se normální provincie patřící klanu změní na provincii Hrnec zlata), tak se úspěšná obrana této provincie bude také počítat do výpočtu tohoto úspěchu. 

 

Další informace týkající se medailí naleznete v našich Pravidlech a podmínkách.

Další informace o vedlejších misích můžete také najít na stránce Ocenění.

 

Co je lepší než zlato? Samozřejmě ještě více zlata!

Zavřít